Dosje javnega naročila 007314/2017
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Gradnje: Ureditev poslovnih prostorov tovornega prometa v objektu D (kontejnerski objekt) na lokaciji Kontejnerskega terminala, Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007314/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.08.2017
JN007314/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2017

    JN007314/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
http://slo-zeleznice.si
http://slo-zeleznice.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/217613/Objava_Objekt_D.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/217613/espd/Narocnik_ESPD_(4).zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev poslovnih prostorov tovornega prometa v objektu D (kontejnerski objekt) na lokaciji Kontejnerskega terminala, Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 96/2017/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvedba ureditev poslovnih prostorov tovornega prometa v kontejnerskem objektu na lokaciji Kontejnerskega terminala, Ljubljana, zaradi selitve služb SŽ-Tovorni promet.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kontejnerski terminal Ljubljana, Letališka 14
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvedba ureditev poslovnih prostorov tovornega prometa v objektu D (kontejnerski objekt) na lokaciji Kontejnerskega terminala, Ljubljana, zaradi selitve služb SŽ-Tovorni promet iz obstoječih objektov na Kajuhovi, in med ostalim obsega ureditev obstoječih in začasnih objektov na območju Kontejnerskega terminala Ljubljana Moste (KT Ljubljana Moste). Predmet tega naročila je objekt D, ki je opisan oz. naveden v nadaljevanju (Situacija območja je prikazana v PRILOGI C, 0 situacija) te razpisne dokumentacije):
a. Izdelava načrtov PZI in postavitev novih kontejnerjev (Objekt D).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.09.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.09.2017   11:00
Kraj: Kolodvorska ulica 11, soba 606

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Zastopanje s pooblastilom.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.09.2017   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.08.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.08.2017   18:35
VPRAŠANJE
Spoštovani, kakšne so zahteve za reference ponudnika?

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik je na straneh 20 in 21, v točkah 3.13 in 3.14 zapisal naslednje zahteve glede tehničnih in kadrovskih referenc ponudnika:

3.13 Tehnična sposobnost
Ponudnik mora izpolnjevati pogoj za dokazovanje tehnične sposobnosti:
Ponudnik predloži dokazilo, da je v zadnjih petih letih od dneva določenega za predložitev ponudb izvedel in uspešno in kvalitetno dokončal vsaj dva projekta vsakega v vrednosti po 180.000 EUR brez DDV ali več – ureditev kontejnerskih objektov.
Referenčni posel mora biti potrjen s strani naročnika referenčnega posla.

3.14 Kadrovska sposobnost

Ponudnik mora izpolnjevati pogoj za dokazovanje kadrovske sposobnosti:

Ponudnik mora razpolagati najmanj z odgovornim vodjem projekta gradbene stroke
Ponudnik mora priložiti dokazilo za odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje iz 77. člena ZGO-1.

Odgovorni vodja del mora imeti vsaj:
- sedma (7.) raven izobrazbe ustrezne tehnične (gradbene) stroke,
- pet (5) let delovnih izkušenj na področju projektirana istovrstnih objektov ter
- eno (1) osebno referenco s področja izdelave PZI (kontejnerji) v vrednosti projekta najmanj 40.000,00 EUR brez DDV ali več, v zadnjih treh letih od dneva določenega za predložitev ponudb, ki mora biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla
- vpisan v imenik Inženirske zbornice Slovenije s statusom "Pooblaščene (-ga) inženirja (-ke)".

Ponudnik mora razpolagati najmanj z odgovornim vodjem del.
Ponudnik mora priložiti dokazilo za odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje iz 77. člena ZGO-1.

Odgovorni vodja del mora imeti vsaj:
- šesta (6.) raven izobrazbe ustrezne tehnične (gradbene) stroke,
- pet (5) let delovnih izkušenj na področju gradbenih del ter
- eno (1) osebno referenco s področja vodenja obnovitvenih del - gradbena dela visokih gradenj (obnova stavb) v vrednosti 150.000,00 EUR brez DDV ali več, v zadnjih petih letih od dneva določenega za predložitev ponudb, ki mora biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla
- vpisan v imenik Inženirske zbornice Slovenije s statusom "Pooblaščene (-ga) inženirja (-ke)".

Lep pozdrav!