Dosje javnega naročila 007162/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Nakup in menjava okoljsko manj obremenjujočih oken na Upravni enoti Črnomelj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 61.513,36 EUR

JN007162/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.07.2017
JN007162/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2017
JN007162/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2018
JN007162/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.06.2018
JN007162/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007162/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in menjava okoljsko manj obremenjujočih oken na Upravni enoti Črnomelj
Referenčna številka dokumenta: 4300-87/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Nakup in menjava okoljsko manj obremenjujočih oken na Upravni enoti Črnomelj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Črnomelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in menjava okoljsko manj obremenjujočih oken na Upravni enoti Črnomelj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.08.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.04.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.08.2017   12:00
Kraj: MJU, Direktorat za javno naročanje
Tržaška 19a, 3 nadstropje
1000 Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo javnoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.08.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.07.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.07.2017   15:03
Naročnik bo organiziral obvezen ogled lokacije pod nadzorstvom upravnika in/ali predstavnice upravne enote, ki se ga ponudniki lahko udeležijo 17. 8. 2017 ob 9 uri ali 24. 8. 2017 ob 9 uri.

Datum objave: 22.08.2017   12:53
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpoložljivi dokumentaciji smo zasledili določene nejasnosti, zato naročnika prosimo za pojasnila:
- Pogodba, 10. člen: izvajalec pred primopredajo objekta izvede preizkus zračne propustnosti. Na kakšen način se test izvede? Bo naročnik zagotovil, da bo objekt 8 ali več ur prazen, da se lahko test izvede, prisoten pa bo predstavnik naročnika in nadzorni organ? Bo naročnik zagotovil, da bodo vse ostale odprtine, ki niso predmet zamenjave/obdelave po tej pogodbi, ustrezno zatesnjene pred izvedbo testa?
- Tehnične specifikacije: prosimo za pojasnitev okoljskih zahtev (točke 1 - 5, kot je npr. splakovanje stranišč,...).

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Dokumentacija naročila se s tem odgovorom spremeni na način, da se briše tretji odstavek 10. člena vzorca pogodbe, ki se glasi:
"Izvajalec bo pred primopredajo objekta izvedel preizkus zračne propustnosti in na ta način zagotovil, da bodo doseženi parametri zračne propustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo in pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829".
Prav tako se briše peta točka okoljskih zahtev iz dokumenta tehnične specifikacije.
Predmetno bo naročnik spremenil pred podpisom pogodbeDatum objave: 22.08.2017   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Obrazec predračun ima napako pod številko postavke 22, izračun je napačen. Prosimo za popravek.

Lep pozdrav

ODGOVOR

V celici F:34 formulo popravite tako, da se namesto =IF(B34;SUM(B34;D34);" ") pravilno glasi =IF(B34;PRODUCT(B34;D34);" ")
geslo za odklepanje celotnega delovnega lista se glasi 5261


Datum objave: 29.08.2017   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnik naj poda shemo za izdelavo sistemskega ključa, da bomo lahko pripravili ponudbo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

En sistemski ključ bo za vsa vrata, zato shema ni potrebna.


Datum objave: 29.08.2017   09:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Kam oddamo ponudbo v primeru, če bi jo želeli oddati predčasno?

Hvala.

ODGOVOR

Ponudbo lahko oddate kadarkoli pred iztekom roka za oddajo ponudb na naslov kot je navedeno Navodilu gospodarskim subljektom za oddajo ponudb.

DODATNO POJASNILO:
RAZPISNA DOKUMENTACIJA se spremeni oziroma dopolni tako, da se v dokumentu "Popis del" sedaj glasi:
"1. Vrata pozicija 9 se izvedejo kot enokrilna, postavljena v srednje polje in svetle širine 90 cm.
2. Vsa vrata in zastekljene stene morajo imeti varnostno zasteklitev v spodnjem polju (do sredinske horizontalne letvice). Nanaša se na pozicije 3, 4, 8 in 9.
3. Za vsa PVC okna se predvidijo pokrivne PVC letvice bele barve na zunanji strani zaradi pokrivanja fuge med fasado in okenskim okvirjem. Širina letvice cca 3 cm.
Navedene spremembe se upoštevajo v ceni vsake posamezne postavke."


Datum objave: 29.08.2017   11:31
Skica spremembe razpisne dokumentacije se nahaja na povazavi: http://djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/NMVCRN-33_2017/NMVCRN_-33_Sprememba_shema poz 9.pdf