Dosje javnega naročila 007969/2017
Naročnik: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Blago: Omare za vagone Eas
ZJN-3: Odprti postopek

JN007969/2017-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 05.09.2017
JN007969/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2017
JN007969/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 06.12.2017

    JN007969/2017-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2017/S 170-349304
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Emir Kambur
emir.kambur@slo-zeleznice.si
+386 12914324
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/220183/Omare_za_vagone_Eas_Ponovljen_postopek_SŽ-VIT.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Emir Kambur
emir.kambur@slo-zeleznice.si
+386 12914324

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si

I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Omare za vagone Eas
Referenčna številka dokumenta: 102/2017/28
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
60 kompletov omar za vagone Eas
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Omare za vagone Eas
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.10.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.10.2017   12:00
Kraj: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.09.2017   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.09.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.09.2017   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za detajlni izris omar, ki jih želite. Prav tako potrosimo za podatke o materialu, okovju, izvedbi,...

Iz posredovane dokumentacije tega podatke na zasledimo.

Hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni,

vsi podatki, ki jih ponudnik potrebuje za izdelavo ponudbe so razvidni iz razpisnega obrazca tehnične zahteve in priložene risbe. V tehničnih zahtevah so prav tako podani sklici na standarde katerim morajo ponujene omare ustrezati.

lep pozdrav
Datum objave: 15.09.2017   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v omenjenem "tehničnem opisu" ni podatka o omarah (dimenzija, material (iveral, ultrapas, vezana plošča, MDF,...), kvaliteta okovja, montažno, demontažno, kjučavnica ,...)

Kot vidite je potrebnih kar nekaj ključnih informacij, da pripravimo ustrezno ponudbo.

Če teh informacij ni, ponudbe ne moremo formirati. Ne mi, ne konkurenca...

Prosimo za jasne opise, da se ognemo težavam (vsi mi).

Hvala za razumevanje

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je mnenja, da so vse, za pripravo ponudbe, potrebne informacije v tehničnih zahtevah.

V prvi točki tehničnega opisa so podani jasni sklici na zavezujoče predpise – Kodeks UIS 571-, ERRI B12/RP17, EN 15085: 1-5, EN 15085-2, EN 3834/2. Kot je napisano v prvi točki, gre za tipski vagon, izdelan po določilih Kodeksa UIC 571-2, poglavja 3.1. (vagon Eas/Eaos), obstoječa izvedba omare pa je prikazana v priloženi risbi št. 42-20-000. Odstopanja oz. želena modifikacija omare od osnovne risbe pa so podana v drugi točki tehničnega opisa.

lep pozdrav