Dosje javnega naročila 007610/2017
Naročnik: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško
Storitve: Povečan obseg pri Nadzoru kakovosti pri dobavi in zamenjavi vzbujalnika glavnega generatorja
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodnega javnega razpisa

JN007610/2017-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 18.08.2017
JN007610/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 25.08.2017
Zahtevek za revizijo

    JN007610/2017-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL)

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
SI
Krško
Slovenija
Nabava
vlasta.kozole@nek.si
+386 74802489
+386 74822888

Internetni naslovi
https://www.nek.si
https://www.nek.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Povečan obseg pri Nadzoru kakovosti pri dobavi in zamenjavi vzbujalnika glavnega generatorja
Referenčna številka dokumenta: Aneks št.4 - pog.št. 3160505
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Povečan obseg pri Nadzoru kakovosti pri dobavi in zamenjavi vzbujalnika glavnega generatorja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 67.750,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZDA
II.2.4 Opis javnega naročila
Povečan obseg pri Nadzoru kakovosti pri dobavi in zamenjavi vzbujalnika glavnega generatorja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 50 Direktive 2004/25/EU
  • Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive

Razlaga:
Pri izdelavi vzbujalnika v sklopu modifikacije 1051-GN-L je prišlo do težav (nepredvidljivih dogodkov) pri testih vzbujalnika (PDR-7, PDR-8), ki so se izvajali pri dobavitelju vzbujalnika v sklopu odobrenega QC plana. Zaradi odpravljanje težav v med testiranjem, se bo povečal časovni obseg izvedbe testiranja za štiri dni. Zaradi tega se bo tudi za štiri dni povečal časovni obseg neodvisnega nadzora, po pogodbi 3160505 "Neodvisni nadzor pri dobavi in zamenjavi vzbujalnika glavnega generatorja". Gre za nepredvidljive dogodke, ki jih ni mogoče pripisati naročniku. Skladno s sklepom naročnika št. 117/17 se to javno naročilo – Aneks št. 4 sklepa po postopku s pogajanji z objavo, in po č. točki 1. odstavka 46. člena ZJN-3.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007610/2017-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 18.08.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: aneks št.4 - pog.št.3160505
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
23.08.2017
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MARTING, d.o.o.
Nova cesta 171
10000
HR
Zagreb
Hrvaška
+385 13664090
+385 13664094
https://www.marting.hr
Da
Institut za elektroprivredu, d.d.,
Koturaška c. 51
10000
HR
Zagreb
Hrvaška
srecko.bojic@ie-zagreb.hr
+385 16171538
+385 16171153
https://www.ie-zagreb.hr
Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 67.750,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 67.750,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.08.2017