Dosje javnega naročila 007702/2017
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Blago: Nerjaveča pločevina in profili
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 108.275,98 EUR

JN007702/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.08.2017
JN007702/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.08.2017
JN007702/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.10.2017
JN007702/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.02.2018
JN007702/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007702/2017-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si/
http://www.elektro-primorska.si/razpisi/aktualni-razpisi-1


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nerjaveča pločevina in profili
Referenčna številka dokumenta: 11-B/NMV/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava nerjaveče pločevine in profilov - dopolnitev


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.08.2017
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN007702/2017-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 24.08.2017


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Sprememba količin (4.1. obrazec predračuna). Sprememba vzorca pogodbe (16. člen - končne določbe). Sprememba je razvidna iz razpisne dokumentacije (V2).
VII.2 Druge dodatne informacije
Naročnik je objavil novo verzijo razpisne dokumentacije (V2). Razpisna dokumentacija se nahaja na spodnji povezavi:
http://www.elektro-primorska.si/razpisi/aktualni-razpisi-1