Dosje javnega naročila 008118/2017
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: JAVNO NAROČILO ZA "NAJEM STORITVE HIBRIDNEGA OBLAČNEGA INFORMACIJSKEGA OKOLJA"
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 699.600,00 EUR

JN008118/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.09.2017
JN008118/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.09.2017
JN008118/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.10.2017
JN008118/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.10.2017
JN008118/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2017
JN008118/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.12.2017
JN008118/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.01.2018
JN008118/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.01.2018

    JN008118/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 175-358629
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Zlatko Ficko
zlatko.ficko@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
https://www.sidg.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/221099/Za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
d.o.o.
I.5 Glavna področja dejavnosti
gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNO NAROČILO ZA "NAJEM STORITVE HIBRIDNEGA OBLAČNEGA INFORMACIJSKEGA OKOLJA"
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročnik vabi vse zainteresirane kandidate (ponudnike) k oddaji prijave (ponudbe) v postopku oddaje javnega naročila za najem storitev hibridnega oblačnega informacijskega okolja za zadostitev potreb
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis javnega naročila je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.10.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
27.10.2017
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.09.2017   12:00

Dodatne informacije:
ROK ZA PREJEM PRIJAV:
9.10. 2017 do 10:00 ure.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.
JAVNO ODPIRANJE PRIJAV:
9.10. 2017 ob 10:30 uri na lokaciji: Slovenski državni gozdovi, d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.09.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.09.2017   08:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Na razpisni dokumentaciji kot pogoj izpostavljate obvezen ogled izbranih lokacij izvajanja storitve. Za katerega se moramo dogovoriti najkasneje do 20.9.2018, je ta podatek pravilen ali gre za tiskarsko napako v razpisni dokumentaciji in je mišljeno 20.9.2017?
V naprej hvala za odgovor.


ODGOVOR

Gre za napako, rok za dogovor za ogled je 20.9.2017.


Datum objave: 03.10.2017   12:41
VPRAŠANJE
Naročnik navaja, da mora imeti ponudnik vsaj enega usposobljenega strokovnjaka z Veeam VMCE certifikatom. Predlagamo spremembo progoja. Naročnik naj preverjanje usposobljenosti izvajanja storitev na tehnologiji VEEAm preveri z ustrezno referenco ali pa naj pogoj nadomesti z zahtevo po enem Veeam VMTSP strokovnjaku.


ODGOVOR
Naročnik je predlog upošteval in objavil popravek.
Pogoj 2.p) se spremeni v: vsaj enega usposobljenega strokovnjaka z Veeam VMTSP certifikatom.
Datum objave: 03.10.2017   12:42
VPRAŠANJE
Naročnika navaja da mora imeti ponudnik vsaj dva usposobljena strokovnjaka z VMware CErtified Professional vSphere 6 – Cloud. Naročniku predlagamo da spremeni pogoj v zahtevo, da ima ponudnik najmanj enega usposobljenega certifikata VMware Certified Professional 5 Data Center Virualization ali Cloud.


ODGOVOR
Zahteva se zavrne, saj verzija VMware Certified Profesional 5 - Datacenter ali Cloud ni aktualna.Datum objave: 03.10.2017   12:43
VPRAŠANJE
Naročniku predlagamo da umakne pogoj za vsaj dva usposobljena strokovnjaka z MCSE in VMware Certified Professional vSphere 6 – Datacenter, ker je nesmislen. Naročnik zahteva kombinacijo certifikatov dveh različnih vendorjev v eni osebi. MSCE strokovnjake zahteva že v drugih pogojih , prav tako druge VMWARE certifikate.


ODGOVOR
Naročnik je predlog delno upošteval in objavil popravek.
Pogoj 2.n) se spremeni v: vsaj dva usposobljena strokovnjaka z VMware Certified Professional vSphere 6 – Datacenter.
Datum objave: 03.10.2017   12:44
VPRAŠANJE
Naročniku predlagamo da umakne zahtevo po vsaj dveh usposobljenih strokovnjakih MCSE: Data Platform. Zopet gre za nerazumno kombinacijo certifikatov ki onemogočajo prijavo večim ponudnikom. Imamo verjetno največje število uporabnikov v Sloveniji, ki uporabljajo naše oblačne storitve, a takšne kombinacije certifikatov ne moremo zagotoviti. V primeru da naročnih ne bo umaknil pogoja, predlagamo da ga spremeni v kakšen drug MSCE certifikat, oz naj poda zahtevo po npr. 3 (treh) usposobljenih MSCE strokovnjakih iz področja (messaging, Server Infrastucture, Privat Cloud).


ODGOVOR
Zahteva se zavrne, saj potrebujemo tudi znanja iz podatkovnih zbirk proizvajalca Microsoft in je za to predpisan certifikat MCSE - Data Platform.Datum objave: 03.10.2017   12:45
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva da mora ponudnik predložiti dokazila da ima vsaj dva usposobljena strokovnjaka z Service Desk Analyst certifikatom. Naročniku predlagamo da umagne pogoj, v kolikor želi prejeti več kot eno ponudbo. Naročniku predlagamo, da pogoj nadomesti z zahtevo za koliko končnih uporabnikov ponudnik zagotavlja storitev Service deska na segmentu poslovnih strank (npr. 5000).


ODGOVOR

Zahteva se zavrne, saj so za potrebe zahtevane podpore nujno potrebna znanja in poznavanje procesov v organizirani podpori uporabnikov. Certifikat se lahko nadomesti s Help Desk Support Center Analyst.


Datum objave: 03.10.2017   12:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnik zahteva da mora ponudnik predložiti dokazila da ima vsaj dva usposobljena strokovnjaka i ITIL Expert certifikatom. Naročniku predlagamo, da pogoj iz zahteva dva usposobljena strokovnjaka z ITIL Foundation Certificate in IT Service Management. Naročnik namreč usposobljenst ponudnika preverja tudi z referencami. Kombinacija pogojev namreč omogoča prijavo na razpis naročnika samo enemu ponudniku.


ODGOVOR

Naročnik je predlog delno upošteval in objavil popravek.
Pogoj 2.a) se spremeni v: vsaj enega usposobljenega strokovnjaka z ITIL Expert certifikatom,Datum objave: 03.10.2017   12:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja, da mora biti ponudnik VEEAM Gold partner. Da si bo lahko naročnik razširil nabor prejetih ponudb, predlagamo da zahtevo spremeni v VEEAM Silver partner.


ODGOVOR

Naročnik je predlog upošteval in objavil popravek.
Pogoj 1. alineja 3) se spremeni v: Veeam (Silver partner) in veljavno Service provider pogodbo.Datum objave: 03.10.2017   12:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnik navaja da mora Ponudnik predložiti izpis o vsaj enkrat letno opravljenem varnostnem zunanjem pregledu informacijskega okolja s priznanim orodjem za odkrivanje varnostnih pomanjkljivosti na oddaljenih sistemih. Pogoj je tudi, da je storitev izvedel usposobljen izvajalec za tovrstne preglede, kot na primer certificirani etični vdiralec (Certified Ethical Hacker). Pogoj je, da je zunanji pregled opravil neodvisni izvajalec, ki lastniško ni povezan s Ponudnikom.

Pogoj, ki ga navaja naročnik je nesmislen v primeru da ponudnik dokaže da ima vzpostavljen sistem zagotavljanja Informacijske varnosti in to dokazuje s certifikatom ISO 27001. Predlagamo da naročnik umakne pogoj. oz prizna usposobljenost ponudniku, ki ima ustrezen certifikat iz informacijske varnosti, ki ga naročnik sicer navaja v kriterijih točkovanja.

ODGOVOR

Naročnik je predlog delno upošteval in objavil popravek.
Zahteve 010.010, podane v dokumentu »01_Specifikacija zahtev narocnika.pdf« ni potrebno izpolniti v primeru, da ima ponudnik in vsi njegovi partnerji (skupna ponudba, ponudba s podizvajalci) vzpostavljen standard ISO 27001.Datum objave: 03.10.2017   12:50
VPRAŠANJE
Naročnik navaja, da mora Ponudnik predložiti izpis o vsaj enkrat letno opravljenem varnostnem zunanjem pregledu informacijskega okolja s priznanim orodjem za odkrivanje varnostnih pomanjkljivosti na oddaljenih sistemih. Pogoj je tudi, da je storitev izvedel usposobljen izvajalec za tovrstne preglede, kot na primer certificirani etični vdiralec (Certified Ethical Hacker). Prav tako je še dodatni pogoj, da je zunanji pregled opravil neodvisni izvajalec, ki lastniško ni povezan s Ponudnikom. Vsi parametri tega pogoja, ki ga navaja naročnik, nakazujejo, da je pogoj dokazovanja nesmiseln saj so v primeru, da ponudnik dokaže, da ima vzpostavljen sistem zagotavljanja Informacijske varnosti in to dokazuje s certifikatom ISO 27001, izpolnjeni prav vsi parametri. Predlagamo, da naročnik umakne pogoj. oz prizna usposobljenost ponudniku, ki ima ustrezen certifikat iz indormecijske varnosti, ki ga naročnik sicer tudi navaja v kriterijih točkovanja.

Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja, da mora biti ponudnik VEEAM Gold partner. Da si bo lahko naročnik razširil nabor prejetih ponudb, predlagamo, da zahtevo spremeni v VEEAM Silver partner.

Naročnik zahteva da mora ponudnik predložiti dokazila, da ima vsaj dva usposobljena strokovnjaka z ITIL Expert certifikatom. Naročniku predlagamo, da pogoj spremeni iz trenutne zahteve v dva usposobljena strokovnjaka z ITIL Foundation Certificate in IT Service Management. Naročnik namreč usposobljenost ponudnika preverja tudi z referencami. Trenutna kombinacija pogojev namreč omogoča prijavo na razpis naročnika samo enemu ponudniku.

Naročnik zahteva, da mora ponudnik predložiti dokazila, da ima vsaj dva usposobljena strokovnjaka z Service Desk Analyst certifikatom. Naročniku predlagamo, da umakne pogoj, v kolikor želi prejeti več kot eno ponudbo. Naročniku predlagamo, da pogoj nadomesti z zahtevo koliko za končnih uporabnikov ponudnik zagotavlja storitev Service deska na segmentu poslovnih strank (npr. 5000 ali več)

Naročniku predlagamo, da umakne zahtevo po vsaj dveh usposobljenih strokovnjakih MCSE: Data Platform. Gre namreč za nerazumno kombinacijo certifikatov, ki onemogočajo prijavo večim ponudnikom. Imamo verjetno največje število uporabnikov v Sloveniji, ki uporabljajo naše oblačne storitve a takšne kombinacije certifikatov ne moremo zagotoviti. V primeru, da naročnik ne bo umaknil pogoja, predlagamo, da ga spremeni v kakšen drug MSCE certifikat, oz naj poda zahtevo po npr. 3 (treh) usposobljenih MSCE strokovnjakih iz področja (messaging, Server Infrastucture, Privat Cloud

Naročnik zahteva vsaj dva usposobljena strokovnjaka za namestitev in upravljanje antivirusne aplikacije. Predlagamo, da naročnik zahtevo umakne saj se vse verzije upravljanja in nameščanja antivirusnih aplikacij lahko pokrijejo iz že zahtevanih certifikatov in potrdil (npr. vsaj dva usposobljena strokovnjaka Microsoft Certified: Windows 10)

Naročniku predlagamo, da umakne pogoj za vsaj dva usposobljena strokovnjaka z MCSE in VMware Certified Professional vSphere 6 – Datacenter, ker je nesmislen. Naročnik zahteva kombinacijo certifikatov dveh različnih vendorjev v eni osebi. MSCE strokovnjake zahteva že v drugih pogojih, prav tako druge VMWARE certifikate

Naročnik navaja, da mora imeti ponudnik vsaj dva usposobljena strokovnjaka z VMware Certified Professional vSphere 6 – Cloud. Naročniku predlagamo, da spremeni pogoj v zahtevo, da ima ponudnik najmanj enega usposobljenega certifikata VMware Certified Professional 5 Data Center Virualization ali Cloud, ki v določenih segmentih še bolj sovpada z vsebino razpisa

Naročnik navaja, da mora imeti ponudnik vsaj enega usposobljenega strokovnjaka z Veeam VMCE certifikatom. Predlagamo spremembo pogoja. Naročnik naj preverjanje usposobljenosti izvajanja storitev na tehnologiji Veeam preveri z ustrezno referenco ali pa naj pogoj nadomesti z zahtevo po enem strokovnjaku Veeam Availability Suite VMSP v9.5, Veeam Management Pack VMSP v8, Veeam Availability Suite VMSP v9.5 ali Veeam Availability Suite VMTSP v9.5.

Ugotavljamo, da je naročnik zbral skupek nerazumnih zahtev, ki niso premosorazmerne s predmetom naročila in gre zgolj za naštevanje kombinacije certifikatov in statusov, ki jih ima samo eno podjetje v Sloveniji. Tudi tehnični pogoji po opremi na lokacijah so nesorazmerni s številom zaposlenih po lokacijah. Te tehnične pogoje je sicer možno zagotoviti, vendar ocenjujemo, da so v večih segmentih zahteve predimenzionirane. Naročniku predlagamo ponovno preučitev razpisnih pogojev, upoštevanje podanih predlogov, spremembo razpisne dokumentacije in zaradi navedenih razlogov prestavitev roka za oddajo naročila za 1 teden.


ODGOVOR

Odgovor za 1. odstavek: Naročnik predlog delno upošteva.
Zahteve 010.010, podane v dokumentu »01_Specifikacija zahtev narocnika.pdf« ni potrebno izpolniti v primeru, da ima ponudnik in vsi njegovi partnerji (skupna ponudba, ponudba s podizvajalci) vzpostavljen standard ISO 27001.

Odgovor za 2. odstavek: Naročnik predlog upošteva.
Pogoj 1. alineja 3) se spremeni v: Veeam (Silver partner) in veljavno Service provider pogodbo.

Odgovor za 3. odstavek: Naročnik predlog delno upošteva.
Pogoj 2.a) se spremeni v: vsaj enega usposobljenega strokovnjaka z ITIL Expert certifikatom.

Odgovor za 4. odstavek: Zahteva se zavrne, saj so za potrebe zahtevane podpore nujno potrebna znanja in poznavanje procesov v organizirani podpori uporabnikov. Certikat se lahko nadomesti s Help Desk Support Center Analyst.

Odgovor za 5. odstavek: Zahteva se zavrne, saj potrebujemo tudi znanja iz podatkovnih zbirk proizvajalca Microsoft in je za to predpisan certifikat MCSE - Data Platform.

Odgovor za 6. odstavek: Zahteva se zavrne, saj je zahtevana napredna antivirusna zaščita iz zgornjega kvadrata v Gartnerju, ki ima naprednejše funkcionalnosti.

Odgovor za 7. odstavek: Naročnik predlog delno upošteva.
Pogoj 2.n) se spremeni v: vsaj dva usposobljena strokovnjaka z VMware Certified Professional vSphere 6 – Datacenter.

Odgovor za 8. odstavek: Zahteva se zavrne, saj verzija VMware Certified Profesional 5 - Datacenter ali Cloud ni aktualna.

Odgovor za 9. odstavek: Naročnik predlog upošteva.
Pogoj 2.p) se spremeni v: vsaj enega usposobljenega strokovnjaka z Veeam VMTSP certifikatom.

Odgovor za 10. odstavek: Rok za oddajo se podaljšuje. Novi rok za oddajo je 13.10.2017 do 10:00, odpiranje ponudb je 13.10.2017 ob 10:30 uri.