Dosje javnega naročila 007790/2017
Naročnik: VRTEC MIŠKOLIN, Novo Polje, cesta VI 1, 1260 Ljubljana - Polje
Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje treh let za potrebe VRTCA MIŠKOLIN
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 700.899,76 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007790/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.08.2017
JN007790/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.09.2017
JN007790/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.09.2017
JN007790/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2017
JN007790/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.01.2018
JN007790/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2018
JN007790/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2018
JN007790/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2018
JN007790/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2018
JN007790/2017-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2018
JN007790/2017-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2018
JN007790/2017-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2018
JN007790/2017-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2018
JN007790/2017-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2018
JN007790/2017-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2018
JN007790/2017-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2018
JN007790/2017-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2018
JN007790/2017-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2018
JN007790/2017-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2018
JN007790/2017-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2018
JN007790/2017-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2018
JN007790/2017-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2018
JN007790/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.01.2018
JN007790/2017-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2018
JN007790/2017-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2018
JN007790/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.03.2018
JN007790/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.04.2018
JN007790/2017-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.07.2018
JN007790/2017-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.07.2018
JN007790/2017-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2018
JN007790/2017-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.10.2018
JN007790/2017-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2018
JN007790/2017-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2019
JN007790/2017-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.03.2019
JN007790/2017-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.04.2019
JN007790/2017-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN007790/2017-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.07.2019
JN007790/2017-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN007790/2017-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.10.2019
JN007790/2017-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.12.2019
JN007790/2017-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.02.2020
JN007790/2017-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.03.2020
JN007790/2017-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.04.2020
JN007790/2017-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2020
JN007790/2017-C11 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.07.2020
JN007790/2017-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2020
JN007790/2017-C12 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.10.2020
JN007790/2017-C13 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007790/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 163-335622
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC MIŠKOLIN
Novo Polje, cesta VI 1
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
Marinka Svetek
marinka.svetek@guest.arnes.si
+386 15285131
+386 15491434

Internetni naslovi
http://www.vrtec-miskolin.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/218784/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447
+386 13044407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje treh let za potrebe VRTCA MIŠKOLIN
Referenčna številka dokumenta: 430-1704/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so sukcesivne dobave živil po sklopih za obdobje dveh let za Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Konvencionalno mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Konvencionalno mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladoledi
Številka sklopa: 1.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sladoledi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže mlado goveje, telečje, svinjsko, žrebičkovo in kunčje meso
Številka sklopa: 2.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže mlado goveje, telečje, svinjsko, žrebičkovo in kunčje meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več akoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa
Številka sklopa: 2.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Mesni izdelki
Številka sklopa: 2.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio meso in izdelki
Številka sklopa: 2.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio meso in bio mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio piščančje meso
Številka sklopa: 2.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio piščančje meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjene ribe
Številka sklopa: 3.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjene ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže ribe
Številka sklopa: 3.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirane ribe
Številka sklopa: 3.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirane ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Kokošja jajca iz talne reje
Številka sklopa: 4.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Kokošja jajca iz talne reje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio kokošja jaca prosta reja
Številka sklopa: 4.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio kokošja jajca talne reje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Predelana kokošja jajca
Številka sklopa: 4.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predelana kokošja jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža zelenjava, sadje in zelišča
Številka sklopa: 5.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava, sadje in zelišča
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo izbral štiri najugodnejše ponudnike, ki bodo oddali dopustne ponudbe. Ponudniki moraj na sklope svežega sadja in zelenjave v ponudbi opredeliti najvišje cene. V primeru izbire bodo v fazi odpiranja konkurence lahko ponudili le enake ali nižje cene kot to izhaja iz ponudbe. POdrobneje v razpisni dokumentaciji.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio zelenjava
Številka sklopa: 5.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo izbral štiri najugodnejše ponudnike, ki bodo oddali dopustne ponudbe. Ponudniki moraj na sklope svežega sadja in zelenjave v ponudbi opredeliti najvišje cene. V primeru izbire bodo v fazi odpiranja konkurence lahko ponudili le enake ali nižje cene kot to izhaja iz ponudbe. Podrobneje v razpisni dokumentaciji.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Marinirana rdeča pesa brez konzervansov
Številka sklopa: 5.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Marinirana rdeča pesa brez konzervansov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio sadje
Številka sklopa: 5.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo izbral štiri najugodnejše ponudnike, ki bodo oddali dopustne ponudbe. Ponudniki moraj na sklope svežega sadja in zelenjave v ponudbi opredeliti najvišje cene. V primeru izbire bodo v fazi odpiranja konkurence lahko ponudili le enake ali nižje cene kot to izhaja iz ponudbe. Podrobneje v razpisni dokumentaciji.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena zelenjava in sadje
Številka sklopa: 6.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirana in vložena zelenjava in sadje
Številka sklopa: 6.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirana in vložena zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Kislo zelje in repa brez konzervansov
Številka sklopa: 6.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Kislo zelje in repa brez konzervansov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio kisla repa in zelje
Številka sklopa: 6.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio kisla repa in zelje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio sadni namaz
Številka sklopa: 6.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio sadni namaz
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi, nektarji in sirupi
Številka sklopa: 7.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni sokovi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio sadni sok
Številka sklopa: 7.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio sadni sok
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
Številka sklopa: 8.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki iz testa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita, mlevski izdelki in testenine
Številka sklopa: 9.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Žita, mlevski izdelki in testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio žita in mlevski izdelki
Številka sklopa: 9.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio žita in mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: Riž, kaše in kosmiči
Številka sklopa: 9.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Riž, kaše in kosmiči
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio testenine
Številka sklopa: 9.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže testo, testenine in njoki
Številka sklopa: 9.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže testo, testenine in njoki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh
Številka sklopa: 10.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: Pekovsko pecivo
Številka sklopa: 10.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio kruh in pekovsko pecivo, deklarirano brez mleka, jajc, oreščkov in soje
Številka sklopa: 10.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio kruh in pekovsko pecivo, deklarirano brez mleka, jajc, oreščkov in soje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelki iz listnatega, kvašenega in vlečenega testa (vsebnost transmaščobnih kislin do 2%), slaščičarski izdelki in keksi
Številka sklopa: 10.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelki iz listnatega, kvašenega in vlečenega testa (vsebnost transmaščobnih kislin do 2%), slaščičarski izdelki in keksi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Več ekoloških živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostalo pekovsko pecivo (mliinci, prepečenec, grisini, drobtine)
Številka sklopa: 10.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostalo pekovsko pecivo (mliinci, prepečenec, grisini, drobtine),
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio keksi (vsebnost transmaščobnih kislin do 2%)
Številka sklopa: 10.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio keksi (vsebnost transmaščobnih kislin do 2%).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 38

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 11.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
15400000
15800000
15841000
15860000
15870000
15871250
15898000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošno prehrambeno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 39

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostala bio živila
Številka sklopa: 11.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
15860000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostala bio živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 40

II.2.1 Naslov
Naslov: Dietna živila
Številka sklopa: 12.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Dietna živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 41

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena živila za alergike deklarirano brez glutena, mleka, jajc, soje, oreščkov in arašidov
Številka sklopa: 12.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena živila za alergike deklarirano brez glutena, mleka, jajc, soje, oreščkov in arašidov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.10.2017   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.10.2017   13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati na odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.09.2017   12:00

Dodatne informacije:
Mestna občina LJubljana postopek oddaje naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnika, Vrtca Miškolin, Novo Polje, cesta VI 1, 1260 Ljubljana Polje, izdanega na podlagi 66. člena ZJN-3.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC MIŠKOLIN
Novo Polje, cesta VI 1
1260
Ljubljana - Polje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.08.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.08.2017   14:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosim za odgovor:
Sklop 12.1: DIETNA ŽIVILA
5-Rižev napitek, pakiranje 0,2 L - Ali lahko ponudimo 250 ml pakiranje?
10-Kokosova smetana za stepanje, brez alergenov, pakiranje do 500 g - Prosimo, popravite mersko enoto, ker je pakiranje v ml in ne v g.
11-Kokosova smetana za kuhanje, brez alergenov, pakiranje do 500 g - Prosimo, popravite mersko enoto, ker je pakiranje v ml in ne v g.
12-Sojin desert - navaden, brez dodanega sladkorja, pakiranje 140 do 160 g - Izdelka ne najdemo na tržišču. Ali lahko ponudimo 125 g pakiranje?
13-Sojin desert - sadni, pakiranje 140 do 160 g - Izdelka ne najdemo na tržišču. Ali lahko ponudimo 125 g pakiranje?
16-Riževa smetana za stepanje, pakiranje do 250 ml - Na tržišču obstaja le 300 ml pakiranje. Ali lahko ponudimo tega?
19-Puding v prahu, okus čokolada, deklariran brez alergenov, pakiranje 40 do 60 g (za 0,5 l pudinga) - Izdelka na tržišču ne najdemo. Ali lahko ponudimo 30-40 g pakiranje za 0,5 l pudinga?
20-Puding v prahu, okus vanilija, deklariran brez alergenov, pakiranje 40 do 60 g (za 0,5 l pudinga)- Izdelka na tržišču ne najdemo. Ali lahko ponudimo 30-40 g pakiranje za 0,5 l pudinga?
24-Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tartex 5 x 25 g ali podobno). - Izdelek je bil izločen iz proizvodnje. Ali lahko ponudimo 50 g pakiranje?
27-Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 100 g - Izdelka ne najdemo na tržišču. Ali lahko ponudimo 120 g pakiranje?
40-Krekerji brez glutena, mleka in jajc (podobno kot Schar) - Želeni izdelek tega proizvajalca vsebuje jajca. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
47-Rižev kus kus, brez glutena, mleka in jajc (podobno kot Schar ) - Izdelka ne najdemo na tržišču. Ali lahko ponudimo kus kus riž-koruza brez vseh alergenov in sledov?
52-Krof brez glutena, mleka in jajc, 60 do 80 g / kos - Izdelek sodi med zamrznjena živila. Prosimo, da ga prestavite v podsklop 12.2, saj zahteva drugačen temperaturni režim kot ostala živila iz tega podsklopa (12.1)
54-Pekovsko pecivo bombeta brez glutena (podobno kot Schar), 40 do 60 g / kos - Ali lahko ponudimo 75 g bombete brez glutena?

Hvala za vaš odgovor.


ODGOVOR

Sklop 12.1: DIETNA ŽIVILA
5-Rižev napitek, pakiranje 0,2 L - Ali lahko ponudimo 250 ml pakiranje?
Odgovor: NE

10-Kokosova smetana za stepanje, brez alergenov, pakiranje do 500 g - Prosimo, popravite mersko enoto, ker je pakiranje v ml in ne v g.
Odgovor: Kokosova smetana za stepanje, brez alergenov, pakiranje do 500 ml.

11-Kokosova smetana za kuhanje, brez alergenov, pakiranje do 500 g - Prosimo, popravite mersko enoto, ker je pakiranje v ml in ne v g.
Odgovor: Kokosova smetana za kuhanje, brez alergenov, pakiranje do 500 ml.

12-Sojin desert - navaden, brez dodanega sladkorja, pakiranje 140 do 160 g - Izdelka ne najdemo na tržišču. Ali lahko ponudimo 125 g pakiranje?
Odgovor: DA. Sojin desert – navaden, brez dodanega sladkorja, pakiranje 125 do 160 g.

13-Sojin desert - sadni, pakiranje 140 do 160 g - Izdelka ne najdemo na tržišču. Ali lahko ponudimo 125 g pakiranje?
Odgovor: DA. Sojin desert – sadni, brez dodanega sladkorja, pakiranje 125 do 160 g

16-Riževa smetana za stepanje, pakiranje do 250 ml - Na tržišču obstaja le 300 ml pakiranje. Ali lahko ponudimo tega?
Odgovor: DA. Riževa smetana za stepanje, pakiranje do 300 ml.

19-Puding v prahu, okus čokolada, deklariran brez alergenov, pakiranje 40 do 60 g (za 0,5 l pudinga) - Izdelka na tržišču ne najdemo. Ali lahko ponudimo 30-40 g pakiranje za 0,5 l pudinga?
Odgovor: DA. Puding v prahu, okus čokolada, deklariran brez alergenov, pakiranje od 30 do 60 g (za 0,5 l pudinga)

20-Puding v prahu, okus vanilija, deklariran brez alergenov, pakiranje 40 do 60 g (za 0,5 l pudinga)- Izdelka na tržišču ne najdemo. Ali lahko ponudimo 30-40 g pakiranje za 0,5 l pudinga?
Odgovor: DA. Puding v prahu, okus vanilija, deklariran brez alergenov, pakiranje od 30 do 60 g (za 0,5 l pudinga).

24-Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tartex 5 x 25 g ali podobno). - Izdelek je bil izločen iz proizvodnje. Ali lahko ponudimo 50 g pakiranje?
Odgovor: DA. Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin , do 50 g.

27-Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 100 g - Izdelka ne najdemo na tržišču. Ali lahko ponudimo 120 g pakiranje?
Odgovor: DA. Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 120 g.

40-Krekerji brez glutena, mleka in jajc (podobno kot Schar) - Želeni izdelek tega proizvajalca vsebuje jajca. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
Odgovor: NE, potrebujemo krekerje brez glutena, mleka in jajc.

47-Rižev kus kus, brez glutena, mleka in jajc (podobno kot Schar ) - Izdelka ne najdemo na tržišču. Ali lahko ponudimo kus kus riž-koruza brez vseh alergenov in sledov?
Odgovor: DA. pomembno je da je izdelek brez alergenov.

52-Krof brez glutena, mleka in jajc, 60 do 80 g / kos - Izdelek sodi med zamrznjena živila. Prosimo, da ga prestavite v podsklop 12.2, saj zahteva drugačen temperaturni režim kot ostala živila iz tega podsklopa (12.1)
Odgovor: Naročnik bo izdelek umaknil iz razpisa.

54-Pekovsko pecivo bombeta brez glutena (podobno kot Schar), 40 do 60 g / kos - Ali lahko ponudimo 75 g bombete brez glutena?
Odgovor: NE.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 05.09.2017   11:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim za odgovor:
Sklop 12.1: DIETNA ŽIVILA
5-Rižev napitek, pakiranje 0,2 L - Ali lahko ponudimo 250 ml pakiranje?
10-Kokosova smetana za stepanje, brez alergenov, pakiranje do 500 g - Prosimo, popravite mersko enoto, ker je pakiranje v ml in ne v g.
11-Kokosova smetana za kuhanje, brez alergenov, pakiranje do 500 g - Prosimo, popravite mersko enoto, ker je pakiranje v ml in ne v g.
12-Sojin desert - navaden, brez dodanega sladkorja, pakiranje 140 do 160 g - Izdelka ne najdemo na tržišču. Ali lahko ponudimo 125 g pakiranje?
13-Sojin desert - sadni, pakiranje 140 do 160 g - Izdelka ne najdemo na tržišču. Ali lahko ponudimo 125 g pakiranje?
16-Riževa smetana za stepanje, pakiranje do 250 ml - Na tržišču obstaja le 300 ml pakiranje. Ali lahko ponudimo tega?
19-Puding v prahu, okus čokolada, deklariran brez alergenov, pakiranje 40 do 60 g (za 0,5 l pudinga) - Izdelka na tržišču ne najdemo. Ali lahko ponudimo 30-40 g pakiranje za 0,5 l pudinga?
20-Puding v prahu, okus vanilija, deklariran brez alergenov, pakiranje 40 do 60 g (za 0,5 l pudinga)- Izdelka na tržišču ne najdemo. Ali lahko ponudimo 30-40 g pakiranje za 0,5 l pudinga?
24-Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tartex 5 x 25 g ali podobno). - Izdelek je bil izločen iz proizvodnje. Ali lahko ponudimo 50 g pakiranje?
27-Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 100 g - Izdelka ne najdemo na tržišču. Ali lahko ponudimo 120 g pakiranje?
40-Krekerji brez glutena, mleka in jajc (podobno kot Schar) - Želeni izdelek tega proizvajalca vsebuje jajca. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
47-Rižev kus kus, brez glutena, mleka in jajc (podobno kot Schar ) - Izdelka ne najdemo na tržišču. Ali lahko ponudimo kus kus riž-koruza brez vseh alergenov in sledov?
52-Krof brez glutena, mleka in jajc, 60 do 80 g / kos - Izdelek sodi med zamrznjena živila. Prosimo, da ga prestavite v podsklop 12.2, saj zahteva drugačen temperaturni režim kot ostala živila iz tega podsklopa (12.1)
54-Pekovsko pecivo bombeta brez glutena (podobno kot Schar), 40 do 60 g / kos - Ali lahko ponudimo 75 g bombete brez glutena?

Hvala za vaš odgovor.


ODGOVOR

Sklop 12.1: DIETNA ŽIVILA
5-Rižev napitek, pakiranje 0,2 L - Ali lahko ponudimo 250 ml pakiranje?
Odgovor: NE

10-Kokosova smetana za stepanje, brez alergenov, pakiranje do 500 g - Prosimo, popravite mersko enoto, ker je pakiranje v ml in ne v g.
Odgovor: Kokosova smetana za stepanje, brez alergenov, pakiranje do 500 ml.

11-Kokosova smetana za kuhanje, brez alergenov, pakiranje do 500 g - Prosimo, popravite mersko enoto, ker je pakiranje v ml in ne v g.
Odgovor: Kokosova smetana za kuhanje, brez alergenov, pakiranje do 500 ml.

12-Sojin desert - navaden, brez dodanega sladkorja, pakiranje 140 do 160 g - Izdelka ne najdemo na tržišču. Ali lahko ponudimo 125 g pakiranje?
Odgovor: DA. Sojin desert – navaden, brez dodanega sladkorja, pakiranje 125 do 160 g.

13-Sojin desert - sadni, pakiranje 140 do 160 g - Izdelka ne najdemo na tržišču. Ali lahko ponudimo 125 g pakiranje?
Odgovor: DA. Sojin desert – sadni, brez dodanega sladkorja, pakiranje 125 do 160 g

16-Riževa smetana za stepanje, pakiranje do 250 ml - Na tržišču obstaja le 300 ml pakiranje. Ali lahko ponudimo tega?
Odgovor: DA. Riževa smetana za stepanje, pakiranje do 300 ml.

19-Puding v prahu, okus čokolada, deklariran brez alergenov, pakiranje 40 do 60 g (za 0,5 l pudinga) - Izdelka na tržišču ne najdemo. Ali lahko ponudimo 30-40 g pakiranje za 0,5 l pudinga?
Odgovor: DA. Puding v prahu, okus čokolada, deklariran brez alergenov, pakiranje od 30 do 60 g (za 0,5 l pudinga)

20-Puding v prahu, okus vanilija, deklariran brez alergenov, pakiranje 40 do 60 g (za 0,5 l pudinga)- Izdelka na tržišču ne najdemo. Ali lahko ponudimo 30-40 g pakiranje za 0,5 l pudinga?
Odgovor: DA. Puding v prahu, okus vanilija, deklariran brez alergenov, pakiranje od 30 do 60 g (za 0,5 l pudinga).

24-Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tartex 5 x 25 g ali podobno). - Izdelek je bil izločen iz proizvodnje. Ali lahko ponudimo 50 g pakiranje?
Odgovor: DA. Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin , do 50 g.

27-Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 100 g - Izdelka ne najdemo na tržišču. Ali lahko ponudimo 120 g pakiranje?
Odgovor: DA. Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 120 g.

40-Krekerji brez glutena, mleka in jajc (podobno kot Schar) - Želeni izdelek tega proizvajalca vsebuje jajca. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
Odgovor: NE, potrebujemo krekerje brez glutena, mleka in jajc.

47-Rižev kus kus, brez glutena, mleka in jajc (podobno kot Schar ) - Izdelka ne najdemo na tržišču. Ali lahko ponudimo kus kus riž-koruza brez vseh alergenov in sledov?
Odgovor: DA. pomembno je da je izdelek brez alergenov.

52-Krof brez glutena, mleka in jajc, 60 do 80 g / kos - Izdelek sodi med zamrznjena živila. Prosimo, da ga prestavite v podsklop 12.2, saj zahteva drugačen temperaturni režim kot ostala živila iz tega podsklopa (12.1)
Odgovor: Naročnik bo izdelek umaknil iz razpisa.

54-Pekovsko pecivo bombeta brez glutena (podobno kot Schar), 40 do 60 g / kos - Ali lahko ponudimo 75 g bombete brez glutena?
Odgovor: NE.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.Datum objave: 06.09.2017   08:45
VPRAŠANJE
1. skupina mleko in mlečni izdelki, zaporedna številka artikla 1 - pasterizirano homogenizirano mleko 3,2% do 3,5% m.m., pakiranje 5 do 10l vedro/ročka
Naročnika pozivamo k umiku zahteve glede načina pakiranja, ker takšno pakiranje v vedru in ročki imata samo dve mlekarni in je i tega razloga diskriminatorno in objektivno neupravičljivo do drugih ponudnikov. Napišite pakiranje v 10l embalaži oz. enakovredno.

ODGOVOR
Naročnik zahteva tovrstno pakiranje zaradi lažje manipulacije z mlekom v kuhinji. Mleko je v 10 l embalaži, naročnik pa ga v posameznih primerih (spremenjeno število otrok ipd.) potrebuje tudi manjšo količino, tako da ga nekaj še ostane v vedru oz. ročki, na katerem je navedena potrebna deklaracija in je s tem omogočena sledljivost. V primeru pakiranja mleka v vreči, pa je potrebno mleko prelivati v posode, na katere je potrebno potem lepiti izrezane deklaracije, kar predstavlja dodatno, nesorazmerno delo zaposlenih v kuhinji. Obenem je naročnik glede na zastavljeno vprašanje ponovno preučil tržišče ter ugotavlja, da na tržišču obstaja več izdelkov, ki ustrezajo zahtevam naročnika, ob tem pa so njegove zahteve pripravljene skladno s splošnimi načeli javnega naročanja, kakor izhajajo iz ZJN-3.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

3.3. sklop : KONZERVIRANE RIBE
1 Steriilzirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1 g / 100 g tune, pakiranje 1000 do 2000 g – izdelek, ki bi vseboval 1g soli na 100g ne obstaja na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 1,24% soli?
2 Steriilzirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1 g / 100 g tune, pakiranje 80 do 150 g – nobena tuna v oljčne olju na trgu ne dosega 70% tune. Ali lahko ponudimo izdelek v oljčnem olju in min 65% deležem tune, ali pa tuna v lastnem soku, ki edina dosega min 70% tune? Povejte kaj ponudimo?
Poleg tega naročnika prosimo, da umakne zahtevo po 1g soli na 100g tune, saj tak izdelek na trgu ne obstaja. Hvala

6.2. sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
8 Paradižnik - pelat olupljeni v kockah, steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje od 3 do 5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju, saj izdelka v danem razponu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
10 Paradižnik pasiran (kaša, pire), pakirano od 3 do 5 kg – izdelka v danem razponu na trgu ne najdemo. Naročnika prosimo za pomoč, katero blagovno znamko je imel v mislih? V kolikor nam naročnik ni pripravljen pomagati, ga prosimo da dovoli da ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Povejte kaj ponudimo?
14 Breskov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju?
17 Sadna solata, min 50 % plodu, pasterizirana ali sterilizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
18 Hruškov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
19 Ekstra domača marmelada - marelica, min. 50 g sadnega deleža / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 700 g – ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju?
20 Ekstra domača mešana marmelada, min. 50 g sadnega deleže / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 700 g g – ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju?
22 Ekstra džem - jagoda, min. 45% sadnega deleža, max. 40 g sladkorja / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 700 g – ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 55% sadnega deleža in 58g sladkorja na 100g izdelka?
23 Ekstra džem - borovnica, min. 45% sadnega deleža, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 700 g– ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 55% sadnega deleža in 58g sladkorja na 100g izdelka?

7. SKUPINA: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
7 Sok rdeče grenivke, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 1 L - izdelke je bil ukinjen. Prosimo za izbris izdelka.
10 Borovničev nektar, min. 40 % sadni delež, brez umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 1 L – naročnika opozarjamo, da izdelek na trgu obstaja – četudi bo konkurenčni ponudnik trdil drugače.
12 100 % slivov sok iz suhih in svežih sliv, brez dodanega sladkorja, pakiranje 0,5 do 1l – izdelek je bil ukinjen. Prosimo za izbris izdelka.
14 100 % sirup JAGODA (zgoščeni jabolčni sok, min. 9 % zgoščenega soka jagod) brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje do 5 L – ali lahko ponudimo izdelek 100% sirup okus borovnica, gozdni sadeži, jabolko, malina namesto jagoda?

9.1. sklop: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
11 Kus kus – instant, pakiranje do 2 kg – ali lahko ponudimo izdelek kus kus v 5kg pakiranju?
13 Koruzni zdrob, pakiranje 5 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 1kg pakiranju?
33 Ajdove testenine široki rezanci, pakiranje do 5 kg – ali lahko ponudimo izdelek ajdovi peresniki, namesto širokih rezancev?
35 Polnozrnate testenine polžki, pakiranje do 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek polnozrnati špageti ali pa polnozrnati peresniki namesto polžki?

9.3. sklop: RIŽ, KAŠE IN KOSMIČI
14 Sojini kosmiči, pakiranje do 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 1500g pakiranju?
15 Musli sadni, max. vsebnost enostavnih sladkorjev 20 g / 100 g izdelka, pakiranje do 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje sladkorja do 20g/100g izdelka, saj sadnega muslija, ki bi vseboval točno 20g/100g ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?

10.5. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO (mlinci, prepečenec, grisini, drobtine)
1 Mlinci, brez jajc, brez konzervansov, pakiranje 1 kg – izdelka brez jajc v 1000g ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek z jajci in v 1000g pakiranju, ali pa izdelek v 250g pakiranju brez jajc. Povejte kaj ponudimo?
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
3 Prepečenec porcijski v rezinah,pakiranje 20 - 30 g – ali lahko ponudimo izdelek v 31,15g pakiranju. Odstopanje od želenega razpona je resnično minimalen. Hvala
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?

11.1. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
3 Bučno olje 100 %, jedilno nerafinirano, pakiranje do 1 L v stekleni embalaži – ali lahko ponudimo izdelek v PET embalaži?
15 Suhe banane brez konzervansov, razred I, pakiranje do 500 g – naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop, saj gre za izdelek, ki je na voljo v specializiranih trgovinah. Hvala
16 Suhe brusnice brez konzervansov, razred I, pakiranje do 500 g– naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop, saj gre za izdelek, ki je na voljo v specializiranih trgovinah. Hvala
17 Rozine brez konzervansov (nežveplane), razred I, pakiranje do 500 g– naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop, saj gre za izdelek, ki je na voljo v specializiranih trgovinah. Hvala
18 Suhe fige, brez konzervansov, razred I, pakiranje do 500 g– naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop, saj gre za izdelek, ki je na voljo v specializiranih trgovinah. Hvala
19 Suhi hruškovi krhlji, brez konzervansov, razred I, pakiranje do 500 g– naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop, saj gre za izdelek, ki je na voljo v specializiranih trgovinah. Hvala
20 Suhi jabolčni krhlji brez konzervansov, razred I, pakiranje do 500 g– naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop, saj gre za izdelek, ki je na voljo v specializiranih trgovinah. Hvala
21 Suhe marelice brez konzervansov (nežveplane), razred I, pakiranje do 500 g– naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop, saj gre za izdelek, ki je na voljo v specializiranih trgovinah. Hvala
22 Suhe slive brez koščic in konzervansov, razred I, pakiranje do 500 g– naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop, saj gre za izdelek, ki je na voljo v specializiranih trgovinah. Hvala
33 Čaj malina z vitamini, filter vrečke, gastro pakiranje do 1,2 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 1500g pakiranju?
35 Otroški čaj (janež, komarček, kamilica, kumina), filter vrečke do 3 g, pakiranje 50-100g – ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje vse zahtevane sestavine in ima dodano še meliso?
37 Bazilika, pakiranje do 20 g – ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju?
40 Cimet mleti, pakiranje do 70 g – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
59 Origano, pakiranje do 20 g – ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju?
61 Paprika rdeča mleta sladka, pakiranje do 700 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
63 Rožmarin, rezan, zamrznjeno sušen, pakiranje do 300 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje – izdelek ne obstaja. Proizvajalec ima v svojem asortimanu zmrznjeno sušene artikle, ampak med njimi ni rožmarina. Prosimo za popravek.
66 Timijan, pakiranje do 20 g – ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju?
67 Timijan, pakiranje do 300 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje – ali lahko ponudimo izdelek v 450g pakiranju?
70 Majaron, pakiranje do 20 g – ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju?
72 Peteršilj list, pakiranje do 20 g – ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju?
75 Pehtran, pakiranje do 300 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
79 Sadno - žitna rezina z jogurtovim ali čokoladnim oblivom, pakiranje 30 do 45 g – ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju?
89 Čokolada, nalomljena na koščke, 10 do 20 g / kos – izdelka na trgu ne najdemo. Naročnika prosimo za pomoč, za katero blagovno znamko gre (zgolj informativno). Ali ste mogoče v mislih imeli nastrgano čokolado, to vam lahko ponudimo v 100g pakiranju. Hvala za informacijo
91 Koruzni škrob, brez glutena, pakiranje do 200 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
92 Prašek za puding – vanilija, brez umetnih barvil in arom, pakiranje do 200 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
95 Vinski kamen, pakiranje do 200 g – ali lahko ponudimo izdelek v 270g pakiranju?
103 Kokosova moka, pakiranje do 250 g – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
110 Zmes za krompirjevo testo, pakiranje do 5 kg – izdelek je sedaj na voljo v 500g in v 10kg pakiranju. Izdelek v 5kg je bil namreč ukinjen. Povejte katerega ponudimo?
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
111 Zlate kroglice, pakiranje do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?

11.2. sklop: OSTALA BIO ŽIVILA
1 Bio šipkov čaj, gastro pakiranje do 1,5 kg – Ali vam lahko ponudimo izdelek BIO čaj kot okus planinski, otroški ali pa divja češnja, saj izdelek BIO šipkov čaj na trgu ne najdemo?
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?

12.1. sklop: DIETNA ŽIVILA
9 Kokosov napitek, pakiranje do 1 l – ali ima naročnik v mislih kokosovo mleko ali kokosovo vodo?
10 Kokosova smetana za stepanje, brez alergenov, pakiranje do 500 g – brez alergenov je zelo širok pojem. Tudi sam kokos je lahko alergen. Verjetno je naročnik imel v mislih brez mleka in glutena?
11 Kokosova smetana za kuhanje, brez alergenov, pakiranje do 500 g– brez alergenov je zelo širok pojem. Tudi sam kokos je lahko alergen. Verjetno je naročnik imel v mislih brez mleka in glutena?
12 Sojin desert - navaden, brez dodanega sladkorja, pakiranje 140 do 160 g – ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju? Izdelka v zahtevanem razponu namreč ne najdemo?
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
13 Sojin desert - sadni, pakiranje 140 do 160 g– ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju? Izdelka v zahtevanem razponu namreč ne najdemo?
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
14 Rižev puding, vanilija, čokolada, pakiranje 110 do 140 g - ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju, saj izdelka v navedenem razponu ne najdemo?
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
16 Riževa smetana za stepanje, pakiranje do 250 ml – izdelek obstaja v 300g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
17 Rižev sladoled brez glutena (nevtralen, brez dodanih okusov sadja ali čokolade), pakiranje do 0,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek z okusom vanilija, saj izdelka brez dodanega okusa ne najdemo na trgu.
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
18 Piškoti različnih oblik brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, soje in čokolade, slajeni z jabolčnim sokom, pakiranje 150 do 200 g– ali vam lahko ponudimo piškote deklarirane brez jajc, mleka, mlečnih sestavin, soje in oreščkov, ki so slajeni s surovim sladkorjem? Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo.
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
19 Puding v prahu, okus čokolada, deklariran brez alergenov, pakiranje 40 do 60 g (za 0,5 l pudinga) – zahteva brez alergenov je zelo širok pojem. Tudi sama čokolada je lahko za nekatere alergen. Verjetno ste imeli v mislih puding brez glutena?
20 Puding v prahu, okus vanilija, deklariran brez alergenov, pakiranje 40 do 60 g (za 0,5 l pudinga) – zahteva brez alergenov je zelo širok pojem. Verjetno ste imeli v mislih puding brez glutena?
Poleg tega se vanilijev puding dobi v 36g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
22 Nadomestek jajc, deklariran brez alergenov, pakiranje do 500 g- verjetno želite izdelek brez glutena, pšenice, mleka, jajc, kvasa, soje in oreščkov?
23 Čičerikina moka, deklarirana brez alergenov, do 1 kg – zahteva brez alergenov je zelo širok pojem. Tudi sama čičerika je lahko alergen. Verjetno ste imeli v mislih čičerikino moko brez glutena. Ali ga lahko ponudimo?
24 Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tartex 5 x 25 g ali podobno) – izdelek blagovne znamke Tartex je bil ukinjen. Ali lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju brez laktoze, mlečnih beljakovin (oz brez živalski jajčnih in mlečnih beljakovin), kvasa in glutena?
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
27 Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 100 g – izdelek se dobi v 110g pakiranju. Ali jih lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
36 Jušna zakuha (različnih oblik) brez glutena, mleka in jajc (podobno kot Schar), pakiranje do 1 kg – naročnika prosimo, da loči različne jušne zakuhe po obliki, saj se njihovo pakiranje kot tudi cena razlikujejo. Hvala
46 Drobtine brez alergenov - verjetno želite izdelek brez glutena, pšenice, mleka, jajc, kvasa, soje in oreščkov?
47 Rižev kus kus, brez glutena, mleka in jajc (podobno kot Schar ) - ali lahko ponudimo izdelek, ki je mešanica riževega in koruznega kus kusa, saj izdelka rižev kus kus ne najdemo?
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
52 Krof brez glutena, mleka in jajc, 60 do 80 g / kos – smo ponudniki trajnega blaga in izdelke pomeni za nas veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek je sveže blago, zatorej potrebuje drugačno distribucijo in shranjevanje. Naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop. Hvala

Lep pozdrav.


ODGOVOR
3.3. sklop : KONZERVIRANE RIBE
1 Steriilzirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1 g / 100 g tune, pakiranje 1000 do 2000 g – izdelek, ki bi vseboval 1g soli na 100g ne obstaja na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 1,24% soli?
Odg.: DA. Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1,24 g / 100 g tune, pakiranje 1000 do 2000 g.

2 Steriilzirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1 g / 100 g tune, pakiranje 80 do 150 g – nobena tuna v oljčne olju na trgu ne dosega 70% tune. Ali lahko ponudimo izdelek v oljčnem olju in min 65% deležem tune, ali pa tuna v lastnem soku, ki edina dosega min 70% tune? Povejte kaj ponudimo? Poleg tega naročnika prosimo, da umakne zahtevo po 1g soli na 100g tune, saj tak izdelek na trgu ne obstaja. Hvala
Odg.: Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 65 % tune, vsebnost soli do 1,24 g / 100 g tune, pakiranje 80 do 150 g.

6.2. sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
8 Paradižnik - pelat olupljeni v kockah, steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje od 3 do 5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju, saj izdelka v danem razponu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: DA. Paradižnik - pelat olupljeni v kockah, steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje od 2 do 4,5 kg.

10 Paradižnik pasiran (kaša, pire), pakirano od 3 do 5 kg – izdelka v danem razponu na trgu ne najdemo. Naročnika prosimo za pomoč, katero blagovno znamko je imel v mislih? V kolikor nam naročnik ni pripravljen pomagati, ga prosimo da dovoli da ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Povejte kaj ponudimo?
Odg.: Naročnik popravlja razpon pakiranja: Paradižnik pasiran (kaša, pire), pakirano od 2 do 4,5 kg. Obstaja več izdelkov na trgu v tem pakiranju.

14 Breskov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju?
Odg.: NE.

17 Sadna solata, min 50 % plodu, pasterizirana ali sterilizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
Odg.: NE.

18 Hruškov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
Odg.: Naročnik bo izdelek umaknil iz predračunskih obrazcev.

19 Ekstra domača marmelada - marelica, min. 50 g sadnega deleža / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 700 g – ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju?
Odg.: NE.

20 Ekstra domača mešana marmelada, min. 50 g sadnega deleže / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 700 g g – ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju?
Odg.: NE.

22 Ekstra džem - jagoda, min. 45% sadnega deleža, max. 40 g sladkorja / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 700 g – ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 55% sadnega deleža in 58g sladkorja na 100g izdelka?
Odg.: NE.

23 Ekstra džem - borovnica, min. 45% sadnega deleža, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 700 g– ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 55% sadnega deleža in 58g sladkorja na 100g izdelka?
Odg.: NE.

7. SKUPINA: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
7 Sok rdeče grenivke, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 1 L - izdelke je bil ukinjen. Prosimo za izbris izdelka.
Odg.: Izdelek bomo umaknili iz predračunskih obrazcev.

10 Borovničev nektar, min. 40 % sadni delež, brez umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 1 L – naročnika opozarjamo, da izdelek na trgu obstaja – četudi bo konkurenčni ponudnik trdil drugače.

12 100 % slivov sok iz suhih in svežih sliv, brez dodanega sladkorja, pakiranje 0,5 do 1l – izdelek je bil ukinjen. Prosimo za izbris izdelka.
Odg.: Izdelek bomo umaknili iz predračunskih obrazcev.

14 100 % sirup JAGODA (zgoščeni jabolčni sok, min. 9 % zgoščenega soka jagod) brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje do 5 L – ali lahko ponudimo izdelek 100% sirup okus borovnica, gozdni sadeži, jabolko, malina namesto jagoda?
Odg.: DA, samo da je sirup rdeče barve in da ustreza brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje do 5 L.

9.1. sklop: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
11 Kus kus – instant, pakiranje do 2 kg – ali lahko ponudimo izdelek kus kus v 5kg pakiranju?
Odg.:DA. Kus kus – instant, pakiranje do 5 kg.

13 Koruzni zdrob, pakiranje 5 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 1kg pakiranju?
Odg.: NE.

33 Ajdove testenine široki rezanci, pakiranje do 5 kg – ali lahko ponudimo izdelek ajdovi peresniki, namesto širokih rezancev?
Odg.: NE.

35 Polnozrnate testenine polžki, pakiranje do 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek polnozrnati špageti ali pa polnozrnati peresniki namesto polžki?
Odg.: NE.

9.3. sklop: RIŽ, KAŠE IN KOSMIČI
14 Sojini kosmiči, pakiranje do 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 1500g pakiranju?
Odg.: NE.

15 Musli sadni, max. vsebnost enostavnih sladkorjev 20 g / 100 g izdelka, pakiranje do 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje sladkorja do 20g/100g izdelka, saj sadnega muslija, ki bi vseboval točno 20g/100g ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: DA, Musli sadni, max. vsebnost enostavnih sladkorjev do 20 g/100 g izdelka, pakiranje
do 1 kg.

10.5. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO (mlinci, prepečenec, grisini, drobtine)
1 Mlinci, brez jajc, brez konzervansov, pakiranje 1 kg – izdelka brez jajc v 1000g ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek z jajci in v 1000g pakiranju, ali pa izdelek v 250g pakiranju brez jajc. Povejte kaj ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: DA, Mlinci, z jajci, brez konzervansov, pakiranje 1 kg.

3 Prepečenec porcijski v rezinah,pakiranje 20 - 30 g – ali lahko ponudimo izdelek v 31,15g pakiranju. Odstopanje od želenega razpona je resnično minimalen. Hvala
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: DA, Prepečenec porcijski v rezinah, pakiranje 20 - 35 g

11.1. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
3 Bučno olje 100 %, jedilno nerafinirano, pakiranje do 1 L v stekleni embalaži – ali lahko ponudimo izdelek v PET embalaži?
Odg.: NE.

15 Suhe banane brez konzervansov, razred I, pakiranje do 500 g – naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop, saj gre za izdelek, ki je na voljo v specializiranih trgovinah. Hvala
Odg.: Naročnik bo oblikoval nov, samostojen sklop, v katerega bo uvrstil navedeni izdelek.

16 Suhe brusnice brez konzervansov, razred I, pakiranje do 500 g– naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop, saj gre za izdelek, ki je na voljo v specializiranih trgovinah. Hvala
Odg.: Naročnik bo oblikoval nov, samostojen sklop, v katerega bo uvrstil navedeni izdelek.

17 Rozine brez konzervansov (nežveplane), razred I, pakiranje do 500 g– naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop, saj gre za izdelek, ki je na voljo v specializiranih trgovinah. Hvala
Odg.: Naročnik bo oblikoval nov, samostojen sklop, v katerega bo uvrstil navedeni izdelek.

18 Suhe fige, brez konzervansov, razred I, pakiranje do 500 g– naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop, saj gre za izdelek, ki je na voljo v specializiranih trgovinah. Hvala
Odg.: Naročnik bo oblikoval nov, samostojen sklop, v katerega bo uvrstil navedeni izdelek.

19 Suhi hruškovi krhlji, brez konzervansov, razred I, pakiranje do 500 g– naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop, saj gre za izdelek, ki je na voljo v specializiranih trgovinah. Hvala
Odg.: Naročnik bo oblikoval nov, samostojen sklop, v katerega bo uvrstil navedeni izdelek.

20 Suhi jabolčni krhlji brez konzervansov, razred I, pakiranje do 500 g– naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop, saj gre za izdelek, ki je na voljo v specializiranih trgovinah. Hvala
Odg.: Naročnik bo oblikoval nov, samostojen sklop, v katerega bo uvrstil navedeni izdelek.

21 Suhe marelice brez konzervansov (nežveplane), razred I, pakiranje do 500 g– naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop, saj gre za izdelek, ki je na voljo v specializiranih trgovinah. Hvala
Odg.: Naročnik bo oblikoval nov, samostojen sklop, v katerega bo uvrstil navedeni izdelek.

22 Suhe slive brez koščic in konzervansov, razred I, pakiranje do 500 g– naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop, saj gre za izdelek, ki je na voljo v specializiranih trgovinah. Hvala
Odg.: Naročnik bo oblikoval nov, samostojen sklop, v katerega bo uvrstil navedeni izdelek.

33 Čaj malina z vitamini, filter vrečke, gastro pakiranje do 1,2 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 1500g pakiranju?
Odg.: DA, Čaj malina z vitamini, filter vrečke, gastro pakiranje do 1,5 kg.

35 Otroški čaj (janež, komarček, kamilica, kumina), filter vrečke do 3 g, pakiranje 50-100g – ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje vse zahtevane sestavine in ima dodano še meliso?
Odg.: NE.

37 Bazilika, pakiranje do 20 g – ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju?
Odg.: NE.

40 Cimet mleti, pakiranje do 70 g – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
Odg.: NE.

59 Origano, pakiranje do 20 g – ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju?
Odg.: NE.

61 Paprika rdeča mleta sladka, pakiranje do 700 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
Odg.: NE.

63 Rožmarin, rezan, zamrznjeno sušen, pakiranje do 300 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje – izdelek ne obstaja. Proizvajalec ima v svojem asortimanu zmrznjeno sušene artikle, ampak med njimi ni rožmarina. Prosimo za popravek.
Odg.: Rožmarin, rezan , pakiranje do 300 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje.

66 Timijan, pakiranje do 20 g – ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju?
Odg.: NE.

67 Timijan, pakiranje do 300 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje – ali lahko ponudimo izdelek v 450g pakiranju?
Odg.: NE.

70 Majaron, pakiranje do 20 g – ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju?
Odg.: NE.

72 Peteršilj list, pakiranje do 20 g – ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju?
Odg.: NE.

75 Pehtran, pakiranje do 300 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
Odg.: NE.

79 Sadno - žitna rezina z jogurtovim ali čokoladnim oblivom, pakiranje 30 do 45 g – ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju?
Odg.: NE.

89 Čokolada, nalomljena na koščke, 10 do 20 g / kos – izdelka na trgu ne najdemo. Naročnika prosimo za pomoč, za katero blagovno znamko gre (zgolj informativno). Ali ste mogoče v mislih imeli nastrgano čokolado, to vam lahko ponudimo v 100g pakiranju. Hvala za informacijo
Odg.: Izdelek bomo umaknili iz predračunskega obrazca.

91 Koruzni škrob, brez glutena, pakiranje do 200 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
Odg.: NE.

92 Prašek za puding – vanilija, brez umetnih barvil in arom, pakiranje do 200 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
Odg.: NE.

95 Vinski kamen, pakiranje do 200 g – ali lahko ponudimo izdelek v 270g pakiranju?
Odg.: NE.

103 Kokosova moka, pakiranje do 250 g – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
Odg.: DA, Kokosova moka, pakiranje do 500 g.

110 Zmes za krompirjevo testo, pakiranje do 5 kg – izdelek je sedaj na voljo v 500g in v 10kg pakiranju. Izdelek v 5kg je bil namreč ukinjen. Povejte katerega ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: DA, Zmes za krompirjevo testo, pakiranje do 10 kg.

111 Zlate kroglice, pakiranje do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
Odg.: NE.

11.2. sklop: OSTALA BIO ŽIVILA
1 Bio šipkov čaj, gastro pakiranje do 1,5 kg – Ali vam lahko ponudimo izdelek BIO čaj kot okus planinski, otroški ali pa divja češnja, saj izdelek BIO šipkov čaj na trgu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: NE, Herbana 150 g, Koro,…

12.1. sklop: DIETNA ŽIVILA
9 Kokosov napitek, pakiranje do 1 l – ali ima naročnik v mislih kokosovo mleko ali kokosovo vodo?
Odg.: Kokosovo mleko.

10 Kokosova smetana za stepanje, brez alergenov, pakiranje do 500 g – brez alergenov je zelo širok pojem. Tudi sam kokos je lahko alergen. Verjetno je naročnik imel v mislih brez mleka in glutena?
Odg.: Kokosova smetana za stepanje, brez alergenov, pakiranje do 500 ml. DA, naročnik je pri navedbi alergen mislil alergene določene v uredbi 1169/2011.

11 Kokosova smetana za kuhanje, brez alergenov, pakiranje do 500 g– brez alergenov je zelo širok pojem. Tudi sam kokos je lahko alergen. Verjetno je naročnik imel v mislih brez mleka in glutena?
Odg.: Kokosova smetana za kuhanje, brez alergenov, pakiranje do 500 ml. DA. Naročnik je pri navedbi alergen mislil alergene določene v uredbi 1169/2011

12 Sojin desert - navaden, brez dodanega sladkorja, pakiranje 140 do 160 g – ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju? Izdelka v zahtevanem razponu namreč ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: DA Sojin desert – navaden, brez dodanega sladkorja, pakiranje 125 do 160 g.

13 Sojin desert - sadni, pakiranje 140 do 160 g– ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju? Izdelka v zahtevanem razponu namreč ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: DA Sojin desert – sadni, brez dodanega sladkorja, pakiranje 125 do 160 g

14 Rižev puding, vanilija, čokolada, pakiranje 110 do 140 g - ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju, saj izdelka v navedenem razponu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: DA, Rižev puding, vanilija, čokolada, pakiranje 100 do 140 g.

16 Riževa smetana za stepanje, pakiranje do 250 ml – izdelek obstaja v 300g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: DA, Riževa smetana za stepanje, pakiranje do 300 ml.

17 Rižev sladoled brez glutena (nevtralen, brez dodanih okusov sadja ali čokolade), pakiranje do 0,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek z okusom vanilija, saj izdelka brez dodanega okusa ne najdemo na trgu.
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: DA, Rižev sladoled brez glutena (okus vanilije, brez dodanega okusa sadja in čokolade), pakiranje do 0,5 kg.

18 Piškoti različnih oblik brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, soje in čokolade, slajeni z jabolčnim sokom, pakiranje 150 do 200 g– ali vam lahko ponudimo piškote deklarirane brez jajc, mleka, mlečnih sestavin, soje in oreščkov, ki so slajeni s surovim sladkorjem? Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: DA Piškoti različnih oblik brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, soje in čokolade, slajeni s surovim sladkorjem, pakiranje 150 do 200 g.

19 Puding v prahu, okus čokolada, deklariran brez alergenov, pakiranje 40 do 60 g (za 0,5 l pudinga) – zahteva brez alergenov je zelo širok pojem. Tudi sama čokolada je lahko za nekatere alergen. Verjetno ste imeli v mislih puding brez glutena?
Odg.: DA Puding v prahu, okus čokolada, deklariran brez alergenov, pakiranje od 30 do 60 g (za 0,5 l pudinga) Naročnik je pri navedbi alergen mislil alergene določene v uredbi 1169/2011


20 Puding v prahu, okus vanilija, deklariran brez alergenov, pakiranje 40 do 60 g (za 0,5 l pudinga) – zahteva brez alergenov je zelo širok pojem. Verjetno ste imeli v mislih puding brez glutena?
Poleg tega se vanilijev puding dobi v 36g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
Odg.: DA Puding v prahu, okus vanilija, deklariran brez alergenov, pakiranje od 30 do 60 g (za 0,5 l pudinga) Naročnik je pri navedbi alergen mislil alergene določene v uredbi 1169/2011


22 Nadomestek jajc, deklariran brez alergenov, pakiranje do 500 g- verjetno želite izdelek brez glutena, pšenice, mleka, jajc, kvasa, soje in oreščkov?
Odg.: DA.

23 Čičerikina moka, deklarirana brez alergenov, do 1 kg – zahteva brez alergenov je zelo širok pojem. Tudi sama čičerika je lahko alergen. Verjetno ste imeli v mislih čičerikino moko brez glutena. Ali ga lahko ponudimo?
Odg.: DA, brez glutena.

24 Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tartex 5 x 25 g ali podobno) – izdelek blagovne znamke Tartex je bil ukinjen. Ali lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju brez laktoze, mlečnih beljakovin (oz brez živalski jajčnih in mlečnih beljakovin), kvasa in glutena? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: DA Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin , do 50 g

27 Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 100 g – izdelek se dobi v 110g pakiranju. Ali jih lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: DA Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 120 g

36 Jušna zakuha (različnih oblik) brez glutena, mleka in jajc (podobno kot Schar), pakiranje do 1 kg – naročnika prosimo, da loči različne jušne zakuhe po obliki, saj se njihovo pakiranje kot tudi cena razlikujejo. Hvala
Odg.: Jušna zakuha (rezanci) brez glutena, mleka in jajc (podobno kot Schar), pakiranje do 1 kg.

46 Drobtine brez alergenov - verjetno želite izdelek brez glutena, pšenice, mleka, jajc, kvasa, soje in oreščkov?
Odg.: DA.

47 Rižev kus kus, brez glutena, mleka in jajc (podobno kot Schar ) - ali lahko ponudimo izdelek, ki je mešanica riževega in koruznega kus kusa, saj izdelka rižev kus kus ne najdemo?
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: DA, pomembno je da je izdelek brez alergenov.

52 Krof brez glutena, mleka in jajc, 60 do 80 g / kos – smo ponudniki trajnega blaga in izdelke pomeni za nas veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek je sveže blago, zatorej potrebuje drugačno distribucijo in shranjevanje. Naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop. Hvala
Odg.: Izdelek bomo umaknili iz predračunskih obrazcev.Datum objave: 12.09.2017   11:11
VPRAŠANJE
Za nemoteno delo prosimo, da tekoče odgovarjajte na zastavljena vprašanja, da ponudniki lahko pripravimo razpis.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Spoštovani,
pooblaščenec naročnika v okviru izvedbe postopka oddaje javnega naročila odgovore na zastavljena vprašanja potencialnih ponudnikov ter dodatna pojasnila preko Portala javnih naročil RS podaja skladno z roki, kakor jih predvideva veljavni Zakon o javnem naročanju.Datum objave: 12.09.2017   15:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas sledeče:
2.SKUPINA
Podsklop 2.3. Mesni izdelki
8.Suhi pršut brez kosti- ali zahtevate certifikat geografsko poreklo?

Hvala

ODGOVOR
Naročnik z opisom izdelka ne zahteva zaščitenega geografskega porekla/označbe za artikel pod zaporedno številko 8 (suhi pršut brez kosti, narezan na rezine in v kosu), sklop 2.3 (Mesni izdelki).Datum objave: 20.09.2017   14:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri sklopu zamrznjenih rib imate povsod napisano max. 10% odstopanje od naročene teže.
Lepo prosimo za obrazložitev, od katere teže??

Hvala.

ODGOVOR
Pri izdelkih sklopa 3.1 (Zamrznjene ribe) se podatek o teži v opisu izdelka nanaša na naročeno težo posameznega fileja.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:
Sklop 6.1./artikel 14: cena belih in zelenih zamrznjenih belušev se zelo razlikuje, dejansko gre za dva različna artikla, zato prosimo, da določite samo eno vrsto belušev ali pa razpišete dve ločeni postavki.
Sklop 6.1./artikel 22: ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik odgovarja:
Sklop 6.1./artikel 14: cena belih in zelenih zamrznjenih belušev se zelo razlikuje, dejansko gre za dva različna artikla, zato prosimo, da določite samo eno vrsto belušev ali pa razpišete dve ločeni postavki. - Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 14, sklop 6.1: Zamrznjeni beluši (zeleni), pakiranje do 2,5 kg.
Sklop 6.1./artikel 22: ali lahko ponudimo 1kg pakiranje? - Da.
Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na dodatna vprašanja. Hvala!

6.2. sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
20 Ekstra domača mešana marmelada, min. 50 g sadnega deleže / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 700 g – našli smo ustrezen izdelek, ki pa ima 48,5% sadnega deleža in ne 50%. Naročnika prosimo za popravek, saj druge marmelade, ki bi ustrezala pogojem, ni. Hvala

11.1. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
35 Otroški čaj (janež, komarček, kamilica, kumina), filter vrečke do 3 g, pakiranje 50-100g – izdelek s to sestavo se dobi samo v gastro pakiranju (1000g). Ali lahko ponudimo izdelek v gastro pakiranju? Izdelek s to sestavo se ne proizvaja v gospodinjskem pakiranju. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da dovoli enega od spodnjih izdelkov s sledečo sestavo:
1. Janež, kamilica, kumina, koromač, melisa v 30g pakiranju
2. Šipek, bezeg, janež, kamilica, komarček, lipa, kumina, kopriva v 30g pakiranju
3. Janež, komarček, kumina v 30g pakiranju
4. Komarček, janež, kumina, korenje v 40g pakiranju
Naročnika prosimo, da določi, kateri otroški čaj lahko ponudimo, saj smo izbrali večinoma vse ponudnike otroških čajev na trgu. Hvala

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik odgovarja:
6.2. sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
20 Ekstra domača mešana marmelada, min. 50 g sadnega deleže / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 700 g – našli smo ustrezen izdelek, ki pa ima 48,5% sadnega deleža in ne 50%. Naročnika prosimo za popravek, saj druge marmelade, ki bi ustrezala pogojem, ni. Hvala - Naročnik spreminja opis izdelka: Ekstra domača mešana marmelada, min. 45 g sadnega deleža / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 700 g.

11.1. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
35 Otroški čaj (janež, komarček, kamilica, kumina), filter vrečke do 3 g, pakiranje 50-100g – izdelek s to sestavo se dobi samo v gastro pakiranju (1000g). Ali lahko ponudimo izdelek v gastro pakiranju? Izdelek s to sestavo se ne proizvaja v gospodinjskem pakiranju. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da dovoli enega od spodnjih izdelkov s sledečo sestavo:
1. Janež, kamilica, kumina, koromač, melisa v 30g pakiranju
2. Šipek, bezeg, janež, kamilica, komarček, lipa, kumina, kopriva v 30g pakiranju
3. Janež, komarček, kumina v 30g pakiranju
4. Komarček, janež, kumina, korenje v 40g pakiranju
Naročnika prosimo, da določi, kateri otroški čaj lahko ponudimo, saj smo izbrali večinoma vse ponudnike otroških čajev na trgu. Hvala
- Naročnik spreminja opis izdelka: Otroški čaj (janež, komarček, kumina), filter vrečke do 3 g, pakiranje 30-100g.