Dosje javnega naročila 007734/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža opreme Pod turnom 4
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 134.900,00 EUR

JN007734/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.08.2017
JN007734/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2017
JN007734/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.10.2017
JN007734/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.10.2017
Zahtevek za revizijo

    JN007734/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Damian Žerjal
damian.zerjal@ljubljana.si
+386 13064445
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/219560/VELJAVNA._RD._24._8._2017.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/219560/espd/ESPD._24.8.17.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža opreme Pod turnom 4
Referenčna številka dokumenta: 430-1523/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža opreme Pod turnom 4
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
39200000
39710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža opreme Pod turnom 4
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 13.11.2017
Konec: 15.12.2017
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.09.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.11.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.09.2017   10:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.09.2017   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.08.2017