Dosje javnega naročila 806073/2015
Naročnik: OBČINA HRPELJE - KOZINA 
Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 111.070,03 EUR

NMV6073/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.09.2015
JN004263/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.07.2016
JN004263/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2016
Zahtevek za revizijo
    NMV6073/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje

Datum objave: 24. 9. 2015
Številka objave: NMV6073/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OBČINA HRPELJE - KOZINA, REŠKA CESTA 14, Kontakt: andrej.bolcic@hrpelje-kozina.si, SI-6240 KOZINA.
Tel. +386 56800150. Telefaks +386 56800180. E-pošta obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.
Internetni naslovi: http://www.hrpelje-kozina.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izgradnja vaškega doma Krvavi potok
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izgradnja vaškega doma Krvavi potok po predloženih popisih in razpisni dokumentaciji. Temelji ter komunalni priključki so že bili zgrajeni v skladu z projektno dokumentacijo.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.hrpelje-kozina.si/RAZPISNA_KRVAVI_POTOK.zip
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 8. 10. 2015
Čas: 13:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 8. 10. 2015
Čas: 13:30
Kraj: V prostorih občine Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 2. 10. 2015
Čas: 14:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 9. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.09.2015   12:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Zanima nas, kakšni so garancijski roki in za koliko časa se izda garancija za odpravo napak?
Ali se reference lahko predložijo v kopiji in na obrazcih, katere smo pridobili za druge javne razpise?
Ali je bon-2 lahko v kopiji?

Hvala za hiter odgovor!

ODGOVOR:

Za solidnost gradnje je 10 let, za kakovost izvedenih del 2 leti. Za opremo, ki jo je izvajalec vgradil pa velja glede vsebine in roka garancija proizvajalca. Rok trajanja garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku pa mora biti 30 dni daljši kot znaša rok garancije za kakovost izvedenih del. To bo ažurirano tudi v sami razpisni.

Reference se lahko predložijo tudi v kopiji in na drugih obrazcih, vendar morajo biti po vsebini podatki enaki.

BON - 2 je lahko tudi v kopiji.


Datum objave: 30.09.2015   17:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V opisu Finančno zavarovanje - zavarovanje za resnost ponudbe, je napisano, da je višina zavarovanja najmanj 2.500,00eur. Nato pa je v Vzorcu menične izjave za resnost ponudbe višina najmanj 2.000,00eur.
KAJ JE PRAV?!

Hvala za hiter odgovor.
LP

ODGOVOR:
Višina menične izjave za resnost ponudbe znaša 2.000,00 eur. Posodobljeno je bilo tudi v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 30.09.2015   17:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosimo naročnika, da objavi še seme oken in vrat, če ima to možnost.


ODGOVOR:
Za potrebe priprave ponudbe so v razpisni podani načrti fasad ter podrobni opisi oken in vrat v samem popisu. Vsa okna se odpirajo tudi na ventus.