Dosje javnega naročila 008048/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Zagotavljanje vodenja omrežnih priključnih točk
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 88.822,10 EUR

JN008048/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.09.2017
JN008048/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2017
JN008048/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.10.2017
JN008048/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2017
Zahtevek za revizijo

    JN008048/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/narocniki
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zagotavljanje vodenja omrežnih priključnih točk
Referenčna številka dokumenta: NMVPT-41/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Zagotavljanje vodenja omrežnih priključnih točk
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zagotavljanje vodenja omrežnih priključnih točk, podatkov o kapacitetah elektronskih komunikacij ter vzpostavitev sistema vodenja podatkov za potrebe skupnih gradenj ter souporabe obstoječe infrastrukture v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Tehnični pogoji oziroma sposobnost

1. Ponudnik mora predložiti naslednja dokazila o izpolnjenju strokovne in tehnične sposobnosti:

1. Ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel vsaj en (1) referenčni projekt s področja zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture z vrednostjo projekta/naloge vsaj 50.000 EUR z DDV;

2. Ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel vsaj en (1) referenčni projekt s področja izdelave ali vzdrževanja informacijske rešitve, ki teče na Oracle podatkovnih bazah z uporabo Oracle Spatial, ArcSDE 9 in ArcGIS Desktop 9 z vrednostjo projekta/naloge vsaj 50.000 EUR z DDV;

3. Ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel vsaj en (1) referenčni projekt, katere ga predmet je izdelava informacijske rešitve v večnivojskem okolju z rešitvami, ki tečejo na Oracle podatkovnih bazah z uporabo Oracle Spatial in Oracle IAS ter Java z vrednostjo projekta/naloge vsaj 50.000 EUR z DDV;

4. Ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel vsaj en (1) referenčni projekt za delujočo spletno informacijsko rešitev, ki uporablja podatke zemljiškega katastra ali katastra stavb ali registra prostorskih enot ali registra nepremičnin ali zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture preko spletnih storitev po standardu OGC (WFS in WMS), delujočih na Geoserver (www.geoserver.org) arhitekturi z vrednostjo projekta/naloge vsaj 20.000 EUR z DDV;


2. Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi:

Ponudnik mora razpolagati s HW in licenčno SW opremo (ki je uporabna pri izvedbi pogodbenega dela) in ki ni starejša od 5 (pet) let.
Kot minimalna obvezna oprema, ki jo mora ponudnik posedovati, se šteje razvojno okolje pri ponudniku s katerim zagotovi razvoj in testiranje v okolju, ki je identičen z naročnikovim in vsebuje najmanj:
- Bazni strežnik z Linux/Unix operacijskim sistemom
- Baza Oracle verzija 10g s spatial opcijo
- Najmanj en aplikacijski strežnik z Linux/Unix operacijskim sistemom z nameščenim Oracle IAS verzija R2 in verzija R3 ter Geoserver verzija verzije 1.3.4, 1.7.7 za potrebe OGC spletnih storitev v distribucijskem okolju GU RS
- Grafični strežnik z operacijskim sistemom Windows server 2003
- ESRI opremo ArcGIS desktop 9, ArcSDE 9.

Kadrovski pogoji oziroma sposobnost

Ponudnik razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi:
Ponudnik mora za izvedbo naloge prijaviti naslednji kader:

- Vodjo naloge in
- tri (3) strokovne sodelavce od tega:
• vsaj enega (1) strokovnega sodelavca s področja zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture;
• vsaj dva (2) strokovna sodelavca s področja informacijskih tehnologij.Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.09.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.02.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.09.2017   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.09.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.09.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.09.2017   15:29
http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_516_516


Razpisna je objavljena