Dosje javnega naročila NMV2717/2015
Naročnik: SŽ, d.o.o. 
Blago: Obutev
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 340.190,59 EUR

NMV2717/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.05.2015
NMV654/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.02.2016
NMV654/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2016
NMV654/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2016
NMV654/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2016
NMV654/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2016
NMV654/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2016
NMV654/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2016
NMV654/2016-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2016
NMV654/2016-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2016
    NMV2717/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Obutev

Datum objave: 18. 5. 2015
Številka objave: NMV2717/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, V roke: vložišče SŽ, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12914541. Telefaks +386 12914833. E-pošta bojan.gersak@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Osebna varovalna oprema-usnje
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Osebna varovalna oprema-usnje
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 18800000 (Obutev)
19100000 (Usnje)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/5/2447-51597222218525218370/Raz_doku
mentacija_-_Osebna_varovalna_oprema-usnje_2015_bojan21.04..zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 16. 6. 2015
Čas: 9:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 16. 6. 2015
Čas: 13:00
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 9. 6. 2015
Čas: 15:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 5. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Čevlji nizki brez zaščitne kapice z grobim podplatom
Čevlji nizki z zaščitno kapico z grobim podplatom
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 18800000 (Obutev)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU Ponudnik lahko ponudbo predloži le za kompletni sklop
SKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Čevlji nizki brez zaščitne kapice z rahlo profiliranim podplatom
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 18800000 (Obutev)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Čevlji visoki z zaščitno kapico
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 18800000 (Obutev)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 4
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Čevlji letni
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 18800000 (Obutev)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 5
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Čevlji povišani zimski
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 18800000 (Obutev)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 6
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Rokavice usnjene kratke
Rokavice usnje zimske
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 19100000 (Usnje)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU Ponudnik lahko ponudbo predloži le za kompletni sklop
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.05.2015   12:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Je možen ogled vzorcev, kje in kdaj?

ODGOVOR:
v razpisni dokumentaciji –tehnične zahteve-obrazec 15 stran 32 je navedeno, da naročnik nima vzorcev zato ogled ni možen.


Datum objave: 20.05.2015   12:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Imamo vprašanje ali so lahko rokavice kratke usnjene in rokavice usnjene kratke zimske tudi v drugi svetli barvi.

ODGOVOR:
Barva rokavic mora biti takšna kot je navedena v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 22.05.2015   10:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri pregledu tehnične dokumentacije za rokavice kratke usnjene in rokavice zimske je vaša zahteva za razred minimalne zaščite 3222.
Najbolj je vprašljiva minimalna zaščita na prerez 2 ker po informacijah priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti OVO tega ni mogoče doseči
Zahteve da je zimska rokavica tudi ojačana in še podložena z krznom pa se sprašujemo kdo bo to rokavico nosil. Naše vprašanje je ali je možno
da je pri zahtevi na prerez lahko tudi razred minimalne zaščite 1 in tudi ali je možno da je rokavica zimska brez ojačitve in ali je nujno da je podložena z umetnim krznom ali lahko z drugo ustrezno podlogo za zimo.

ODGOVOR:
Rokavice morajo biti takšne kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

Datum objave: 29.05.2015   08:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za dodatno pojasnitev tehnične dokumentacije za rokavice usnjene kratke in zimske usnjene rokavice.Po evropski zakonodaji za standard EN 388 mehanske zaščite mora biti:

a ;obraba
b: prerez
c :trganje
c :prebadanje

Vi ste zamenjali vrstni red mehanske zaščite in prosimo da popravite tehnično dokumentacijo.Opravili smo raziskavo in ugotovili,da mehanska za
ščita na prerez ,ki jo vi sedaj zahtevata 2 nima nihče.Da to raven zaščite pridobiš je potrebno več časa kot vi zahtevate.Ravno tako smo ugotovili
da imajo takšen vrstni red mehanske zaščite kot ste ga vi navedli v razpisni dokumentaciji naša konkurenca.Naše vprašanje ali je možna
raven zaščite na prerez 1 in tudi za zimsko rokavico.Pri zimski rokavici še dodatna ojačitev poleg podloge umetno krzno. Ali je lahko brez ojačitve
ker z tako debelo rokavico se ne da delati.Ker je kar nekaj zmede prosimo ,da to pregledate še enkrat in popravite tehnično dokumentacijo in s tem tudi podaljšate rok za oddajo ponudb.


ODGOVOR:
Vrstni red navedenih zahtev je res napačen, vendar zahteva za prerez je še vedno ne spremeni.
Pravilen vrstni red po SIST EN 388:2003 bi bil sledeč:

Naše Pravilno Sprememba zahtev
obraba 2 3 3
prerez 2 2 1
trganje 2 2 2
prebadanje 3 2 2

Glede na zelo majhno število rokavic na trgu s stopnjo zaščite za prerez št. 2 se ta stopnja popravi na 1.
Zahteve za stopnjo zaščite se spremenijo tudi za zimsko rokavico.
Pri zimski rokavici se lahko zahteve popravijo, da ni potrebna dodatna ojačitev.


Datum objave: 29.05.2015   08:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri pregledu tehnične dokumentacije smo pri točki 1.02. opazili naslov poglavja ČEVLJI NIZKI Z ZAŠČITNO KAPICO IN GROBIM PODPLATOM; v točki 1.02.3. pa navajate standard ISO 20347:2012, ki ne predpisuje zaščitne kapice. Ste se zmotili? Ali pa smo morda mi narobe razumeli?

ODGOVOR:
V dokumentaciji je tiskarska napaka in sicer bi moral biti navedeni standard pod številko: SIST EN ISO 20345:2012.

Datum objave: 09.06.2015   12:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Po evropski zakonodaji prvotno zahtevana zaščita rokavic popolnoma ustreza standardnim zahtevam po zaščiti zato po našem mnenju ni potrebno spreminjati normativa zaščite v razpisu , saj so na trgu dobavljive tudi rokavice z višjo zaščito npr CE 3343 ( EN 388)

S tem se zmanjšuje raven varnosti in povečuje možnost poškodb vaših sodelavcev.

Ali na osnovi zgoraj navedenega še vedno velja vaš odgovor po zmanjšanju normativa zaščite z dne 29.5.2015

hvala lepa

ODGOVOR:
Da

Datum objave: 09.06.2015   12:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisu ste navedli dolžino rokavic 25 cm , podali pa ste različne velikosti od 9 -11
Za katero velikost zahtevate dolžino 25 cm ?

Ali so lahko rokavice tudi daljše , do 30 cm ?

hvala za odgovor

ODGOVOR:
Zahtevana veklikost je za moško velikost. Roakvice ne smeko biti dlajše do 30 cm.

Datum objave: 09.06.2015   12:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V točki 1.02. ČEVLJI NIZKI Z ZAŠČITNO KAPICO IN GROBIM PODPLATOM; v točki 1.02.3. skladno s popravkom zahtevate standard ISO 20345:2012. Prosimo vas za popravek še dodatnih obveznih zahtev in sicer iz O2, FO, SRC v S2, FO, SRC.

V točki 1.02 V točki 1.02. ČEVLJI NIZKI Z ZAŠČITNO KAPICO IN GROBIM PODPLATOM; v točki lastnosti zahtevate

Hvala lepa.

ODGOVOR:
v točko 1.02.3. se dodatne obvezne zahteve popravijo v S2, FO, SRC

Datum objave: 10.06.2015   13:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri pregledu razpisne dokumentacije vezano za obutev sklop 2 je pri opisu materiala za vložek opisan SOFT FLEECE ESD, to je komercialno ime enega od proizvajalcev obutve, ali nam lahko bolj podrobno opišete za kakšno vrsto materiala ste se opredelili.
Pri podplatu je prav tako zapisan material TPU/PU L10 ki je prav tako oznaka od enega te istega proizvajalca. Ali je lahko uporavljen kakšen drug material za podplat. če vse ostalu ustreza opisu željenega proizvoda.

ODGOVOR:
Naročnikove zahteve ostanejo enake, tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 10.06.2015   13:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Čevlji nizki brez zaščitne kapice rahlo profiliran podplat.

Pri pregledu tehnične dokumentacije za zgoraj zapisan sklop je za podplat omenjena kombinacija TP/PU L10.
Podplatni vložek je omenjen ESD PRO Beige kar je pokazatelj da je izpis iz določenega promo materiala proizvajalca.
Vprašanje ali lahko ponudimo obutev z gumi podplatov, ki bo po vseh ostalih zahtevah zadovoljeval predpisane normative in certifikate za zapisani sklop.


ODGOVOR:
Naročnikove zahteve ostanejo enake, tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 10.06.2015   13:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Po našem mnenju iz tehničnih specifikacij navedenega naročila izhaja, da naročnik že vnaprej preferira enega od ponudnikov, saj so tehnične specifikacije določene zelo omejevalno glede na ponudbo predmeta naročila na trgu, prav tako pa v določenih primerih, na katere opozarjamo v vprašanjih v nadaljevanju, ni razvidnih objektivnih razlogov, zaradi katerih bi naročnik podal tako natančne tehnične specifikacije. To po našem mnenju ni v skladu z ZJNVETP, ki v drugem odstavku 41. člena določa, da morajo tehnične specifikacije omogočati enakopraven dostop ponudnikov in ne smejo ustvarjati ovir za dostop drugim gospodarskim subjektom, ter morajo biti torej oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika.

Opozarjamo, da mora biti razpisna dokumentacija v delu tehničnih specifikacij takšna, da omogoča odprtost javnih naročil konkurenci, zato je treba omogočiti tudi predložitev ponudb, ki odražajo različnost tehničnih rešitev. Specifičnost tehničnih specifikacij predmeta naročila ne sme biti takšna, da bi, če tega predmet naročila ne upravičuje, dajala prednost zgolj nekaterim ponudnikom, oziroma bi bili zaradi tega nekateri ponudniki izločeni. Tehnične zahteve morajo biti tako sorazmerne predmetu javnega naročila.

Naročnikove zahteve po našem mnenju ne izhajajo ne iz potreb naročnika, ne iz upoštevanja pravne podlage (Pravilnik o osebni varovalni opremi), zato v luči načel transparentnosti, konkurenčnosti, sorazmernosti, ter predvsem enakopravnosti med ponudniki v postopku javnega naročanja, kot jih vsebuje tudi ZJNVETPS, od naročnika želi določena pojasnila ter utemeljitev določenih specifikacij v zvezi s predmetom naročila, oziroma spremembo tehničnih specifikacij v zadevnem delu naročila. Upoštevajoč navedena vprašanja, pričakujemo, da boste tudi ustrezno spremenili razpisno dokumentacijo, sicer bomo žal primorani ukrepati preko vseh pristojnih organov, saj kot rečeno ocenjujemo, da razpisna dokumentacija očitno in brez objektivnih podlag prefereira posamičnega ponudnika.

V zvezi z javnim naročilom SŽ d.o.o., »OSEBNA VAROVALNA OPREMA – USNJE«, ki kažejo na nesorazmernost in bi lahko pomenila neupravičeno prednost za posameznega ponudnika, nas zato zanima:

Vprašanje št. 1:

Iz katerih razlogov naročnik v tehničnih zahtevah za posamezne sklope, poleg zahtev po
varnostnih standardih, zahteva še točno določeno (+/3%) težo, višino in širino čevlja? Tega
pravilnik o osebni varovalni opremi namreč ne predpisuje.
Naročnikove zahteve ostanejo enake, tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
Vprašanje št. 2:

Zakaj naročnik za čevlje pri sklopu št. 1 in sklopu št. 2 zahteva podplat PU/TPU in TPU/PU L10. Iz
katerega razloga ne ustreza drug primerljiv material, npr. PU/guma? Ali ta zahteva naročnika
izhaja iz kakšnega standarda oz. internega pravilnika?
Naročnikove zahteve ostanejo enake, tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
Vprašanje št. 3:

Zakaj je za naročnika za čevelj v sklopu št. 2.01.4 ustrezen zgolj podplatni vložek ESD PRO BEIGE
in vložek Soft fleece ESD? Ali je možna alternativa enake kakovosti in lastnosti?
Naročnikove zahteve ostanejo enake, tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Vprašanje št. 4:

Zakaj je za čevlje z grobim podplatom v sklopu št. 1 zahtevana globina nareza 2,5 milimetra, pri
čevljih z rahlo profiliranim podplatom v sklopu št. 2 pa do max. 3 mm? Ali je definicija, da ima
čevelj z grobim podplatom manjšo globino nareza, kot čevelj z rahlo profiliranim podplatom
pravilna?
DA, tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
Vprašanje št. 5:

Zakaj kot dokazilo o ustreznosti naročnik ne zahteva predložitev certifikatov za posamezne
standarde, ki so edino ustrezno dokazilo o ustreznosti varovalne opreme?
Naročnik zahteva dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji

Vprašanje št. 6:

Kako bo naročnik pri čevljih v sklopu št. 5.01.4 preverjal globine nareza na milimeter natančno in
na katerih mestih čevlja? Kako se bo preverjalo paroprepustnost 6,5 mg/ (cm2h)?
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

Vprašanje št. 7:

Čevelj v sklopu št. 1.02.3. ustreza standardu SIST EN ISO 20345 tudi z gumijasto zaščitno
nadkapo. Naročnik zahteva zaščitno kapo iz TPU. Na podlagi česa je naročnik ugotovil, da
gumijasta ali kompositna nadkapa ne ustreza njegovim potrebam?
Naročnik zahteva nadkapo takšno kot je navedena v razpisni dokumentaciji

Vprašanje št. 8:

Ali so dodatne zahteve za posamezne sklope (debelina usnja, vrsta podloge, debelina profila,
debelina podplata, vrsta materiala za podplat, ipd.) v skladu s kakšnimi internimi pravilniki
naročnika in katerimi?
Naročnikove zahteve ostanejo enake, tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Vprašanje št. 9:

Zakaj je pri sklopu št. 5, poglavje 5.01.3 kot dodatna lastnost zahtevana zaščita gležnja, pri ostalih
visokih čevljih pa teh zahtev ni? Katera priporočila oziroma pravilnike ste upoštevali pri odločitvi?
Naročnikove zahteve ostanejo enake, tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
Pričakujemo hiter odgovor, ustrezno korekcijo razpisne dokumentacije in podaljšanje roka za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje
vsaj za 10 (deste) dni, da lahko še kdo drugi pripravi ustezno ponudbo.
Naročnikove zahteve ostanejo enake, tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji. Rok za oddajo ponudb ostaja enak.

lep pozdrav
Boris Frank
FRANK-I-E d.o.o.ODGOVOR:


Datum objave: 10.06.2015   13:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri sklopu 6. usnjene rokavice in zimske usnjene rokavice smo po raziskavi trga ugotovili da teh rokavic ni možno dobiti. Prosimo da podaljšate
rok za oddajo, da se lahko pridobi ustrezen certifikat, ker drugače je to pisano nekomu ki to ima.ODGOVOR:
Naročnikove zahteve ostanejo enake, tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji. Rok za oddajo ponudb ostaja enak.