Dosje javnega naročila 007343/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Nujna vzdrževalna dela na vkopnih brežinah na MMP Gruškovje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007343/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.08.2017
JN007343/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.08.2017
JN007343/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.09.2017
JN007343/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.10.2017
JN007343/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.03.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007343/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nujna vzdrževalna dela na vkopnih brežinah na MMP Gruškovje
Referenčna številka dokumenta: 4300-104/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Nujna vzdrževalna dela na vkopnih brežinah na MMP Gruškovje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45222000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI01 - Vzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: RS
II.2.4 Opis javnega naročila
Nujna vzdrževalna dela na vkopnih brežinah na Mednarodnem Mejnem prehodu Gruškovje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
3130-15-0002 - Sklad za notranjo varnost-ISF


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.05.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.08.2017   11:00
Kraj: MJU - Direktorat za javno naročanje, Tržaška cesta 19a, 1000 Ljubljana, Sejna soba 3.nadstropje


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.08.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.08.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.08.2017   12:02
VPRAŠANJE
Varnostni načrt in koordinatorja za varnost mora priskrbeti izvajalec?? To je najbrž pomota v popisih, saj predvidevamo, da je naročniku kot je MJU popolnoma jasno, da je za to odgovoren naročnik. Hvala za popravek

ODGOVOR
Varnostni načrt in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe pokrije izvajalec. Tako je in tako bo tudi ostalo. Naročnikova naloga po Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih je imenovanje koordinatorja in zagotovitev varnostnega načrta pred začetkom del na gradbišču. Ali ta strošek »naprti« izvajalcu ali ne, je stvar njegove odločitve, lahko bi ga naročnik vključil tudi v pogodbo s projektantom ali pogodbo z nadzorom. Naloga naročnika je le imenovanje koordinatorja, kar pa bo naredil po tem, ko mu bo izvajalec sporočil njegovo ime.