Dosje javnega naročila 007660/2017
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Ureditev trga pred Razorjem v Kranjski Gori
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007660/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.08.2017
JN007660/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.08.2017
JN007660/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2017
JN007660/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.09.2017

    JN007660/2017-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.siOddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev trga pred Razorjem v Kranjski Gori
Referenčna številka dokumenta: 430-19/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nadaljevanje obnove Borovške ceste v Kranjski Gori in sicer od križišča s Koroško ulico do pričetka ulice dr. Josipa Tičarja v dolžini cca 125 m.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.08.2017
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN007660/2017-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 22.08.2017


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Naročnik objavlja spremenjeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, spremenjen Obrazec št. 20 Predračun in spremenjen PZI projekt za izvedbo meteorne kanalizacije.
VII.2 Druge dodatne informacije
Spremenjena dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, vsi spremenjeni obrazci in spremenjena PZI dokumentacije je na voljo:
http://www.obcina.kranjska-gora.si