Dosje javnega naročila 007145/2017
Naročnik: ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA, Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup zaščitne opreme za Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 107.166,02 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007145/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.07.2017
JN007145/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.09.2017
JN007145/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.10.2017
JN007145/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2017
Zahtevek za revizijo

    JN007145/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA
Poljanska cesta 97
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/216460/OBJAVA.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup zaščitne opreme za Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 430-1243/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je nakup zaščitne opreme za Zavod za oskrbo na domu Ljubljana za obdobje 42 mesecev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18424300
33700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so zaščitna sredstva za delo pri oskrbovancih Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.08.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.08.2017   10:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.08.2017   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik je s pooblastilom, izdanim na podlagi tretjega odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), za izvedbo oziroma odločanje v postopku oddaje javnega naročila pooblastil Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.07.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.07.2017   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji imate objavljeno datoteko "Thumbs.db" ali jo moramo priložiti ponudbi?
Lep pozdrav.

ODGOVOR – OBJAVLJENI DOKUMENTI
Spoštovani.
Naročnik je objavil tri dokumente: “Razpisna dokumentacija ZOD Ljubljana” v PDF obliki, “Ponudbene obrazce ZOD Ljubljana” v MS Wordu in “ZOD zaščitna sredstva” v MS Excelu.
Ponudnik ponudbo pripravi z izpolnitvijo ponudbenih obrazcev, predračunskega obrazca “ZOD zaščitna sredstva” in s predložitvijo kataloga ponujenih izdelkov, vse skladno z navodili iz dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila.
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za objavo razpisne dokumentacije v Wordu.
Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR – RAZPISNA DOKUMENTACIJA V WORDU
Ponudbeni obrazci in predračunski obrazci so že objavljeni v obliki, da jih ponudnik lahko izpolni elektronsko.
Lep pozdrav.


Datum objave: 31.07.2017   07:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo razpisne dokumentacije v celoti v Wordovi obliki. Potrebovali bi jo za lastno uporabo za kopiranje razpisnih zahtev. Obrazcev ne bomo spreminjali.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR – RAZPISNA DOKUMENTACIJA V WORDU
Spoštovani.

Ponudbeni obrazci, ki jih ponudnik potrebuje za pripravo ponudbe so že v MS Word obliki dokumenta. Ostalega dela razpisne dokumentacije naročnik v tej obliki ne bo objavil.

Lep pozdrav.


Datum objave: 31.07.2017   13:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas ali moramo v tej fazi oddati ponudbo s cenami v excelovem predračunu?
Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR – PREDRAČUNSKI OBRAZEC
Da, obvezno, sicer se ponudba izloči kot nedopustna.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji navajate: "Cene za posamezne artikle morajo biti podane na dve decimalni mesti natančno in fiksne ves čas trajanja okvirnega sporazuma."
V praksi se vedno oddaja na 4 decimalna mesta, saj vam moramo v tem primeru ponudit višje cene, kot bi bile sicer. Prosimo za vpis na 4 decimalna mesta. Vrednost pa vam podamo na 2 decimalni mesti.
Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR – CENE NA ENOTO MERE V PREDRAČUNSKEM OBRAZCU
Iz navodil za izpolnjevanje predračunskega obrazca izhaja, da se ceno NA ENOTO MERE poda največ na štiri decimalna mesta natančno.

Določba iz razpisne dokumentacije: “Cene za posamezne artikle morajo biti podane na dve decimalni mesti natančno in fiksne ves čas trajanja okvirnega sporazuma«, pa pomeni, da bodo morale biti cene za ponujene artikle, torej za ponujeno pakiranje (in ne enoto mere), izbranega ponudnika (v fazi realizacije okvirnega sporazuma) na dve decimalni mesti.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali moramo v 1. fazi k ponudbi priložiti kataloge?
Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR- KATALOG PONUJENIH ARTIKLOV
Da.
Lep pozdrav.


Datum objave: 01.08.2017   12:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas za koliko časa so cene fiksne?
Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR – FIKSNOST CEN
Fiksnost cen je vezana določila Pravilnika o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04).
Skladno s tem pravilnikom so cene prvo leto fiksne.
Vse ostale določbe, vezane na spremenljivost cen, so opredeljene v 5. členu osnutka okvirnega sporazuma in v prej navedenem pravilniku.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
radi bi vam pripravili čim bolj kvalitetno ponudbo. Priprava želene ponudbe za JN zahteva veliko časa in natančnega dela (pridobivanje ponudb, opisi, oblikovanje ponudbe, …). Prav tako moramo za določene produkte kontaktirati naše dobavitelje iz tujine. Poleg tega je oddaja ponudbe ravno v času dopustov in zaradi tega bomo imeli težave pri pridobitvi ugodnih ponudb.
Zaradi omenjenih razlogov vas vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe do konca meseca.
Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR – ROK ZA ODDAJO PONUDBE
Spoštovani.
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo spreminjal, saj za opravljanje svoje dejavnosti potrebuje stalno dobavo materiala, ki je predmet razpisa, zaradi navedenega pa mora biti pogodba z izbranim ponudnikom po tem postopku podpisana v najkrajšem času.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali vam lahko ponudimo pod zap. št. 11 predpasnik PVC za enkratno uporabo dolžino 132 cm?
Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR- PREDRAČUNSKI OBRAZEC PONUDBE
Da. Naročnik z odgovorom na vprašanje spreminja tehnične zahteve za postavko pod zap. št. 11 na: »PVC predpasnik za enkratno uporabo v velikosti 800x1250 mm. Možno odstopanje +/- 6%«.

Lep pozdrav.

Datum objave: 02.08.2017   13:11
VPRAŠANJE
Lep pozdrav!
V razpisni dokumentaciji imate napisano, da boste javno naročilo izvedli v dveh fazah in napisano katere obrazce moramo priložiti pri vsaki fazi. Ali prav razumemo, da v 1. fazi priložimo samo priloge od 1- 4/4, torej v 1. fazi ne rabimo prilagati priloge 5 in priloge 6, saj nas boste naknadno pozvali? Kdaj pa priložimo vzorec pogodbe (Priloga A) in vzorec obrazca zavarovanja za dobro izvedbo (Priloga C)?
Hvala.

ODGOVOR – PREDLOŽITEV PONUDBE
Spoštovani.
V 1. fazi predložite prilogo 1 (prijavni obrazec), prilogo 2 (izjava), prilogo 3 (ponudben obrazec, ponudben predračun, tudi na CD-ju, katalog ponujenih izdelkov) in priloge 4/1-4/4 (slednje v primeru, da pri ponudbi sodelujete s podizvajalcem).
Za predložitev dokumentov 2. faze bo ponudnik pozvan po javnem odpiranju. Takrat bo, če bo naročnik tako zahteval, predložil dokumente iz priloge 5 in 6 ter dokazila za presojanje ustreznosti ponujenih izdelkov (vzorce, deklaracije, navodila za uporabo, potrdila o opravljenem dermatološkem testiranju).
Ponudnik sicer lahko že do odpiranja ponudb predloži tudi dokumente in dokazila iz 2. faze, vendar jih bo naročnik presojal po izvedeni 1. fazi.
Vzorec pogodbe (Prilogo A) ni potrebno priložiti v ponudbi, saj se s podpisom Izjave ponudnik strinja
z vsebino sporazuma. Sporazum bo podpisal le izbrani ponudnik. Prav tako bo le izbrani ponudnik, po podpisu sporazuma, predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del.
Lep pozdrav.Datum objave: 03.08.2017   12:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zaporedna št. 6: Plastične prevleke za čevlje (nedrseče): prevleke za čevlje za enkratno uporabo, nedrseče oz. obdelava na podplatnem delu.
Glede na zgoraj opredeljeni opis popolnoma nedrseče prevleke za čevlje ne obstajajo oz. je pojem nedrseče zelo širok. Prevleke za čevlje so namenjene zaščiti obutve v primeru vlage oz prahu oz. odpadanju delcev s same obutve, zdrsljivost je širok pojem in je odvisen od tega do kakšnega trenja prihaja ko pride prevleka za obuvala v stik z različnimi vrstami podlage (parket, laminat, PVC) glede na pogoje (suho, mokro, vlažno).

Zato vas prosimo, da natančno opredelite iz kakšne vrste materiala želite prevleko za čevlje, ki bo omogočila čim manjšo zdrsljivost na različnih podlagah. Namreč na trgu je na voljo več opcij.

Prva možnost je prevleka za obuvala, narejena iz CPE materiala, ki je po površini hrapav, zdrsljivost pa je odvisna od podlage s katero prihaja v stik. Na to vrsto CPE materiala nanos gumirane podlage, ki bi zmanjšala zdrsljivost ni mogoča zaradi toplotne obdelave, ki bi CPE stopila.

Druga možnost manj drseče zaščite za obuvala je netkani materila, ki je sam po sebi v mokrih razmerah manj drseč.

Tretja možnost, ki po trditvah proizvajalcev je prevleka za obuvala narejena iz netkanega materiala na katero je na spodnji stični strani nanešena gumirana podlaga, ki preprečuje drsenje (zmanjša možnost) ni pa nezdrsljiva.

Zato vas kot uporabnika in naročnika prosimo, da glede na vse tri možnosti, ki so na voljo na trgu opredelite, katero od zgoraj navedenih vam ponudimo, ker so med seboj tudi cenovno različne.

Hvala.

ODGOVOR – PLASTIČNE PREVLEKE ZA ČEVLJE

Naročniku zadostujejo tudi plastične prevleke za čevlje, narejene iz CPE materiala.