Dosje javnega naročila 008007/2017
Naročnik: OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec
Gradnje: Konservatorsko restavratorska dela na enotah kulturne dediščine, ki je v lasti Občine Logatec
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 67.008,50 EUR

JN008007/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.09.2017
JN008007/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2017
JN008007/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.10.2017
JN008007/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.10.2017

    JN008007/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOGATEC
Tržaška cesta 50A
1370
SI
Logatec
Slovenija
Renata Gutnik
renata.gutnik@logatec.si
+386 17590633

Internetni naslovi
https://www.logatec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/221026/Razpisna_dokumentacija_dediscina_Logatec_VNOS.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Konservatorsko restavratorska dela na enotah kulturne dediščine, ki je v lasti Občine Logatec
Referenčna številka dokumenta: 430-13/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so konservatorsko restavratorska dela na enotah kulturne dediščine, ki je v lasti Občine Logatec.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so: konservatorsko restavratorska dela na enotah kulturne dediščine, ki je v lasti Občine Logatec:
- Kapelica sv. Jožefa, EŠD 18612,
- Kapelica sv. Martina, EŠD: 18613,
- Kapelica v Ponikvah, EŠD: 21531,
- Spomenik padlim v NOB v Gorenjem Logatcu, EŠD: 21502,
- Spominska kapela padlim v 1. svetovni vojni, EŠD: 18610,
- Spominsko znamenje Ljubi Bavdek, EŠD: 21534,
- Spominsko znamenje partizanom na Židovniku - Petkovec, EŠD: 21537,
- Spominsko znamenje pri hiši Brod 13, EŠD: 18634,
- Spominsko znamenje žrtvama črne roke pri Jački, EŠD: 21519,
- Znamenje na Tovarniški cesti, EŠD: 18633.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.09.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.09.2017   11:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Občine Logatec, v 1. nadstropju Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.09.2017   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik po posredoval odgovore na morebitna vprašanja preko Portala javnih naročil najkasneje do 15. 9. 2017 do 13. ure.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.09.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.09.2017   09:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika naprošamo, da popravi razpisno dokumentacijo v delu, kjer zahteva dokazila za odgovornega vodjo restavratorskih del.
Restavratorji niso člani Inženirske zbornice Slovenije, prav tako ne morejo izpolnjevati pogojev po ZGO-1.

Pogoje za restavratorje določa Zakon o varstvu kulturne dediščine, ki navaja strokovni izpit.
Ker gre za konservatorsko restavratorske posege in ne GO dela je potrebno uporabiti določila ZVKD-1 in ne ZGO-1.

S spoštovanjem

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik obvešča ponudnike, da je na spletni strani http://logatec.si/index.php/razpisi-j-narocila/javna-naroila/5283-javno-narocilo-konservatorsko-restavratorska-dela-na-enotah-kulturne-dediscine-ki-je-v-lasti-obcine-logatec objavil spremembo Pogoja 2 - Odgovorni vodja restavratorskih del (stran 20 prvotne razpisne dokumentacije).

Ponudniki naj spremembo upoštevajo pri pripravi ponudbe.

S spoštovanjem.