Dosje javnega naročila 007451/2017
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Varovanje premoženja v lasti DUTB
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 732.000,00 EUR

JN007451/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.08.2017
JN007451/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.10.2017
JN007451/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.11.2017
JN007451/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.12.2017

    JN007451/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 152-315017
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Skočir
petra.skocir@dutb.eu
+386 14293882
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/218088/Končna_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena.


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Varovanje premoženja v lasti DUTB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Varovanje premoženja v lasti DUTB
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Varovanje premoženja v lasti DUTB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Možnost podaljšanja za dobo 1 leta.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.09.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.09.2017   13:00
Kraj: DUTB, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.09.2017   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.08.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.08.2017   10:02
1. VPRAŠANJE
vljudno prosimo da objavite katere storitve se izvajaj na trenutnih lokacijah katere ste objavili.
iz vašega excel dokumenta ni razvidno, kaj se na kateri lokaciji dela.
Ravno tako vas prosimo, da opredelite ure varovanja in sicer ali poteka do dopoldan, popoldan, ponoči.
V kolikor nam ur ne opredelite vam ne moremo dat realne cene. Zapišite tudi kje potekajo varovanja čez vikende in seveda obseg varovanja - časovno od katere do katere ure.

ODGOVOR
Naročnik trenutno izvaja obhodno varovanje in tehnično varovanje. Izjemoma fizično varovanje in sicer le takrat, ko se za to pokaže potreba (v nujnih primerih – vandalizem, vlom, nasilna vselitev).
Naročnik poudarja, da glede na naravo svojega dela, v danem trenutku nima podatka koliko nepremičnin bo v naslednjih letih prevzel v svojo last, katere bodo deležne varovanja in katere ter kdaj bo prodal. Kar pomeni, da je število obhodov in čas varovanja odvisen od dejanskih potreb. Načeloma se izvaja na objektih med 2-6 obhodov dnevno (odvisno od potrebe - vlomi, vandalizem, neupravičena naselitev tretjih oseb), fizično varovanje samo v izrednih primerih, tehnično pa ves čas od prevzema do prodaje objekta, v kolikor ima sistem javljanja požara ali alarma ter spremljanja signala iz dvigala.

Trenutno naročnik na spodaj navedenih objektih izvaja:
- Obhodi:
Vilharjeva ulica 12-16, 1000 Ljubljana
Stanovanjski objekt Vojnik
Stanovanjska soseska Mengeš
Dom starejših občanov Vrtojba
Vila Celje
Puhova 31, 2000 Maribor
Beloruska 7, 2000 Maribor
Bolfenk Maribor
Hotel Ocean Maribor
SCT Vošnjakova Maribor
Konstruktor Maribor
Taverna Portorož
Argolina Izola (obhodi od ponedeljka do petka; ter fizično varovanje; od petka 20:00h do ponedeljka do 6:00h)

- Tehnično varovanje:
Stanovanjska soseska Mengeš
Dom starejših občanov Vrtojba
Vila Celje
Puhova 31, 2000 Maribor
Beloruska 7, 2000 Maribor
Bolfenk Maribor
Hotel Ocean Maribor
SCT Vošnjakova Maribor
Konstruktor Maribor
Preradovičeva ul. 22, Maribor

Naročnik sporoča, da sta Poslovna stavba primorje Plus, Ajdovščina in samski dom Hudinja, Celje prodana, tako da se varovanje na tem območju ne bo izvajalo.

Datum objave: 24.08.2017   10:03
2. VPRAŠANJE
ZANIMA NAS KAJ POMENI POSTAVKA V PREDRAČUNU, KAJ MISLITE S TEM...
Videonadzor s hrambo posnetkov do 180 dni?

ODGOVOR
Naročnik na posameznih objektih že razpolaga z zadostnim številom ustreznih kamer ter varnostnim sistemom.
V primeru potrebe po snemanju in hrambi posnetkov do 180 dni/mesec mora ponudnik zagotoviti prenos signala na svoj VNC, kjer se snema sliko, ki se prenaša preko naročnikovih kamer in sistema na ponudnikov VNC.
Tam pa mora ponudnik zagotoviti hrambo do 180 dni. Storitev bo prišla v poštev zgolj za večje objekte ali tiste, ki bodo izpostavljeni vandalizmu/kraji, kjer bo sistem že postavljen, ne razpolaga pa s svojo lastno snemalno napravo.

Datum objave: 24.08.2017   10:03
3. VPRAŠANJE
Prosimo, da posredujete spisek nepremičnin DUTB katere se trenutno varujejo in v kakšni obliki se varovanje izvaja? Na ta način bomo lažje predvideli potrebne kapacitete na posameznem območju Slovenije.

ODGOVOR
Glej odgovor na vprašanje 1.

Datum objave: 29.08.2017   14:38
4. VPRAŠANJE
Na vprašanje kaj pomeni hramba videoposnetkov 180 dni, ste nam posredovali odgovor, kjer ste zapisali, da je potrebno na lokacijah kjer ne bo lastne snemalne naprave le to zagotovit.

Vsak videonadzor mora bit povezan na kompatibilno snemalno napravo. To pomeni, da mora podjetje - izbrani ponudnik snemalno napravo nabavit sam na svoje stroške v kolikor ne razpolaga s kompatibilno napravo.

Prosimo, da popravite ponudbeni predračun in dodate postavko dobava in montaža snemalne naprave.

ODGOVOR
Naročnik navaja, da ima v svoji lasti oz. bo v času trajanja pogodbe prevzel v svojo last objekte, ki jih bo potrebno varovati z video nadzorom. Na nekaterih objekti naročnik že razpolaga z ustrezno opremo in je potrebno zagotoviti prenos in sprejem videa na VNC ter hrambo teh posnetkov do 180 dni. Naročnik navaja, da trenutno z video nadzorom ne varuje nobenega objekta.

Na nekaterih objektih pa je ta oprema pomanjkljiva oz. je sploh ni. V kolikor bo naročnik v času trajanja pogodbe v svojo last prevzel nepremičnino, ki jo bo potrebno varovati z video nadzorom in ne bo imela ustrezne opreme, jo bo moral dobaviti, montirati in zagotoviti ustrezno delovanje izbrani ponudnik. Predmetno storitev bo izbrani ponudnik izvedel skladno z zadnjim odstavkom točke III. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE in 4. člen VZORCA POGODBE; razpisne dokumentacije. Stroške za predmetno storitev bo nosil naročnik.

Naročnik ne bo spreminjal ponudbenega predračuna saj pričakuje, da bo takšnih storitev zelo malo in si bodo med seboj zelo različne.

Datum objave: 29.08.2017   14:38
5. VPRAŠANJE
Prosimo za dodatno pojasnilo v zvezi z vašim odgovorom na vprašanje št. 2 glede storitve zagotavljanja hrambe posnetkov do 180 dni. Mi kot ponudnik si to razlagamo na ta način, da prenos po komunikacijski liniji na VNC zagotovi naročnik s tehnično opremo na objektu, naš VNC pa mora zagotoviti ustrezen sprejem in hrambo teh posnetkov do 180 dni. Prosimo za potrditev navedenega.

ODGOVOR
Glej odgovor na vprašanje št. 4.

Datum objave: 04.09.2017   09:47
6. VPRAŠANJE
Zanima me, če je za vas garancija za dobro izvedbo del s strani zavarovalnice ekvivalentna zavarovanju banke?

ODGOVOR
Skladno s točko 2.16 FINANČNO ZAVAROVANJE, razpisne dokumentacije lahko ponudnik finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 50.000,00 EUR naročniku predloži tudi v obliki drugega finančnega zavarovanja kot npr. kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

V primeru, da ponudnik izbere drugo finančno zavarovanje (npr. kavcijsko zavarovanje), mora kljub temu parafirati vzorec bančne garancije in nanj dopisati katero finančno zavarovanje bo predložil.

Datum objave: 05.09.2017   16:04
7. VPRAŠANJE
Naše podjetje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju upravlja z pogodbeno najetim VNC centrom. Ker se podjetje sklicuje na kapacitete drugega gospodarskega subjekta, nas zanima ali ga moramo prijaviti kot podizvajalca?

ODGOVOR
Ponudnik se lahko, skladno z 81. členom ZJN-3, sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov kar mora v ponudbi jasno navesti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva za ves čas trajanja pogodbe.

V tem primeru ponudniku ni potrebno priglasiti podizvajalca. Navedba v razpisni dokumentaciji (točko 3, IV.2 POGOJI ZA SODELOVANJE, str. 20), da lahko ponudnik zahtevane licence zagotavlja skupaj v obliki skupne ponudbe in/ali skupaj s podizvajalcem, se v tem primeru lahko zagotavljajo tudi na podlagi 81. člena ZJN-3.

Ponudnik mora skladno s točko 3, IV.2 POGOJI ZA SODELOVANJE, str. 20, razpisne dokumentacije v ponudbo predložiti licenco pridobljeno s strani Ministrstva za notranje zadeve za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom s katero razpolaga pravna oseba na zmogljivosti katere se ponudnik sklicuje.

Datum objave: 05.09.2017   16:04
8. VPRAŠANJE
Zahtevo imate da mora varnostna služba pokrivat celotno območje RS.
V kolikor varnostna služba pokriva teritorialno vse trenutne lokacije, za kaj naj prijavlja podizvajalce? Za lokacije katerih ne pokriva intervencijsko?
Saj se niti ne ve kje bodo lokacije?

ODGOVOR
Priglasitev podizvajalca oziroma sodelovanje v skupnem nastopu je poslovna odločitev ponudnika. Naročnik je v razpisni dokumentaciji jasno navedel, da zaradi narave svojega dela ne ve katere nepremičnine bo v naslednjih letih prevzel v svojo last in katere bo potrebno varovati, zato mora biti ponudnik sposoben izvajati storitev na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
Naročnik prav tako navaja, da je spisek nepremičnin, ki trenutno potrebujejo varovanje informativne narave in da se bo tekom trajanja pogodbe najverjetneje spreminjal.

Datum objave: 05.09.2017   16:04
9. VPRAŠANJE
zanima nas, če lahko uporabimo kopije že potrjenih referenčnih potrdil, katera vsebujejo vse zahtevane podatke vašega obrazca.

ODGOVOR
Da. Referenčne izjave morajo biti podpisane in žigosane tudi s strani ponudnika.
Na 4. Obrazcu – REFERENCA, je med drugim navedeno, da ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni formi, vendar morajo biti na potrdilu navedeni VSI zgoraj zahtevani podatki.

Datum objave: 08.09.2017   10:44
10. VPRAŠANJE
4. VPRAŠANJE IN VAŠ ODGOVOR...
Na vprašanje kaj pomeni hramba videoposnetkov 180 dni, ste nam posredovali odgovor, kjer ste zapisali, da je potrebno na lokacijah kjer ne bo lastne snemalne naprave le to zagotovit.

Vsak videonadzor mora bit povezan na kompatibilno snemalno napravo. To pomeni, da mora podjetje - izbrani ponudnik snemalno napravo nabavit sam na svoje stroške v kolikor ne razpolaga s kompatibilno napravo.

Prosimo, da popravite ponudbeni predračun in dodate postavko dobava in montaža snemalne naprave.

ODGOVOR
Naročnik navaja, da ima v svoji lasti oz. bo v času trajanja pogodbe prevzel v svojo last objekte, ki jih bo potrebno varovati z video nadzorom. Na nekaterih objekti naročnik že razpolaga z ustrezno opremo in je potrebno zagotoviti prenos in sprejem videa na VNC ter hrambo teh posnetkov do 180 dni. Naročnik navaja, da trenutno z video nadzorom ne varuje nobenega objekta.

Na nekaterih objektih pa je ta oprema pomanjkljiva oz. je sploh ni. V kolikor bo naročnik v času trajanja pogodbe v svojo last prevzel nepremičnino, ki jo bo potrebno varovati z video nadzorom in ne bo imela ustrezne opreme, jo bo moral dobaviti, montirati in zagotoviti ustrezno delovanje izbrani ponudnik. Predmetno storitev bo izbrani ponudnik izvedel skladno z zadnjim odstavkom točke III. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE in 4. člen VZORCA POGODBE; razpisne dokumentacije. Stroške za predmetno storitev bo nosil naročnik.

ZANIMA NAS SLEDEČE:
Kdo nosi strošek kompatibilne snemalne naprave v VNV ponudnika v kolikor snemalna naprava na objektu ne bo kompatibilna ponudnikovi?


ODGOVOR:
Na objektih kjer naročnik že razpolaga z ustrezno opremo je strošek kompatibilnosti snemalne naprave v VNC ponudnika na strani ponudnika.
V kolikor oprema ni popolna, bo stroške nabave in montaže ustrezne/kompatibilne opreme kril naročnik.

Naročnik ponovno navaja, da trenutno z video nadzorom ne varuje nobenega objekta ter, da bo takšnih storitev zelo malo oz. jih skoraj ne bo.