Dosje javnega naročila 007976/2017
Naročnik: OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec
Gradnje: Gradnja Kanalizacija Brod
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 262.537,12 EUR

JN007976/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.09.2017
JN007976/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.11.2017
JN007976/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.02.2018
JN007976/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.03.2018
JN007976/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2018

    JN007976/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOGATEC
Tržaška cesta 50A
1370
SI
Logatec
Slovenija
Tržaška cesta 50 a, Logatec
obcina.logatec@logatec.si
+386 17590600
+386 17590620

Internetni naslovi
http://www.logatec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/220751/PJN_Občina_Logatec_gradnja_Kanalizacija_Brod.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja Kanalizacija Brod
Referenčna številka dokumenta: 430-12/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Z javnim naročilom se izbira izvajalec izgradnje sekundarne kanalizacije na območju Brod v Logatcu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.09.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.09.2017   10:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Občine Logatec - 1. nadstropje Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.09.2017   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik sprejema vprašanja glede objave o naročilu izključno preko Portala javnih naročil. Naročnik bo odgovore na postavljena vprašanja posredoval preko Portala javnih naročil najkasneje do 15. 9. 2017 do 13.00 ure.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.09.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.09.2017   10:00

VPRAŠANJE
Prosimo vas za obrazce Razpisne dokumentacije v Word obliki.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik je spletni strani http://www.logatec.si/index.php/razpisi-j-narocila/javna-naroila/5282-javno-narocilo-gradnja-kanalizacija-brod objavil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v word obliki.


Datum objave: 11.09.2017   10:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali pogoj iz RD: " Gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranih transakcijskih računov oziroma nima dospelih, neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu " velja tudi za nominiranega podizvajalca??

Hvala in lp

ODGOVOR
Ne.
Datum objave: 11.09.2017   10:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kolikšna je vrednost del?

LP

ODGOVOR
Ocenjena vrednost je navedena na strani 2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in znaša 237.189,33 EUR brez DDV.Datum objave: 12.09.2017   15:27
VPRAŠANJE
Ali lahko upoštevamo pvc cevi sn8 za kanalizacijo?

ODGOVOR
Pozdravljeni, odgovor je ne.
Datum objave: 12.09.2017   15:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kdo je sploh prodajalec v Republiki Sloveniji za te vaše kameninaste cevi??

Vas opozarjamo , če nista vsaj dva ponudnika v SLO bomo vplačali revizijo nad RD.!

LP

ODGOVOR
Pozdravljeni,
ponudniki keramičnih cevi so v Evropski uniji, kjer obstaja enotni trg.
Datum objave: 12.09.2017   15:29
VPRAŠANJE
Jaški iz betonskih cevi???'
Kaminaste cevi ???

Halo nas imate za norca!?, Saj je očitno popis del tako pripravljen , da je nekomu pisan na kožo??!!

Prosimo vas, da spremenite Revizijske jaške iz betona v poliester ali PP ali polietilen kjer lahko zagotovimo vodotesnost kanalizacije ( jaškov ) !!
Prav tako cevi , da spremenite na PVC ali PP ali poliester!! Da lahko zagotovimo vodotesnost kanala.!!

Hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik ne bo spreminjal zahteve glede vrste cevi in jaškov. Ponudniki morajo predložiti ponudbo, ki bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije.

Datum objave: 12.09.2017   15:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim vas , da objavite vsaj dva ponudnika teh vaših cevi za kanalizacijo v Republiki Sloveniji.

Lp

ODGOVOR

Pozdravljeni,
ponudniki keramičnih cevi so v Evropski uniji, kjer obstaja enotni trg.Datum objave: 12.09.2017   15:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zakaj te keramične cevi saj ne Živimo v Nemčiji temveč v Sloveniji.??

A ni škoda davkoplačevalskega denarja ??

LP

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik ne bo spreminjal zahteve glede keramičnih cevi, ker je trajnost keramičnih cevi praktično 2 krat večja od ostalih materialov in ker cena dobave in polaganja keramičnih cevi predstavlja majhen delež od celotne vrednosti investicije (izkopi, zasipi, vzpostavitev v prvotno stanje, asfaltacija). Občina se je odločila za kakovostnejšo in trajnejšo rešitev.
V podkrepitev pravilne odločitve občine, so pridobljene dobre izkušnje pri gradni sanitarne kanalizacije Rovte, ki je v celoti iz keramičnih cevi v dolžini 5.200 m ter pri gradnji kanalizacije Gor. Logatec – Kalce v dolžini 3.300 m.
Dosedanja manjša uporaba keramičnih cevi je po našem mnenju predvsem v nepoznavanju keramičnih cevi ter neupravičenem izogibanju izvajalcev del pred polaganjem keramiki.

Datum objave: 12.09.2017   15:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosim vas , da lahko upoštevamo tudi PVC cevi za kanalizacijo.

Hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik ne bo spreminjal zahteve glede vrste cevi in jaškov. Ponudniki morajo predložiti ponudbo, ki bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije.
Datum objave: 12.09.2017   15:31
VPRAŠANJE
Ali nudimo betonske jaške ?

ODGOVOR
Pozdravljeni,
v popisu je zahtevana vgradnja betonskih jaškov. Revizijski jaški na kanalizaciji so vodotesni betonski DN 1000 (po DIN 4032). Spodnji del jaška predstavlja betonska baza. Srednji del je sestavljen iz različno dolgih segmentov betonskih cevi DN 1000. Zgornji del se zaključi z reducirnim komadom 100/60 90 cm (ali 60). Pokrov jaška je LTŽ fi 600 mm z zaklepom, N= 400 kN je vgrajen v armiranobetonski venec. Jašek je vodotesen, ker ima na spojih vgrajeno tesnilno gumo. Natančno višino jaška se zagotovi z distančnimi obroči (po DIN) ustrezne višine da ne prihaja do posedanja pokrovov.
Datum objave: 12.09.2017   15:31
VPRAŠANJE
Prosim vas če objavite ponudnike za te vaše keramične cevi.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
ponudniki keramičnih cevi so v Evropski uniji, kjer obstaja enotni trg.
Datum objave: 12.09.2017   15:31
VPRAŠANJE
Ali gre za teren IV. Ktg.?

ODGOVOR
Pozdravljeni,
skladno s popisom del je predvidena sestava terena sledeča:
- izkop III. kat. – 50 %,
- izkop IV. – V. kat. – 40 %,
- ročni III. – IV. kat. – 10 %.
Datum objave: 12.09.2017   15:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za pojasnilo da pod postavko dobava in polaganje/montaža kameninastih cevi DN 200 mm
pravilno razumemo, da so to cevi iz keramike in ne betona.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
pravilno razumete, da gre za cevi iz keramike.

Datum objave: 12.09.2017   15:36
VPRAŠANJE
Kdo so ponudniki cevi ketamicnih

ODGOVOR
Pozdravljeni,
ponudniki keramičnih cevi so v Evropski uniji, kjer obstaja enotni trg.
Datum objave: 12.09.2017   15:36
VPRAŠANJE
Nabava, dobava in polaganje/montaža kameninastih cevi DN 250 mm (nosilnost 60KN/m) po EN 295 z EPDM spojko v zahtevanem padcu na pripravljeno peščeno posteljico. m' 702,80


za kater material gre pri kameninastih ceveh

ODGOVOR
Pozdravljeni,
gre za keramične cevi.

Datum objave: 12.09.2017   15:37
VPRAŠANJE
Na portalu JN ne najdemo objavljenih obrazcev RD v Word obliki ??

ODGOVOR
Pozdravljeni,
od. 11.9.2017 so objavljeni na naročnikovi spletni strani.
Datum objave: 14.09.2017   15:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, da pri izkopih postavke ki vsebujejo izkop IV-V. kategorije razdelite količino posebej za IV.kategorijo in posebej za V.kategorijo, saj je cena za eno in drugo bistveno različna.

lp

ODGOVOR
Pozdravljeni,
pri izkopih postavke, ki vsebujejo izkop IV in V kategorije (b. izkop IV-V. kat. - 40 %) se upošteva izkop v razmerju 25 % za V kategorijo ter 75 % za IV kategorijo glede na podano količino.
Datum objave: 14.09.2017   15:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na to , da mate ocenjeno vrednost javnega naročila je najverjetneje projektant pridobil ponudbo od proizvajalca cevi za ceno.

Tako da lahko objavite kje je pridobljena ponudba za cevi?

LP

ODGOVOR
Pozdravljeni, ocenjena vrednost je bila podana na podlagi sorodnih, preteklih projektov oziroma izkušenj.