Dosje javnega naročila 007333/2017
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Idejna zasnova s študijo ekonomske upravičenosti turističnega projekta za Argolina Izola
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.990,00 EUR

JN007333/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.08.2017
JN007333/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.08.2017
JN007333/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2017
JN007333/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.10.2017
JN007333/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.10.2017

    JN007333/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu/si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/217796/KONČNA_RD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Idejna zasnova s študijo ekonomske upravičenosti turističnega projekta za Argolina Izola
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Idejna zasnova s študijo ekonomske upravičenosti turističnega projekta za Argolina Izola
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Idejna zasnova s študijo ekonomske upravičenosti turističnega projekta za Argolina Izola
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.08.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.08.2017   13:00
Kraj: DUTB d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.08.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.08.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.08.2017   17:24
VPRAŠANJE št. 1
Ali zadostuje bonitetna ocena S.BON-1/P (Ajpes) pri oddaji ponudbe?

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da mora ponudnik v ponudbo predložiti bonitetno oceno ali AJPES S.BON-1 ali S.BON-1/P iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja najmanj SB7 AJPES S.BON oz. primerljivo bonitetno oceno skladno s točko 2., poglavja 3.2.2 EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST razpisne dokumentacije.Datum objave: 17.08.2017   16:18
VPRAŠANJE št. 2
Vljudno naprošamo za podaljšanje roka prijave. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da spreminja datum (vezan na rok za oddajo ponudb in javno odpiranje ponudb) v razpisni dokumentaciji, ki se glasi: »25.8.2017« tako, da se po novem glasi: »1.9.2017«, kar bo objavil v Dodatku št. 1.

Naročnik spreminja tudi datum (vezan na rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj) v razpisni dokumentaciji, ki se glasi: »17.8.2017« tako, da se po novem glasi: »24.8.2017«;
datum (vezan na rok za odgovore na vprašanja postavljene s strani ponudnika) v razpisni dokumentaciji, ki se glasi: »22.8.2017« tako, da se po novem glasi: »29.8.2017« ter
datum (vezan na rok za najavo ogleda) v razpisni dokumentaciji, ki se glasi: »do srede, 16.8.2017« tako, da se po novem glasi »do torka, 22.8.2017«, kar bo objavil v Dodatku št. 1.
Datum objave: 18.08.2017   13:39
VPRAŠANJE št. 3
Ali se upošteva referenca ponudnika, ki zajema novelacijo IP ter študijo ekonomske upravičenosti?

ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da bo upošteval tudi referenco ponudnika, ki zajema novelacijo IP ter študijo ekonomske upravičenosti, pod pogojem, da se referenca nanaša na turistični projekt. Referenca mora biti v vrednosti najmanj 15.000,00 EUR (brez DDV) kot to izhaja iz točke 3.2.3.1, poglavja 3.2.3 TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST.Datum objave: 24.08.2017   10:02
VPRAŠANJE št. 4
Iz rarzpisne dokumentacije ni razvidno, da bi morale reference biti za turistične projekte ampak le vrednostno ustrezne? Zakaj ste potem podali odgovor, da bodo novelacije ustrezne le, če bodo za turistične projekte?

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da iz razpisne dokumentacije jasno izhaja, da se morajo reference nanašati na turistični projekt, in sicer:
»3.2.3.1 Ponudnik mora izkazati, da razpolaga z najmanj desetimi (10) potrjenimi referencami za pravno osebo (podpisano in žigosano s strani prejšnjih naročnikov), da je v obdobju od 25.8.2014 do 25.8.2017 (skladno s točko b, 8. odstavka, 77. členom ZJN-3), pravočasno in kvalitetno, za prejšnjega naročnika izvedel predinvesticijsko zasnovo ali investicijski program s študijo ekonomske upravičenosti turističnega projekta, ki je primerljivo predmetu javnega naročila in v vrednosti najmanj 15.000,00 EUR (brez DDV) za posamezno referenco posebej.«