Dosje javnega naročila 006373/2017
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-080/17; Preplastitev vozišča na R2-449, odsek 0315 Lenart–Gornja Radgona od km 0.080 do 0.790 in odsek 1543 Priključek Lenart-Lenart od km 0.320 do 0.640.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 601.387,34 EUR

JN006373/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.06.2017
JN006373/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2017
JN006373/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.09.2017
JN006373/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.09.2017
JN006373/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.11.2017
Zahtevek za revizijo

    JN006373/2017-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-080/17; Preplastitev vozišča na R2-449, odsek 0315 Lenart–Gornja Radgona od km 0.080 do 0.790 in odsek 1543 Priključek Lenart-Lenart od km 0.320 do 0.640.
Referenčna številka dokumenta: 43001-63/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Preplastitev vozišča na R2-449, odsek 0315 Lenart–Gornja Radgona od km 0.080 do 0.790 in odsek 1543 Priključek Lenart-Lenart od km 0.320 do 0.640.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 492.940,44 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: odsek 0315, cesta R2-449 Lenart - Gornja Radgona, odsek 1543, cesta R2-449 priključek Lenart - Lenart
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006373/2017-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 29.06.2017


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
19.09.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.
Bakovska ulica 31
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 475.162,38 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 492.940,44 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.09.2017