Dosje javnega naročila 007773/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 14.478.078,26 EUR

JN007773/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.08.2017
JN007773/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.09.2017
JN007773/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.09.2017
JN007773/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.10.2017
JN007773/2017-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.10.2017
JN007773/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2017
JN007773/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.01.2018
JN007773/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2018
JN007773/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 02.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007773/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 163-335437
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Suzana Šnajder, mag.Suzana Šnajder
suzana.snajder@gov.si
+386 22341472
+386 22341452

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/si/o_direkciji_rs_za_infrastrukturo/javne_objave/javna_narocila/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.di.gov.si/si/o_direkciji_rs_za_infrastrukturo/javne_objave/javna_narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper
Referenčna številka dokumenta: 43001-357/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
glej razpisno dokumentacijo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: železniška proga Divača Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
glej razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
CEF Action 2016-SI-TMC-0151-M
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
glej razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
glej razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
glej razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.10.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.10.2017   11:00
Kraj: DRSI,Kopitarjeva 5, 2000 Maribor (sejna soba)

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
glej razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.10.2017   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.08.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.08.2017   09:53
odgovori na vprašanja SKLOP 1
Vprašanje št. 1:
Datum prejema: 28.08.2017 13:56
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
V točki 2.6.1. navodil za pripravo ponudbe je naročnik kot zavarovanje za resnost ponudbe predvidel predložitev finančnega zavarovanja v obliki bančne garancije skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije, v višini 700.000,00 EUR in z veljavnostjo 120 dni po izteku roka za oddajo ponudb.

Pozivamo naročnika, da skladno s 3. členom Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju kot primeren instrument finančnega zavarovanja poleg bančne garancije sprejme tudi kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Prosimo, da naročnik ustrezno dopolni oz. spremeni razpisno dokumentacijo.

Odgovor:
V skladu z 1. odstavkom 3. čl. Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju naročnik lahko v postopkih javnega naročanja od ponudnikov zahteva , da mu ponudnik za zavarovanje svojih obveznosti predloži eno ali več vrst finančnih zavarovanj, kot so: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali menica ali denarni depozit.
Glede na to, da bančna garancija in kavcijsko zavarovanje nista istovrstni zavarovanji, prvo je garancija, drugo poroštvo pogoja v razpisni dokumentaciji ne bomo spreminjali.


Vprašanje št. 2:

Datum prejema: 28.08.2017 13:51
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, prosili bi za objavo ocenjene vrednosti razpisa.
Lep pozdrav

Odgovor:
Ocenjena vrednost tega javnega naročila znaša 19.6 mio. € brez DDV.


Vprašanje št. 3:

Datum prejema: 28.08.2017 11:36
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,

V sklopu del se bo izvajal tudi monitoring. Medtem, ko sta DLN in Okoljevarstveno soglasje javno dostopna na internetu, pa Celostni načrt okoljskega monitoringa v času gradnje za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper (Aquarius d.o.o., Ljubljana, december 2014) ni dostopen. Prosimo za informacijo, kje lahko dobimo to poročilo, oziroma prosimo, da naj se to poročilo naloži na internet za namen javne uporabe.

Hvala in lep pozdrav!


Odgovor:
Potencialni ponudniki bodo navedeno poročilo (zaradi velikosti datoteke) v skladu z objavljenimi določioli razpisne dokumentacije dobili skupaj s Projektno dokumentacijo, PZI, na vpogled na podlagi predhodne pisne zahteve na: milan.burg@gov.si.

Vprašanje št. 4:

Datum prejema: 28.08.2017 08:09
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Alo bo Naročnik omogočil ogled trase/gradbišča?

Odgovor
Pri predmetnem javnem naročilu naročnik ne načrtuje skupnega terenskega ogleda trase/gradbišča.

Vprašanje št. 5:

Datum prejema: 28.08.2017 08:08
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Objavljen popis del je zaklenjen ter tako zelo neprimeren za vnos podatkov. Zahtevamo da objavite popis, kjer bo stolpec F (Cena na enoto) odklenjen v celoti in bo omogočal kopiranje/vstavljanje. Ponudniki namreč s pomočjo "delovne" verzije excel-a obdelamo popise (normativi, navzkrižne povezave, končni popust...) ter nato končno verzijo cen na enoto kopiramo v originalni popis del.

Odgovor:
Naročnik je na svoji spletni strani že objavil odklenjen predračun.


Datum objave: 07.09.2017   14:34

Vprašanje
Datum prejema: 07.09.2017 07:44 označi kot neodgovorjeno
Obrazec ESPD imate shranjeno kot html... Prosim, da spremenite, da si lahko naložimo omenjeno datoteko v pravi obliki zapisa.
Odgovor
ESPD obrazec je shranjen v Xlm file, odpre se ga z desnim klikom na miški.

Datum objave: 11.09.2017   13:58
sklop 2
Vprašanje št. 6
Datum prejema: 29.08.2017 11:59
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
prosimo vas za objavo pdf / skic za zahtevane cevne razvode.
lep pozdrav,

Odgovor:
Navedene skice so del projektne dokumentacije, ki je ponudnikom na voljo na zgoščenki pri naročniku na podlagi predhodne pisne zahteve na: milan.burg@gov.si.

Vprašanje št. 7
Datum prejema: 01.09.2017 10:13
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
V Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper, ki ga citira tudi predmetni razpis, je v 27. členu (varstvo naravnih vrednot) zapisano tudi, da ....Z vidika varstva naravnih vrednot je treba zagotoviti na celotni trasi spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli. Občasen naravovarstveni nadzor nad gradnjo z vidika dokumentiranja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot zagotovi investitor, izvajajo pa ga ustrezne raziskovalne institucije... in ...Med izvajanjem pripravljalnih, zemeljskih in gradbenih del na širšem območju trase, vključno z vsemi dovoznimi cestami in potmi, mora investitor zagotoviti naravovarstveni nadzor, katerega krasoslovni in geološki del se lahko opravi v okviru krasoslovnega in geološkega nadzora celotne trase...
Glede na to, da mora investitor zagotoviti tovrstni nadzor, nas zanima, kje in kdaj bo objavljen razpis za izvajanje tega nadzora. Ta nadzor je torej integralno povezan s predvidenimi gradbenimi deli in mora biti izveden istočasno z njimi.

Hvala za odgovor.
Odgovor:
Naravovarstveni nadzor ni predmet tega razpisa.


Vprašanje št. 8
Datum prejema: 04.09.2017 10:24
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnik navaja, da je "Projektna dokumentacija, PZI, je zaradi prevelike velikosti datoteke ponudnikom dosegljiva na vpogled na podlagi predhodne pisne zahteve na: milan.burg@gov.si." To predstavlja zahtevo naročnika, da mu gospodarski subjekti že pred potekom roka za predložitev ponudb razkrijejo svoj namen glede sodelovanja v predmetnem postopku, čeprav za takšno zahtevo v ZJN-3 ne obstaja podlaga. Hkrati ta zahteva neutemeljeno in neopravičeno omejuje konkurenco, saj ponudnike iz tujih držav omejuje pri dostopu do informacij potrebnih za pripravo ponudbe.

Naročnik naj zagotovi, da se celotna projektna dokumentacija PZI zagotovi v elektronski obliki in s tem omogoči neposredna dostopnost le te po elektronski poti.

Odgovor:
Naročnik hkrati s tem odgovorom objavlja spremembo Navodil za pripravo ponudbe. Ker je datoteka prevelika za objavo na portalu e-naročanje oziroma na spletni strani naročnika je na voljo na zgoščenki, ki jo je mogoče dobiti pri naročniku na podlagi predhodne pisne zahteve na: milan.burg@gov.si.

Vprašanje št. 9

Datum prejema: 04.09.2017 10:33
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
V Poglavju 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost je glede kadrovskih zmogljivosti navedeno, da morajo, za izkazovanje referenc biti investicije zaključene. Za zaključene investicije se šteje, če je za objekt opravljen končni tehnični pregled. Kaj razume naročnik kot končni tehnični pregled?
Datum prejema: 05.09.2017 10:32
Odgovor:
V primeru del, za katera je bilo izdano gradbeno dovoljenje, naročnik šteje končni tehnični pregled, ki ga je opravila komisija imenovana s strani pristojnega upravnega organa, ki je izdalo gradbeno dovoljenje.
V primeru del, ki so se izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist, naročnik šteje končni tehnični pregled, ki ga je opravila komisija za končni tehnični pregled imenovana s strani upravljavca.

Vprašanje št. 10
Datum prejema: 05.09.2017 10:32
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali se za zadostitev referenčnega pogoja upoštevajo reference podizvajalca?
Odgovor:
Da, za zadostitev referenčnega pogoja se upoštevajo reference podizvajalca.Vprašanje št. 11
Datum prejema: 04.09.2017 16:11
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni
V popisih del so v sklopih prestavitve vodovodov opisane jeklene cevi s posebno notranjo in zunanjo zaščito, varjenjem z rentgenskim pregledovanjem, katodno zaščito… Z dano tehnično rešitvijo se poleg velikih investicijskih stroškov povečujejo tudi stroški obratovanja, saj je potrebno katodno zaščito vzdrževati in obnavljati.
Ker se na področju vodovodov že dalj časa vgrajujejo cevi iz duktilne litine in se le te vgrajujejo tudi na področju primorske (posebej za večje profile) vas sprašujemo zakaj so v tem projektu take zahteve. Prosimo, da nam navedete tehnični razlog izbire teh cevi.
Cevi iz duktilne litine so normalno dobavljive z vso tovarniško vgrajeno zunanjo (vsaj 400 g/m2 zlitine ZnAl ter pokrivni nanos) in notranjo zašito (cementna malta) vse v skladu s standardom EN545-2010 v dolžini 6 m z na eni stani oblikovano obojko v katero se potisne naslednja cev. V tej obojki je tudi prostor za tesnilo, ki je v osnovi namenjeno tesnjenju, v primeru blodečih tokov pa prepreči prehod električnega potenciala po cevovodu. Tako se že po nekaj spojih ta potencial popolnoma izniči. Seveda pa v primeru postavitve cevovoda v bližino elektrificirane železnice lahko ponudimo tudi močnejše zunanje zaščite. Prosim, da pojasnite v kolikšni meri sta cevovoda DN600 in DN500 peljana v bližini elektrificirane železniške proge.
Dodatno bi zaradi prednosti cevi iz duktilne litine: lažja in hitrejša vgradnja, ni potrebno dodatnih zaščit na terenu, ni potrebno rentgenskih posnetkov, ni potrebno katodne zaščite, ni dodatnih stroškov v času obratovanja… ponudili cevi iz duktilne litine namesto jeklenih cevi. Prosim, da nam potrdite možnost, da namesto jeklenih cevi za vodovode ponudimo cevi iz dutilne litine, ki bi v vseh tehničnih pogledih celo presegale potrebe naročnika in upravljalca.

Lep pozdrav
Odgovor:
Ponudniki morajo ponuditi dela skladno s ponudbenim predračunom in izdelano projektno dokumentacijo (PGD, PZI).

Vprašanje št. 12
Datum prejema: 04.09.2017 12:54
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Prosimo Naročnika da potrdi pravilno razumevanje pogoja: ponudnik mora izkazati da je izvajal dela (pripravljalna dela, zemeljska dela, voziščna konstrukcija, odvodnja, signalizacija… ) na neprekinjeni dolžini 1.000m. Pogoj zapisan v razpisni dokumentacij namreč ni jasen v smislu neprekinjenosti odseka - ali ustreza tudi referenčni posel na cesti dolžine 1.000m, pri čemer pa so se dela izvajala samo na določenih manjših odsekih te ceste (npr. samo na začetku in koncu 1.000m odseka ceste).
Odgovor:
Ne, naročnik bo kot ustrezen referenčni posel priznal novogradnjo ali rekonstrukcijo ali obnovo državne ceste z asfaltno voziščno konstrukcijo široko vsaj 5 m, pri kateri so se dela izvajala na neprekinjeni dolžini vsaj 1.000 m.

Vprašanje št. 13
Datum prejema: 04.09.2017 12:23
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
V navodilih za pripravo ponudbe je zapisano:"Projektna dokumentacija, PZI, je zaradi prevelike velikosti datoteke ponudnikom dosegljiva na vpogled na podlagi predhodne pisne zahteve na: ...."
Ali to pomeni, da je velikost datoteke prevelika, da se hrani na strežniku, do katerega je možen oddaljen dostop? To bo pomenilo, da mora ponudnik upoštevati tudi nabavo posebne strojne opreme, ki bi bila zmožna hraniti takšno količino podatkov, ki jih ni možno hraniti na naročnikovem strežniku.

Odgovor:
Datoteka je prevelika za objavo na portalu e-naročanje oziroma spletni strani naročnika, zato potencialni ponudniki prejmejo projektno dokumentacijo (po predhodni pisni zahtevi) na zgoščenki.

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Izvedba dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper


Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani.

Obrazložitev sprememb:
Naročnik objavlja spremembo Navodil za pripravo ponudbe in sicer se spremeni v točki 1. Osnovni podatki o naročilu navedba dokumentacije v zvezi z oddajo naročila v delu Specifikacije naročila tako, da glasi:

Specifikacija naročila (Projektna dokumentacija, Opis objekta in tehnični pogoji za izvedbo del) s ponudbenim predračunom ter navodili za pripravo predračuna.

V Navodilih za pripravo ponudbe se spremenita zadnji in predzadnji stavek točke 1. Osnovni podatki o naročilu tako, da glasi:

Vsebina in obseg naročila sta opredeljena v " Specifikaciji naročila", ki je na razpolago ponudnikom v elektronski obliki na portalu naročnika DRSI, spletni naslov http://www.di.gov.si, razen projektne dokumentacije, ki je zaradi prevelike velikosti datoteke ponudnikom dosegljiva na zgoščenki in je na voljo pri naročniku na podlagi predhodne pisne zahteve na: milan.burg@gov.si.
Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.Datum objave: 18.09.2017   16:21
Sklop 3
Vprašanje 15
Datum prejema: 08.09.2017 09:22
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnik mora dopustiti seštevanje referenc s partnerji. To pomeni, da partner lahko predloži referenco, vodilni ponudnik pa izvede dela. V nasprotnem primeru omejujete konkurenco.

Navedeno smatrajte kot opozorilo na kršitev v smislu 5. odstavka 5. člena ZPVPJN.

Odgovor:
Naročnik dopušča seštevanje referenc s partnerji, pri čemer pa mora gospodarski subjekt, ki predloži določeno referenco, to vrsto del prevzeti v izvajanje.

V točki 3.2.3.3 se med opombe doda dikcija »Gospodarski subjekt, ki predloži določeno referenco, mora to vrsto del prevzeti v izvajanje.«
Vprašanje 16

Datum prejema: 08.09.2017 09:18
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
V točki 4.1.2 imate navedeno: Prevzeta dela morajo biti navedena in strukturirana tako, da jih je po vsebini mogoče preverjati s priloženimi referencami. Ali to pomeni, da ne dopustite seštevanja referenc s partnerjem? Ali mora vsak subjekt izvajati dela za katera je podal referenco? Ali lahko dela izvaja partner, če je vodilni partner priložil referenco?

Odgovor:
Naročnik dopušča seštevanje referenc s partnerji, pri čemer pa mora gospodarski subjekt, ki predloži določeno referenco, to vrsto del prevzeti v izvajanje.


Datum prejema: 08.09.2017 09:06
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali lahko referenčni pogoj izpolnjujemo s podizvajalcem?

Odgovor:
Da, referenčni pogoj lahko izpolnjujete s podizvajalcem, pri čemer mora gospodarski subjekt, ki predloži določeno referenco, to vrsto del prevzeti v izvajanje.
Vprašanje 17
. Datum prejema: 08.09.2017 08:50
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Za izpolnjevanje naročnikovega pogoja za kader imamo sklenjeno podjemno pogodbo z fizično osebo. Ali mora ta fizična predložiti ESPD obrazec in ostalo dokumentacijo za zahtevanega podizvajalca ali drugega gosp.subjekta?

Ali navedeno osebo smatrate za sklicevanje na druge gospodarske subjekte?

Ali se ta oseba lahko smatra za naše kapacitete brez da ga priglašamo za podizvajalca ali drug gospodarski subjekt na zmogljivosti katerega se sklicujemo ?

Odgovor:
Na kakšen način izvajalec angažira določeno fizično osebo je odločitev v izvajalčevi domeni, v kolikor pa ta fizična oseba ni zaposlena pri ponudniku (in gre za sklicevanje na kapacitete uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov ali podizvajalca) pa je potrebno izpolnjevanje pogojev skladno z določili razpisne dokumentacije ter predložitev ESPD obrazca za ta subjekt.
Vprašanje 18
Datum prejema: 08.09.2017 08:45
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Funkcija obeh zavarovanj (bančne garancije in kavcijskega zavarovanja) je pokrivanje določenih tveganj v primeru, če se posel ne odvije na dogovorjen način. Njuna skupna značilnost je tudi hitra in nezapletena operativnost, s čimer je zagotovljena večja varnost upnika v poslu. Bančna garancija in kavcijsko zavarovanje vsebujeta enake elemente: naziv banke garanta (oziroma zavarovalnice garanta), naziv naročnika zavarovanja, naziv upravičenca, datum izdaje in številko garancije, navedbo osnovnega posla, po katerem se garancija zahteva, garancijsko zavezo, rok veljavnosti, pogoje, pod katerimi se zahteva plačilo, garancijski znesek in morebitne obresti, morebitno določbo o znižanju zneska garancije ter navedbo pristojnega sodišča.

Bančna garancija in kavcijsko zavarovanje sta enakovredna instrumenta zaščite.

Zahtevamo, da za vse vrste zavarovanj dopustite predložitev kavcijskega zavarovanja.

Navedeno smatrajte kot opozorilo na kršitev v smislu 5. odstavka 5. člena ZPVPJN.

Odgovor:

Bančna garancija je nepreklicna obveza (jamstvo) banke, da bo ob predložitvi pisne zahteve, predložene v roku veljavnosti garancije in v skladu z garancijskimi pogoji, upravičencu plačala katerikoli zahtevani znesek, vendar največ do zneska , ki je določen v garanciji.

Kavcijsko zavarovanje je za razliko od bančnih garancij akcesorno-nesamostojno zavarovanje, odvisno o osnovnega pogodbenega razmerja. Po svoji naravi je bolj podobno poroštvu. Zavarovatelj upravičencu s svojo sekundarno in večinoma solidarno obveznostjo jamči izpolnitev primarne obveznosti glavnega dolžnika iz temeljnega razmerja. Gre torej za pogojen finančni instrument, akcesorne narave.

Bančna garancija in kavcijsko zavarovanje nista enakovredna elementa zaščite. Bančna garancija je neodvisna od osnovnega posla, kavcijsko zavarovanje je odvisno od osnovnega posla in zavarovalnica se lahko vpleta v posel in preverja upravičenost zahteve. Ob še kar nekaj razlikah je pomembna tudi ta, da regulatorno bančno garancijo ureja EPGP 758, MTZ, rev.2010 , za kavcijska zavarovanja ni enotne urejenosti.
Vprašanje 19

Datum prejema: 08.09.2017 08:21
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji je pod poglavjem Tehničnih in strokovnih sposobnostih, tako pri kadrovskih referencah kot pri objektnih referencah navedeno, da se morajo izkazovati pri gradnji cest. Ker pa gre v tem razpisu za pripravljalna dela za 2. tir železniške proge pa nas zanima, ali bo naročnik priznal kadrovske in objektne reference tudi v primeru, če je ponudnik izvajal zahtevana dela ob železniški progi ?
Hvala in lep pozdrav!

Odgovor:

Naročnik objavlja spremembo Navodil za pripravo ponudbe in sicer se

v točki 3.2.3.2 četrta alineja spreminja pogoj za dva (2) odgovorna vodja posameznih del za podporne in oporne zidove, ki se po novem glasi:

» v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča vsaj enkrat vodil: - novogradnjo opornih ali podpornih konstrukcij dolžine vsaj 50 m in višine nad 4 m.«

in

v točki 3.2.3.2 četrta alineja spreminja pogoj za odgovornega vodjo posameznih del za premostitvene objekt, ki se po novem glasi:

» v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča vsaj enkrat vodil: - novogradnjo premostitvenega objekta dolžine* vsaj 30 m za cesto z asfaltno voziščno konstrukcijo široko najmanj 5m.«

in

ter se v točki 3.2.3.3 točka b) spreminja pogoj za ponudnika oz. sodelujoči gospodarski subjekt, ki se po novem glasi:

» b) izgradnja najmanj dveh (2) opornih ali podpornih konstrukcij dolžine vsaj 50 m in višine nad 4 m.«.

in

v točki 3.2.3.3. točka c) spreminja pogoj za ponudnika oz. sodelujoči gospodarski subjekt, ki se po novem glasi:

» c) izgradnja premostitvenega objekta dolžine* vsaj 30 m za cesto z asfaltno voziščno konstrukcijo široko najmanj 5m.«.
Vprašanje 20


Datum prejema: 08.09.2017 08:21
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Višina garancije za resnost ponudbe ne sme presegati 3% ocenjene vrednosti. Upoštevati morate Uredbo o finančni zavarovanjih. Navedeno smatrajte kot opozorilo na kršitev v smislu 5. odstavka 5. člena ZPVPJN.

Odgovor:
Naročnik objavlja spremembo Navodil za pripravo ponudbe in sicer:

- prvi odstavek točke 2.6.1, ki se po novem glasi:
»Kot zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) predložiti finančno zavarovanje v obliki bančne garancije skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije, v višini 589.000,00 EUR in z veljavnostjo 120 dni po izteku roka za oddajo ponudb.«

- drugi stavek točke 4.1.4, ki se po novem glasi:
»Zahtevana višina finančnega zavarovanja je v višini 589.000,00 EUR in z veljavnostjo 120 dni po izteku roka za oddajo ponudb.«

Vprašanje 21

Datum prejema: 08.09.2017 08:18
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Kavcijsko zavarovanje je enakovredno zavarovanje bančni garanciji. Tako je tudi DKOM odločila v več odločitvah. Navedeno smatrajte kot opozorilo na kršitev v smislu 5. odstavka 5. člena ZPVPJN.

Odgovor:
Naročnik je svoja stališča že pojasnil pri prejšnjih odgovorih.
Vprašanje 22

Datum prejema: 07.09.2017 07:44
označi kot neodgovorjeno
Obrazec ESPD imate shranjeno kot html... Prosim, da spremenite, da si lahko naložimo omenjeno datoteko v pravi obliki zapisa.
Odgovor:
ESPD obrazec je shranjen v Xlm file, ponudnik ga mora najprej shraniti na svoj računalnik in ga nato odpreti v aplikaciji e-naročanje (zavihek ESPD), kjer ga tudi izpolni.


Datum objave: 18.09.2017   16:23
sklop 4
Vprašanje št. 23
Datum prejema: 12.09.2017 09:49
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnik bo kot ustrezen referenčni posel priznal novogradnjo ali rekonstrukcijo ali obnovo državne ceste z asfaltno voziščno konstrukcijo široko vsaj 5 m, pri kateri so se dela izvajala na neprekinjeni dolžini vsaj 1.000 m.

Prosim pojasnilo ali bo Naročnik kot ustrezen referenčni posel sprejel tudi referenco kjer se je izvajala samo preplastitev (rezkanje in ponovno asfaltiranje) oziroma ali je zahtevano da referenčno delo vključuje tudi ostala dela (pripravljalna dela, zemeljska dela, voziščna konstrukcija, odvodnja, signalizacija…)?

Odgovor:
Naročnik bo za ustrezno referenco priznal samo dela, ki so po vsebini del primerljiva z razpisanim.
Naročnik bo kot ustrezen referenčni posel priznal novogradnjo ali rekonstrukcijo ali obnovo državne ceste z asfaltno voziščno konstrukcijo široko vsaj 5 m, pri kateri so se dela izvajala na neprekinjeni dolžini vsaj 1.000 m in so vključevala najmanj izvedbo zemeljskih del, zgornjega ustroja, odvodnjavanja in prometne opreme.
Samo preplastitev voziščne konstrukcije ni ustrezna referenca.
Vprašanje št. 24
Datum prejema: 11.09.2017 21:26
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani

V razpisni dokumentaciji pri referenčnih zahtevah pod točko 3.2.3.3.:

c) izgradnja premostitvenega objekta dolžine* vsaj 30 m za državno cesto z asfaltno voziščno konstrukcijo široko najmanj 5m

priznavate kot referenčni objekt samo premostitvene objekte na državnih cestah ne pa tudi na lokalnih cestah. Zahteva ni logična, ker se referenca
v točki c) dejansko nanaša na premostitveni objekt in ne na cesto. Predlagamo, da spremenite referenčno zahtevo tako, da upoštevate kot referenčne
objekte tudi premostitvene objekte na lokalnih cestah.

lepo pozdravljeni

Odgovor:

Referenčna zahteva je spremenjena.
Vprašanje št. 25
Datum prejema: 11.09.2017 15:08
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pri tako obsežnem razpisu, ali bo naročnik organiziral ogled trase?

Odgovor:
Pri predmetnem javnem naročilu naročnik ne bo organiziral ogleda trase.
Vprašanje št. 26
Datum prejema: 11.09.2017 15:08
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pri tako obsežnem razpisu, ali bo naročnik organiziral ogled trase?

Odgovor:
Pri predmetnem javnem naročilu naročnik ne bo organiziral ogleda trase.
Vprašanje št. 27
Datum prejema: 11.09.2017 10:59
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali so čisti letni prihodki vsi prihodki ali čisti prihodki od prodaje?

Odgovor:
V pogoju, kot je naveden v točki 3.2.2.1 Navodil "povprečni čisti letni prihodek" gre za čisti prihodek od prodaje.
Vprašanje št. 28
Datum prejema: 11.09.2017 10:52
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
katere podatke ponudnik vpiše v ESPD pod POSEBNI LETNI PROMET? So to prihodki ali čisti prihodki od prodaje?


Odgovor:
V pogoju, kot je naveden v točki 3.2.2.1 Navodil "povprečni čisti letni prihodek" gre za čisti prihodek od prodaje.
Vprašanje št. 29
Datum prejema: 11.09.2017 10:46
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
S podizvajalcem izpolnjujemo kadrovski pogoj. Ali v ESPD obrazcu v oddelku C. Informacija o uporabi zmogljivosti drugih subjektov označimo DA ali NE?

Odgovor:
V ESPD obrazcu označite odgovor NE.
Vprašanje št. 30
Datum prejema: 11.09.2017 10:46
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
S podizvajalcem izpolnjujemo referenčni pogoj. Ali v ESPD obrazcu v oddelku C. Informacija o uporabi zmogljivosti drugih subjektov označimo DA ali NE?

Odgovor:
V ESPD obrazcu označite odgovor NE.
Vprašanje št. 31
Datum prejema: 11.09.2017 10:09
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali lahko reference izpolnimo s podizvajalcem?

Odgovor:
Da, reference lahko izpolnite s podizvajalcem, pri čemer mora gospodarski subjekt, ki predloži določeno referenco, to vrsto del prevzeti v izvajanje.

Datum prejema: 11.09.2017 10:08
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
ALI SO ODGOVORNI VODJE DEL ZAPOSLENI PRI PODIZVAJALCU?

Odgovor
Pomembno je, da so kadri na razpolago za izvedbo predmetnega javnega naročila, na kakšen način jih izvajalec zagotavlja pa je stvar izvajalca.
Vprašanje št. 32
Datum prejema: 11.09.2017 10:07
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Na obrazcu DELOVNA SKUPINA imate navedeno odgovorni vodja projekta/odgovorni projektant. Gre za pomoto?

Odgovor:
Pravilna dikcija se glasi »odgovorni vodja del/odgovorni vodja posameznih del«
Vprašanje št. 33
Datum prejema: 11.09.2017 09:55
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali moramo za osebo s katero imamo sklenjeno podjemno pogodbo predložiti ESPD obrazec? Ali se ta oseba smatra, da je podizvajalec?

Odgovor:
V kolikor gre za sklicevanje na kapacitete drugih subjektov ali pa za podizvajalca je potrebno predložiti izpolnjen ESPD obrazec.
Vprašanje št. 34
Datum prejema: 11.09.2017 09:43
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,

ker je zaradi obsežnosti razpisa verjetno obsežna tudi PZI dokumentacija v papirnati obliki (ki je dostopna na ogledu pri vas) vas prosimo, da tako kot za ostale projekte na železniški infrastrukturi, omogočite nam ponudnikom dokumentacijo v elektronski obliki na CD-ju ali ključku.

Lep pozdrav!
Odgovor:
Skladno z objavljeno spremembo razpisne dokumentacije je projektna dokumentacija ponudnikom dosegljiva na zgoščenki in je na voljo pri naročniku na podlagi predhodne pisne zahteve na: milan.burg@gov.si.


Datum objave: 25.09.2017   15:34
Sklop 5
Vprašanje št. 25
Datum prejema: 18.09.2017 14:55
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Med drugim imate med referencami zahtevo za podjetje in OVD, da je zgradil oporno ali podporno konstrukcijo ob cesti dolžine vsaj 50,00m in višine nad 4,00m. Kaj natančno zahtevate kot referenco, samo zidove ali so lahko pilotne konstrukcije ali tudi kamnite zložbe?

Odgovor:
Pod reference vezane na oporno ali podporno konstrukcijo se šteje tudi pilotna konstrukcija, katere vidni del je dolžine vsaj 50m in višine nad 4,0m ter kamnita zložba dolžine vsaj 50m in višine nad 4m, ki je bila dimenzionirana na podlagi statičnega izračuna.
Vprašanje št. 26

Datum prejema: 18.09.2017 10:25
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Prosimo naročnika, da tekoče odgovarja na zastavljena vprašanja!!
Na obrazcu Delovna skupina imate zapisano Odgovorni vodja projekta / odgovorni projektant, kar se ne ujema s pogoji za Tehnično in strokovno sposobnost iz razpisne dokumentacije. Prosimo za pojasnitev ali moramo za zadostitev kadrovskih referenc imeti tudi odgovornega projektanta.....

Odgovor:
Pravilna dikcija na obrazcu delovne skupine se glasi »odgovorni vodja del/odgovorni vodja posameznih del«, sprememba razpisne dokumentacije v tem delu je že objavljena.
Za izpolnjevanje pogoja kadrovske usposobljenosti je potrebno zagotavljati kadre navedene v točki 3.2.3.2 Navodil za pripravo ponudbe.
Vprašanje št. 27


Datum prejema: 18.09.2017 10:18
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnika prosimo, da sproti odgovarja na vprašanja.

Odgovor:
Naročnik odgovarja na vprašanja v skladu z veljavno zakonodajo.

Vprašanje št. 28

Datum prejema: 15.09.2017 14:22
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
4 odstavek 6 člena Uredbe o finančnem zavarovanju pri javnem naročanju določa, da višina finančnega zavarovanje za resnost ponudbe znaša največ 3% ocenjene vrednosti naročila (brez DDV).
Skladno z vašim odgovorom na vprašanje št.2 je ocenjena vrednost javnega naročila 19.6 mio.€ brez DDV.
Zahtevana višina zavarovanja za resnost ponudbe pa je v RD določena na 700.000,00 €, kar presega 3% ocenjene vrednosti naročila
(op. 3% od 19.600.000,00 = 588.000,00 €).
Od naročnika zahtevamo, da zmanjša višino zahtevanega zavarovanja za resnost.

Odgovor:
Višina finančnega zavarovanja za resnost ponudbe je ustrezno spremenjena.
Vprašanje št. 29

Datum prejema: 15.09.2017 14:04
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Prosimo za pojasnilo popisa del v sklop 4.1 Načrt korozijske kat. zaščite prest. voda od cesti T-1a in 4.2 Načrt korozijske kat. zaščite prest. voda od cesti T-2b.
Kaj pomeni Naprava US-40-T oz. Naprava usmerjene drenaže UDR - 100 ali korozijski kupon Metricorr ali telemetrični prenos podatkov WinTrans?
Prosimo za več podatkov (opis, dimenzije, načrti, teh. poročilo) za vse postavke zajete v sklop 1 oprema in 2 montažna dela. Ugotavljamo, da na poslanem CD-ju o tem ni nobenih podatkov.

Odgovor:
Naprave navedene v popisu del so podrobneje obrazložene v 4/1 Načrtu korozijske katodne zaščite prestavitve obstoječega vodovoda ob cesti T-1a in 4/2 Načrtu korozijske katodne zaščite prestavitve obstoječega vodovoda ob cesti T-2b. Načrta sta del projektne dokumentacije na zgoščenki, ki je ponudnikom na voljo pri naročniku na podlagi predhodne pisne zahteve na: milan.burg@gov.si.
Vprašanje št. 30

Datum prejema: 15.09.2017 13:00
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali lahko isto osebo, katero smo predvideli za Odgovornega vodjo del z zahtevanimi referencami, navedemo tudi kot odgovorni vodja posameznih del za veste in odgovornega vodja posameznih dela za podporne in oporne zidove, za katere ima zahtevane reference.
To pomeni, da z enim človekom zadostimo referenčne zahteve v 1,2 in 3 alineji 3.2.3.2.

Odgovor:
Skladno z opombo v točki 3.2.3.2 Navodil za pripravo ponudbe lahko odgovorno vodja del pokriva še eno področje pri čemer mora izpolnjevati pogoje za obe področji.

Vprašanje št. 31


Datum prejema: 14.09.2017 08:50
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Četudi je razpisna dokumentacija s spremenjenimi razpisnimi pogoji na voljo pri naročniku na zgoščenki, pri čemer naročnik hkrati ugotavlja, da so preobsežne za objavo na spletni strani naročnika oz. portalu e naročanja, pa naročnik še zmeraj krši veljavno zakonodajo, saj podlage, da bi se moral potencialni ponudnik razkriti še pred oddajo ponudbe, v ZJN-3 ni. Tudi Dkom je že odločil, da je zahteva naročnika s katero izve za potencialni nabor ponudnikom pred iztekom roka za oddajo ponudbe nezakonita, zato pozivamo naročnika, da:

ponovno spremeni RD in vso PD objavi na spletni strani naročnika, brez potrebe po predhodni najavi za dostop oz. dvig kopije pri sodelavcu naročnika. Dostop do dokumentacije naj bo anonimen.

Odgovor:
Kot je bilo že pojasnjeno je dokumentacija preobsežna za objavo na spletni strani naročnika, kar je eden izmed razlogov zakaj naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Potencialnim ponudnikom se ni potrebno razkrivati, zanje lahko dokumentacijo prevzame tudi katerakoli tretja oseba.

Vprašanje št. 32

Datum prejema: 14.09.2017 07:39
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnika pozivamo, da objavi popis za izvedbo protihrupne ograje ob cesti T-2b - po načrtu 3/1,2 - Protihrupna ograja ob cesti T2-b (915-T-2b-PHO).

Odgovor:
Protihrupno ograjo ob cesti T2-b, je Izvajalec dolžan izvesti po načelu ″skupaj dogovorjena cena″ (Opis del in Tehnični pogoji, poglavje 1.3.2). Popisi del so sestavni del načrta št. 3/1,2 - Protihrupna ograja ob cesti T2-b (915-T-2b-PHO), ki je sestavni del PGD projektne dokumentacije za drugi tir železniške proge Divača – Koper, odsek Črni Kal – Koper – CESTE, št. proj. 3610/C, ki je ponudnikom dosegljiv na zgoščenki in je na voljo pri naročniku na podlagi prehodne pisne zahteve na: milan.burg@gov.si.
Vprašanje št. 33

Datum prejema: 13.09.2017 15:40
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali moramo tudi za gospodarski subjekt (podjetje), katerega uporabljamo kadrovsko zmogljivost (odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del) priložiti tudi ESPD obrazec? Moramo poleg tega (če je potrebno) priložiti tudi kakšen drug dokument, npr. soglasje delodajalca? Ali pa je za izpolnjevanje kadrovske zmogljivosti, ki je zaposlen pri drugem podjetju, potrebno priložiti le soglasje delodajalca, pogodbo...itd., brez ESPD obrazca?

Odgovor:
Da, skladno s točko 2.5.4 Navodil za pripravo ponudbe je potrebno za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje, v ponudbi priložiti obrazec ESPD, s katerim izkazujejo izpolnjevanje zahtev iz točk 3.1, 3.2.1 in 3.2.2.2 dokumentacije, ter tistih točk zaradi katerih so imenovani, v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če ponudnik navaja delavce, ki so zaposleni pri drugem delodajalcu, bo moral, na zahtevo naročnika, predložiti za vsakega takega delavca tudi izjavo njegovega delodajalca, da se strinja s sodelovanjem v izvedbi javnega naročila.
Vprašanje št. 34

Datum prejema: 13.09.2017 15:30
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali je prišlo do napake pri opombah pri točki 3.2.3.3 Navodil (reference). Piše namreč, da zahtevane reference, ločene po točkah (a, b, c) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (gradenj) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla. Potemtakem bi morali v ENEM POSLU (a) zgraditi 2 državni cesti...kot je zahtevano, (b) zgraditi 2 oporni ali podporni konstrukciji....kot je zahtevano? Prosimo za pojasnilo oz. spremembo.

Odgovor:
Pod točkama a) in b) gre za dve zahtevani referenci pod vsako posamezno točko, torej pod točko a) sta lahko dva posla, vsak z eno cesto v zahtevani vsebini in pod točko b) sta lahko dva posla, vsak z eno oporno ali podporno konstrukcijo v zahtevani vsebini. Obe zahtevani referenci pod točko a) oz. b) mora predložiti en gospodarski subjekt.
Pri opombah ni prišlo do napake, posamezna referenca mora v celoti izhajati iz enega posla.
Vprašanje št. 35

Datum prejema: 13.09.2017 15:27
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
v popisih del prestavitve vodovodda; cesta T-1a in cesta T-2b, v postavkah 1 in 2, v nasprotju z 6. odstavkom 68. člena ZJN 3 navajte tehnične specifikacije zunanje zaščite jeklenih cevi s tem, da navajate določene sisteme in tipe kot, da se jih ne bi dalo opisati z uporabo standardov. Obstajajo tudi sodobnejše in neprimerljivo boljše zunanje začite, kot so navedene, zato pričakujemo, da se v popisu v skladu z navedenim členom doda "ali enakovredno".
Pozdrav.

Odgovor:
Podlaga za projektne rešitve vezane na prestavitve vodovodov na območju cest T-1a, T2-b in T-3 je obstoječa izvedba vodovodov. Projektne rešitve predvidne v izdelani projektni dokumentaciji je projektant uskladil z zahtevami upravljalcev vodovodov in pridobil njihovo soglasje na izdelane projekte.
Ponudniki morajo ponuditi dela skladno s ponudbenim predračunom in izdelano projektno dokumentacijo (PGD, PZI).
Vprašanje št. 36

Datum prejema: 12.09.2017 21:36
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Prosimo za objavo popisov del (iz PGD) za dela, ki se obračunajo na ključ - tj. po načrtu št. 915-T-2b-PHO za PHO ob cesti T2-b za zaščito objekta Gabrovica 35.

Odgovor:
Protihrupno ograjo ob cesti T2-b, je Izvajalec dolžan izvesti po načelu ″skupaj dogovorjena cena″ (Opis del in Tehnični pogoji, poglavje 1.3.2). Popisi del so sestavni del načrta št. 3/1,2 - Protihrupna ograja ob cesti T2-b (915-T-2b-PHO), ki je sestavni del PGD projektne dokumentacije za drugi tir železniške proge Divača – Koper, odsek Črni Kal – Koper – CESTE, št. proj. 3610/C, ki je ponudnikom dosegljiv na zgoščenki in je na voljo pri naročniku na podlagi prehodne pisne zahteve na: milan.burg@gov.si.

Vprašanje št. 37

Datum prejema: 12.09.2017 21:24
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Glede na določbo iz navodil ponudnikom pri izpolnjevanju predračuna "Prepovedano je kakršnokoli spreminjanje objavljenega ponudbenega predračuna. V takem primeru bo predmetna ponudba izločena kot nedopustna." vas prosimo, da pregladate popis del in popravite računske napake npr. vrtica 29 pri sklopu del za Predukop Divača,...
Odgovor:
Napaka v 29. vrstici zavihka Predukop Divača je popravljena, naročnik bo objavil popravljen ponudbeni predračun.Datum objave: 26.09.2017   09:46
Sklop 6
Vprašanje št. 38
Datum prejema: 20.09.2017 12:14
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Iz katerega obrazca v ponudbi izhaja vrsta del podizvajalca?

V točki 4.1.2 imate navedeno: Prevzeta dela morajo biti navedena in strukturirana tako, da jih je po vsebini mogoče preverjati s priloženimi referencami.

Mislimo, da vam je ta navedba ostala iz prejšnjih razpisov, kjer ste imeli druge obrazce. ESPD obrazec ne zahteva tako natančnega vnosa.

Odgovor:
Za vsak gospodarski subjekt v ponudbi je potrebno predložiti izpolnjen ESPD obrazec.
ESPD obrazec ima v delu II: Informacije glede gospodarskega subjekta v razdelku A okence »Ali gospodarski subjekt sodeluje pri postopku oddaje javnega naročila skupaj z drugimi subjekti?«.
Ko gospodarski subjekt odkljuka »Da« se mu odprejo nova podokenca. V podokencu a) navede vsak gospodarski subjekt svojo vlogo v skupini skupaj z vrsto in vrednostjo prevzetih del.
Vprašanje št. 39
Datum prejema: 20.09.2017 10:25
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali mora ponudnik ponudbi prilagati posebne pogoje pogodb?

Odgovor:
Ponudniku v ponudbi ni potrebno prilagati posebnih pogojev pogodb.
Vprašanje št. 40
Datum prejema: 20.09.2017 10:22
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali moramo v ponudbi prilagati potrjene reference?

Odgovor:
Potrjenih referenc v ponudbi ni potrebno prilagati, je pa zaželjeno,da so potrjene reference predložene že v sami ponudbi, saj se tako skrajša čas pregledovanja in ocenjevanja ponudb.
Vprašanje št. 41
Datum prejema: 20.09.2017 09:35
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Eno referenco pod točko a bo priložil ponudnik, eno pa podizvajalec. na kakšen način si morata razdeliti delo. Mora potem podizvajalec opraviti 50% vrste del pod točko a)?

Odgovor:
Obe referenci pod točko a) mora predložiti en gospodarski subjekt.
Vprašanje št. 42
Datum prejema: 20.09.2017 09:32
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni!
Imamo že pridobljeno garancijo za resnost ponudbe v prvotno zahtevani višini 700.000,00 EUR. Ali moramo po vaši spremembi višini garancije, iskati novo garancijo ali pa je ta ustrezna?

Odgovor:
Garancija, ki bo višja od zahtevane višine, bo obravnavana kot ustrezna.
Vprašanje št. 43
Datum prejema: 20.09.2017 08:38
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani!
Skozi popis je veliko nejasnih opisov postavk, predvsem bi vas tukaj opozorili na postavke vezane na asfaltiranje, saj se tam pojavljajo neznani tipi asfalta npr. AC 16 base surf ... predvidevamo da gre za AC 16 surf, kot obrabno nosilni sloj. Takih zadev je v samem popisu veliko, poleg tega pa so še nejasno podane debeline pri samih kadunjasti jarkih in koritnicah, npr. v opisu postavke so navedene debeline, ki odstopajo od sestave cestišča, v opombi pri isti postavki pa navajate da mora biti v enaki sestavi kot cestišče. To in podobne nejasnosti so pri skoraj vseh postavkah popisa vezane na kadjunaste jarke in koritnice in pri nekaterih postavkah asfaltiranja cestišč.
Prosimo vas da uskladite popise, da bo mogoče pripraviti ustrezno ponudbo.
Hvala!

Odgovor:
Naročnik bo objavil popravljen popis del v postavkah, ki se nanašajo na asfaltne zmesi pri voziščnih konstrukcijah, kadunjastih jarkih in koritnicah na posameznih dostopnih cestah.
V popis del je dodana tudi postavka, ki se nanaša na zavarovanje prometa v času gradnje na regionalni cesti R1 205/1026 Divača-Lipica.
Vprašanje št. 44
Datum prejema: 20.09.2017 08:29
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani naročnik,
v razpisni dokumentaciji je pod poglavjem Tehničnih in strokovnih sposobnostih, tako pri kadrovskih referencah kot pri objektnih referencah navedeno, da se morajo izkazovati le pri gradnji cest. Ker pa gre v tem razpisu za pripravljalna dela za 2. tir železniške proge pa nas zanima, ali bo naročnik priznal kadrovske in objektne reference tudi v primeru, če je ponudnik izvajal zahtevana dela ob železniški progi ?
Hvala za odgovor!

Odgovor:
Naročnik bo priznal tudi referenčna dela, ki izhajajo iz železniških projektov, vendar morajo objekti ustrezati razpisanim zahtevam.

Vprašanje št. 45
Datum prejema: 19.09.2017 16:13
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali se kot ustrezna referenca pod točko c upošteva premostitven objekt, ki ima na sredini podporo?

Odgovor:
Da, upošteva se tudi premostitveni objekt z vmesno podporo.Datum objave: 03.10.2017   08:28
SKLOP 7
Vprašanje št. 46
Datum prejema: 25.09.2017 14:43
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
3-1.2
poz1
Kombinirani strojno ročni izkop v razmerju 80/20 v terenu III ktg. globine do 3m, širine do 2m z odlaganjem 1m od roba gradbene jame z izvedbo vseh zaščitnih ukrepov, po potrebi opaženje gradbene jame IV-V.kat.

Ali je teren III.ktg ali IV-V.ktg?

Odgovor:
Naročnik bo objavil spremenjen ponudben predračun. Navedena postavka je po novem razdeljena na več postavk. V vsaki od njih je definirana kategorija zemljine.

Vprašanje št. 47
Datum prejema: 25.09.2017 12:39
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali "PHO ob cesti T2-b za zaščito objekta Gabrovica 35" in "Projektna in druga dokumentacija, ki jo je dolžan izdelati Izvajalec in jo predati ob zaključku gradnje" nista predmet razpisa?

Odgovor:
Kot je razvidno iz ponudbenega predračuna je tudi PHO ob cesti T-2b za zaščito objekta Gabrovica ter projektna in druga dokumentacija, ki jo je dolžan izdelati Izvajalec in jo predati ob zaključku gradnje, predmet tega razpisa.

Vprašanje št. 48
Datum prejema: 25.09.2017 10:19
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali lahko ponudimo namesto POLIPROPILENSKIH JAŠKOV - POLIETILENSKE JAŠKE?

Odgovor:
V kolikor je pripomba vezana na 3/6.2 Načrt meteorne odvodnje ceste T-1b2, se lahko uporabijo tudi polietilenski jaški, pod pogojem, da se zagotovi trajna nepropustnost spoja elementov jaška in cevi.

Vprašanje št. 49
Datum prejema: 25.09.2017 09:25
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali je dovolj, da ima OVD posameznih del za podporne in oporne zidove samo strokovni izpit?

Za posamezna dela se ne potrebuje vpis v IZS.

Odgovor:
Naročnik zaradi gradnje zahtevnejših objektov ne bo spreminjal pogojev za odgovornega vodjo posameznih del za podporne in oporne zidove. Vpis oz. pogoji za vpis v imenik IZS so potrebni.

Vprašanje št. 50
Datum prejema: 25.09.2017 09:15
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali lahko odgovorni vodja posameznih del za ceste prevzame še eno področje pod zahtevo 3 ali 4 na strani 10?

Odgovor:
Vsak kader lahko prevzame le eno mesto v delovni skupini, razen odgovornega vodjo del. Odgovorni vodja del lahko pokriva še eno področje, pri čemer mora izpolnjevati pogoje za obe področji.

Vprašanje št. 51
Datum prejema: 25.09.2017 09:11
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnika prosimo, da pod točko 1 in 2 str. 10 spremeni zahteve za OVD-ja in dopusti reference tudi na lokalnih in občinskih cestah.

Odgovor:

Naročnik objavlja spremembo Navodil za pripravo ponudbe, in sicer:

- v točki 3.2.3.2 se spremeni četrta alineja (pogoj za odgovornega vodjo del), ki se po novem glasi:
»v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča vsaj enkrat vodil:
o novogradnjo ali rekonstrukcijo ali obnovo ceste z asfaltno voziščno konstrukcijo široko vsaj 5 m in dolžine vsaj 1.000 m ali
o novogradnjo opornih ali podpornih konstrukcij dolžine vsaj 50m in višine nad 4m«.


- v točki 3.2.3.2 se spremeni četrta alineja (pogoj za dva (2) odgovorna vodja posameznih del za ceste), ki se po novem glasi:
»v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča vsaj enkrat vodil:
o novogradnjo ali rekonstrukcijo ali obnovo ceste z asfaltno voziščno konstrukcijo široko vsaj 5 m in dolžine vsaj 1.000 m«.

- v točki 3.2.3.3 se spremeni točka a) (pogoj za ponudnika oz. sodelujoči gospodarski subjekt), ki se po novem glasi:
»a) novogradnjo ali rekonstrukcijo ali obnovo najmanj dveh (2) cest z asfaltno voziščno konstrukcijo široko vsaj 5 m in dolžine vsaj 1.000 m«.

Vprašanje št. 52
Datum prejema: 25.09.2017 08:17
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali lahko zavarovanje za resnost ponudbe predloži partner?

Odgovor:
Skladno s točko 2.6.1 Navodil za pripravo ponudbe lahko pri skupni ponudbi zavarovanje za resnost ponudbe predloži katerikoli partner.

Vprašanje št. 53
Datum prejema: 25.09.2017 08:13
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnika prosimo, da sproti odgovarja na vprašanja.

Odgovor:
Na vprašanja se odgovarja sproti.

Vprašanje št. 54
Datum prejema: 22.09.2017 13:03
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnika ponovno opozarjamo na sporne zahteve po bančnih garancijah.

Ali lahko za resnost ponudbe, dobro izvedbo in odpravo napak ponudnik predloži enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice?

Odgovor:
Naročnik zahteva bančno garancijo.

Vprašanje št. 55
Datum prejema: 22.09.2017 12:53
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji zahtevate, da ponudnik za zavarovanje predloži izključno bančno garancijo. Takšna ureditev je v nasprotju z veljavno prakso Državne revizijske komisije, ki je do sedaj enkrat že odločala o vprašanju enakovrednosti bančne garancije in kavcijskega zavarovanja in odločila, da sta v postopkih javnih naročil bančna garancija in kavcijsko zavarovanje enakovredna instrumenta. Tako namreč izhaja iz zadeve št. 018-152/2012-7, kjer je Državna revizijska komisija dopustila, da kljub izrecni zahtevi po bančni garanciji, ponudnik lahko predloži kavcijsko zavarovanje.

Dejstvo je namreč, da, če je kavcijsko zavarovanje predloženo v enaki vsebini, kot se zahteva za bančno garancijo, je tveganje za neizplačilo zneska odvisno zgolj od finančne stabilnosti garanta, torej banke ali zavarovalnice, ki je garancijo izdala in ki jamči za izplačilo. Tako banka, kot zavarovalnica torej ne moreta uveljavljati kakršnihkoli ugovorov za neizplačilo iz temeljnega posla. Ker se torej bančna garancija in kavcijsko zavarovanje razlikujeta zgolj po subjektu izdaje, ni razlogov za izključevanje kavcijskih zavarovanj v postopkih javnih naročil. Tudi zavarovalnice so namreč enakovredno nadzorovane finančne organizacije.

Navedeno smatrajte kot opozorilo na kršitev v smislu 5. odstavka 5. člena ZPVPJN.

Odgovor:
Naročnik ne bo spremenil razpisne dokumentacije iz razloga, ker:
Kavcijsko zavarovanje je običajno akcesorno (nesamostojno) in odvisno od osnovnega pogodbenega razmerja, kar pomeni, da zavarovalnica solidarno jamči za izpolnitev osnovne obveznosti naročnika garancije (oz. ponudnika/pogodbenika) in so po pravni naravi podobna poroštvu. Gre torej za pogojno jamstvo, kjer mora zaradi odvisnosti od osnovne pogodbe, izdajatelj ugotavljati kršitev oziroma nastalo škodo. Upravičenec mora v primeru zahteve za plačilo po kavcijskem zavarovanju dokazati kršitev pogodbenih obveznosti naročnika garancije (oz. ponudnika/pogodbenika). Kavcijska zavarovanja imajo bolj t.i. reparacijsko funkcijo medtem ko bančna garancija zagotavlja plačilo upravičencu (brez ugotavljanja kršitve/škode)

Bančna garancija je neakcesorna t.j. neodvisna od osnovnega posla (to na primer pomeni, da kljub zastaranju obveznosti iz osnovnega posla bančna garancija velja do roka zapadlosti le-te) in zagotavlja upravičencu plačilo po garanciji na podlagi predložitve zahteve za plačilo, ki ustreza pogojem navedenim v garanciji. Banka se ne spušča v osnovni posel in pri presoji ustreznosti zahteve za plačilo po garanciji upošteva le pogoje, ki so navedeni v sami garanciji. Običajno je to zahteva za plačilo po garanciji in izjava o kršitvi pogodbenih obveznosti (brez dokazovanja kršitve).


Vprašanje št. 56
Datum prejema: 22.09.2017 08:23
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani!

Naročnik bo kot ustrezen referenčni posel priznal novogradnjo ali rekonstrukcijo ali obnovo državne ceste z asfaltno voziščno konstrukcijo široko vsaj 5 m, pri kateri so se dela izvajala na neprekinjeni dolžini vsaj 1.000 m.

Naročnika prosimo, da spremeni zgornjo zahtevo in prizna kot ustrezno referenco tudi izvedena dela na lokalnih cestah.

Hvala

Odgovor:
Naročnik je v odgovoru na vprašanje št. 51 spremenil razpisno dokumentacijo.

Vprašanje št. 57
Datum prejema: 22.09.2017 07:45
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
pozdravljeni,
Ali si pravilno razlagam popis v 3. poz montažnih del glede RTG kontrole zvarov in sicer:
za cev DN 500 se kontrolira 68 zvarov
za cev DN 610 se kontrolira 40 zvarov.

lp,

Odgovor:
Za cev DN 500 se kontrolira 34 zvarov, kar gre za RTG kontrolo 50% vseh zvarov.

Naročnik objavlja spremenjen ponudben predračun vezan na 3/1.2 Načrt prestavitve vodovoda na območju ceste T-1a. Pri cevi DN 610 se kontrolira 42 zvarov, kar gre za RTG kontrolo 30% vseh zvarov.

Vprašanje št. 58
Datum prejema: 21.09.2017 11:34
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Kakšen je sedaj znesek garancije? Od ponudbene ali ocenjene 3%? S spremembo ste spremenili odgovorjeno na portalu.

Odgovor:
Zahtevana višina finančnega zavarovanja je 589.000,00 EUR.

Vprašanje št. 59
Datum prejema: 21.09.2017 11:32
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Drugi stavek točke 4.1.4 se spremeni tako, da se glasi:
»Zahtevana višina finančnega zavarovanja je v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV in z veljavnostjo 120 dni po izteku roka za oddajo ponudb.«

Kaj bo, če bo vrednost garancije presegla 3% ocenjene vrednosti, kar je v nasprotju z uredbo?

Naročnika prosimo, da določi fiksen znesek garancije in ne navaja "od ponudbene vrednosti" ampak od ocenjene.

Odgovor:
Zahtevana višina finančnega zavarovanja je 589.000,00 EUR.

Vprašanje št. 60
Datum prejema: 20.09.2017 16:04
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
V alinei 3.2.2. Ekonomsko finančni položaj je v pod alinei 3.2.2.1 navedeno: "Ponudnik je imel v zadnjih treh poslovnih letih (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni čisti letni prihodek vsaj v višini ponudbene vrednosti za posel, ki ga prevzema (pri skupni ponudbi se čisti letni prihodek med partnerji sešteva).
1. vprašanje: Kaj se smatra kot ponudbena vrednost ali je to vrednost predložene ponudbe ponudnika ali ocenjena vrednost 19,6 mio. EUR brez DDV, ki jo je navedel naročnik v odgovoru na vprašanje št. 2;
2. vprašanje: Ali mora v primeru skupne ponudbe vsak partner izpolniti pogoj, da je njegov povprečni čisti letni prihodek vsaj v višini vrednosti posla, ki ga prevzema ali pa morajo ta pogoj izpolniti vsi partnerji skupaj ne glede na to, kakšen je delež povprečnega čistega letnega prihodka posameznega partnerja?

Odgovor:
1. Ponudbena vrednost je vrednost predložene ponudbe.
2. Skladno s točko 3.2.2.1 Navodil za pripravo ponudbe se pri skupni ponudbi čisti letni prihodek med partnerji sešteva.Datum objave: 04.10.2017   14:23
SKLOP 8
Vprašanje št. 61
Datum prejema: 02.10.2017 08:16
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Prosim, objavite končni popis del z odklenjenim stolpcem za vos cene na enoto mere v celoti. Tako, da vmesne prazne celice niso zaklenjene. Rabimo čim prej da lahko pravočasno sestavimo ponudbeni predračun. Hvala.

Odgovor:
Ponudben predračun ostaja odklenjen samo s celicami za vnos cene na enoto mere.

Vprašanje št. 62
Datum prejema: 02.10.2017 08:05
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
zanima nas, če lahko bančno garancijo za resnost ponudbe oddajo partnerji, vsak za svoj del (katerega bodo prevzeli), vendar v skupni vrednosti 589.000 EUR.
Ali pa Naročnik zahteva samo eno bančno garancijo, katero preda vodilni partner?

lp,

Odgovor:
Naročnik zahteva eno bančno garancijo, predloži pa jo ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).

Vprašanje št. 63
Datum prejema: 02.10.2017 08:04
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani

Naročnika prosimo, da zaradi obsežnosti projektne dokumentacije, popisov, ter kompleksnostjo samega razpisa, podaljša oddajo ponudbe za 14 dni, to je do 24.10.2017.
Hvala.


Odgovor:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 24.10.2017.

Vprašanje št. 64
Datum prejema: 01.10.2017 18:48
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnika prosimo če lahko podaljša rok za sprejem ponudb.

Odgovor:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 24.10.2017.

Vprašanje št. 65
Datum prejema: 29.09.2017 15:51
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Zakaj za izkop IV. kategorije predvidevate dodatek za miniranje? TSC - ji pa določajo za IV. ktg izkop z buldožerjem, rijačem ali rezkanjem

Odgovor:

V skladu z Dopolnili splošnih in posebnih tehničnih pogojev, IV. knjiga, št. 21: Izkopi – Razvrstitev zemljin in kamnin ter skladno s TSC-ji, se izkop IV. kategorije zemljine oz. kamnine izvede z buldozerjem z rijačem, bagerjem s konico, rezkanjem in občasnim miniranjem.
Naročnik objavlja spremenjen ponudben predračun v postavkah, ki se nanašajo na izvedbo izkopov, skladno z določili TSC in posebnih tehničnih pogojev.

Vprašanje št. 66
Datum prejema: 29.09.2017 15:36
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
V Navodilih za pripravo ponudbe je v točki 2.5.2 Skupna ponudba definirano, da kot ponudnik lahko nastopa več več gospodarskih subjektov (partnerjev), ki so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila.
Iz obrazcev ESPD mora biti razvidno, kdo so partnerji, kdo je vodilni partner, ki jih zastopa ter katera dela in za kakšno ceno vsak prevzema.

Naše vprašanje se glasi: Ali je lahko partner gospodarski subjekt, ki prevzema dela vodenja projekta po ceni dogovorjeni med partnerji in ima za izvajanje teh del ustrezne reference.

Odgovor:
Določitev vodilnega partnerja pri skupni ponudbi je stvar dogovora med partnerji. Skladno z zahtevami naročnika pa mora tisti gospodarski subjekt, ki predloži določeno reference, to vrsto del prevzeti v izvajanje.
Vprašanje št. 67
Datum prejema: 29.09.2017 15:15
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Zaradi spremenjenega popisa prosimo za podaljšanje roka oddaje.

Hvala.

Odgovor:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 24.10.2017.

Vprašanje št. 68
Datum prejema: 29.09.2017 14:59
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno

V predračunu na odseku » Dostopne ceste in deviacije obstoječih cest (načrt 3/13 Načrt ceste T-4b« je na zavihku 3-13 Postavka 2.4 Nasipi , zasipi, klini, posteljica in glinasti zapisano:

postavka normativ opis postavke
0001 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije
0002 S 2 4 112 Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Glede na to, da je normativ enak, opis postavke pa se razlikuje le v izrazu »vgraditev«, oziroma »izdelava« sprašujemo ali obstaja razlika med tema izrazoma in posledično vsebinska razlika v opisu posamezne postavke.

V kolikor obstaja razlika prosimo, da spremenite normativ, da bo opis postavk jasen in nedvoumen za vse ponudnike.

Odgovor:
Naročnik objavlja spremenjen ponudben predračun v postavkah, ki se nanašajo na izvedbo nasipov.
Vprašanje št. 69
Datum prejema: 29.09.2017 14:21
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno

V Navodilih za pripravo ponudbe so na strani 25 _Opomnik za izdelavo ponudbe-citirane listine, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo in vrstni red predložitve listin.
Glede na to, da razpisna dokumentacija vsebuje tudi druge listine npr. navodila za pripravo ponudbe, vzorec pogodbe, spremembe razpisne dokumentacije, posebni pogoji pogodbe, splošni pogoji pogodbe, …….. , postavljamo sledeče vprašanje:
Ali moramo ponudbi poleg navedenih na strani 25 priložiti tudi žigosane in podpisane listine, ki smo jih navedli v vprašanju in so sestavni del razpisne dokumentacije?

Odgovor:
Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije, ki jo s podpisom obrazca »ponudba« ponudnik v celoti sprejema, zato navedenih dokumentov ni potrebno prilagati v ponudbi.

Vprašanje št. 70
Datum prejema: 29.09.2017 13:36
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali je manjkajoča cena v predračun pomeni izločitev?

Odgovor:
Skladno s točko 4.1.3 Navodil za pripravo ponudbe mora biti Popis del s količinami izpolnjen s cenami za vse postavke. Ponudnik izpolni s cenami vse pozicije. Slednje pomeni, da če ponudnik v katero izmed pozicij v ponudbenem predračunu vpiše ceno 0 EUR, da jo ponuja zastonj. V primeru, da ponudnik pozicije ne izpolni, pa pomeni, da posamezne postavke ne ponuja, zato bo takšno ponudbo naročnik kot nedopustno izločil.

Vprašanje št. 71
Datum prejema: 29.09.2017 12:53
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozivamo naročnika da podaljša rok za oddajo ponudbo.
LP.

Odgovor:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 24.10.2017.

Vprašanje št. 72
Datum prejema: 29.09.2017 11:23
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
glede na to, da na odgovore čakamo že več kot teden dni, vas prosimo, da ustrezno podaljšate rok za oddajo ponudb.

Lep pozdrav

Odgovor:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 24.10.2017.

Vprašanje št. 73
Datum prejema: 29.09.2017 10:18
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
v popisih je pri izvedbi vodovoda tudi pozicija (zavihek 3-1.2, MONTAŽNA DELA, poz 11)
Dobava, vgradnja armatur iz duktilne litine, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom iz nerrjavnega jekla. PN 16, ISO 3221
- zasun prirobnični DN 600 s polževim pogonom
Vprašanje:
Na trgu in v praksi se za te dimenzije uporabljajo lopute (prirobične). zato definirajte kaj točno je mišljeno z: " zasun prirobnični DN 600 s polževim pogonom "
Naj bo opis tehnično ustrezen saj gre za element, ki je zelo pomemben in bi želeli nuditi korektno ponudbo:
1.) Torej loputa ali zasun?
2.) Če je loputa vkopana ali verzija za v jašek, prirobična ali medprirobična.
3.) pogon polžni ali še dodatno električni in kakšen (npr. Auma)?
4.) TLAČNI RAZRED zares PN 16 pri tej dimenziji DN 16?

Odgovor:
Naročnik objavlja spremenjen ponudben predračun v postavkah, ki se nanašajo na izvedbo prestavitev vodovodov.

Vprašanje št. 74
Datum prejema: 29.09.2017 09:27
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pri pregledu popisov del bi radi odpravili nekatere nejasnosti, ki bi lahko pripeljale do sporov pri izvedbi del in sicer :
postavka :
S 2 4 421 Vgraditev posteljice v debeli ni plasti do 30 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije M3

po TSC 06.200 : 2003 NEVEZANE NOSILNE IN OBRABNE PLASTI je pod točko 3 Pomen izrazov obrazložen izraz :
Vgrajevanje (laying, Einbau) je postopek, ki obsega razprostiranje materiala v ustrezni debelini plasti ter zgoščevanje.

Zgornja postavka predstavlja razprostiranje in zgoščevanje materiala. V njej ni zajeta ne dobava ne prevoz ustreznega materiala do mesta vgradnje. Poleg tega je iz postavke razvidno, da se vgradi material iz izkopa, ni pa nikjer postavke, kjer bi bila zajeta ustrezna predelava, da bo material primeren za vgradnjo, saj zrnat kamnina kot taka na trasi ne obstaja ampak jo je potrebno z drobljenjem kamnine 5. kategorije pridelati? Prosimo, za pojasnilo.

Odgovor:
Za izvedbo posteljice je potrebno upoštevati njegovo pridobivanje z izkopom hribine apnenčastega izvora v trasi načrtovanega drugega tira, na območju vkopa pred severnim portalom predora T1. V ceni je potrebno upoštevati vse stroške izkopa, priprave, nakladanja, prelaganja, prevoza, razkladanja in vgradnje. Le to je definirano v dokumentu Oblikovanje ponudbene cene (ponudbeni predračun) ter v Opis objekta in tehnični pogoji za izvedbo del.

Vprašanje št. 75
Datum prejema: 28.09.2017 15:40
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
za odgovornega vodjo posameznih del za premostitvene objekte ste določili referenčni pogoj:
» v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča vsaj enkrat vodil: - novogradnjo premostitvenega objekta dolžine* vsaj 30 m za cesto z asfaltno voziščno konstrukcijo široko najmanj 5m.«

in za ponudnika:
» c) izgradnja premostitvenega objekta dolžine* vsaj 30 m za cesto z asfaltno voziščno konstrukcijo široko najmanj 5m.«.

Ali lahko kot ustrezno referenco za takšen premostitveni objekt smatramo izvedbo in odgovorno vodenje izgradnje morskega pomola večjih dimenzij od zahtevanih, ki je izgrajen preko morja (torej premošča morje - spodnja kota premostitvene konstrukcije je nad gladino morja) in je globoko temeljen? Na referenčnem objektu so asfaltirane operativne površine pristanišča na katerih poteka težek promet.

Odgovor:
Naročnik morski pomol ne bo priznal za ustrezen referenčni objekt.


Vprašanje št. 76
Datum prejema: 28.09.2017 14:39
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Prosimo, za pojasnilo in sicer za deponijo trajnih viškov materialov Bekovec nas zanima ali je deponija v lasti naročnika in se stroški odlaganja izvajalcem ne bodo zaračunavali ali pač. V kolikor se bodo vas prosimo, da objavite strošek oziroma, nadomestilo za odlaganje, k bi ga moral izvajalec plačati.

Odgovor:
Ponudnik je dolžan sam izbrati stalne in začasne deponije za izvedbo izkopov nevgradljivega in odvečnega materiala. V ceni za izvedbo morajo biti zajeti vsi stroški vezani na deponije, definirani v dokumentu Oblikovanje ponudbene cene (ponudbeni predračun).
Lokacija Bekovec ni na voljo za odlaganje nevgradljivega in odvečnega materiala pri izvedbi dostopnih cest.
Vprašanje št. 77
Datum prejema: 28.09.2017 14:20
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
prosim za potrditev razumevanja razpisne dokumentacije in vaših odgovorov na portalu JN.
Za določene odgovorne vodje (posameznih) del bomo angažirali fizično osebo, ki je zaposlena pri drugem gospodarskem subjektu, ki na razpisu ne bo sodeloval, svojemu zaposlenemu pa dovoljuje sodelovanje na tem razpisu.
Prosimo, da potrdite da v takšnem primeru med ponudnikom in delodajalcem odgovorne osebe ne gre za sklicevanje na kapacitete drugih gosp. subjektav ali podizvajanje. Katere dokumente je torej potrebno priložiti za tako nominirane kadre?

Odgovor:
V tem primeru gre za sklicevanje na kapacitete drugih in je potrebno skladno s točko 2.5.4 Navodil za pripravo ponudbe predložiti izpolnjen ESPD obrazec za gospodarski subjekt, ki fizično osebo zaposluje.

Vprašanje št. 78
Datum prejema: 28.09.2017 10:15
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
V RD je zahtevana referencami za podjetje in OVD, da je zgradil oporno ali podporno konstrukcijo dolžine vsaj 50,00m in višine nad 4,00m.
Prosimo, da obrazložite, kako se določi višino podporne konstrukcije npr. take katera je delno izvedena pod gladino reke/jezera. Ali je smiselna razlaga, da je višina zidu definirana kot razdalja od dna temelja do vrha zidu in ali to velja za vse zide ne glede kje so izvedeni?

Odgovor:
Višina podporne konstrukcije, ki je izvedena tudi pod gladino vodotoka/jezera/morja, je višina merjena od dna vodotoka/jezera/morja pred zidom do vrha zidu (vidni del zidu) ne glede na lokacijo.

Vprašanje št. 79
Datum prejema: 28.09.2017 08:59
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani, glede na izjemno velik obseg dokumentacije PGD, PZI, soglasij in navodil za izdelavo ponudbe vas prosimo, za podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj za en teden. Bolj poglobljeno kot bomo lahko preučili vse detajle in našli cenejše rešitve nižje cene vam bomo lahko ponudili. Hvala

Odgovor:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 24.10.2017.
Vprašanje št. 80
Datum prejema: 28.09.2017 08:54
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Obljubili ste da boste v popisu del odklenili stolpec F v celoti ne da bi bile zaklenjene vmesne celice med tistimi ki so za vnos cen že odklenjene. To bi nam bi bilo v veliko pomoč saj bi lahko celotne stolpce enega delovnega lista kopirali v predračun. Ali to res ni mogoče? Če so vmes posamezne celice zaklenjene stolpcev ne moremo vnesti s kopiranjem. Hvala za razumevanje.

Odgovor:
Ponudben predračun ostaja odklenjen samo s celicami za vnos cene na enoto mere.

Vprašanje št. 81
Datum prejema: 28.09.2017 08:47
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Prosimo za odgovor:

Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega naročila naslednje uspešno izvedene referenčne posle:

a) novogradnjo ali rekonstrukcijo ali obnovo najmanj dveh (2) državnih cest z asfaltno voziščno konstrukcijo široko vsaj 5 m in dolžine vsaj 1.000 m,

ali se bodo upoštevale tudi reference opravljene na občinskih cesta ali izključno na državnih cestah

Lep pozdrav!

Odgovor:
Da, kot ustrezne se upoštevajo vse ceste, ki zadostujejo vsem zahtevanim kriterijem.


Vprašanje št. 82
Datum prejema: 28.09.2017 08:05
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Prosimo za prestavitev oddaje za 3 tedne, zaradi obsega ponudbe. Prav tako ste objavili nov popis del, ki je obsežen. Prav tako vas v izogib kasnejšim težavam prosimo, da odpravite vse računske napake. Glede na pomembnost projekta, mislimo, da je prav, da popis del brezhibno deluje.

Odgovor:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 24.10.2017.

Vprašanje št. 83
Datum prejema: 28.09.2017 07:42
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Prosimo da ptreverite sledečo postavko v popisu del
0003 N 2 2 104 Zakoličbe objekta, postavitev in zavarovanje profilov KPL 0,16
kaj pomeni 0,16 KPL?

Odgovor:
Naročnik objavlja spremenjen ponudben predračun v postavkah, ki se nanašajo predukop Divača.
Vprašanje št. 84
Datum prejema: 28.09.2017 07:30
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Prosimo, da ko spreminjate popis del, spremenjene postavke ustrezno označite, da ne zgubljamo časa z iskanjem spremenjenih postavk. Hvala

Odgovor
Naročnik je spremembe ustrezno označil, pri čemer pa opozarja, da postavke, ki so brisane niso vidne, prav tako obstaja možnost, da kakšna sprememba ni označena, zato je potrebna pri pripravi ponudbe posebna skrbnost.

Vprašanje št. 85
Datum prejema: 27.09.2017 14:12
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Vaš odgovor:
Naročnik bo kot ustrezen referenčni posel priznal novogradnjo ali rekonstrukcijo ali obnovo državne ceste z asfaltno voziščno konstrukcijo široko vsaj 5 m, pri kateri so se dela izvajala na neprekinjeni dolžini vsaj 1.000 m in so vključevala najmanj izvedbo zemeljskih del, zgornjega ustroja, odvodnjavanja in prometne opreme.
Samo preplastitev voziščne konstrukcije ni ustrezna referenca.


Ali je enaka zahteva tudi za referenco za OVD-ja?

Odgovor:
Da, enaka zahteva velja tudi za odgovornega vodjo del.

Vprašanje št. 86
Datum prejema: 27.09.2017 12:12
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnik naj objavi Načrt sanacije viadukta pod Nasircem v trasi ceste T-1b.

Odgovor:
Načrt sanacije viadukta pod Nasircem v trasi ceste T-1b1 je del projektne dokumentacije, ki je ponudnikom na voljo pri naročniku na podlagi predhodne pisne zahteve na: milan.burg@gov.si.
Vprašanje št. 87
Datum prejema: 27.09.2017 10:06
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali se kot ustrezna referenca pod točko c upošteva premostitveni objekt z dvema vmesnima opornikoma?

Odgovor
Da, kot ustrezna referenca se upošteva premostitveni objekt z dvema vmesnima opornikoma.
Vprašanje št. 88
Datum prejema: 27.09.2017 09:59
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
vljudno vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb zaradi velike zahtevnosti projekta.

S spoštovanjem

Odgovor:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 24.10.2017.

Vprašanje št. 89
Datum prejema: 27.09.2017 09:51
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
V vašem odgovoru na vprašanje št. 34 ste zapisali, da mora ponudnik sam izpolnjevati pogoje glede referenc iz točke 3.2.3.3. (a ali b).
Kar pomeni, da mora sam imeti po dve referenci za vsako točko. Prosimo naročnika, da zahtevo spremeni in sicer, da lahko pogoj zagotovimo skupaj s partnerjem ali podizvajalcem-vsak z eno referenco.

Odgovor:
Zaradi zahtevnosti predmeta javnega naročila naročnik zahteve ne bo spreminjal.

Vprašanje št. 90
Datum prejema: 27.09.2017 09:51
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Zaradi obsega ponudbe in pridobivanja določene dokumentacije od partnerjev iz tujine naročnika vljudno naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za 3 tedne.
Najlepša hvala in lep pozdrav!

Odgovor:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 24.10.2017.

Vprašanje št. 91
Datum prejema: 27.09.2017 09:06
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Katera številka se navede kot referenčna številka spisa?

Odgovor:
Kot referenčna številka spisa naročnika se v ESPD obrazcu navede št. 43001-357/2017.Vprašanje št. 92
Datum prejema: 27.09.2017 08:55
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,

Prosimo za pojasnila in sicer pri vgrajevanju materiala.
1. Vgraditev posteljice v debeli ni plasti do 30 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije - ali se lahko tu vgrajuje material iz izkopa, ter ali je to lahko jalovina 0/32?!
2. Vgraditev nasipa iz trde kamnine - 5. kategorije - ali je tu mišljen material od izkopa/miniranja, ter v kaki granulaciji/premeru (npr. 300mm) je lahko ta material?!
3. Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno - ali se lahko vgrajuje material od izopa, ali je to lahko jalovina 0/32?!
4. Razprostiranje odvečne trde kamnine - 5. kategorije - ali se lahko višek materiala zdrobi in uporabi kot nasip postaljice 3. kategorije?!
5. Prosimo še za pojasnilo kako daleč je predviden odvoz viška materiala, ter ali si mora izvajalec sam zagotoviti deponije viškov materiala?!
6. Naročnika prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb.

Lep pozdrav.

Odgovor na vprašanja 1., 2., 3. in 4.:
Material za izvedbo posteljice se pridobi z izkopom hribine apnenčastega izvora v trasi načrtovanega drugega tira, na območju vkopa pred severnim portalom predora T1. Le to je definirano v dokumentu Oblikovanje ponudbene cene (ponudbeni predračun) ter v Opis objekta in tehnični pogoji za izvedbo del.

Odgovor na vprašanje 5:
Ponudnik je dolžan sam izbrati stalne in začasne deponije za izvedbo izkopov nevgradljivega in odvečnega materiala. V ceni za izvedbo morajo biti poleg odvozov zajeti tudi vsi drugi stroški vezani na deponije, definirani v dokumentu Oblikovanje ponudbene cene (ponudbeni predračun).
Dolžina odvoza viškov materiala je tako odvisna od lokacij izbranih stalnih in začasnih deponij.

Odgovor na vprašanje 6:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 24.10.2017.

Vprašanje št. 93
Datum prejema: 27.09.2017 08:36
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,

Prosimo naročnika za pojasnilo pri referencah, če se upoštevajo tudi lokalne ceste, ki prav tako zadostujejo zahtevanim kriterijem?
Prosimo naročnika tudi za podaljšanje roka za oddajo ponudb, zaradi obsežnosti razpisa.

Lep pozdrav.


Odgovor:
Da, kot ustrezne se upoštevajo vse ceste, ki zadostujejo vsem zahtevanim kriterijem.
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 24.10.2017.
Vprašanje št. 94
Datum prejema: 26.09.2017 16:23
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnika prosimo, da zaradi obsežnosti popisa del, stalnih dopolnitev, spremememb in pojasnil razpisne dokumentacije, podaljša rok za oddajo ponudbe za vsaj en teden.

Odgovor:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 24.10.2017.

Vprašanje št. 95
Datum prejema: 26.09.2017 14:18
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,

naročnik je z odgovorom na vprašanje št. 19 z dne 8/9/2017 spremenil reference odgovornih vodij posameznih del in s tem dovolil tudi reference, ki se nanašajo na objekte oziroma dela ob železniški progi ter odgovorom na vprašanje št. 44 z dne 20/9/2017 to še enkrat potrdil. Prosimo naročnika, da še enkrat nedvoumno potrdi, da se lahko navedene regerence, torej za gradnjo ob železniški progi nanašajo tudi na odgovornega vodjo del v tabeli pod zaporedno številko 1. točke 3.2.3.2. Tehnična in strokovna sposobnost. Torej, da se upošteva novogradnja opornih ali podpornih konstrukcij ob cesti ali železniški progi, dolžine vsaj 50 m in višine nad 4m.

Hvala in lep pozdrav!

Odgovor:
Da, pogoj vezan na novogradnjo opornih ali podpornih konstrukcij dolžine vsaj 50m in višine nad 4m velja tudi za odgovornega vodjo del. Oporna ali podporna konstrukcija se lahko nahaja ob cesti ali železniški progi.
Vprašanje št. 96
Datum prejema: 26.09.2017 13:39
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali mora tudi referenca OVD-ja in OVD-ja posameznih del vsebovati vse spodaj navedeno?

Naročnik bo kot ustrezen referenčni posel priznal novogradnjo ali rekonstrukcijo ali obnovo državne ceste z asfaltno voziščno konstrukcijo široko vsaj 5 m, pri kateri so se dela izvajala na neprekinjeni dolžini vsaj 1.000 m in so vključevala najmanj izvedbo zemeljskih del, zgornjega ustroja, odvodnjavanja in prometne opreme.
Samo preplastitev voziščne konstrukcije ni ustrezna referenca.

Odgovor:
Da, tudi referenca za odgovornega vodjo del in odgovornega vodjo posameznih del mora vsebovati vse navedeno.

Vprašanje št. 97
Datum prejema: 26.09.2017 12:02
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Zaradi velikega števila odgovorov in nejasnosti naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb?

Odgovor:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 24.10.2017.
Vprašanje št. 98
Datum prejema: 26.09.2017 11:54
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali so lahko predloženi obrazci v ponudbi v fotokopiji?

Odgovor:
Obrazci predloženi v ponudbi morajo biti predloženi v originalu, v kolikor pa bo ponudnik predložil kakšna referenčna potrdila so le-ta lahko v fotokopiji.
Vprašanje št. 99
Datum prejema: 26.09.2017 11:40
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali moramo priložiti v Ponudbi tudi Opis objekta in tehnični pogoji za izvedbo del (teh je namreč 223 strani !!) in Navodilo za izdelavo predračuna?

Odgovor:
Oba navedena dokumenta sta sestavni del razpisne dokumentacije, ki jo s podpisom obrazca »ponudba« ponudnik v celoti sprejema, zato navedenih dokumentov ni potrebno prilagati v ponudbi.


Vprašanje št. 100
Datum prejema: 26.09.2017 11:12
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Glede na to, da ste zaostrili pogoje in zahtevate, da reference pod točko a) izpolni isti gospodarski subjekt, nas zanima, če lahko dve referenci skupaj dosegata dolžino 1.000 m?

Odgovor:
Dolžina 1.000 m se nanaša na en referenčni objekt.

Vprašanje št. 101
Datum prejema: 26.09.2017 11:03
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali je lahko ESPD predložen v ponudbi v kopiji?

Odgovor:
Naročniki predložijo v ponudbi originalen ESPD.

Vprašanje št. 102
Datum prejema: 26.09.2017 09:49
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
NARPČNIKA PROSIMO, DA SPOROČI ŠTEVILKO OBVESTILA V UL EU?

Odgovor:
Naročilo je objavljeno pod št. 2017/S 163-335437.

Vprašanje št. 103
Datum prejema: 26.09.2017 09:30
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali se kot ustrezna referenca za cesto upošteva cesta, ki je bila zgrajena v sklopu komunalne infrastrukture?

Odgovor:
Da, v kolikor cesta ustreza vsem zahtevanim kriterijem in so dela vključevala najmanj izvedbo zemeljskih del, zgornjega ustroja, odvodnjavanja in prometne opreme.

Vprašanje št. 104
Datum prejema: 26.09.2017 09:28
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali mora imeti ponudnik čiste prihodke od svojega deleža v ponudbi ali od celotnega posla?

Odgovor:
Skladno s točko 3.2.2.1 mora ponudnik izkazati poprečni čisti letni prihodek vsaj v višini celotne ponudbene vrednosti pri čemer se v primeru skupne ponudbe čisti letni prihodek med partnerji sešteva (pri čemer ni pomembno kakšen delež pade na posameznega partnerja).

Vprašanje št. 105
Datum prejema: 26.09.2017 09:16
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali sta ta dva odgovora pravilna:

Odgovor:
V pogoju, kot je naveden v točki 3.2.2.1 Navodil "povprečni čisti letni prihodek" gre za čisti prihodek od prodaje.
Vprašanje št. 29
Datum prejema: 11.09.2017 10:46
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
S podizvajalcem izpolnjujemo kadrovski pogoj. Ali v ESPD obrazcu v oddelku C. Informacija o uporabi zmogljivosti drugih subjektov označimo DA ali NE?

Odgovor:
V ESPD obrazcu označite odgovor NE.
Vprašanje št. 30
Datum prejema: 11.09.2017 10:46
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
S podizvajalcem izpolnjujemo referenčni pogoj. Ali v ESPD obrazcu v oddelku C. Informacija o uporabi zmogljivosti drugih subjektov označimo DA ali NE?

Odgovor:
V ESPD obrazcu označite odgovor NE.

V ESPD obrazcu v navodilih je navedeno, da se v oddelek C navede tudi podizvajalce na katere se sklicujemo?


Odgovor:
Glede izpolnjevanja ESPD obrazca podaja naročnik naslednje pojasnilo. V kolikor bo ponudnik sklicuje na kapacitete drugih v skladu z 81. členom ZJN-3 označi DA v oddelku C, v kolikor pa bo dela oddal v podizvajanje v skladu s 94. členom ZJN-3 pa označi DA v oddelku D.

Vprašanje št. 106

Datum prejema: 26.09.2017 09:12
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali mora tudi prokurist podpisati ESPD obrazec ali je dovolj, da ga podpiše samo direktor?

Odgovor:
Kdo je v okviru poslovanja posameznega gospodarskega subjekta upravičen do podpisovanja ponudbene dokumentacije je stvar notranje ureditve gospodarskega subjekta. Pomembno je, da je ponudbena dokumentacija podpisana s strani pristojne oziroma pooblaščene osebe.

Vprašanje št. 107


Datum prejema: 26.09.2017 08:56
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali je dovolj, da obrazec DODATEK K PONUDBI podpiše samo vodilni partner? Ali je dovolj, da obrazec DELOVNA SKUPINA podpiše vodilni partner ali ga mora vsak gospodarski subjekt, kateri ima ustrezen kader?

Odgovor:
Pri skupni ponudbi podpišejo ponudbeno dokumentacijo vsi partnerji oz. vodilni partner po pooblastilu.
Vprašanje št. 108

Datum prejema: 26.09.2017 08:25
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Kateri znesek za zavarovanje resnosti ponudbe sedaj zahtevate? 3% od ponudbene, kot navajate v popravku ali fiksen znesek naveden v odgovorih


Prvi odstavek točke 2.6.1 se spremeni tako, da se glasi:
»Kot zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) predložiti finančno zavarovanje v obliki bančne garancije skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije, v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV in z veljavnostjo 120 dni po izteku roka za oddajo ponudb.«

7.
Drugi stavek točke 4.1.4 se spremeni tako, da se glasi:
»Zahtevana višina finančnega zavarovanja je v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV in z veljavnostjo 120 dni po izteku roka za oddajo ponudb.«
Odgovor:
Zahtevana višina finančnega zavarovanja je 589.000,00 EUR.Datum objave: 06.10.2017   09:41
SKLOP 9
Vprašanje št. 109
Datum prejema: 02.10.2017 13:06
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
spoštovani,

prosimo da za OVPD za premostitvene objekte upoštevate novogradnjo premostitvenega objekta dolžine vsaj 30 m BREZ asfaltne voziščne konstrukcije, saj bo najverjetneje voziščno konstrukcijo prevzel OVPD za ceste

Odgovor:
Naročnik ne bo spreminjal pogojev za odgovornega vodjo posameznih del za premostitvene objekte.

Vprašanje št. 110
Datum prejema: 02.10.2017 12:59
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
pozdravljeni,

prosimo da upoštevate pri OVPD za ceste tudi novogradnjo ali rekonstrukcijo ali obnovo lokalnih cest z asfaltno voziščno konstrukcijo široko vsaj 5 m in dolžine vsaj 1000 m

Odgovor:
Naročnik je spremenil pogoje za odgovornega vodjo posameznih del za ceste. Za ustrezno referenco se šteje novogradnja ali rekonstrukcija ali obnova ceste z asfaltno voziščno konstrukcijo široko vsaj 5m in dolžine vsaj 1.000m.

Vprašanje št. 111
Datum prejema: 02.10.2017 12:32
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Prosimo naročnika, da zaradi obsežnosti popisa podaljša rok za oddajo ponudbe vsaj za nekaj dni.
Že vnaprej hvala in lep pozdrav!

Odgovor:
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb do 24.10.2017.

Vprašanje št. 112

Datum prejema: 02.10.2017 12:24
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Zakaj naročnik odklanja kavcijsko zavarovanje izdano na podlagi enotnih pravil za garancije na poziv EPGP 758, če pa so te za naročnika povsem enake kot bančne garancije na poziv?

Po našem mnenju gre za neupravičeno diskriminacijo. Obrazložitev:

V R Sloveniji je od 1.4.2016 v veljavi Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; ZJN-3). S tem zakonom je zakonodajalec v pravni red R Slovenije prenesel veljavno evropsko regulativo na področju javnega naročanja.

V postopki javnega naročanja lahko naročnik določi pogoje in načine zavarovanja resnosti ponudbe, dobro izvedbo posla ali odpravo napak v garancijski dobi (drugi odstavek 93. člena ZJN-3).

ZJN-3 kot hirarhično najvišji pravni vir v postopkih javnega naročanja, se seveda ne spušča na operativno raven, ampak določa, da Vlada R Slovenije za posamezne vrste predmetov javnih naročil predpiše, ali so posamezne vrste finančnih zavarovanj obvezne oziroma dopustne, kateri finančni instrumenti so primerni za te vrste finančnih zavarovanj, v kakšni višini in trajanju ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj pri javnem naročanju, ki jih morajo upoštevati naročniki (tretji odstavek 93. člena ZJN-3).
Na podlagi tretjega odstavka 93. člena ZJN-3 je Vlada R Slovenije sprejela Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16; Uredba). Slednja v 3. členu določa, da so za zavarovanje obveznosti ponudnika med drugimi primerni tudi naslednji instrumenti finančnih zavarovanj:
- bančna garancija in
- kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

Bistvo bančne garancije je, da z njo banka prevzema obveznost nasproti prejemniku garancije (upravičencu), da mu bo poravnala obveznost, katere naročnik garancije ob zapadlosti ne bi izpolnil.

Po drugi strani v R Sloveniji velja Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, 93/15; ZZavar-1), ki v 15. točki 7. člena definira kavcijsko zavarovanje kot zavarovanje, s katerim se krije oziroma jamči za obveznosti naročnika garancije.

Vsebinsko torej ni nobene razlike med bančno garancijo in kavcijskim zavarovanjem. Izdajatelj prve je banka, izdajatelj drugega pa zavarovalnica - v obeh primerih pa finančna institucija upravičencu jamči za obveznost naročnika v primeru neizpolnitve (nepravilne, …) njegove obveznosti.

Mednarodna trgovinska zbornica (International Chamber of Commerce) je leta 1991 prvič izdala enotna pravila za garancije na poziv EPGP 758 (Uniform Rules for Demand Guarantees - URDG 758). Ta odsevajo mednarodno prakso z garancijami na poziv in na smotrn način uravnovešajo zakonite interese upravičenca, nalogodajalca in garanta. Priznavajo jih mednarodne organizacije in strokovna združenja, zakonodajalcem so za zgled pri pripravi nacionalne zakonodaje, banke in podjetja po vsem svetu pa jih uporabljajo pri svojem poslovanju. Enotna pravila za garancije na poziv - EPGP 758 so bila nazadnje revidirana leta 2010, vsebujejo pa tudi vzorčne obrazce.

Enotna pravila za garancije na poziv EPGP 758 veljajo za vse vrste garancij na poziv – tako bančnih kot tudi zavarovalniških, izdanih na podlagi kavcijskega zavarovanja – če je v garanciji navedeno da zanjo veljajo pravila EPGP 758.

V postopkih javnega naročanja v R Sloveniji so ponudniki pogosto napoteni prav na uporabo obrazcev EPGP 758. Ti obrazci skladno z zgoraj pojasnjeno izenačitvijo bančnih garancij in kavcijskih zavarovanj tako predvidevajo možnost, da ponudnik zavaruje svoje obveznosti ali z bančno garancijo ali s kavcijskim zavarovanjem.

Za bančne garancije in garancije izdane na podlagi sklenjenih kavcijskih zavarovanj velja – če so izdane skladno z enotnimi pravili za garancijo za poziv EPGP 758 – da so neodvisne od osnovnega posla in ne smejo vsebovati nobenega vsebinskega pogoja za izplačilo upravičencu. Gre torej za brezpogojne garancije. Garant ne presoja, ali je bila osnovna pogodba izpolnjena ali ne, prav tako ne more uveljavljati ugovorov naročnika nasproti upravičencu.

Iz navedenega torej izhaja, da gre pri kavcijskih zavarovanjih izdanih skladno z enotnimi pravili za garancijo za poziv EPGP 758 za brezpogojno garancijo na poziv upravičenca, pri čemer izpolnitev zavarovalnice ni odvisna od osnovnega posla med upravičencem in naročnikom garancije in tudi morebitno dejstvo, da zahtevek upravičenca do naročnika garancije ne obstaja oz. dejstvo, da ima naročnik garancije do upravičenca morebitne ugovore, ne vpliva na obveznost zavarovalnice za izplačilo zneska. Zavarovalnica se ne more vpletati v posel in preverjati upravičenosti zahteve, kot neutemeljeno pojasnjuje naročnik

Odgovor:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije v tem delu.

Vprašanje št. 113
Datum prejema: 02.10.2017 12:20
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,

Pri vgrajevanju materiala prosimo naročnika da poda natančnejše informacije, če se lahko pri katerih postavkah in pri katerih vgrajujejo izkipni materiali, ter odminiran material 5. ktg.
V kaki frakciji/velikosti se lahko vgrajuje material 5. ktg. ki je miniran, ali ga je potrebno predhodno še mleti/drobiti.

Lep pozdrav.
Odgovor:
Pridobljen material apnenčastega izvora iz izkopov V. kategorije (pridobljen v trasi ceste ali v stranskem odvzemu) se uporabi za izvedbo nasipov iz armirane zemljine, za izvedbo različnih kamnitih drenažnih slojev, posteljice, tampona (nevezenih nosilnih plasti) in nevezanih obrabnih slojev (makadamska vozišča), kot tudi za izvedbo različnih kamnitih zložb oziroma kamnitih opornih ter podpornih zidov (v suhi izvedbi ali v betonu), roliranih zidov, gabionov, za izvedbo oblog nasipnih in vkopnih brežin, jarkov ali objektov (suhih ali v betonu) ter za izvedbo potrebnih zamenjav slabo nosilnih temeljnih tal ali kamnitih temeljnih pet. Samo v primeru manjka drugih manj kakovostnih materialov, se ga lahko uporabi tudi za izvedbo napisov in zasipov.
Tako pridobljen material je potrebno ustrezno pripraviti (npr. drobljenje, sejanje), da ustreza zahtevam glede kakovosti pri izvedbi posameznih vrst del. Dopustna je uporaba samo materialov katerih lastnosti ustrezajo zahtevam glede kakovosti posameznih vrst del.

Vprašanje št. 114
Datum prejema: 02.10.2017 12:17
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,

Zanima nas če za referenco velja tudi lokalna cesta, ki je bila dolžine 1.000m in širine 5m oziroma več.
Odgovor:
Naročnik je objavil spremembo razpisne dokumentacije. Za ustrezno referenco se šteje novogradnja ali rekonstrukcija ali obnova ceste z asfaltno voziščno konstrukcijo široko vsaj 5m in dolžine vsaj 1.000m.Vprašanje št. 115
Datum prejema: 02.10.2017 12:17
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
ali boste kot primerno referenco za podporne in oporne zidove upoštevali tudi pilotno steno?
Odgovor:
Za ustrezno referenco vezano na oporno ali podporno konstrukcijo se šteje tudi pilotna konstrukcija, katere vidni del je dolžine vsaj 50m in višine nad 4,0m.

Vprašanje št. 116
Datum prejema: 02.10.2017 11:52
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Glede na to da naročnik še ni objavil vseh odgovorov na vprašanja, prosimo za prestavitev roka za sprejem ponudbo.

Lep pozdrav.

Odgovor:
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb do 24.10.2017.

Vprašanje št. 117
Datum prejema: 02.10.2017 11:39
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali lahko OVPD pokriva dve funkciji... OVDP za ceste ter OVPD za premostitvene objekta?
Odgovor:
Vsak kader lahko prevzame le eno mesto v delovni skupini (razen odgovornega vodje del). Odgovorni vodja del lahko pokriva še eno področje, pri čemer mora izpolnjevati pogoje za obe področji.

Vprašanje št. 118
Datum prejema: 02.10.2017 11:36
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
ali boste upoštevali reference pri kateri je strokovni kader bil v funkciji vodje gradbišča - ima pa opravljen strokovni izpit in je vpisan v IZS?

Odgovor:
Upoštevane bodo reference, ki po vsebini ustrezajo vsem zahtevam naročnika določenim v Navodilih za pripravo ponudbe.

Vprašanje št. 119
Datum prejema: 02.10.2017 11:24
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnika naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudb. Spremenjen popis z popravki je bil objavljen dokaj pozno, zato bi potrebovali več časa za pripravo konkurenčne ponudbe.

Hvala in lep pozdrav!

Odgovor:
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb do 24.10.2017.

Vprašanje št. 120
Datum prejema: 02.10.2017 10:57
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ugotavljamo, da tekom postopka Javnega naročila naročnik na osnovi vprašanj ponudnikov pomembno spreminja in dopolnjuje razpisne pogoje. Ravno tako naročnik bistveno zamuja z odgovori, saj odgovorov nismo prejeli že od 20.09.2017.
Ker vsak odgovor pomeni ponovno proučitev in presojo vpliva odgovora na ponudbo in ker je ponudba kompleksna in zelo obsežna, prosimo naročnika, da podaljša rok za izdelavo ponudbe najmanj za 14 dni.

Odgovor:
Naročnik je dolžan skladno z določili ZJN-3 objaviti odgovore najkasneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
Rok za oddajo ponudb je podaljšan do 24.10.2017.

Vprašanje št. 121
Datum prejema: 02.10.2017 10:13
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ura je 10 in 10 minut, vi pa še vedno niste odgovorili na vprašanja iz prejšnjega tedna. Vprašanja lahko zastavljamo samo še danes do 14.00 ure, vaši odgovori pa bodo očitno objavljeni po 14.00 uri........Bravo Naročnik!!!!

Odgovor:
Naročnik je dolžan skladno z določili ZJN-3 objaviti odgovore najkasneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.

Vprašanje št. 122
Datum prejema: 02.10.2017 08:56
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Vprašanja

Prosimo , da količine v popisu pri ureditvi planuma na cesti T3a (dolžina 0,76 km, planum 11.240 m2) preverite, ker so v neskladju.
- Zakaj je pri nekaterih objektih 7 % nepredvidenih del v rekapitulaciji objektov ?
- Prosimo da objavite popravljena navodila za pripravo ponudbe v celoti , da ne bo nejasnosti oz. da bo transparentno, kaj velja in kaj ne.
- Prosimo da na popravljenem skupnem popisu del označite vse spremembe, kjer so bile.
- Zakaj je v popisih del za prestavitve vodovodov postavka za katodno zaščito 1 kom, če pa obstaja ločen popis za katodno zaščito ?
Odgovor na vprašanja 1., 2. in 5.:
Naročnik objavlja spremenjen ponudben predračun v postavkah, ki se nanašajo na ureditev planuma na cesti T3a, nepredvidena dela ter na izvedbo prestavitev vodovodov.
Odgovor na vprašanje 3.:
Naročnik sproti objavlja spremembe razpisne dokumentacije.
Odgovor na vprašanje 4:

Naročnik je spremembe v popisu ustrezno označil, pri čemer pa opozarja, da postavke, ki so brisane niso vidne, prav tako obstaja možnost, da kakšna sprememba ni označena, zato je potrebna pri pripravi ponudbe posebna skrbnost.Datum objave: 17.10.2017   07:13
sklop 10
Datum prejema: 11.10.2017 13:37

1. Popis del za cesto T1-a2 – pri količinah , decimalna mesta niso vidna, posledično izračun ročno ni enak izračunu na obrazcu , posledica je
da imajo vsi ponudniki nepravilen izračun glede na tiskano verzijo.
2. Pri rekonstrukciji Viadukta – ni podana debelina asfalta zaščitne plasti , posledica je, da Naročnik po oddaji ponudb postavlja vprašanje ponudnikom
kakšne debeline asfaltov so upoštevali.

Vnaprej, hvala, za popravke omenjenih vsebinsko tehničnih napak pri dokumentaciji razpisa.

Odgovor:

1. Kljub temu, da decimalna mesta niso vidna, je izračun v ponudbenem predračunu pravilen.
Kot je navedeno v Navodilu za pripravo ponudbe, 4.1.3 Oblikovanje ponudbene cene (ponudbeni predračun) mora biti predračun v ponudbi predložen v elektronski obliki (.xls ali .xlsx datoteka) na elektronskem mediju in izpisan na papirju.


2. Debelina asfalta, zaščitne plasti, je enaka 3 cm in je definirana v 3/5.8 Načrt sanacije viadukta pod Nasircem v trasi ceste T-1b1.


[ ]Datum prejema: 11.10.2017 13:24
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
V projektni dokumentaciji so predvideni jaški iz armiranega betona, v popisu del so jaški iz cementnega betona; kaj upoštevati v ceni?

Odgovor:
Gre za jaške iz armiranega cementnega betona kot je razvidno iz PZI projektne dokumentacije in je ponudnikom na voljo pri naročniku na podlagi predhodne pisne zahteve na: milan.burg@gov.si.


[ ]Datum prejema: 11.10.2017 09:53
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni!

V tem trenutku (11.10.2017 ob 9.45 uri) imate na spletni strani objavljena dva excelova dokumenta torej dva popisa del en je poimenovan POPRAVEK ASFALTOV Dostopne ceste- predračun, drugi je poimenovan sprememba PP.

Prosimo za potrditev kateri excel dokument velja, oziroma da odvečne dokumente odstranite.

Odgovor:
Naročnik je objavil zadnji ponudben predračun pod imenom »sprememba PP«.

[ ]Datum prejema: 10.10.2017 13:04
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Kam v ESPD navedemo vrsto in vrednost del vodilnega ponudnika?

Odgovor:
ESPD obrazec ima v delu II: Informacije glede gospodarskega subjekta v razdelku A okence »Ali gospodarski subjekt sodeluje pri postopku oddaje javnega naročila skupaj z drugimi subjekti?«.
Ko gospodarski subjekt odkljuka »Da« se mu odprejo nova podokenca. V podokencu a) navede vsak gospodarski subjekt svojo vlogo v skupini skupaj z vrsto in vrednostjo prevzetih del.


[ ]Datum prejema: 10.10.2017 11:05
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Zakaj za jaške v cesti načrtujete pokrove premera 800 mm v LTŽ izvedbi; ali ne bi bili bolj smiselni premera 600 mm, ki se običajno vgrajujejo v cesti
(kot npr postavka "3/18.1 Načrt ceste T-7
0006 S 4 4 963 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom ..... mm KOS 8,00
"Opomba:
Premer 800mm"")?

Odgovor:
Ponudnik naj ponudi pokrove jaškov skladno z opisom v ponudbenem predračunu.

Datum prejema: 09.10.2017 17:55
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Glede na določilo 2.5.4 Navodil za pripravo ponudbe naročnika sprašujemo, ali se fizično osebo, ki ima s ponudnikom sklenjeno podjemno pogodbo, ali pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, smatra za lasten kader. V kolikor bo odgovor naročnika, da ne, saj gre za uporabo zmogljivosti drugega subjekta naj naročnik pojasni katere dokumente mora ponudnik za to fizično osebo oz. njenega delodajalca predložiti. Prosimo za obrazložitev obeh primerov ločeno, torej za primer podjemne pogodbe in za primer zaposlitve za krajši delovni čas.

Odgovor:
V povezavi z sklicevanjem na kapacitete drugih in izpolnjevanjem ESPD obrazcev podaja naročnik naslednje pojasnilo. V kolikor gre za sklicevanje na kapacitete drugih in ima ponudnik dogovor s podjetjem, kadri podjetja pa ostanejo uradno zaposleni v tem podjetju je potrebno predložiti ESPD obrazec za podjetje. V kolikor kader ne sodeluje preko nekega podjetja pa obstajata dve opciji:
- Sodelovanje po podjemni pogodbi se smatra kot podizvajanje in je potrebno predložiti ESPD obrazec za gospodarski subjekt s katerim je sklenjena podjemna pogodba (če gre za fizično osebo se smiselno izpolni ESPD za fizično osebo),
- Če ponudnik zaposli ta kader (tudi za krajši čas) potem se šteje, da gre za njegov kader in je dovolj ESPD za tega ponudnika.


Datum prejema: 09.10.2017 15:51
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
V odgovoru na vprašanje št. 77 ste odgovorili, da gre tudi v primeru sklenitve pogodbe direktno s fizično osebo za sklicevanje na kapacitete drugih in je potrebno skladno s točko 2.5.4 Navodil za pripravo ponudbe predložiti izpolnjen ESPD obrazec za gospodarski subjekt, ki fizično osebo zaposluje. Odgovor je nelogičen, saj gre v primeru sklenitve civilnopravne pogodbe s fizično osebo za odnos med naročnikom in to fizično osebo, ne glede na to, kje je ta oseba zaposlena. Če naročnik vztraja pri svojem odgovoru, prosim, da navede odgovore na naslednje situacije za kader, ki ga nameravamo angažirati. V Vseh primerih ima ponudnik pogodbeni odnos izključno s fizično osebo, ki je zaposlena pri drugem gospodarskem subjektu, ki na razpisu ne bo sodeloval, svojemu zaposlenemu pa dovoljuje sodelovanje na tem razpisu.
1. Inženir je zaposlen tretjinsko pri treh različnih firmah (33% pri vsaki firmi). Ali morajo vse tri firme izpolniti ESPD (in so tako podizvajalci) in navesti iste reference, čeprav niso v nikakršnem odnosu s ponudnikom?
2. Inženir je v trenutku oddaje ponudbe v pokoju. Ali mora ESPD izpolniti ZPIZ? V kolikor je odgovor ne, v čem je različna situacija, če bi bil zaposlen pri drugem podjetju, saj je narava njegovega pogodbenega odnosa s ponudnikom v obeh primerih enaka (podjemna pogodba z odložnim pogojem)?
3. Inženir je trenutno zaposlen pri podjetju, ki ni registrirano za dejavnost, ki je predmet razpisa. Kako lahko takšno podjetje izpolni ESPD, saj v skladu s točko 3.2.1.1 navodil za pripravo ponudbe izjavlja, da je Gospodarski subjekt registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi (dokazilo: izpolnjen ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi)? Ali takšno podjetje navede napačne podatke, ali pa kader z ustreznimi referencami ne sme sodelovati pri razpisu, saj je zaposlen v napačni firmi?

Odgovor:
V vprašanju št. 77 ni bila omenjena sklenitev pogodbe direktno s fizično osebo zato podaja naročnik dodatno pojasnilo glede izpolnjevanja ESPD obrazcev in sklicevanja na kapacitete drugih.

V kolikor gre za sklicevanje na kapacitete drugih in ima ponudnik dogovor s podjetjem, kadri podjetja pa ostanejo uradno zaposleni v tem podjetju je potrebno predložiti ESPD obrazec za podjetje. V kolikor kader ne sodeluje preko nekega podjetja pa obstajata dve opciji:
- sodelovanje po podjemni pogodbi se smatra kot podizvajanje in je potrebno predložiti ESPD obrazec za gospodarski subjekt s katerim je sklenjena podjemna pogodba (če gre za fizično osebo se smiselno izpolni ESPD za fizično osebo),
- če ponudnik zaposli ta kader (tudi za krajši čas) potem se šteje, da gre za njegov kader in je dovolj ESPD za tega ponudnika.

V kolikor gospodarski subjekt ne prevzema nikakršnih del (gospodarski subjekt pri katerem gre za sklicevanje na kapacitete drugih skladno z 81. členom ZJN-3) ni potrebno, da v ESPD Izpolnijo točko »vpis v poslovni register« oddelka A: ustreznost, dela IV: Pogoji za sodelovanje.

Datum prejema: 09.10.2017 14:24
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ponudbo bomo oddajali skupaj s podizvajalcem. Ali je dovolj, da v ponudbi priložimo samo njegov ESPD?

Odgovor:
Za podizvajalca je dovolj predložen izpolnjen in podpisan ESPD.

Datum prejema: 09.10.2017 13:57
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
V dokumentu Oblikovanje ponudbene cene imate med drugim zapisano, da mora ponudbena cena za izvedbo vključevati
- stroške geološko-geomehanskega in hidrološkega svetovanja (sodelovanja) vključno z izdelavo poročil, zato nas zanima kje imate predviden obseg in količino svetovanj in količino in obseg izdelanih poročil?
- stroške za zaščito okolja v skladu z zakonodajo in podzakonskimi akti... ter v skladu z zahtevami Okoljevarstvenega soglasja (OVS) (navesti številko in datum), nas zanima številko in datum česa in kam v ponudbi je potrebno navesti?

Odgovor:
V ponudbenem predračunu ni ločene postavke vezane na geološko-geomehansko in hidrološko svetovanje (sodelovanje) vključno z izdelavo poročil ter za zaščito okolja v skladu z zakonodajo in podzakonskimi akti. Ponudnik mora navedene stroške vključiti v cene/enoto pri drugih postavkah ponudbenega predračuna.

Datum prejema: 09.10.2017 13:33
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,

objavili ste dva popravljena ponudbena predračuna a) sprememba pp in b) popravek asfaltov dostopne ceste- predračun
Prosimo naročnika, da pojasni kateri je pravi ponudbeni predračun pod točko a ali b

lep pozdrav

Odgovor:
Naročnik je objavil zadnji ponudben predračun z imenom pod točko a) »sprememba PP«.

Datum prejema: 09.10.2017 13:28
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali lahko del obrazca ESPD izpolnimo ročno s kemičnim svinčnikom?

Odgovor:
Ne, ESPD obrazec mora biti izpolnjen na portalu e-naročanje v aplikaciji ESPD, ponudnik ga izpolnjenega natisne, podpiše in predloži v ponudbi.

Datum prejema: 09.10.2017 12:37
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani!

Prosimo, da potrdite, da je dejanski znesek za zavarovanje za primer poškodb oseb in škode, ki ga zahtevate v posebnih pogojih pogodbe za posamezen primer 10.000.000,00 € ali več do maksimalnega kritja 25.000.000,00€!

Citirano iz posebnih pogojev pogodbe:

Podčlen 18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode
V Podčlenu se drugi odstavek nadomesti z:
»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 10.000.000,00 EUR, pri čemer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 25.000.000,00 EUR.«

Hvala!

Odgovor: Potrjujemo pogoj naveden v posebnih pogojih pogodbe.

Datum prejema: 09.10.2017 11:45
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnika prosimo, da ponovno preuči vprašanje in pravilno odgovori na spodaj navedeni vprašanji potencialnega ponudnika:

S podizvajalcem izpolnjujemo kadrovski pogoj. Ali v ESPD obrazcu v oddelku C. Informacija o uporabi zmogljivosti drugih subjektov označimo DA ali NE?

S podizvajalcem izpolnjujemo referenčni pogoj. Ali v ESPD obrazcu v oddelku C. Informacija o uporabi zmogljivosti drugih subjektov označimo DA ali NE?

Tudi podizvajalci so drugi v smislu izpolnjevanja ESPD obrazca.

Odgovor:
V Oddelku C se gospodarski subjekt izjasni, ali se v ponudbi v skladu z 81. členom ZJN-3 sklicuje na kapacitete drugih subjektov, da bi izpolnil naročnikove pogoje za sodelovanje.
V Oddelku D gospodarski subjekt navede, ali namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje, kot to omogoča 94. člen ZJN-3, in, če je to znano, katerim gospodarskim subjektom. Pri tem je Oddelek D namenjen navedbi zgolj tistih podizvajalcev, na katerih zmogljivosti se kandidat oziroma ponudnik ne sklicuje, da bi izpolnil pogoje za sodelovanje, ki jih je določil naročnik. Vsi gospodarski subjekti, na katerih zmogljivosti se v skladu z 81. členom ZJN-3 sklicuje kandidat oziroma ponudnik, da bi izpolnil pogoje za sodelovanje – tudi podizvajalci, so namreč navedeni že v prejšnjem oddelku (Oddelek C).Datum prejema: 09.10.2017 11:04
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali je dovolj, da ima registracijo tisto podjetje, ki bo dejansko opravljalo storitve iz razpisa?

Po praksi DKOM mora biti registriran za dela iz JN tisti, ki izvaja dela.

Odgovor:
Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi. V kolikor gospodarski subjekt ne prevzema nikakršnih del (gospodarski subjekt pri katerem gre za sklicevanje na kapacitete drugih skladno z 81. členom ZJN-3) ni potrebno, da v ESPD Izpolnijo točko »vpis v poslovni register« oddelka A: ustreznost, dela IV: Pogoji za sodelovanje.

Datum prejema: 09.10.2017 11:02
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,

obveščamo vas, da imate napačno razumevanje zakonodaje.
»Gospodarski subjekt« pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.
Vsi, ki imajo pogodbo s fizično osebo, morajo priložiti ESPD obrazec za fizično osebo in ne za njegovega delodajalca, saj se fizična oseba smatra za Gospodarski subjekt.

Naročnika prosimo, da popravi odgovore, da bodo skladni z ZJN-3.

Odgovor:
V kolikor gre za sklicevanje na kapacitete drugih in ima ponudnik dogovor s podjetjem, kadri podjetja pa ostanejo uradno zaposleni v tem podjetju je potrebno predložiti ESPD obrazec za podjetje. V kolikor kader ne sodeluje preko nekega podjetja pa obstajata dve opciji:
- sodelovanje po podjemni pogodbi se smatra kot podizvajanje in je potrebno predložiti ESPD obrazec za gospodarski subjekt s katerim je sklenjena podjemna pogodba (če gre za fizično osebo se smiselno izpolni ESPD za fizično osebo),
- če ponudnik zaposli ta kader (tudi za krajši čas) potem se šteje, da gre za njegov kader in je dovolj ESPD za tega ponudnika.

Datum prejema: 09.10.2017 10:57
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnika prosimo, da naj bo razumen in dopusti predložitev kopij v ponudbi.

Odgovor:
Obrazci predloženi v ponudbi morajo biti predloženi v originalu, v kolikor pa bo ponudnik predložil kakšna referenčna potrdila so le-ta lahko v fotokopiji.

Datum prejema: 09.10.2017 10:53
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali mora ponudnik sam priložiti reference pod točko a in b ali lahko izpolni ta dek s podizvajalcem, ki ima dve referenci za posamezno točko?

Odgovor:
Ponudnik lahko izpolni ta del s podizvajalcem, pomembno je zgolj to da sta obe referenci za posamezno točko predloženi s strani enega gospodarskega subjekta.

Datum prejema: 07.10.2017 10:37
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Prosimo za tolmačenje postavke N 2 4 117 - Izdelava nasipa iz zrnate kamnine pridobljene iz stranskega odvzema v predukopu pred severnim portalom T1
Kaj vse je zajeto v tej postavki? Ali je zajeto tudi posek dreves, odstranitev humusa, .. ureditev stranskega odvzema,..izkop, transport, vgradnja v nasip?
Prosimo za jasen odgovor.

Odgovor:
Skladno z določilom navodil za Oblikovanje ponudbene cene (ponudbeni predračun), je v ceni za izvedbo nasipa iz zrnate kamnine pridobljene iz stranskega odvzema v predukopu pred severnim portalom T1, potrebno upoštevati vse stroške izkopa, priprave, nakladanja, prelaganja, prevoza, razkladanja in vgradnje materiala.
Posek dreves, odstranitev humusa in druga dela za pripravo stranskega odvzema na območju predvkopa pred severnim portalom T1, so vključena v popis del za ″Predukop Divača″.
Pogoji za izvajanje del pri navedenem stranskem odvzemu so podani v Opisu in tehničnih pogojih za izvedbo del, v poglavju 1.3.4.

Datum prejema: 07.10.2017 09:47
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnika lepo prosimo, da nam razloži kako si predstavlja izvedbo postavke 3.9 v sklopu 3.1-2 - Ročni izkop gradbenega jarka....globine do 4 m..... v količini 690 m3?
Zakaj je potrebno toliko izkopati ročno? Kako se to izvede do globine 4 m?

Odgovor:
Upošteva se količina kot je podana v ponudbenem predračunu. Obračun se bo izvedel na podlagi izmere dejansko izvedenih del in ponujene cene/enoto.
Globina za celoten izkop ni 4m, temveč je navedeno do 4m. Povprečna globina cevovoda je med 2,2 in 3,3m.

Datum prejema: 06.10.2017 15:19
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Katero dimenzijo cevi je upoštevati v postavki:
0001 S 4 3 137 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plasjo iz cementnega betona, premera 60 cm, v globini do 1,0 m M1 11,00
"Opomba:
Cev premera DN1200 v globini do 3,0 m" ?

Odgovor:
Ponudnik naj ponudi cevi skladno z opombo k opisu standardne postavke v ponudbenem predračunu.

Datum prejema: 06.10.2017 13:48
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Prosimo da objavite spisek brisanih postavk iz popisa del

Odgovor:
Naročnik ne bo objavil spiska brisanih postavk.
Datum prejema: 06.10.2017 13:40
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Prosimo za pojasnilo postavke:
006 N 41522 Zavarovanje brežine z gabioni (košare dimenzij 100x100x50cm, izdelane iz pocinkanih jeklenih mrež 40/40mm, debelina žice min. 4,5mm, polnjene z zmrzlinsko odpornim kamnitim materialom zrnavosti 50-100 mm). Gabioni imajo na dnu podaljašno mrežo dolžine min KOS 675,00 Po popisu je dimenzija gabionov 100x100x50cm; po projektu 50x50x100cm... kaj je pravilno?

Odgovor:
Ponudnik naj ponudi gabione skladno z opisom postavke v ponudbenem predračunu.

Datum prejema: 06.10.2017 13:32
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Katero cev naj upoštevamo v postavki "0004 S 43152 Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m (polna cev PEHD DN200, podložna plast iz drobljenca 8-16mm, obsutje cevi z drobljencem 8-16mm v debelini 20cm nad temenom cevi) - povezava vzdolžne drenaže zidu z iztočno glavo. M 14,00" poliestersko ali PEHD?

Odgovor:
Ponudnik naj ponudi cevi kot je navedeno v oklepaju pri opisu postavke v ponudbenem predračunu, ta je »polna cev PEHD DN200, podložna plast iz drobljenca 8-16mm, obsutje cevi z drobljencem 8-16mm v debelini 20cm nad temenom cevi«.

Datum prejema: 06.10.2017 13:31
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
Zaradi nenehnega dopolnjevanja ponudbenega predračuna in spreminjanja postavk in glede na to da le te še sedaj niso dokončno usklajene glede na zahteve v tehničnem poročilu prosimo naročnika da razmišlje o ponovni prestavitvi roka za oddajo, saj je popis v 90 zavihkin in zaklenjen ponudniki ne moremo kar tako spreminjati cen, saj je za to potreben čas in prelged celotne zadeve.
Predlagamo, da naročnik še enkrat pregleda celotno dokumentacijo/popise in le te uskladi z tehničnimi poročili in zahtevami ponudnikov, ker bo v nasprotnem primeru prihajalo do aneksov in podražitev del.

Odgovor:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe.

Datum prejema: 06.10.2017 10:14
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,

Prosimo naročnika za pojasnila in sicer:
1) V vprašanju 92 ste odgovorili da se lahko za nasipe/posteljico 3. ktg uporabi izkopne materiale. V novih popisih je pri določenih postavkah dopisano da se uporabi izkopni material pri določenih pa ni nič dopisano. Zanima nas ali se lahko potem pri vseh navozih (razen tampona) uporabi izkopni material, glede na to da ni izracno dopisano v vseh postavkah da se vgrajuje izkopni material?!
2) Pri meteornem odovnjavanju je pri določenih postavkah napisano da se vgradijo PP cevi na posteljico iz kamnitih zrn, nato pa sledi postavka za komplet obbetoniranje teh cevi. Ali bi se tu moralo polagati na betonsko posteljico in komplet obbetonirati, ker določene postavke so definirane na ta način?!
3) V popisih ni razvidno za LTŽ pokrove da morajo biti periforirani, v tehničnih poročilih pa piše da morajo biti periforirani. Ali morajo biti čist vsi pokrovi na celotnem projektu periforirani?
4) V tehničnih poročilih piše da so določene drenaže sestavljene v kombinaciji iz drenažno kalanizacijksih (DK) in drenažnih cevi. V popisih ni nikjer navedenih DK cevi?!
5) Pri izvedbi globinskega odvodnjavanja je navedeno da se vgrajujejo PP cevi, v tehničnih poročilih piše da so cevi SN8 (priključki) in SN10 (glavni vod), iz popisov ni razvidno katere cevi morajo biti SN8 ali SN10 (razen pri zavihku meteorna odvodnja T-1b2 so definirane)?!
6) V vodilni mapi oz recenziji piše da bi morali umirjevalni jaški biti plastični, kar je projektant potrdil da bo spremenjeno, v popisih pa so še vedno umirjevalni jaški iz betona?!
7) V novih popisih je izvzeto pazljivo miniranje 5ktg. pa nas zanima če izvajalec kljub temu lahko izvaja pazljivo miniranje, ker je postavka definirano kot samo izkop 5. ktg.
Glede na zelo slabo definirane popise del in ujemanje le teh z tehničnimi poročili, predlagamo da naročnik/projektant pregleda še enkrat vso projektno doumentacijo in zadeve uskladi in dopolni popise kot je treba, da ne bo potem prihajalo do nepotrebnih dodatnih del in aneksov v času izvedbe del, kar je očitno že praksa v naši državi, za kar pa nihče ne odgovarja. Veliko krivde pa leži na slabo izdelanih/usklajenih projektih za kar pa projektanti dobijo zelo dobro plačano, odgovarjajo pa za nič kar je narobe v projektih!!
Prosimo naročnika za pojasnila na podlagi zgoraj navedenih vprašanj.

Odgovor:
1. Skladno z določili poglavja 1.3.4 dokumenta Opis objekta in tehničnih pogojih za izvedbo del, se pri gradnji nasipov in zasipov na dostopnih cestah, v prvi vrsti porabi ves za to še primeren material pridobljen pri izvedbi vkopov dostopnih ceste ter objektov na njih (flišnega ali apnenčastega izvora). Preostali, manjkajoči del kamnitega materiala za izvedbo nasipov in zasipov, material za izvedbo nasipov iz armirane zemljine, ter predvsem material za izvedbo različnih kamnitih drenažnih slojev, posteljice, tampona (nevezanih nosilnih plasti) in nevezanih obrabnih slojev (makadamska vozišča), kot tudi kamniti material potreben za izvedbo različnih kamnitih zložb oziroma kamnitih opornih ter podpornih zidov (v suhi izvedbi ali v betonu), roliranih zidov, gabionov ipd., kamniti material potreben za izvedbo oblog nasipnih in vklopnih brežin, jarkov ali objektov (suhih ali v betonu), ter kamniti material za izvedbo potrebnih zamenjav slabo nosilnih temeljnih tal ali kamnitih temeljnih pet, se pridobi z izkopom hribine apnenčastega izvora v trasi načrtovanega drugega tira, na območju vkopa pred severnim portalom predora T1.

2. V postavkah, kjer je predvideno, da se odvodne cevi obbetonirajo, je potrebno upoštevati, da se le te polagajo na betonsko posteljico.

3. Skladno z določili tehničnih poročil morajo biti LTŽ pokrovi perforirani.

4. Vse drenažne cevi so prikazane in popisane v 3/6.1 Načrt ceste T-1b2. Ker je sistem odvodnjavanja cestišča urejen z asfaltnimi muldami in požiralniki z rešetko, ki so predvideni na vsakih 40m, so uporabljene gibljive drenažne cevi 150, ki se nato direktno iztekajo v požiralnike. DK cevi ni predvidenih, zato jih tudi v popisu ni.

5. Pri vseh načrtih cest (razen meteorne odvodne za cesto T-1b2), se za iztoke iz požiralnikov upošteva SN8. Cevi, ki gredo pod cesto pa so obbetonirane.

6. Ponudnik naj ponudi jaške skladno z opisom postavke v ponudbenem predračunu.

7. V skladu z določili Dopolnil splošnih in posebnih tehničnih pogojev, IV. knjiga, št. 21: Izkopi – Razvrstitev zemljin in kamnin ter skladno s TSC-ji, se izkop V. kategorije kamnine izvede z miniranjem ali izjemoma z rezkanjem.