Dosje javnega naročila 009255/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju
ZJN-3: Odprti postopek

JN009255/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.10.2017
JN009255/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.11.2017
JN009255/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.12.2017
JN009255/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2017
JN009255/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.02.2018
JN009255/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.03.2018
Zahtevek za revizijo

    JN009255/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 209-432576
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC MIŠKOLIN
Novo Polje, cesta VI 1
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
vrtec.miskolin@guest.arnes.si
+386 15285131

Internetni naslovi
http://www.vrtec-miskolin.si

VRTEC VRHOVCI
Vrhovci, cesta XIX 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
vrtec.vrhovci@guest.arnes.si
+386 12445252

Internetni naslovi
http://www.vrtec-vrhovci.si

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA
Parmska cesta 41
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
vrtec-o.zupancic@guest.arnes.si
+386 15209756

Internetni naslovi
http://www.vrtecoz-lj.si

VRTEC LEDINA
Čufarjeva ulica 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
tajnistvo@vrtec-ledina.si
+386 12308240

Internetni naslovi
http://www.vrtec-ledina.si

VRTEC ČRNUČE
Dunajska cesta 400
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija
vrtec-crnuce@guest.arnes.si
+386 15897410

Internetni naslovi
http://www.vrtec-crnuce.si

VRTEC NAJDIHOJCA
Gorazdova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
vrtec@najdihojca.si
+386 15155920

Internetni naslovi
http://najdihojca.si

VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo
Zvezna ulica 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
vrtec@zelenajama.si
+386 15206710

Internetni naslovi
http://zelenajama.si

VRTEC VODMAT
Korytkova ulica 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
tajnistvo-vvzljvod@guest.arnes.si
+386 15207100

Internetni naslovi
http://www.vrtecvodmat.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/217627/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju
Referenčna številka dokumenta: 430-1255/2017-
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno za potrebe vrtcev v skupnem javnem naročilu v triletnem obdobju
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Čistila za kuhinjo in objekt
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtec Mestne občine Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava čistil za kuhinjo in objekt
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Čistila za strojno pomivanje posode
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39831210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote vrtcev Mestne občine Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava čistil za strojno pomivanje posode
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sredstva za vzdrževanje higiene perila
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39831200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote vrtcev Mestne občine Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava sredstev za perilo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelki za osebno higieno
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33750000
33751000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote vrtcev Mestne občine Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava izdelkov za osebno higieno predšolskih otrok
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Plastična galanterija in pripomočki za čiščenje
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18900000
39222110
39514200
39525100
39525800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote vrtcev Mestne občine Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava plastične galanterije in pripomočkov za čiščenje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.12.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.12.2017   13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, velika sejna soba.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki gospodarskih subjektov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki gospodarskih subjektov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki gospodarskih subjektov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.11.2017   11:00

Dodatne informacije:
Skladno s tretjim odstavkom 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) so naročniki, navedeni v obvestilu o naročilu, Mestno občino Ljubljana pooblastili za izvedbo postopka oddaje javnega naročila do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija
+386 13064442
+386 13064407
https://www.ljubljana.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.10.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.11.2017   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je navedeno:

1. Nekje zahtevate tehnični list kot tudi deklaracijo in navodila v slovenskem jeziku - to gre za eno in isto stvar, saj je vse to navedeno v tehničnem listu. Prosimo za potrditev da je dovolj tehnični list.

2. Ali je možno dokumentacijo (varnostni listi, tehnični listi, potrdilo za stik s hrano, potrdila o zelenem javnem naročanju in ostala potrdila) priložiti na elektronskem mediju, saj gre za zelo obsežno dokumentacijo. Predvsem pa iz odgovornosti do okolja, prosimo da dopustite to možnost.

ODGOVOR
1. Naročnik zahteva, da ponudnik predloži deklaracijo oz. etiketo proizvoda, navodila za uporabo tehnični list in varnostni list, oziroma tako, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

2. Naročnik vztraja pri prvotni zahtevi. Oddaja ponudbe v elektronski obliki (tudi njenega dela) za posredne proračunske uporabnike še ni obvezna oz. tudi še ni tehnično podprta. Prihranek na strani ponudnika pa je, da ponudbo odda za osem naročnikov hkrati, s čimer, med ostalim, zasledujemo tudi cilj zmanjševanja obremenitev okolja.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na to, da smo nekateri imeli kolektivne dopuste, nekateri počitnice in smo objavo zasledili šele danes, razpis pa ste objavili 30.10.2017, vas vljudno prosimo, da podaljšate rok za oddajo vprašanj, pa tudi rok za oddajo ponudbe vsaj za nekaj dni.
Hvala za razumevanje.
lp

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal roka za posredovanje vprašanj in tudi ne roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.


Datum objave: 14.11.2017   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je navedeno:


"v primeru, da proizvajalec ponujenega artikla ni iz Slovenije, mora ponudnik poleg tehničnega lista, varnostnega lista, deklaracije in navodil v slovenskem jeziku priložiti tudi kopijo originalnega tehničnega lista, varnostnega lista, deklaracije in navodil proizvajalca v angleškem jeziku"

Ali to velja samo v primeru če priložen dokument ni originalen - se pravi da ni proizvajalčev? Namreč nekateri večji tuji proizvajalci uradne tehnične in uradne varnostne liste sami prevajajo v vse jezike in so originalni tudi v slovenskem jeziku, čeprav proizvajalec ni iz Slovenije. Te proizvajalci imajo po navadi poslovno enoto tudi v Sloveniji, sedež pa v tujini. Na teh dokumentih je več kot razvidno da so proizvajalčevi, to pa je možno preveriti tudi na spletu.

ODGOVOR
Če ponudnik razpolaga s proizvajalčevimi uradnimi prevodi zahtevanih dokazil (VL, TL, deklaracij in navodil za uporabo) v slovenskem jeziku, lahko predloži le-te. Če ponudnik ne razpolaga z uradnimi prevodi zahtevanih dokazil v slovenskem jeziku, predloži dokazila proizvajalca v angleškem jeziku in ne v katerem koli drugem jeziku.


VPRAŠANJE
Spoštovani!
Imamo nekaj vprašanj glede tehnične dokumentacije:
1. Ali je katalog izdelkov potrebno pripraviti tudi za 4.sklop, čeprav je zelo obsežen?
2. Deklaracije so nalepljene ali natisnjene na embalažah izdelkov. Čemu zahtevate, da jih predložimo? Bomo morali zaradi tega vsak izdelek posebej fotokopirati?
3. Navodila za uporabo in doziranja so običajno navedena na tehničnih listih. Prosimo, da umaknete zahtevo po predložitvi navodil za uporabo.
4. Navajate: "v primeru, da proizvajalec ponujenega artikla ni iz Slovenije, mora ponudnik priložiti tudi kopijo originalnega tehničnega lista,v.lista,....proizvajalca v angleškem jeziku." Ali so lahko dokumenti tudi v kakšnem drugem svetovnem jeziku?
5. Zaradi obsežne ponudbene dokumentacije vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo vprašanj.
Hvala.

ODGOVOR
ad1) Da.
ad2) Naročnik morda ne bo zahteval vseh vzorcev, zato zaradi analize zahteva, da ponudnik priloži deklaracijo (= etiketa, ki pripada izdelku) - priložena deklaracija je lahko tudi slika izdelka, iz katere je mogoče prebrati deklaracijo. Bo pa deklaracija po podpisu okvirnega sporazuma služila za preverjanje istovrstnosti dobavljenega izdelka s ponujenim v času postopka.
ad3) Naročnik zahteva, da ponudnik predloži navodila za uporabo in doziranje. Ponudnik jih lahko le jasno označena na tehničnem listu.
ad4) Če ponudnik razpolaga s proizvajalčevimi uradnimi prevodi zahtevanih dokazil (VL, TL, deklaracij in navodil za uporabo) v slovenskem jeziku, lahko predloži le-te. Če ponudnik ne razpolaga z uradnimi prevodi zahtevanih dokazil v slovenskem jeziku, predloži dokazila proizvajalca v angleškem jeziku in ne v katerem koli drugem jeziku.
ad5) Naročnik ne bo spremenil roka za oddajo vprašanj.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zahtevate da se priložijo original tehnični listi če je dobavitelj iz tujine. Kaj pa če so tehnični listi v slovenskem jeziku, prevedeni s strani ponudnika in prav tako original izdani iz strani dobavitelja - ali moramo v tem primeru vseeno priložiti še en original TL v jeziku dobavitelja?

ODGOVOR
Odgovor je že podan.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Tehnični list in deklaracija in navodila za uporabo - to gre za eno in isto stvar - to pomeni da boste dobili tri identične dokumente. Ali boste v tem primeru izločili ponudnika?

ODGOVOR
Če so navodila za uporabo navedena na tehničnem listu, jih ponudnik lahko le jasno označi na tehničnem listu. Naročnik ne odstopa od zahteve po predložitvi deklaracije (=etikete, ki pripada izdelku). V fazi analize ponudb bo naročnik ravnal skladno z zahtevami iz dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisno dokumentacijo) in skladno z ZJN-3.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ponudniki upamo, da se naročnik zaveda o kakšni količini dokumentacije govorimo. Npr. v sklopu 1 je 44 artiklov. To pomeni, da če predložimo vso zahtevano dokumentacijo bo naročnik dobil cc. 1000 listov od 1 ponudnika za 1 sklop. 2 polna fascikla.
Zato naročnika pozivamo, da v prvi fazi predložimo tehnične liste, tako da bo naročnik lahko natančno preveril ponudbe. Po potrebi naj od ponudnika zahteva dodatna dokazila. Najugodnejši ponudnik pa naj predloži še varnostne liste in katalog.

ODGOVOR
Naročnik zahteva predložitev vseh dokumentov, kot je to opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri sklopu 2 :
pozicija 2.1 ali predpisujete 5.995 litrov delovne raztopine,
pozicija 2.2 ali predpisujete 10.410 litrov delovne raztopine,
pozicija 2.3 ali predpisujete 3.810 litrov delovne raztopine,
pozicija 2.4 ali predpisujete 7.700 litrov delovne raztopine,
pozicija 2.5 ali predpisujete 8.200 litrov delovne raztopine.ODGOVOR
Sklop 2 - ocenjene predvidene količine delovne raztopine:
pozicija 2.1: 5.995 krat 1000 litrov = 5.995.000 litrov delovne raztopine,
pozicija 2.2 : 10.410 krat 1000 litrov = 10.410.000 litrov delovne raztopine,
pozicija 2.3: 3.810 krat 1000 litrov = 3.810.000 litrov delovne raztopine,
pozicija 2.4: 7.700 krat 1000 litrov = 7.700.000 litrov delovne raztopine,
pozicija 2.5: 8.200 krat 1000 litrov = 8.200.000 litrov delovne raztopine

Lep pozdrav.Datum objave: 16.11.2017   09:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zanima nas, po kakšnem vrstnem redu je potrebno zlagati tehnično dokumentacijo? Vse tehnične liste skupaj, deklaracije skupaj,..... ali po vrsti za vsak izdelek vsi dokumenti?
lp

ODGOVOR
Ponudnike prosimo, da v ponudbi dokazila združi za vsak posamezni izdelek. Skladno s predmetno razpisno dokumentacijo pa mora biti iz posameznega dokazila razvidno, na kateri izdelek se nanaša. Zato mora biti vsak dokument označen s številko sklopa in zaporedno številko artikla iz predračunskega obrazca posameznega sklopa.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali lahko ponudimo vl.robčke (sklop 4, zap.št.7), katerih gramatura je 45g/m2.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ne. Naročnik ne odstopa od svojih zahtev.


Datum objave: 16.11.2017   10:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri 5.sklopu nas zanima:
Zap.št.1: Plastenka z barvno kodirano razpršilko - ali je lahko razpršilka bela, plastenka pa ima barvne oznake, tako da jih je mogoče kljub temu med seboj ločiti.
Zap.št.24 in 25: zakaj je pomembno, da se lahko krpa suši v sušilcu
Zap.št.33: lahko ponudimo predpasnike, ki niso perforirani.
Zap.št.35: ali lahko ponudimo koš z nihajnim pokrovom, volumen 12L namesto 10L (vse ostalo ustreza opisu).
Zap.št.38: prosimo za obrazložitev, zakaj je pomembno, kakšne so ščetine (razcepljene in nerazcepljene)
Zap.št.47: ali lahko ponudimo zobotrebce v pakiranju 2500/1?
lp

ODGOVOR
5. sklop (Plastična galanterija in pripomočki za čiščenje):
- pod zap. št. 1: ponudnik lahko ponudi tudi bele razpršilke z barvnimi oznakami, tako da jih je mogoče kljub temu med seboj ločiti. Ostale lastnosti morajo ustrezati zahtevam naročnika;
- pod zap. št. 24 in 25: naročniki sušijo v sušilnih strojih, ker na razpolago nimajo sušilnih prostorov;
- pod zap. št. 33: ne;
- pod zap. št. 35: ne;
- pod zap. št. 38: vrsta ščetin odloča o tem, kako dobro metla pometa in za kaj se uporablja. Razcepljene ščetine bolje pometajo finejše delce, nerazcepljene ščetine pa bolje odstranjujejo umazanijo večjih dimenzij;
- pod zap. št. 47: ne.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji je navedeno da boste naknadno zahtevali vzorce, če bo potrebno in da bo rok dostave le teh 2 dni. Glede na obseg razpisa in raznolikost artiklov vas prosimo da ta rok podaljšate. Glede na to da ste za 7 vrtcev združili vse artikle od vseh njihovih dobaviteljev, je veliko artiklov ki jih ponudniki še nimamo v prodaji, torej smo cene za te šele pridobili. V kolikor boste zahtevali vzorec, traja najmanj dva dni da vzorec sploh dobimo na zalogo. Zahteva je nesorazmerna z obsegom razpisa in je praktično neizvedljiva v 2 dneh.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok dostave vzorcev iz dveh na pet dni. Odgovor bo naročnik upošteval pri analizi ponudb.Datum objave: 20.11.2017   13:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Sklop 5 - plastična galanterija in pripomočki za čiščenje. V veliko primerih kjer zahtevate tehnično dokumentacijo proizvajalca, ta sploh ne obstaja in proizvajalec z njo ne razpolaga. Npr. vrečke za smeti - original tehnični list za to ne obstaja, prav tako za nekatere drugi pripomočke...kaj ponudniki naredimo v tem primeru, če dobavitelj ne razpolaga s tehnično dokumentacijo? Zahteva je nerealna, tudi če bi od vsakega dobavitelja posebej zahtevali da posebaj za nas izdela original tehnični list za vsak artikel, to niti slučajno nebi bilo narejeno do roka za oddajo. Original tehnične liste navadno dobavitelji izdelajo za papir, čistila in nekatere pripomočke kot so rokavice, nekatere krpe. Odvisno od dobavitelja, saj to ni obvezen dokument. Glede na to da vi zahtevate original tehnične liste za 73 artiklov iz sklopa pripomočki, močno dvomimo da boste sploh prejeli kakšno dopustno ponudbo.

ODGOVOR
Naročnik v razpisni dokumentaciji za 5. sklop (Plastična galanterija in pripomočki za čiščenje) - (artikli pod zaporednimi številkami od 6 do 34 in od 51 do 94) zahteva tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da posamezni ponujeni izdelek izpolnjuje zahteve, podane v predračunskem obrazcu. Ponudnik predloži dokumente, iz katerih so razvidne lastnosti ponujenih izdelkov.
Ponudnik za navedene artikle 5. sklopa lahko predloži originalne dokumente tujih proizvajalcev, iz katerih so razvidne lastnosti izdelka (product data sheet / tehnical data). Ponudniku ni potrebno prevajati teksta teh dokumentov, če niso v slovenščini, so pa v angleščini oz. so podani piktogrami, iz katerih so lastnosti, ki jih zahteva naročnik, jasno razvidne. Ponudnik lahko predloži tudi kopijo iz kataloga proizvajalca, iz katerega so razvidni podatki o lastnostih izdelka ali kopijo (oz. natisnjeno) spletne strani proizvajalca, na katerem je opisan izdelek. Nekateri izdelki imajo podatke o lastnostih napisane na embalaži – v takem primeru ponudnik lahko ponudbi priloži embalažo ali sliko embalaže. Ponudnik lahko priloži tudi žigosano izjavo proizvajalca o lastnostih izdelka.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vljudno vas prosimo, da podaljšate vsaj rok za oddajo vprašanj, če že roka oddaje ne želite.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek objave naročila. Rok za postavljanje vprašanj bo podaljšan.

VPRAŠANJE
Dragi naročniki,
Ker gre za zelo obsežno dokumentacijo vas prosimo za podaljšanje roka za zastavljanje vprašanj. Prepričani smo, da vam je v interesu (tako kot nam), da se pripravijo kvalitetne in popolne ponudbe....
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek objave naročila. Rok za postavljanje vprašanj bo podaljšan.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za odgovore na naslednja vprašanja:
Sklop 4: Izdelki za osebno nego
4.1 Plenice za enkratno uporabo, univerzalne, velikost 4, za težo otroka od minimalno 7 kg - 8 kg in maximalno 16 kg -18 kg, elastični stranski trakovi za zapenjanje z ježki, vpojnost min. 900 m. Pakirano od 30 - 60 kos. Embalaža osnovnega pakiranja LDPE. Enota mere: 1 kos = 1 plenica - ali dovolite pakiranje do 80 kosov ?
4.2 Plenice za enkratno uporabo, univerzalne, velikost 5, primerne za težo otroka od minimalno 11 kg - 12 kg in maximalno 22 kg - 25 kg, elastični stranski trakovi za zapenjanje z ježki, vpojnost min. 960 mL. Pakirano od 30 - 60 kos. Embalaža osnovnega pakiranja LDPE. Enota mere: 1 kos = 1 plenica- Ali dovolite pakiranje do 70 kosov?
4.3 Plenice za enkratno uporabo, univerzalne, velikost 6, primerne za težo otroka od minimalno 15 kg -16 kg in maximalno 30 kg - 32 kg, elastični stranski trakovi za zapenjanje z ježki, vpojnost min. 1180 mL. Pakirano od 30 -60 kos. Embalaža osnovnega pakiranja LDPE. Enota mere: 1 kos = 1 plenica - Ali dovolite pakiranje do 64 kosov?
Hvala za odgovore in lepo pozdravljeni,

ODGOVOR
Naročnik dovoljuje povečanje osnovnega pakiranja pri 4. sklopu (Izdelki za osebno higieno) in sicer pri naslednjih zaporednih številkah:
- 4.1: iz 30-60 na 30-80, plenica pa mora izpolnjevati vse ostale zahteve iz razpisne dokumentacije,
- 4.2: iz 30-60 na 30-70, plenica pa mora izpolnjevati vse ostale zahteve iz razpisne dokumentacije,
- 4.3: iz 30-60 na 30-64, plenica pa mora izpolnjevati vse ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali lahko v sklopu 1 pod zaporedno številko:
1.5 ponudimo pakiranje 700ml?
1.13 ponudimo pakiranje 10kg?
1.19.ponudimo pakiranje 1L?
Ali lahko v sklopu 2 pod zaporedno številko:
3.6 in 3.7. ponudimo pakiranje 7kg?
3.9. ponudimo pakiranje 20kg?
Ali lahko v sklopu 5 pod zaporedno številko:
5.35 ponudimo koš 12L?

ODGOVOR
Naročnik podaja naslednje odgovore:
- za 1.5: ne,
- za 1.13: da, ostale zahteve ostanejo nespremenjene,
- za 1.19: ne,
- za 3.6: ne (naročnik predvideva, da se vprašanje nanaša na 3. sklop),
- za 3.7: ne (naročnik predvideva, da se vprašanje nanaša na 3. sklop),
- za 3.9: ne (naročnik predvideva, da se vprašanje nanaša na 3. sklop)
- za 5.35: ne.

VPRŠANJE
Pozdravljeni
Sklop 1: čistila za kuhinjo in objekt:
1.5. Lahko ponudimo izdelek v pakiranju 1L?
1.8. Lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje mravljično kislino, vsi ostali pogoji (opisi izdelka) pa ostanejo nespremenjeni?
1.13. Lahko ponudimo izdelek v pakiranju 10kg?
1.15. Lahko ponudimo izdelek v pakiranju 10kg?
1.24. Lahko ponudimo izdelek v pakiranju 10kg?
1.27. Prosimo za komercialno ime izdelka, ki ga trenutno uporabljate.
1.33. Zakaj se ravno za ta izdelek zahteva znak za okolje tipa I., pri ostalih izdelkih pa navajate "v skladu z Uredbo o ZeJN"
1.34. Prosimo za obrazložitev "pearl efekt"
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik podaja naslednje odgovore:
- za 1.5: ne,
- za 1.8: ne,
- za 1.13: da, ostale zahteve ostanejo nespremenjene,
- za 1.15: ne,
- za 1.24: ne,
- za 1.27: Blanco 2000 – glas reiniger,
- za 1.33: naročnik umika zahtevo po predložitvi potrdila (znak za okolje tipa I), ostale zahteve ostanejo nespremenjene,
- za 1.34: naročnik umika zahtevo »pearl efekt«, ostale zahteve ostanejo nespremenjene.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, da umaknete zahtevo po predložitvi nepreglednega števila dokazil vsaj za izdelke, ki jih navajate kot "enakovredne", v kolikor vam točno te tudi ponudimo. Glede na to, da določen izdelek navedete kot enakovreden, predvidevamo, da le-tega tudi poznate oz. ga uporabljate.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spremenil zahtev iz razpisne dokumentacije, razen v delu, kjer je sprememba podana z odgovori na vprašanja.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik v razpisni dokumentaciji v poglavju 5.1. Posebni pogoji za posamezne sklope, za sklop 3: Sredstva za vzdrževanje higiene perila navaja "Naročnik perila pred pranjem ne tretira (ne odstranjuje madežev)".
Zakaj potem pod postavkama 3.12 in 3.14 razpisuje "Profesionalno sredstvo za odstranjevanje trdovratnih madežev " oz. "Univerzalni odstranjevalec madežev"?

Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
Naročnik odstranjevalec madežev uporabi le v izjemnih primerih. Kuhinjsko perilo, slinčke opere v stroju brez predhodnega tretiranja perila.

VPRAŠANJE
Naročnik zahteva da ponudniki predložimo deklaracije s podatki o posameznih sestavinah. to v bistvu pomeni recepturo proizvoda, kar pa proizvajalci ne dajejo in razkrivajo. Naročnika opozarjamo da so vsi zahtevani podatki podani v tehničnih karticah in varnostnih listih, v točki 3 (sestavine po Uredbi 648/2004) in 3.2., kjer so navedene snovi z oznako, ki jih proizvod vsebuje.To so zakonsko predpisani podatki, s katerimi mora biti opremljena vsaka kemikalija/snov, zmes; osnova je Uredba 1907/2006 in več od tega naročnik ne more /sme zahtevati.
Zato naročnika pozivamo, da umakne zahtevo o deklaracije s podatki o posameznih sestavinah.

ODGOVOR
Naročnik ne zahteva, da ponudnik na 1., 2. in 3. sklop predloži recepturo (katere in koliko snovi je v nekem čistilu) ponujenega izdelka. Mora pa priložiti deklaracijo (=etiketo), ki spremlja izdelek na prodajnih policah oz. berljivo sliko deklaracije. Če je slika deklaracije neberljiva in je ta skladna z deklaracijo na tehničnem listu (velja za 1., 2. in 3. sklop), lahko ponudnik priloži izjavo, da je deklaracija na sliki skladna z deklaracijo na tehničnem listu. Vsak priloženi dokument mora biti označen z zap. št. artikla.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Sklop 4:
- zap.št.4.7.: prosimo, da nam sporočite blagovno znamko vl.robčkov, katerih gramatura je 50g/m2. V nasprotnem primeru vas prosimo, da še enkrat preverite, če podateko gramaturi drži.
- zap.št.4.8.: ali lahko ponudimo krpice, ki so beljene brez klora po postopku ECF?
Hvala.

ODGOVOR
Izdelka, ki ustrezata opisu pod zap. št. 4.7 sta robčka Wet wipes Bambo nature od Abene in To-To od Tosame.
Pod zap. št 4.8 ponudnik lahko ponudi tudi krpice beljene po postopku ECF- Elemental chlorine free ali po postopku TCF- Total chlorine free, vendar mora artikel ustrezati vsem ostalim zahtevam naročnika.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da dovoli da v sklopu 2: Čistila za strojno pomivanje posode pod postavko 2.7 ponudimo "Namensko tabletirano sol" v pakiranju 1,5 kg.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik pod zap.št. 2.7 ne dovoljuje 1.5 kg pakiranja.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo, da nam obrazložite, kakšno tehnološko prednost vam predstavljajo koši 10L namesto 12L?
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik želi 10 l koše zato, ker že razpolaga s koši navedene velikosti s pripadajočimi barvnimi pokrovi. Ko bo potrebno v prihodnje kakšnega izmed košev zamenjati je smiselno, da so vsi koši enaki po velikosti.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

v 2. sklopu je pri postavki 2.5 prišlo do neskladja v želeni enoti pakiranja (12-25 L) in enoti mere (kg). Naročnika prosimo, da podatka uskladi želeno pakiranje korigira na 12-25 kg (kot pri postavki 2.1).

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik pri artiklu 2.5 spreminja zahtevo glede pakiranja iz 12 - 25 L v 12 - 25 kg.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 1. bi vam pod postavko 1.9 želeli ponuditi "Učinkovito koncentrirano kislo čistilo za odstranjevanje oblog vodnega kamna" na osnovi druge, organske kisline, ki izpolnjuje vse ostale naročnikove zahteve in po funkcionalnosti popolnoma ustreza namenu kot ga navaja naročnik.

Naročnika prosimo za dovoljenje.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik pod zap. št. 9.1 ne dovoljuje zamenjave citronske kisline z drugo organsko kislino.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vezano na 1. sklop naročnika prosimo, da dovoli, da pod postavko 1.11 ponudimo sredstvo v pakiranju do 5,5 lit.

V nasprotnem primeru prosimo, da pojasnite kakšno bistveno prednost (tehnološko, ekonomsko) vam razlika v velikosti embalaže za 0,5 lit v konkretnem primeru predstavlja.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik pod zap. št. 1.11 ne dovoljuje 5,5 L pakiranja.
Čistilo pod zap. št. 1.11 je namenjeno ročnemu čiščenju konvektomatov, pečic in prekucnih ponev in je zato zahtevana velikost embalaže primernejša.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da odprete želeni volumen pakiranja za sredstvo pod zap. št. 1.10 (sklop 1) in sicer na 3 - 10L.
Sredstvo je namreč namenjeno za uporabo v pečicah in konvektomatih, z opcijo avtomatskega čiščenja in sicer v kombinaciji s sredstvom razpisanim pod zap. št. 1.12, kjer razpisujete pakiranje 5-10 L.

V primeru negativnega odgovora vas prosimo, da pojasnite v čem ste obe navedeni sredstvi razlikujeta (tehnološko, ekonomsko, funkcionalno....), da želite različni pakiranji?

Hvala.

ODGOVOR
Ponudnik lahko pod zap. št. 1.10 ponudi sredstvo v pakiranju 3 - 10 L, vendar mora artikel ustrezati vsem ostalim zahtevam naročnika.


VPRAŠANJE
1. sklop artikel pod pozicijo 1.33 – Zahtevate znak za okolje tipa I. Naročnika opozarjamo da je je znak za okolje tipa I prostovoljni in plačljiv certifikat, ki ni zakonsko predpisan, kar pomeni, da ne sme biti pogoj za sodelovanje na javnem razpisu kot tudi ne sme biti izločilni faktor pri ocenjevanju ponudb. Naročnika pozivamo, da umakne zahtevo za znak za okolje tipa I. Naročnik sme postaviti le zahteve, ki izhajajo iz z veljavne zakonodaje.

ODGOVOR
Naročnik pri artiklu 1.33 umika zahtevo po znaku za okolje tip I.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na sklop 1 prosimo za dodatno pojasnilo glede "najvišje koncentracije čistila za dnevno čiščenje" - stolpec 8 in sicer ali upoštevamo najvišjo koncentracijo doziranja ne glede na namen čiščenja ali upoštevamo namen uporabe kot ga je predvidel naročnik?

Hvala.

ODGOVOR
Ponudnik v stolpec 8 napiše najvišjo koncentracijo doziranja čistila za vsakodnevno čiščenje, v ml ali g na L vode (glede na pripadajoča proizvajalčeva navodila za uporabo čistila, ki ga bo ponudnik ponudil naročniku), saj je ta potrebna za preračun potrebne količine ponujenega čistila v L ali kg, ki jo ponudnik zapiše v stolpec 5. Velja za artikle, kjer je v 4. stolpcu navedena količina delovne raztopine.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Zanima nas, če lahko ponudimo krpice za enkratno uporabo (izdelek pod zap.št.8, sklop 4), ki so beljene po postopku ECF (Elemental Chlorine Free)?
V zahtevah za plenice navajate točno ta postopek beljenja, zato se nam ne zdi sporno, če bi ponudili krpice, ki so tako kot plenice beljene po tem postopku.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Pod zap. št. 4.8 ponudnik lahko ponudi tudi krpice beljene po postopku ECF- Elemental chlorine free ali po postopku TCF- Total chlorine free, vendar mora artikel ustrezati vsem ostalim zahtevam naročnika.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da v sklopu 1, odprete razpone pakiranja za artikel 1.30 "Osvežilec zraka" do 1L. Embalaža je uporabniku prijazna in primerna za rokovanje tako da, ne vidimo bistvenih argumentov proti.

V nasprotnem primeru prosimo, da pojasnite kakšno bistveno prednost (tehnološko, ekonomsko) vam velikost embalaže v konkretnem primeru predstavlja. Zakonodaja namreč navaja, da "če tega ne upravičuje predmet naročila, se tehnične specifikacije ne smejo sklicevati na posamezno znamo ali vir, blagovne znamke, patente, tipe ..... če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni".

Hvala

ODGOVOR
Naročnik pri artiklu pod zap. št. 1.30 dovoljuje pakiranje do 1 L.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 1. bi pod postavko 1.34 želeli ponuditi Tekoče milo, dermatološko testirano, s pearl efektom, v kartuši 950 ml, ki ustreza podajalniku Ultimatic.
Razlika do želenega pakiranja je minimalna zato naročnika prosimo, da odpre razpon pakiranja 950-970ml oz. v nasprotnem primeru prosimo, da navedete tehtne razloge proti.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik pri artiklu pod zap. št. 1.34 dovoljuje razpon od 950 -970 ml in umika zahtevo po pearl efectu, vse ostale zahteve ostanejo nespremenjene.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

na naročnika naslavljamo enako vprašanje kot za postavko 1.34 (v sklopu 1) tudi za postavko 1.35.
Tudi pri postavki 1.35 bi želeli ponuditi kartušo 950 ml, ki v celoti ustreza ostalim naročnikovim zahtevam in je popolnoma kompatibilna s podajalnikom Ultimatic.

Se opravičujemo za razdrobljeni vprašanji in hvala za pozitiven odgovor.

ODGOVOR
Naročnik pri artiklu pod zap. št. 1.35 dovoljuje razpon od 950 -970ml, vse ostale zahteve ostanejo nespremenjene.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da potrdi, da so v sklopu 1. Čistila za kuhinjo in objekt dozatorji in penilniki, ki jim navaja pod pozicijami od 1.32 do 1.41 njegova last in nam v roku, ki še omogoča uveljavljanje pravnega varstva, omogoči vpogled v dokumentacijo (dobavnice, račune), ki to dokazuje.

V nasprotnem primeru prosimo, da za navedene pozicije dovoli, da ponudniki ponudimo lastne dozatorje, penilnike,s kompatibilnimi kartušami, brezplačno na uporabo, pod predpostavko, da tehnične karakteristike tako podajalnikov kot polnil bistveno ne odstopajo od zahtevanih.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik želi obdržati obstoječe dozatorje. Zaradi velike verjetnosti, da luknje na obstoječih milnikih ne bodo kompatibilne z luknjami novih, naročnik ne želi dodatnega vrtanja v stensko keramiko oz. stene.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovore:

ker vztrajate pri zahtevi, da naročnik predloži zahtevano tehnično dokumentacijo v natisnjeni verziji, vas prosimo, da navedeta vzrok, pridobitev in razliko med natisnjeno tehnično dokumentacijo in na zgoščenki posneto po sklopih in v zaporednem vrstnem redu kot navajate?

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je odgovor podal že dne 9.11.2017. Dodatno navaja, da so dokumenti v natisnjeni verziji del ponudbene dokumentacije, ki mora biti zvezana tako, da njenih delov ni mogoče odvzemati ali dodajati in s tem ponudbe spreminjati po roku za oddajo ponudb. Naročnik tudi nima možnosti (informacijske podpore), da bi ponudbe prejel v elektronski obliki tako, da sprememba ponudbe v taki obliki ne bi bila možna.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri sklopu 1, 1.13 ste želeli izdelek enakovreden Dip It Plus, vendar če vam želimo ponuditi ta izdelek je nemogoče, saj je pakiranje v 10 kg, vi pa ste zahtevali pakiranje do 5 kg. Prosimo za popravek.
Pri sklopu 1, 1.43: isti problem, želeli izdelek enakovreden Epicare hand Protect, mi vam želimo ponuditi ta izdelek, vendar je pakiranje tega izdelka 100 ml, vaše zahteve so od 300 - 500 ml. Prosimo vas za popravek.

Hvala.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik pod zap.št. 1.13 dovoljuje pakiranje do 10 kg, vse ostale zahteve ostanejo nespremenjene.
Naročnik pri artiklu 1.43 ne bo spremenjal zahtev.

VPRAŠANJE
Spoštovani!
Zaradi velikega števila razpisanih izdelkov in podrobnih opisov vas prosimo za podaljšanje roka za zastavljanje vprašanj.
Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek objave naročila. Rok za postavljanje vprašanj bo podaljšan.


VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da v sklopu 2 , pri postavki 2.5. spremeni zahtevo. Naročnika predpisuje enakovredno F8400 ali da je skladno z Uredbo o ZeJN; oboje je namreč nezdružljivo, saj sredstvo F8400 vsebuje aktivni klor z oznako nevarnosti H400 v koncentraciji, ki presega dovoljeno po Uredbi ZeJN – 0,01%. Naročnika pozivamo, da v umakne zahtevo enakovrednoF8400, ter vsebnost klora, saj v če zahtevo ne umakne ne more dobiti pomivalno sredstvo skladno z ZeJN

ODGOVOR
Naročnik zahtev ne bo spreminjal, saj je Direktorat za javno naročanje na svoji spletni strani objavil Tolmačenje javno naročniške zakonodaje glede zelenega javnega naročanja in s tem povezanega označevanja nevarnih kemikalij, številka 007-126/2014/7, z dne 7.7.2014, v katerem navaja: “Če je proizvod po novi ureditvi označen z stavkom za nevarnosti »H400«, ne pa s stavkom za nevarnost »H410« ali obratno, se šteje, da je proizvod z vidika nevarnosti za vodne organizme v skladu z Uredbo o ZeJN ustrezen.”

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.11.2017   13:53
VPRAŠANJE
Spoštovani!

kaj naredimo v primeru ko deklaracija ni razvidna tudi če jo slikamo, ali je v tem primeru dovolj original tehnični list - če je opis na tehničnem listu isti kot na deklaraciji?

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Deklaracije ki jih prodajalci lepimo na izdelke so po navadi tiste z EAN kodo, nazivom in kataloško številko. Ali je dovolj to?

Če ne:

Če pa želite prav original deklaracijo z vsemi karakteristikami, pa ne vemo kako bi to predložili. Original deklaracije so nalepljene na čistilih že iz strani proizvajalca in se jih ne da lepo odtrgati, pisava je majhna, če jih slikamo ni razvidno iz slike. V razmislek da je to nemogoča zahteva, praktično neizvedljiva. Ker smo ponudniki večinoma preprodajalci in ne proizvajalci, dostopa do elektronske oblike deklaracij nimamo in glede na to, da zahtevate vse original si ne predstavljamo kako bi to izvedli. Odlepit jih ne moremo, ker se ne odtrgajo lepo oz. se zatrgajo. Iz slike pa opis ni razviden.

Glede na to da moramo priložit tudi original tehnični list kjer so navedene vse karakteristike čistila, kjer je tudi slika proizvoda in poleg tega še naš katalog s sliko proizvoda, smo mnenja da je to dovolj velik dokaz. Kot so povedali že nekateri drugi ponudniki, v tehničnem listu je navedeno isto kot na deklaraciji. Ne vemo kako bi lahko kdo po podpisu pogodbe dostavljal drugo sredstvo z drugo deklaracijo, če je prej že z original tehničnem listom, varnostnim listom in katalogom izkazal kaj je ponudil. V kolikor ne odstopate od zahteve, vas prosimo za predlog kako bi to izvedli da bi bilo prav za nas in za vas?

ODGOVOR NA VPRAŠANJI
Spoštovani.
Ponudnik je dolžan za ponujene artikle predložiti etikete, tehnične liste in varnostne liste. Navodila za uporabo so lahko tudi del tehničnega lista. Ni dovolj, da ponudnik predloži le tehnične liste, četudi so podatki v tehničnem listu in deklaraciji identični. S tem odgovorom naročnik preklicuje tudi odgovor na to temo, ki ga je objavil dne 20.11.2017 ob 13.48 uri (deveti zaporedni).
Deklaracija, ki vsebuje le EAN kodo, naziv in kataloško številko, za 1., 2. in 3. sklop naročniku ni ustrezno dokazilo.
Ponudnik dostavi vse omenjene dokumente in sicer za tiste artikle, za katere so podane zahteve v razpisni dokumentaciji.
Sklop 1, 2 in 3. zajema artikle z različnimi lastnostmi.
Naročnik deklaracijo oz etiketo izdelka zahteva zato, da bo v fazi izvedbe javnega naročila preverjal istovetnost dobavljenega izdelka s ponujenim na razpisu. Deklaracija je lahko nalepka na izdelku ali slika (fotografija) te etikete.
Vsebina etiket oziroma podatki, ki jih mora etiketa vsebovati, mere etiket in izjeme, morajo biti v skladu z UREDBO (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/ 548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (Besedilo velja za EGP) in UREDBO (ES) št. 648/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 31. marca 2004 o detergentih, priloga VII., OZNAČEVANJE IN SEZNAM SESTAVIN.
Na podlagi zgoraj omenjenih uredb in ponudbi sodobne tehnologije (fotoaparat, mobilni telefon) naročnik ne vidi težav, da ponudnik ne bi mogel predložiti nalepk ali fotografije teh nalepk in da le-te ne bi bile berljive.
Etiketa vsebuje podrobnosti, ki omogočajo opredelitev snovi ali zmesi (v nadaljnjem besedilu „identifikatorji izdelka“). Iz etikete ni razvidna receptura izdelave nekega artikla.
Etikete so glavno sredstvo za obveščanje potrošnikov, uporabijo pa se lahko tudi za opozarjanje delavcev na izčrpnejše informacije o snoveh ali zmeseh, ki so navedene v varnostnih listih.


VPRAŠANJE
Sklop 1 Artikel pod pozicijo 1.37 – Zahteva naročnika je , da milo ne vsebuje Triclosan in ima zahtevo po standardu EN 1040 in EN 1499. Glede na dejstvo, da je Triclosan učinkovita aktivna snov za doseganje antibakterijskega / dezinfekcijskega učinka in ne sodi na listo prepovedanih snovi v kozmetičnih izdelkih, naročnika pozivamo, da umakne zahtevo glede brez vsebnosti Tnriclosana, saj za takšno zahtevo nima zakonske podlage. Enako naročnika pozivamo, da umakne zahtevo za standarde EN 1040 in EN 1499, ki sta oba prostovoljna in plačljiva, nista pa zakonsko predpisana, tako da ne smeta biti pogoj za sodelovanje na javnem razpisu, kot tudi ne smeta biti izločilni faktor pri ocenjevanju ponudb. Naročnik sme postaviti le zahteve, ki izhajajo iz z veljavne zakonodaje.


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik ne umika zahtevo, da artikel 1.37, ne sme vsebovati triklosan. Evropska komisija je izdala Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/110, z dne 27. januarja 2016, o neodobritvi triklosana. Scenariji iz ocene tveganja za okolje so pokazali nesprejemljiva tveganja. Triklosan zato ni primeren za uporabo v biocidnih proizvodih 1. vrste proizvodov.
Naročnik v opisu zahtev za izdelek pod zap. št. 1.37 ne zahteva, da ponudnik dostavi dokazilo, da ima omenjene standarde. Naročnik zahteva, da sredstvo zagotavlja učinkovitost oz. baktericidno delovanje v skladu s temi standardi (da se z umivanjem rok s tem proizvodom odstrani 99,9% bakterij). Bo pa moral ponudnik, v fazi analize ponudb, naročniku na podlagi poziva dokazati, da ponujeni izdelek dosega zahtevano učinkovitost oz. baktericidno delovanje.


Datum objave: 27.11.2017   14:41
VPRAŠANJE
Pozdravljen,
kot razumemo je treba original deklaracije priložiti samo za sklop 1, 2 in 3? Za sklop pripomočki tega ni potrebno?

ODGOVOR
Naročnik v razpisni dokumentaciji za 5. sklop (Plastična galanterija in pripomočki za čiščenje) za artikle pod zaporednimi številkami od 6 do 34 in od 51 do 94 zahteva tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da posamezni ponujeni izdelek izpolnjuje zahteve, podane v predračunskem obrazcu. Ponudnik predloži dokumente, iz katerih so razvidne lastnosti ponujenih izdelkov, ni pa potrebno priložiti originalnih deklaracij proizvajalca.
Podrobnejša obrazložitev za 5. sklop je bila podana že v 1. odgovoru objavljenem 20 11.2017.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
v sklopu 2 želite sredstva brez NTA. S čim naj to dokazujemo, če to na zapisano ne ne tehničnem listu, ne na varnostnemu listu in ne na deklaraciji?

ODGOVOR
Naročnik lahko v fazi analize prispelih ponudb od ponudnikov zahteva, da predložijo izjavo proizvajalca ali drugo ustrezno dokazilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da artikel-i ne vsebuje-jo NTA.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Kako boste vedeli da bodo ponudniki res slikali prave deklaracije, ki pripadajo pravim embalažam? Če se slika samo deklaracijo, je ta lahko nalepljena tudi na kakšnemu drugemu izdelku...

ODGOVOR
Deklaracije oz. etikete bodo v času izvedbe javnega naročila služile za preverjanje istovetnosti dobavljenega izdelka z izdelkom, ponujenim v ponudbenem obrazcu.
Naročnik ne pričakuje, da bo ponudnik kakor koli zavajal naročnika, pričakuje pa, da bo ponudnik predložil deklaracije tistih izdelkov, ki jih bo ponudili naročniku.

VPRAŠANJE
sklop 1 1.32-1.38 Naročnika ponovno pozivamo, da ponudnikom omogoči menjavo milnikov oziroma penilnikov, saj z vztrajanjem pri obstoječih zahtevah omejuje konkurenco; milnike je možno zamenjati tudi brez dodatnega vrtanja.
V primeru če bo naročnik vztrajal pri svoji zahtevi naročnika pozivamo , da spremeni zahtevo glede dobave brezplačnega servisa in brezplačne dobave ( reverz) milnikov in penilnikov. V tem primeru ima naročnik lastne milnike in penilnike ,izbrani ponudnik bo samo dobavljal zahtevane kartuše za milnike in penilnike. Naročnik mora sam vzdrževati lastne milnike in ne to prilagati na ponudnika ( ker mu to moč naročnika dopušča). Ponudniki ne vemo v kakšnem stanju so naročnikovi milniki in penilniki. Naročnik naj prevzeme odgovornost in naj sam vzdržuje lastna osnovna sredstva . Namen javnih razpisov ni , da naročnik izkorišča svojo moč ampak da dobi proizvode po najboljših nabavnih pogojih. Lastna osnovna sredstva pa mora naročnik vzdrževati in jih menjati z lastnimi sredstvi.

ODGOVOR
Naročnik odstopa od zahteve po brezplačnih servisih milnikov in penilnikov ter dobavi milnikov in penilnikov na reverz.

VPRAŠANJE
Ali lahko v sklopu 5 pod zaporedno številko 5.6 ponudimo krpe balerine ki so barvno kodirane z barvnimi vzorci in so rdečebele, rumenobele, zelenobele in modrobele?

ODGOVOR
Naročnik pod zaporedno št. 5.6 lahko ponudi barvno kodiranje z vzorcem, vse ostale zahteve ostanejo nespremenjene.

VPRAŠANJE
Ali lahko krpe v sklopu 5, tam kjer zahtevate da so krpe različne barve ponudimo krpe ki niso v celoti modre, rumene, zelene in rdeče ampak so belo modre, belo rdeče, belo zelene in belo rumene?

ODGOVOR
Ponudnik naj opredeli natančne pozicije omenjenih krp - šele takrat bomo lahko podali odgovor.

VPRAŠANJE
Ali lahko v sklopu 5 pod zaporedno številko 5.18 ponudimo bele krpe z barvnim kodiranjem s trakci?

ODGOVOR
Naročnik pod zap.št. 5.18 dovoljuje bele krpe, ki imajo barvno kodiranje s trakci, vendar morajo vse ostale zahteve ostati nespremenjene.

VPRAŠANJE
Ali so lahko v sklopu 5 pod zaporedno številko 18 krpe bele barve in imajo barvno kodiranje s trakci? Na krpi so 4 trakovi (rumen, zelen, moder, rdeč. Te se poljubno odtrga, odvisno katere površine se čisti...

ODGOVOR
Naročnik pod zap.št. 5.18 dovoljuje bele krpe, ki imajo barvno kodiranje s trakci, vendar morajo vse ostale zahteve ostati nespremenjene.

VPRAŠANJE

Spoštovani,

vezano na vaš odgovor glede dozatorjev (sklop 1) :« Naročnik želi obdržati obstoječe dozatorje. Zaradi velike verjetnosti, da luknje na obstoječih milnikih ne bodo kompatibilne z luknjami novih, naročnik ne želi dodatnega vrtanja v stensko keramiko oz. stene. » naročnika opozarjamo, da njegova želja ne predstavlja niti tehnološko, niti ekonomsko dovolj tehtnega argumenta proti temu, da ponudniki ponudimo lastne dozatorje brezplačno na uporabo.

Z gotovostjo lahko trdimo, da bo, v kolikor naročnik ni lastnik dozatorjev, obstoječi ponudnik (lastnik le-teh) v primeru, da njegova ponudba ne bo ekonomsko najugodnejša in z njim ne bo podpisan okvirni sporazum, dozatorje odmontiral. Za to vas ponovno pozivamo, da omogočite vpogled v dokumentacijo (dobavnice, račune) s katero dokazujete lastništvo nad podajalniki.

V kolikor se naročnik »boji« novih lukenj, lahko dovoli ponuditi podajalnike (in kompatibilna polnila) brezplačno na uporabo pod pogojem, da se na steno, keramiko… ne vrta novih lukenj, ampak se novi podajalniki pritrdijo na obstoječe luknje.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik je umaknil zahtevo po brezplačnem servisiranju in dobavi milnikov ter penilnikov na reverz, ne dovoljuje pa menjave, zaradi že zapisanega razloga v predhodnih odgovorih.

VPRAŠANJE
Ali lahko v sklopu pripomočki pod zaporedno številko 5.10 ponudimo krpe 70% poliester/30% poliamid?

ODGOVOR
Naročnik pri artiklu 5.10 ne dovoli spremembe v sestavi.

Lep pozdrav.


Datum objave: 27.11.2017   15:22
VPRAŠANJE
V sklopu 1 pri artiklu pod pozicijo 1.40. ima zahtevo , da mora biti proizvod vpisan v register biocidnih proizvodov. Naročnika pozivamo, da bolj natančno opredeli zahteve pri izdelku. Če je losjon namenjen higienskemu umivanju rok, ima antibakterijski učinek in ni potrebno, da je vpisan v register biocidnih proizvodov. Če želite izdelek, ki zagotavlja dezinfekcijski učinek z baktericidnim in virucidnim delovanjem, gre za medicinski pripomoček za katere velja višji nivo( pridobiti morajo CE oznako), kar je bolj zahtevno kot registracija biocida, zato tudi niso vpisani vpisanI v register biocidnih proizvodov. Zato vas pozivamo, da v vsakem primeru iz opisa umaknete zahtevo po vpisu v register biocidnih proizvodov.

ODGOVOR
Naročnik je podal natančen opis iz katerega je razvidna uporaba izdelka in zahtevane lastnosti.
Izdelek, ki ima baktericidni in vuracidni učinek in se uporablja za higiensko umivanje rok v kuhinji, spada med biocide I. razreda, zato mora biti tako sredstvo vpisano v register biocidnih proizvodov RS.
Naročnik ne bo uporabljal mila, ki ima učinek razkuževanja pred aseptičnimi posegi, torej v kirurgiji. Zato je za naročnika dovolj, da je sredstvo priglašeno kot biocid.

VPRAŠANJE
SKLO1 1.5. Naročnika pozivamo, da spremeni razpon pakiranja za izdelek 500 – 1000 ml, saj z navedenim pakiranjem omejuje konkurenco

ODGOVOR
Naročnik pod zap.št. 1.5 ne bo spreminjal zahtev.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni
sklop 5
5.12 izdelek ni več v prodajnem programu, ker so ga nehali proizvajati.
5.14 ali lahko ponudimo 22 g/m2, ker 2 g na 1 kvadratnem metru krpe ne predstavlja nobene razlike v uporabi.
5.35 koš s tem opisom in v taki obliki kot ga uporabljate sedaj je deklariran za 12 litrov in ne 10, prosim da popravite.
5.91 prosim če popravite dimenzijo vreč, ker imate napačno dolžino vrečke
5.92 prosim če popravite dimenzijo vreč, ker imate napačno dolžino vrečke

lp

ODGOVOR
ad1) Proizvajalec je krpo Vileda Raum profi, umaknil iz prodaje, vendar na trgu obstajajo drugi izdelki z lastnostmi, ki jih naročnik zahteval pod zap.št. 5.12.
ad2) Naročnik pod zaporedno št. 5.14 ne dovoljuje spremembe. Ponudnik lahko impregnirano krpo z 22g/m2 ponudi pod zap. št. 5.13, če seveda ustreza tudi vsem ostalim zahtevam.
ad3) Naročnik pod zap. št. 5.35 dovoljuje, da ponudnik ponudi 10-12L PVC koše za smeti vse ostale zahteve ostanejo nespremenjene.
ad4) Naročnik pod zap.št. 5.91 spreminja velikost artikla in sicer na 12 +/-1cm x 26cm +/-2cm, vse ostale zahteve ostanejo nespremenjene.
ad5) Naročnik pod zap.št. 5.92 spreminja velikost artikla in sicer na 22 +/-2cm x 36cm +/-2cm, vse ostale zahteve ostanejo nespremenjene.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik pri navodilih za izpolnjevanje obrazcev - Ponudba in ponudbeni predračun - navaja: sestavni del ponudbenega obrazca so natisnjeni, izpolnjeni, podpisani in žigosani predračunski obrazci za sklope, na katere se gospodarski subjekt prijavlja in na zgoščenki v MS Excel formatu.

Ali velja tudi za tehnično dokumentacijo ponujenih artiklov, da se oddajo na zgoščenki, kot ponudba in ponudbeni predračun?

ODGOVOR
Ne, na zgoščenki se v ponudbi odda le izpolnjen predračunski obrazec, ostalo ponudbeno dokumentacijo ponudnik odda kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri 2. sklopu
pod zap.št. 2.5. navajate največjo dovoljeno koncentracijo sredstva pri trdoti vode do 8 dH je 2,6g/l vode , enakovredno F 8400.
Pri F 8400 je največja dovoljena koncentracija sredstva pri trdoti vode do 8 dH je 3g/l vode.

Katero koncentracijo moramo upoštevati ponudniki 2,6g/l vode, ali 3g/1l vode?

ODGOVOR
V stolpec 8 zavedete 2,6g/L vode oz. manj, če lahko tudi z nižjo koncentracijo zagotovite ustrezen učinek pranja.

Lep pozdrav.


Datum objave: 28.11.2017   11:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
sklop 5.
58 Vrečke PE-HD 40 l imate podano napačno dimenzijo vrečke.
72 Nosilna vrečka za živila z izsekom imate podano napačno dimenzijo vrečke

Prosim če popravite napake.
LP

ODGOVOR
Naročnik pod zap.št. 5.58 spreminja velikost na 600 x 600 mm, vse ostale zahteve ostanejo nespremenjene.
Naročnik pod zap. št. 5.72 dovoljuje velikost 18 – 20 cm x 24 -30cm, ostale zahteve ostanejo nespremenjene.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Sklop1, zaporedna številka 1.6. Ročno pomivanje posode.
Ali lahko ponudimo sredstvo brez barve in s specifičnim prijetnim vonjem, ostale karakteristike so nespremenjene?

ODGOVOR
Naročnik pod zap.št 1.6 ne odstopa od podanih zahtev (med drugim zahtevamo da izdelek ne vsebuje parfuma in barvil).

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu 5. pod zaporedno številko 5.7 imate opis dimenzije: min 40 x 38 cm, +/-1 cm. Se pravi mora bit minimum 39x37 maximum pa 41X39? Ali lahko ponudimo 40X40?

ODGOVOR
Da. Naročnik spreminja velikost artikla 5. sklopa pod zap. št. 5.7 na 40 x 38 cm, +/-2 cm, vse ostale zahteve ostanejo nespremenjene.Datum objave: 30.11.2017   14:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
sklop 5 pri poziciji 8, 9 in 10 mikrokrpe imate opis izdelka na točno določene krpe ene blagovne znamke, ki je najdražja na trgu. Kot proračunski uporabnik ste dolžni racionalno trošiti denar, zato prosim da pozicijo 8 in 9 združite in podate razumne karakteristike izdelka oz. zahteve približate masovnim izdelkom na trgu, ker boste le tako dobili solidno ceno.

ODGOVOR
Naročnik pod zap. št.5.8 spreminja opis in sicer se ta glasi: "Mikrokrpica za brisanje gladkih površin, za mokro, vlažno in suho brisanje, dobro odstranjuje močno umazanijo, pletena mikrovlakna, različnih barv (modra, rdeča, zelena, rumena). Velikost 40 cm x 40 cm, +/- 1cm, gramatura min 300g/m2, sestava mikro vlakna, min. 70% poliestera, ostalo poliamid. Pralne pri temperaturi 90°C. Zdržijo minimalno 300 pranj. Polifix microclin in enakovredno.

Naročnik pod zap. št.5.9 spreminja opis in sicer se ta glasi:"Mikrokrpica za brisanje gladkih površin, za mokro, vlažno in suho brisanje, dobro odstranjuje umazanijo, pletena mikrovlakna, različnih barv (modra, rdeča, zelena, rumena). Velikost 32 x 32 cm, +/- 1cm, gramatura min 300g/m2, sestava mikro vlakna min, 70 % poliester ostalo poliamid. Pralne pri temperaturi 90°C. Zdržijo minimalno 300 pranj. Polifix microclin eco in enakovredno.

Naročnik pod zap. št.5.10 spreminja opis in sicer se ta glasi:"Mikrokrpica za brisanje gladkih površin, za mokro, vlažno in suho brisanje, dobro odstranjuje umazanijo, različnih barv (modra, rdeča, zelena, rumena). Velikost minimalno 38 x38 cm, gramatura min. 190 g/m2, sestava mikro vlakna, min. 70% poliester , ostalo poliamid. Pralne pri temperaturi min 90°C. Zdržijo minimalno 100 pranj.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali vam pod zaporedno št. 1..8. ¸lahko ponudimo 5,5 l pakiranje? Glede na to, da je pod zaporedno št.1.9. tudi zahtevano sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna pakiranje 1l, menimo, da ne bo težave!

ODGOVOR
Ne, naročnik pod zap. št. 1.8 želi sredstvo, ki je poleg ostalih zahtev, zavedenih v predračunskem obrazcu, na osnovi fosforne kisline in ne dovoljuje 5,5L pakiranja. Pod zap. št. 1.9 pa poleg ostalih zahtev, zavedenih v predračunskem obrazcu, naročnik želi sredstvo na osnovi citronske kisline.

VPRAŠANJE
SKLOP Pripomočki
Ali lahko pod zaporedno številko 5.14. ponudimo krpe dimezije 25 x60?
Zap. Št. 5.58 dimenzije vrečke so zahtevane 50x60, litraža pa 40L, pod zap št. 5.57 zahtevate isto dimenzijo 50x60, vendar litražo 30L. Prosimo za obrazložitev kako so lahko vrečke iste dimenzije enkrat 30L in drugič pa 40L?

ODGOVOR
ad1) Ponudnik lahko ponudi velikost 25x60cm, vse ostale zahteve ostanejo nespremenjene.
ad2) Naročnik je pod zap. št. 5.58 spremenil velikost artikla na 60x60cm, vse ostale zahteve ostanejo nespremenjene.
Naročnik sporoča, da za vrečke so pod zap. št. od 5.51 do 5.66 ter za 5.71 mere navedene v predračunskem obrazcu zavezujoče, litraža pa le okvirna. Pri vrečkah, kjer je v 5. sklopu predračunskega obrazca zavedena le mera, litraža ali nosilnost, je tako izražena velikost vrečke zavezujoča.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede spodaj navedenega vprašanja in odgovora pomeni, da ponudniki pri artiklih, kjer je navedena količina delovne raztopine, ne upoštevamo najvišje določene koncentracije s strani proizvajalca, ampak upoštevamo srednjo vrednost koncentracije, oziroma koncentracijo s katero menimo , da je učinkovito dnevno čiščenje, vendar v tehničnem listu ni navedena kot najvišja koncentracija?
V primeru, da za ostale artikle ne velja srednja vrednost koncentracije, prosimo za obrazložitev, zakaj se pri F 8400 upošteva koncentracija 2,6g/1l vode, če je v tehničnem listu navedeno navedeno 2,6g/l vode, ali 3g/1l vode?

pri 2. sklopu
pod zap.št. 2.5. navajate največjo dovoljeno koncentracijo sredstva pri trdoti vode do 8 dH je 2,6g/l vode , enakovredno F 8400.
Pri F 8400 je največja dovoljena koncentracija sredstva pri trdoti vode do 8 dH je 3g/l vode.

Katero koncentracijo moramo upoštevati ponudniki 2,6g/l vode, ali 3g/1l vode?

ODGOVOR
V stolpec 8 zavedete 2,6g/L vode oz. manj, če lahko tudi z nižjo koncentracijo zagotovite ustrezen učinek pranja.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik predvideva da se vprašanje nanaša na zap. št. 2.5.
Res je, pod zap. št. 2.5 v stolpec 8 ne zavedete najvišje določene koncentracije s strani proizvajalca pri uporabi vode do 8dH, tudi ne zavedete srednje koncentracije, ampak tisto, s katero proizvajalec lahko zagotavlja ustrezen učinek pranja in je nižja ali enaka 2,6g/L vode, kar zahteva naročnik.
Vezano neposredno na F8400: pri uporabi vode do 8dH, se glede na navodila proizvajalca, uporablja F8400 v konc do 3ml/L vode. Naročnik je že podal odgovor na portal, da se v stolpec 8 zavede 2,6g/L ali manj, če se lahko z 2,6g/L ali tudi z nižjo koncentracijo doseže ustrezen učinek pranja. Vsekakor pa koncentracija, ki jo ponudnik navede v 8. stolpcu, ne sme biti nižja, kot je v tehničnem listu navedena najnižja koncentracija za pomivanje, pri trdoti vode do 8°dN, sicer bo izločen.
Enak način izpolnjevanja velja za pozicije 2.1 do 2.5.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Sklop 1.,zap.št.1.27. Alkalno sredstvo za čiščenje mizic, igrač in ostale opreme v igralnici,pripravljena raztopina.
Ali za dnevno čiščenje potrebujete alkalno sredstvo, ali vam lahko ponudniki ponudimo sredstvo s pH 7?

Hvala.

VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pod zap. št.1.27 zahtevate alkalno sredstvo za čiščenje mizic, igrač in ostale opreme v igralnici; sredstvo mora biti pripravljeno za takojšnjo uporabo (razpršilka; uporablja se nerazredčeno). Pakiranje od 0,5 do 1 L. Ali res potrebujete za dnevno čiščenje miz alkalno sredstvo, ali vam lahko ponudimo sredstvo s pH 7?

ODGOVOR NA VPRAŠANJI

Naročnik dovoljuje, da lahko ponudnik pod zap. št. 1.27 ponudi alkalno sredstvo ali sredstvo s pH 7, vse ostale zahteve ostanejo nespremenjene.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas zakaj imate v sklopu 5, pri vrečkah navedene tudi litraže, saj imate točno določeno dimenzijo in mikrone. Litraže niso logične. NPR: vrečke 50X60 imate navedeno litražo 30L, vrečke 600 x 600 mm imate navedeno litražo 40L, 600x700mm pa že 60L. Ali nebi morale po tej logiki biti vrečke 600X700 50L?

ODGOVOR:
Velikosti vreč 600x700mm običajno ustreza litraža 60L. Naročnik je tudi že podal odgovor, da so za vrečke pod zap. št. od 5.51 do 5.66 ter za 5.71 mere navedene v predračunskem obrazcu zavezujoče, litraža pa le okvirna. Pri vrečkah, kjer je v 5. sklopu predračunskega obrazca zavedena le mera, litraža ali nosilnost, pa je tako izražena velikost vrečke zavezujoča.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas:
- kaj si predstavljate pod šifro proizvajalca (vpisati jo je potrebno v katalog)
- sklop 1, zap.št.43: ali lahko ponudimo izdelek v embalaži 1L?
- sklop 5, zap.št.67: ali lahko ponudimo vrečke volumna 40L?
lp

ODGOVOR
Ad1) Šifra proizvajalca je šifra, pod katero trži, vodi artikel.
Ad2) Naročnik je že podal odgovor na portalu. Naročnik pod zap. št. 1.43 ne dovoljuje 1L pakiranja.
Ad3) Naročnik dovoljuje, da ponudnik pod zap. št. 5.67 lahko ponudi vrečke v razponu 30-40L, z vsemi ostalimi nespremenjenimi zahtevami.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Pri sklopu 1, zap.št.43 prosimo, da dovolite, da se ponudi zaščitna krema v pakiranju 100ml ali pa dovolite razpon embalaže od 300ml do 1L. V nasprotnem primeru preferirate enega ponudnika, saj izdelek Epicare Hand Protect ne ustreza vašim opisom. Ob tem smo takoj v dvomih, kako ste pripravljali opise izdelkov.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik je na portalu že objavil odgovor, da ne bo spreminjal zahtev za artikel pod zap. št. 1.43.
Glede na preverbo trga opisu zadosti več krem.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na sklop 2, prosimo, da pod postavko 2.7 dovolite, da ponudimo "namensko tabletirano sol" v pakiranju 2 kg (odprete želeni razpon pakiranja na 2-5kg).
Tabletirane soli v pakiranju kot ga zahtevate na slovenskem tržišču praktično ni.

V primeru negativnega odgovora prosimo, da pojasnite kakšno bistveno tehnološko in ekonomsko prednost vam predstavlja 3 kg pakiranje v primerjavi z 2 kg pakiranjem, ki ga želimo ponuditi?

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik spreminja dovoljeno gramaturo pakiranja soli pod zaporedno številko 2.7 na 1,5 do 5 kg, ostale zahteve ostajajo nespremenjene.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali lahko v sklopu 5 pod zaporedno številko 5.68 ponudimo vrečke dimenzije 70x70?
Ali lahko v sklopu 5 pod zaporedno številko 5.69 ponudimo vrečke dimenzije 95x120?

ODGOVOR:
Ponudnik pod zap. št. 5.68 lahko ponudi velikost vreče 70x70cm, če dokaže, da ponujena mera ustreza naši zahtevi po podanem volumnu v predračunskem obrazcu.
Ponudnik pod zap. št. 5.69 lahko ponudi velikost vreče 95x120cm, če dokaže, da ponujena mera ustreza naši zahtevi po podanem volumnu v predračunskem obrazcu.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

DEKLARACIJE:
1. Zahtevate, da za 123 sklop predložimo tudi originalne etikete proizvajalca (oz. slike z
izdelka). Če te niso v slovenščini, morajo biti v angleščini. Zelo težko je predložiti originalno
etiketo tujega proizvajalca, saj že uvoznik-distributer preko originalne etikete nalepi
slovensko. S tem smo tisti, ki tržimo uvožena sredstva, na slabšem. Ali lahko originalno
etiketo tujega proizvajalca predložimo naknadno, na poziv, saj se bojimo, da v kratkem času
do oddaje ponudbe ne bomo uspeli pridobiti vseh originalnih etiket?
2. Originalna etiketa kvalitenih sredstev je v italijanščini, nemščini in francoščini – ni v
angleščini. Ali lahko predložimo tako etiketo?
3. Prosimo, če v izogib morebitnim napakam navedete, kaj vse mora biti navedeno na etiketi.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ad1) Ponudnik mora deklaracije oz. etikete in druge zahtevane dokumente predložiti ob oddaji ponudbe, kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji in obrazloženo v odgovorih na portalu.
Ad2) Naročnik je odgovor že podal na portalu.
Ad3) Naročnik je odgovor že podal na portalu.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri sklopu 1 artikel pod pozicijo 1.13 navajate enakovredno Dip-it in embalažo do 5 kg. Dip-it je pakiran v 10kg embalažo zato naročnika pozivamo da spremeni zahtevano pakiranje do 10kg

ODGOVOR
Naročnik je na portalu že podal odgovor. Pod. zap. št. 1.13 dovoljuje pakiranje da 10kg, vse ostale zahteve ostanejo nespremenjene.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 5., zap. št.5.7 ,Ali vam lahko ponudimo velikost krpe 35x40, teža kot je navedena v opisu min. 140g/m2?

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je na portalu že podal odgovor. Pod. zap. št. 5.7 je spremil velikost artikla, in sicer na 40 x 38, +/-2cm, vse ostale zahteve ostanejo nespremenjene.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas, zakaj pri tem razpisu naročnik ne bo izvedel pogajanj? Do sedaj so imeli vsi razpisi, vodeni preko MOL-a, pogajanja.....
lp

ODGOVOR
Naročnik glede na ocenjeno vrednost razpisa, ki presega vrednost 209.000 EUR brez DDV, javno naročilo vodi po odprtem postopku, skladno s 40. členom veljavnega zakona o javnem naročanju. V tem postopku pogajanja niso dovoljena.

Lep pozdrav.


Datum objave: 01.12.2017   10:03
VPRAŠANJE

Spoštovani

Za sklop 3 - sredstva za vzdrževanje higiene perila imamo kar nekaj vprašanj.

V razpisni tabeli so pod kolono ORIENTACIJSKA KOLIČINA SUHEGA PERILA, KI SE OPERE V 36 MESECIH navedene količine suhega perila, ki so po našem mnenju veliko previsoke.

Če pogledamo samo točko 3.6. Prašek za belo perilo, kjer je navedena količina 559.240 kg in 3.7. Prašek za pisano perilo, kjer je navedena količina 264.920 kg ter ostalo skupaj to pomeni 921.060 EUR. Na mesec to pomeni 25.585 kg oziroma na dan 1.279 kg na dan.

Za tekoča pralna sredstva za avtomatsko doziranje je predvideno 63.000 kg suhega perila, kar pomeni 1.750 kg na mesec oziroma 87 kg suhega perila na dan.

Smatramo, da so količine suhega perila, ki so navedene za ročno doziranje prenizke glede na porabe praškastih sredstev, saj je poraba praškov veliko večja.

Konkretno vprašanje:

Koliko enot je potrebno opremiti z avtomatskim dozirnim sistemom, saj je 87 kg na dan opranega perila za dozirni sistem malo vprašljivo ?

Ali se dejansko pere v vseh enot brez dozirnega sistema ?

Vezano na tekoča pralna sredstva imamo vprašanje in sicer opisujete, da imate zelo umazano kuhinjsko perilo in zelo umazano pisano perilo.
Imate razpisana samo 4 sredstva: alkalno sredstvo, tenzidno sredstvo, dezinfekcijsko sredstvo in mehčalec. Vsak dobavitelj za normalno pranje potrebuje še belilno sredstvo na osnovi klora ter ojačevalec pranja, ki se uporabljata v odvisnosti od vrste umazanije, kuhinjski madeži pa se brez klora skoraj ne morejo odstraniti, tudi pri višjih temperaturah. Res je, da marsikateri dobavitelj obljublja čudeže pri pranju, ampak glede na vaše zahteve po zelo umazanem perilu, je potrebno imeti vsaj še klor - belilno sredstvo, ojačevalec pa tudi.

Glede na to, da se konkurenčna podjetja poznamo med seboj, sem prepričan, da se pridružujejo našemu mnenju, da je potrebno za kvalitetno pranje zelo umazanega kuhinjskega perila dodati klor in ojačevalec in s tem predlagam, da to dopolnite razpisno tabelo in v tem delu še enkrat sprašujemo za konkretno katere enote se montira avtomatski dozirni sistem, v kolikor se ploh bo, glede na vaše pomanjkljive zahteve pri izbiri pralnih sredstev ?

Vezano na zahteve glede kvalitete pranja imate želje, da so rezultati pranja dobri samo s praškom, brez dodajanja ojačevalcev oziroma dodatnih belil.
To dejstvo je zelo nerodno, če primerjamo z zahtevo belilno sredstvo 1095 kom/36 mesecev, kar pomeni 1,5 kom na dan, sredstvo za profesionalnih madežev 57 kom/36 mesecev, oziroma 2 kom na mesec in 759 kom Vanish /36 mesecev, oziroma 1 kom na dan.
V bistvu se potrebujejo vsaj 3 kom (belilo, ojačevalec..) na dan, kar je je zelo veliko, po drugi strani pa zahtevate, da se perilo opere brez dodanih sredstev. S to realni podatki ?
Istočasno pa se omenjeno dejstvo uporabe dodatkov navezuje tudi na našo pripombo glede premajhnega števila pralnih sredstev pri tekočih sredstvih za avtomatsko doziranje, kjer se enako kot pri ročnem doziranju potrebujejo nujno dodatki: klor in ojačevalec, ki jih kot kaže ročno dozirate, v kolikor pa jih ne uporabljate , pa je perilo slabo oprano.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Glede količine suhega perila: Naročnik je podal ocenjene količine perila – suhega, v kg – glede na izkušnje o količini opranega perila v preteklih letih.

Navedba v vprašanju »Smatramo, da so količine suhega perila, ki so navedene za ročno doziranje prenizke glede na porabe praškastih sredstev, saj je poraba praškov veliko večja.« je nekoliko nerazumljiva in v nasprotju s navedbo »v razpisni tabeli so pod kolono orientacijska količina suhega perila, ki se opere v 36 mesecih navedene količine suhega perila, ki so po našem mnenju veliko previsoke«, zato bo naročnik odgovoril, kot da je v navedbi lapsus.

Avtomatski dozirni sistem ima le Vrtec Otona Župančiča, v eni pralnici (dva stroja), in sicer v enoti Čurimuri. V vseh ostalih enotah vseh vrtcev naročnika se pere brez avtomatskega dozirnega sistema. Zato količine suhega perila, ki so navedene za - v vprašanju je bilo napisano za ročno doziranje, vendar je verjetno bilo mišljeno za avtomatsko doziranje – za avtomatsko doziranje niso prenizke.

Na ponovno vprašanje, za konkretno katere enote se montira avtomatski dozirni sistem, je bilo že odgovorjeno v tem odgovoru (zgoraj).

Naročnik ne bo razpisal dodatnih sredstev za pranje.

Sredstva pod postavko 3.11, 3.12 in 3.14 bodo uporabljena za odstranjevanje madežev s povratka. Naročnik je okvirne količine pod postavko 3.11 3.12. 3.14 podal na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

Lep pozdrav.


Datum objave: 01.12.2017   12:42
VPRAŠANJE
Glede na spremenjene roke za oddajo ponudb in sorazmerno za oddajo vprašanj nas zanima kdaj bo naročnik podal vse odgovore,da bo ponudnik lahko pripravil pravilno in popolno ponudbo. Navedite po katerem zakonodajnem določilu boste ta rok izpolnili.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je objavil vse odgovore na vprašanja. Se pa je, zaradi popravkov v opisu nekaterih artiklov, odločil, da objavi popravek predračunskih obrazcev, ki bodo vključevali vse spremembe na podlagi odgovorov na vprašanja potencialnih ponudnikov. S tem se bo tudi zmanjšala možnost napak pri pripravi ponudb. Glede na navedeno bo naročnik objavil nova roka za predložitev in javno odpiranje ponudb, pri čemer bo upošteval roke za objavo v Uradnem listu EU in določbe četrtega odstavka 61. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15).

DODATNO POJASNILO
Naročnik ponudnikom sporoča-pojasnjuje, da bo na podlagi 5. odstavka 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: zakon) v primeru, da predložena ponudba ne bo vsebovala informacij ali zahtevane dokumentacije, oziroma bo ta napačna, manjkajoča ali nepopolna, od ponudnikov zahteval, da predloži manjkajoče dokumente, jih dopolni, popravi ali pojasni. Pri tem bo upošteval določbe zakona in prakso Državne revizijske komisije na tem področju.

Lep pozdrav.