Dosje javnega naročila 007586/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje projektantskih storitev v okviru energetske prenove in drugih smiselnih ukrepov za izboljšanje stanja stavbe ter notranje preureditve prostorov stavbe
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 50.300,00 EUR

JN007586/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.08.2017
JN007586/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.08.2017
JN007586/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.09.2017
JN007586/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.10.2017
JN007586/2017-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.11.2017
JN007586/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.01.2018
JN007586/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007586/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje projektantskih storitev v okviru energetske prenove in drugih smiselnih ukrepov za izboljšanje stanja stavbe ter notranje preureditve prostorov stavbe
Referenčna številka dokumenta: 4300-94/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje projektantskih storitev v okviru energetske prenove in drugih smiselnih ukrepov za izboljšanje stanja stavbe ter notranje preureditve prostorov stavbe.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje projektantskih storitev v okviru energetske prenove in drugih smiselnih ukrepov za izboljšanje stanja stavbe ter notranje preureditve prostorov stavbe na naslovu Partizanska cesta 81 v Sežan
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sežana, partizanska cesta 21.
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje projektantskih storitev v okviru energetske prenove in drugih smiselnih ukrepov za izboljšanje stanja stavbe ter notranje preureditve prostorov stavbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 80
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje projektantskih storitev v okviru energetske prenove in drugih smiselnih ukrepov za izboljšanje stanja stavbe ter notranje preureditve prostorov stavbe na naslovu Kandijska cesta 21 v Novem m
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto, Kandijska cesta 21.
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje projektantskih storitev v okviru energetske prenove in drugih smiselnih ukrepov za izboljšanje stanja stavbe ter notranje preureditve prostorov stavbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 80
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.09.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.02.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.09.2017   11:00
Kraj: V razpisni dokumentaciji.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.09.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.08.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.08.2017   08:19
VPRAŠANJE
Lep pozdrav!

Prosimo za vrednost investicije!

Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Naročnik vrednosti razpisanih del oziroma vrednosti investicije ne bo objavil.Datum objave: 22.08.2017   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas vrednost razpisanih del.

Lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Lep pozdrav!

Prosimo za vrednost investicije!

Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Naročnik vrednosti razpisanih del oziroma vrednosti investicije ne bo objavil.Datum objave: 25.08.2017   10:55
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali lahko kadrovske pogoje izpolnjujemo tudi z odgovornim projektantom za zahtevne objekte elektro smeri (namesto smer strojništvo)? S tem da je v ekipi tudi strojni projektant ustrezne izobrazbe, kateri še nima opravljenega strokovnega izpita.

Hvala za odgovor.

S spoštovanjem

ODGOVOR
Ne. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe za predmetno naročilo glede kadrovskih pogojev izpolnjevati točko 9.1.3 Navodil ponudnikom in zagotoviti kader strojne smeri, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta skladno z ZGO-1.Datum objave: 28.08.2017   09:09
VPRAŠANJE
Spoštovan,
prosimo za pojasnilo glede referenčnih zahtev: v primeru, da je PGD/PZI za rekonstrukcijo stavbe vseboval tudi energetsko prenovo stavbe (projektna naloga je zahtevala energetsko varčen objekt in proj.dok., ki upošteva pravilnike za učinkovito rabo energije, prezračevanja, zvočne zaščite, varnosti in zdravja ne del. mestu), vendar se projekt ne imenuje "energetska prenova stavbe", ampak npr. rekonstrukcija/obnovo objekta - ali lahko takšno referenco upoštevamo pri pogoju, ki zahteva PZI energetske prenove in pri pogoju, ki zahteva pZI za gradnjo/obnovo stavbe.
hvala in lp

ODGOVOR
Za reference, zahtevane v poglavju 9.1.2 Tehnični pogoji oziroma sposobnost, ni nujno, da se imenujejo ''energetska prenova'', če je iz vsebine projekta razvidno, da projekt zajema ukrepe v stavbi kot celoti, kar vključuje vse njene elemente, ki vplivajo na rabo energije in njeno delovanje. Referenca se lahko predloži za gradnjo, obnovo ali preureditev prostorov in za energetsko prenovo stavbe.
Datum objave: 28.08.2017   13:41
POJASNILO PONUDNIKOM:
Ponudniki v svoji ponudbi predložijo izpolnjene referenčne izjave, ki so navedene v Navodilih gospodarskim subjektom v točki 8.

Datum objave: 31.08.2017   09:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Reference so lahko tako od OP arhitekture kot OP strojnih instalacij in se seštevajo če so to različni projekti?
Hvala
Lep pozdrav,


ODGOVOR
DA.Datum objave: 31.08.2017   09:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede certifikata Evropskega energetskega managerja –
EUREM nas zanima ali je dopustno, da ga ima namesto projektanta strojnih instalacij odgvorni projektant elektro instalacij.
Hvala in Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik zahtev v razpisni dokumentaciji ne bo spreminjal.Datum objave: 31.08.2017   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani za izdelavo ponudbe bi prosili še za
- Razširjeni energetski pregled št. EP-6-1/2017 (ADESCO, maj 2017), (v nadaljevanju: REP);
- Razširjeni energetski pregled št. EP-2-1/2017 (ADESCO, maj 2017), (v nadaljevanju: REP).
Hvala
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo kot dodatek razpisni dokumentaciji objavil Razširjeni energetski pregled za oba objekta.Datum objave: 04.09.2017   13:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vprašanje: V navodilo gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe za javno naročilo po postopku male vrednosti z oznako nmvpse-37/2017 v t.č. 10 MERILA, da morajo biti kot merilo za ekonomsko najugodnejšo ponudbo izpolnjeni pogoji pod Mer3 , ki zahtevajo:
Usposabljanje – odgovorni vodja projekta ali projektant za strojne instalacije:
- 1 točka za vsaj 1 potrdilo o udeležbi na izobraževanjih/delavnicah, na katerih
je udeleženec pridobil znanje na temo energetske sanacije ali
- 3 točke za vsaj 3 potrdila o udeležbi na različnih izobraževanjih/delavnicah,
na katerih je udeleženec pridobil znanje na temo energetske sanacije ali
- 5 točk za pridobljen certifikat Evropskega energetskega managerja –EUREM.

V zvezi z gornjim nas zanima:
 katera izobraževanja/delavnice so mirodajna za pridobitev znanja na temo energetske sanacije
 na osnovi katerih predpisov in znanj energetski manager usmerja in predpisuje energetske sanacije

Kot izhaja iz EZ (U.l. RS št: 17/14 in 81/15) je osnova za izvedbo energetske sanacije EP in REP. Pomen izraza EP je opredeljen v 4. členu, točka 11 z naslednjim: Sistematični postopek za namene seznanitve z obstoječo porabo energije stavbe ali skupine stavb, industrijskega ali komercialnega procesa, obrata, zasebne ali javne storitve, s katerim se opredelijo in ocenijo stroškovno učinkovite možnosti za prihranek energije, ter v okviru katerega se poroča o ugotovitvah«. V drugem odstavku 354. člena zakon nalaga ministru, pristojnemu za energijo, da predpiše podrobno metodologijo za izdelavo in obvezno vsebino energetskih pregledov.

Na podlagi tega je bil v sredini letošnjega leta izdan Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Ur. l. RS, št. 41/16), ki je stopil v veljavo 3. junija. Pravilnik v svojem 5. členu predpisuje, da se za izdelavo energetskega pregleda obvezno uporabi ena od dveh zgoraj predstavljenih metodologij po pravilih stroke, to je tista iz standarda SIST ISO 50002 ali iz serije standardov SIST EN 16247 (SIST EN 16247-1, SIST EN 16247-2, SIST EN 16247-3 in SIST EN 16247-4). Vezano na slednjega, za izvedbo EP stavb, razen posameznih zasebnih (excluding individual private dwellings), pride v poštev drugi del standarda, obvezno v kombinaciji s prvim delom, ki podaja v zvezi z izvedbo EP splošne zahteve.

Pravilnik skozi svoj 7. člen uvaja tudi pomembno novost za samega izvajalca energetskega pregleda, ki mora izpolnjevati kriterije glede znanja, izkušenj in osebnostnih lastnosti, ki jih predpisuje 5. del serije standardov SIST EN 16247.

Kot obrazloženo, šele v juniju 2016 je bil izdan pravilnik, ki predpisuje obvezno uporabo metodologije (ISO ali EN standard), kot tudi postavlja kriterije za izvajalce EP (EN standard). Tako se je skozi do takrat izvedene razpise običajno zahtevala uporaba Metodologije izdelave energetskih pregledov, ki jo je aprila 2007 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor. Ta ima na koncu uvoda zapisano, da je pri izvajanju EP potrebno poleg metodologije upoštevati tudi napotke za izdelavo tega, ki so podani v Priročniku za izvajalce energetskih pregledov, ki ga je leta 1997 pripravilo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija RS za učinkovito rabo energije, skupaj z Evropsko Komisijo, DGI, Program PHARE.

Metodologija izdelave energetskih pregledov iz leta 2007 pozna tri skupine EP:
1) Preliminarni pregled - predstavlja najbolj enostavno obliko energetskega pregleda. Analiza se izdela na podlagi enodnevnega obiska podjetja oziroma stavbe in na podlagi podatkov o porabi energije, zbranih s pomočjo vprašalnika.
2) Poenostavljeni energetski pregled - se priporoča za preproste in lahko razumljive primere.
3) Razširjeni energetski pregled - je pregled, ki zahteva natančno analizo podjetja ali stavbe. Vsebuje natančne izračune energetskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije.

Nikjer v zgoraj omenjenih dokumentih ni zahtevano ali in priporočno, da morajo načrtovalci energetskih sanacij slediti navodilom na izobraževanjih/delavnicah ali da morajo imeti znanja energetskega managerja ( kar pomeni dnevno spremljanje borze energentov in se dnevno odločati o njihovi uporabi).

V prejšnji točki navedena Metodologija izdelave energetskih pregledov iz leta 2007 v točki 3.3.1. zahteva od izvajalca EP »natančno proučitev in izračun prihrankov energije in investicijskih stroškov«, in za »ekonomsko vrednotenje investicijsko zahtevnejših projektov določitev tudi dinamičnih kazalcev učinkovitosti investicije, kot sta na primer interna stopnja donosa in neto sedanja vrednost«. Vezano na prvo, Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo tudi Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 67/15), v katerem je predpisalo metode določanja prihrankov energije, ki se upoštevajo pri pripravi, izvajanju in vrednotenju programov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Na podlagi teh metod se izračunavajo prihranki energije za vse ukrepe učinkovite rabe energije, ki se spodbujajo preko Eko sklada, preko zavezancev po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije in preko EU kohezijskega sklada .

Iz navedenega pa sledi, da bi bila kot kriterij Mer 3 smiselna navedba, ki jo pravilnik skozi svoj 7. člen uvaja za samega izvajalca energetskega pregleda, ki mora izpolnjevati kriterije glede znanja, izkušenj in osebnostnih lastnosti, ki jih predpisuje 5. del serije standardov SIST EN 16247.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
1. Izobraževanja oziroma delavnice, ki so javno objavljena in organizirana ter izvajana s strani izobraževalnih institucij oziroma družb.

2. Naročnik kriterija Mer3 ne bo spreminjal.
Datum objave: 04.09.2017   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Skladno z 2. točko 6. člena in skladno z 9., 10. in 11., 13., 16. in 19. členom ter 2. točko 12. člena veljavnega "Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb" (v nadaljevanju Pravilnik: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4067#
je potrebno pri predmetnem objektu zagotoviti tudi:
1. "Neoviran dostop, vstop in uporabo objekta"
2. dvižno ploščad oziroma dvigalo (6. alineja 13. člena pravilnika)
3. Sanitarni prostor brez ovir.

Tako je potrebno na osnovi Pravilnika predvideti:
1. Ustrezno zunanjo ureditev ki omogoča neoviran dostop do in v objekt
2. Notranjo dvižno ploščad / dvigalo ali zunanje dvigalo (prosimo za izbor)
3. Sanitarni prostor brez ovir ( predvidoma v pritličju objekta)
Za zgornje se vam vnaprej zahvaljujemo.
Lep pozdravODGOVOR
Ustavno sodišče RS je z odločbo št. U-I- 138/08-9 z dne 17. 9. 2009 (Uradni list RS. št. 77/09) razveljavilo 4. člen Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03), ki je določal, kateri objekti v javni rabi morajo biti projektirani in grajeni brez ovir, ker je navedena določba pravilnika zožila domet zakonske določbe. Izvzete so npr. stavbe javne uprave (razred po CC.Si: 12201), v kateri je sedež državnih organov, sedež upravnih enot, izpostav ministrstev oziroma organov v njihovi sestavi, sedež javnega zavoda ali sedež lokalnih skupnosti, če je v njej zaposlenih 15 oseb ali več.
Naročnik posegov, ki so navedena v vprašanju, ni predvidel, ker za delovanja organov v predmetnih stavbah le -ti niso potrebni.
Datum objave: 05.09.2017   09:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Pošiljamo krajši komentar glede na vaš odgovor iz dne 04. 09. 2017 in razlago veljavnega "Pravilnika" o neoviranim dostopu:

Povezava na obrazložitev na IZS:
http://www.izs.si/prirocniki-publikacije/glasilo-izsnovo/letnik-2009/letnik-12-stevilka-52/obvestila-ministrstev/razveljavitev-4-clena-pravilnika-o-zahtevah-za-zagotavljanje-neoviranega/

Povezava do 17. člena ZGO.1 posebej 2. točke:
https://zakonodaja.com/zakon/zgo-1/17-clen-zagotavljanje-neoviranega-gibanja-funkcionalno-oviranih-oseb

(2) Vsak na novo zgrajen ali rekonstruiran objekt v javni rabi, katerega gradnja se izvede po določbah tega zakona, ki nima vseh prostorov v pritličju, mora biti opremljen z najmanj enim dvigalom ali drugo ustrezno napravo za te namene.

Zaradi postavitve klimatov za prezračevanje ter razvoda prezračevalnih kanalov se bo posegalo v konstrukcijo objekta iztega razloga je potrebno predvideti v ponudbi tudi Načrt gradbenih konstukcij (GK) oziroma adekvatno izjavo odgvornega projektanta GK?
Hvala
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik pridobivanje ustreznih izjav opredeljuje v Tehničnih specifikacijah, ki so del Razpisne dokumentacije:

''Skladno z Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (v času objave razpisa je veljavna različica 1.05, marec 2017) (str. 20) mora naročnik pri prijavi operacije na razpis za izvedbo energetske sanacije predmetnih stavb izkazati, da ima za operacijo pridobljena vsa zahtevana dokazila, v kolikor so potrebna. V ta namen mora projektant po potrebi podati USTREZNE IZJAVE skladno s Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (v času objave razpisa je veljavna različica 1.03, marec 2017).

V kolikor za izvedbo ukrepov celovite energetske sanacije posamezne stavbe ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, mora projektant podati ustrezno IZJAVO, da za projekt energetske sanacije po trenutno veljavni zakonodaji ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.''

''PGD mora biti izdela¬n skladno s Pravilnikom o projektni dokumen¬¬taciji (Uradni list RS, št. 55/08) v obsegu in obliki, ki omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja za potrebni poseg na objektu.''
Datum objave: 06.09.2017   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ker gre na obeh objektih za zamenjavo fasadnih oblog in delno preureditev bo potrebno izdelati tudi novo Študijo / Zasnovo požarne varnosti, ki jo mora ponudba zajemati?

Hvala za odgovor

ODGOVOR
DA.Datum objave: 06.09.2017   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vsebina formularja: IZJAVA KADRA O DELOVNIH IZKUŠNJAH ni v povezavi z merili za ocenjevanje:
Delovne izkušnje - odgovorni vodja projekta:
- 1 točka za 6 do 10 let delovnih izkušenj ali
- 3 točke nad 10 – 15 let delovnih izkušenj ali
- 5 točk za več kot 15 let delovnih izkušenj.

IZJAVA za odgovornega vodja projektov mora vsebovati izjavo kje in kdaj (projektantsko podjetje) so bile delovne izkušnje pridobljene in na kašni vrsti objektov.

V IZJAVI za odgvorne projektante pa je verjetno potrebno samo opredeliti kje je so bile delovne izkušnje pridobljene in na kašni vrsti objektov.
Hvala
Lep pozdrav

ODGOVOR
DA.Datum objave: 06.09.2017   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V 1. odstavku 17. člena veljavnega Zakona o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1) je določeno:

»Poleg izpolnjevanja bistvenih zahtev morajo vsi objekti v javni rabi, ki so na novo zgrajeni po določbah tega zakona, in objekti v javni rabi, ki se rekonstruirajo po določbah tega zakona, zagotavljati funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir.«

ZGO-1 govori, da morajo vsi objekti v javni rabi (ne samo nekateri glede na površino, število ležišč ipd.) funkcionalno oviranim osebam zagotavljati dostop, vstop in uporabo teh objektov. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03, v nadaljevanju Pravilnik) je v razveljavljenem 4. členu obvezo zagotavljanja neoviranega dostopa oviranim osebam opredeljeval le za nekatere objekte v javni rabi (ZGO-1 to obveznost določa za vse objekte) Po pravni naravi pravilniki ne smejo spreminjati vsebine zakonov, ki so hierarhično višji akti. Ker pa je Pravilnik vsebinsko spreminjal določilo ZGO-1, je bil 4. člen Pravilnika razveljavljen!

S tem ni bil razveljavljen 17. člen ZGO-1, kar pomeni, da se mora še naprej zagotavljati neoviran dostop za ovirane osebe, in sicer za vse objekte v javni rabi ne glede na velikost, kapaciteto itd. V točki 1.5., 2. člena ZGO-1 je podana definicija objektov v javni rabi, in sicer:
»Objekt v javni rabi je objekt, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in se glede na način rabe deli na javne površine in nestanovanjske stavbe namenjene javni rabi.«

V točki 1.5.2, 2. člena ZGO-1 je določeno:
Nestanovanjska stavba, namenjena javni rabi, je stavba, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot je urad in podobna poslovna stavba,

Iz zgornjega je razvidno, da so urad in podobne poslovne stavbe, med katere spadata objekta ki sta predmet Razpisa, objekti v javni rabi, za katere posledično velja 17. člen ZGO-1 – zato je potrebno zagotoviti funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo tega objekta skladno s 2. točko 17. člena ZGO-1 mora:
»Vsak na novo zgrajen ali rekonstruiran objekt v javni rabi, katerega gradnja se izvede po določbah tega zakona, ki nima vseh prostorov v pritličju, mora biti opremljen z najmanj enim dvigalom ali drugo ustrezno napravo za te namene.

Prav tako nista bila razveljavljena 16. (oprema)
»Prostori, ki so namenjeni poslovanju s strankami v objektih iz 4. člena tega pravilnika morajo biti opremljeni z najmanj enim pultom, okencem in drugo opremo, ki omogoča samostojno uporabo osebam na invalidskih vozičkih.«
in 19. člen Pravilnika (zahteve glede sanitarnih prostorov)

Zato prosimo da se skladno s 6. in 7. alinejo 13. člena Pravilnika jasno opredelite glede dvigala ali dvižne ploščadi za objekt v Sežani saj bo v primeru dvigala potrebno izdelati ustrezno PGD dokumentacijo
Hvala
Lep pozdrav,


ODGOVOR
Glede na to, da je za javno rabo (stranke) v objektu v Sežani namenjeno samo pritličje, v objektu ni predvidena vgradnja dvigala/dvižne ploščadi.