Dosje javnega naročila 007389/2017
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba izredne revizije na regulacijskem stikalu prečnega transformatorja 400/400 kV enote T441 in T442 v RTP Divača
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodnega javnega razpisa
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 115.245,34 EUR

JN007389/2017-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 07.08.2017
JN007389/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 10.08.2017
JN007389/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.08.2017
Zahtevek za revizijo

    JN007389/2017-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2017/S 153-317939

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742522

Internetni naslovi
http://www.eles.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba izredne revizije na regulacijskem stikalu prečnega transformatorja 400/400 kV enote T441 in T442 v RTP Divača
Referenčna številka dokumenta: MAP2017/0326
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50532200
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba izredne revizije na regulacijskem stikalu prečnega transformatorja 400/400 kV enote T441 in T442 v RTP Divača
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 94.463,39 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50532000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba izredne revizije na regulacijskem stikalu prečnega transformatorja 400/400 kV enote T441 in T442 v RTP Divača
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 50 Direktive 2004/25/EU
  • Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive

Razlaga:
Pregled stanja regulacijskih stikal (RS) po pojavu alarma je pokazal, da bi morali v času planiranega revizijskega izklopa PST v avgustu 2017, izvesti nujni servisni poseg na RS obeh enot PST. Razlogi za nujnost posega so:
• Po informacijah z nadzornih sistemov TAPGUARD 260 obeh enot PST (T441, T442) v RTP Divača bo prišlo do zahteve za revizijo (servisni poseg) na RS, ob upoštevanju trenutnega dnevnega števila preklopov, že v juliju 2018, torej pred načrtovanim revizijskim izklopom avgusta prihodnjega leta. Ob morebitnem večjem številu prekopov servis RS zapade še preje. Po izteku števila možnih preklopov proizvajalec ne garantira več zanesljivega delovanja stikal, zato je revizijo stikal nujno izvesti že v letošnjem revizijskem obdobju. Redni servis je bil predviden v avgustu 2018.
• V zadnjem času prihaja do bistveno prepogoste potrebe po zamenjavi papirnih vložkov oljnih filtrov na PST (zadnji alarm za zamenjavo že po 2 mesecih delovanja), kar kaže na visoko onesnaženost olja. Zaradi visoke cene pogostih zamenjav filtrskih vložkov (primerljiva s ceno menjave olja) in onesnaženja olja zaradi nedelovanja filtrov je predlagana zamenjava olja v RS in konservatorjih RS obeh enot PST. Trenutno so obtočne črpalke zaradi zamašenosti filtrskih vložkov že nekaj časa izklopljene, tako da PST obratuje brez filtriranja olja RS.
• Zimske obratovalne izkušnje s PST kažejo na težave z obtokom olja RS v hladnejših obdobjih zaradi povečane viskoznosti olja pri nizkih temperaturah. Do sedaj se je zato v zimskem obdobju, zaradi pojavljanja alarmov, izklapljalo oljne črpalke, tako da sistem za filtriranje olja ni deloval. Proizvajalec MR zato predlaga izvedbo toplotne izolacije na oljnih ceveh PST ter stalno obratovanje obtočnih oljnih črpalk, ko zunanje temperature padejo pod določeno vrednost.
Ker je PST zelo pomembna naprava za delovanje prenosnega omrežja in je njegov izklop za izvedbo revizij ter odpravo okvar skrajšan na minimum, predviden samo v tednu od 7.- 11.8.2017, je havarijo nujno potrebno odpraviti v tem edinem možnem terminu. Ker navedenih del ni bilo mogoče predvideti in ker razlogov za nujnost ne moremo pripisati naročniku, se naročilo storitev izvede po točki č. 1. odstavka 46.člena ZJN-3. Morebitni izpad ali izredni izklop TR bi povzročil velike finančne posledice in daljše nedelovanje naprave, zahtevajo takojšnje ukrepanje s ciljem zaščititi javni interes.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007389/2017-L01
Številka obvestila v UL: 2017/S 150-311251
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 03.08.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
04.08.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KOLEKTOR IGIN Inženiring, storitve in trgovina d.o.o.
Šlandrova ulica 10
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 97.462,96 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 94.463,39 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija
+386 14743000
+386 14742522
http://www.eles.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.08.2017