Dosje javnega naročila 008298/2017
Naročnik: VRTEC NAJDIHOJCA, Gorazdova ulica 6, 1000 Ljubljana
Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Najdihojca
ZJN-3: Odprti postopek

JN008298/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.09.2017
JN008298/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.09.2017
JN008298/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.10.2017
JN008298/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.01.2018
JN008298/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.02.2018
JN008298/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.05.2019
JN008298/2017-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.09.2019
JN008298/2017-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.11.2019
JN008298/2017-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.10.2020
JN008298/2017-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.10.2020
JN008298/2017-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2020
JN008298/2017-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008298/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 181-370234
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC NAJDIHOJCA
Gorazdova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marko Meglič
marko.meglic@najdihojca.si
+386 15155925

Internetni naslovi
https://www.najdihojca.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/221258/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, David Boršič
david.borsic@ljubljana.si
+386 13064402
+386 13061206

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Najdihojca
Referenčna številka dokumenta: 430-1876/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so sukcesivne dobave živil po sklopih za obdobje treh let za vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: PASTERIZIRANO IN STERILIZIRANI MLEKO
Številka sklopa: 1.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pasterizirano in sterilizirano mleko.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: FERMENTIRANI MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Fermentirani mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SMETANA in MASLO
Številka sklopa: 1.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15510000
15530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Smetana in maslo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SKUTE in SIRI
Številka sklopa: 1.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Skute in siri.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEČNI NAMAZI
Številka sklopa: 1.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mlečni namazi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEČNI PUDINGI in DESERTI
Številka sklopa: 1.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mlečni pudingi in deserti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADOLED
Številka sklopa: 1.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sladoledi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.8.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio mleko in mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI DEKLARIRANI BREZ LAKTOZE
Številka sklopa: 1.9.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki deklarirani brez laktoze.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentacij.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE MLADO GOVEJE, TELEČJE, SVINJSKO, ŽREBIČKOVO IN KUNČJE MESO
Številka sklopa: 2.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže mlado goveje, telečje, svinjsko, žrebičkovo in kunčje meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
Številka sklopa: 2.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 2.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostali mesni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 2.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio meso in izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO PIŠČANČJE MESO
Številka sklopa: 2.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio piščančje meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 3.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjene ribe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE RIBE
Številka sklopa: 3.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03310000
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže ribe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANE RIBE
Številka sklopa: 3.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirane ribe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: KOKOŠJA JAJCA IZ TALNE REJE
Številka sklopa: 4.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kokošja jajca iz talne reje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KOKOŠJA JAJCA PROSTA REJA
Številka sklopa: 4.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio kokošja jajca iz proste reje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: PREDELANA KOKOŠJA JAJCA
Številka sklopa: 4.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predelana kokošja jajca.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA
Številka sklopa: 5.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo izbral štiri najugodnejše ponudnike, ki bodo oddali dopustne ponudbe. Ponudniki morajo na sklope svežega sadja in zelenjave v ponudbi opredeliti najvišje cene. V primeru izbire bodo v fazi odpiranja konkurence lahko ponudili le enake ali nižje cene kot to izhaja iz ponudbe. Podrobneje v razpisni dokumentacijo.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO ZELENJAVA
Številka sklopa: 5.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo izbral štiri najugodnejše ponudnike, ki bodo oddali dopustne ponudbe. Ponudniki morajo na sklope svežega sadja in zelenjave v ponudbi opredeliti najvišje cene. V primeru izbire bodo v fazi odpiranja konkurence lahko ponudili le enake ali nižje cene kot to izhaja iz ponudbe. Podrobneje v razpisni dokumentacijo.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: INTEGRIRAN KROMPIR
Številka sklopa: 5.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Integriran krompir.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo izbral štiri najugodnejše ponudnike, ki bodo oddali dopustne ponudbe. Ponudniki morajo na sklope svežega sadja in zelenjave v ponudbi opredeliti najvišje cene. V primeru izbire bodo v fazi odpiranja konkurence lahko ponudili le enake ali nižje cene kot to izhaja iz ponudbe. Podrobneje v razpisni dokumentacijo.

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: OČIŠČENA ZELENJAVA
Številka sklopa: 5.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Očiščena zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo izbral štiri najugodnejše ponudnike, ki bodo oddali dopustne ponudbe. Ponudniki morajo na sklope svežega sadja in zelenjave v ponudbi opredeliti najvišje cene. V primeru izbire bodo v fazi odpiranja konkurence lahko ponudili le enake ali nižje cene kot to izhaja iz ponudbe. Podrobneje v razpisni dokumentacijo.

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: JABOLKA IZ INTEGRIRANE PRIDELAVE
Številka sklopa: 5.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Jabolka iz integrirane pridelave.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo izbral štiri najugodnejše ponudnike, ki bodo oddali dopustne ponudbe. Ponudniki morajo na sklope svežega sadja in zelenjave v ponudbi opredeliti najvišje cene. V primeru izbire bodo v fazi odpiranja konkurence lahko ponudili le enake ali nižje cene kot to izhaja iz ponudbe. Podrobneje v razpisni dokumentacijo.

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO SADJE
Številka sklopa: 5.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostalo sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo izbral štiri najugodnejše ponudnike, ki bodo oddali dopustne ponudbe. Ponudniki morajo na sklope svežega sadja in zelenjave v ponudbi opredeliti najvišje cene. V primeru izbire bodo v fazi odpiranja konkurence lahko ponudili le enake ali nižje cene kot to izhaja iz ponudbe. Podrobneje v razpisni dokumentacijo.

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SADJE
Številka sklopa: 5.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo izbral štiri najugodnejše ponudnike, ki bodo oddali dopustne ponudbe. Ponudniki morajo na sklope svežega sadja in zelenjave v ponudbi opredeliti najvišje cene. V primeru izbire bodo v fazi odpiranja konkurence lahko ponudili le enake ali nižje cene kot to izhaja iz ponudbe. Podrobneje v razpisni dokumentacijo.

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 6.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena zelenjava in sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA
Številka sklopa: 6.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pasterizirana in sterilizirana zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: MARINIRANA RDEČA PESA BREZ KONZERVANSOV
Številka sklopa: 6.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Marinirana rdeča pesa brez konzervansov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANO SADJE
Številka sklopa: 6.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirano sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI NAMAZI
Številka sklopa: 6.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni namazi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI
Številka sklopa: 7.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni in zelenjavni sokovi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO SADNI SOK
Številka sklopa: 7.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio sadni sok.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: SIRUPI
Številka sklopa: 7.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15900000
15982100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sirupi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: IZDELKI IZ KROMPIRJEVEGA TESTA
Številka sklopa: 8.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212100
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelki iz krompirjevega testa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
več ekloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: IZDELKI IZ OSTALEGA TESTA
Številka sklopa: 8.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelki iz ostalega testa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 38

II.2.1 Naslov
Naslov: ZREZKI, POLPETI
Številka sklopa: 8.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zrezki, polpeti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 39

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTO
Številka sklopa: 8.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Testo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 40

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 9.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Žita in mlevski izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 41

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 9.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio žita in mlevski izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 42

II.2.1 Naslov
Naslov: KOSMIČI
Številka sklopa: 9.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kosmiči.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 43

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTENINE
Številka sklopa: 9.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Testenine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 44

II.2.1 Naslov
Naslov: VODNI VLIVANCI
Številka sklopa: 9.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vodni vlivanci.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 45

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO TESTENINE.
Številka sklopa: 9.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio testenine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 46

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE TESTO
Številka sklopa: 9.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže testo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 47

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE TESTENINE IN NJOKI
Številka sklopa: 9.8.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže testenine in njoki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 48

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH
Številka sklopa: 10.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 49

II.2.1 Naslov
Naslov: PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 10.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pekovsko pecivo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 50

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO DEKLARIRANO BREZ MLEKA, JAJC, OREŠČKOV IN SOJE
Številka sklopa: 10.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio kruh in pekovsko pecivo deklarirano brez mleka jajc, oreščkov in soje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 51

II.2.1 Naslov
Naslov: IZDELKI IZ LISNATEGA-KVAŠENEGA IN VLEČENEGA TESTA (vsebnost transmaščobnih kislin do 2%)
Številka sklopa: 10.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelki iz lisnatega-kvašenega in vlečenega testa (vsebnost transmaščobnih kislin do 2%).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 52

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO (mlinci, prepečenec, grisini, drobtine)
Številka sklopa: 10.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostalo (mlinci, prepečenec, grisini, drobtine).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 53

II.2.1 Naslov
Naslov: KEKSI (vsebnost transmaščobnih kislin do 2%)
Številka sklopa: 10.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15821200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Keksi (vsebnost transmaščobnih kislin do 2%).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 54

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI (vsebnost transmaščobnih kislin do 2%)
Številka sklopa: 10.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
15821200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio keksi in slaščičarski izdelki (vsebnost transmaščobnih kislin do 2%).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 55

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČIČARSKI IZDELKI
Številka sklopa: 10.8.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Slaščičarski izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 56

II.2.1 Naslov
Naslov: OLJA, MAJONEZE IN MARGARINE
Številka sklopa: 11.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Olja, majoneze in margarine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 57

II.2.1 Naslov
Naslov: STROČNICE
Številka sklopa: 11.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212200
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Stročnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 58

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE
Številka sklopa: 11.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 59

II.2.1 Naslov
Naslov: ČAJ
Številka sklopa: 11.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15863000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Čaj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 60

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAČIMBE - neprodušno zaprto pakiranje, ki omogoča dobro zapiranje tudi po odprtju
Številka sklopa: 11.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15870000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Začimbe - neprodušno zaprto pakiranje, ki omogoča dobro zapiranje tudi po odprtju.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 61

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNO ŽITNA REZINA
Številka sklopa: 11.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
15610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadno žitna rezina.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 62

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
Številka sklopa: 11.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostala živila in dodatki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 63

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALA BIO ŽIVILA
Številka sklopa: 11.8.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
15863000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostala bio živila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 64

II.2.1 Naslov
Naslov: DIETNA ŽIVILA
Številka sklopa: 12.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
15882000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dietna živila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 65

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ŽIVILA ZA ALERGIKE, deklarirano brez glutena, mleka, jajc, soje, oreškov in arašidov
Številka sklopa: 12.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena živila za alergike deklarirana brez glutena, mleka, jajc, soje, oreškov in arašidov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 66

II.2.1 Naslov
Naslov: VEGETARIJANSKA ŽIVILA
Številka sklopa: 12.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vegetarijanska živila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.10.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.10.2017   10:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati na odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.10.2017   10:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana postopek oddaje naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnika, Vrtca Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana, izdanega na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC NAJDIHOJCA
Gorazdova ulica 6
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.09.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.09.2017   15:52
VPRAŠANJE
Prosimo, da čim prej sprostite celico grafikona pri predračunih, da pri stolpcu 10 shema kakovosti lahko vnesemo podatke.

ODGOVOR
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca in odpravil tehnično napako v popisih.
VPRAŠANJE
Prosimo, da tekoče odgovarjate na vprašanja, ki smo vam jih zastavili, da lahko naredimo razpis, ker niste edini na katerega se prijavljamo in nam dodatno otežujete delo z vašimi zakasnelimi odgovori.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Pooblaščenec naročnika odgovarja na vprašanja skladno z roki v razpisni dokumentaciji in veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja in se trudi odgovoriti čimprej, tako da imajo ponudniki čim več časa za pripravo ponudb.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

12.1. sklop: DIETNA ŽIVILA
12 Kokosov napitek, pakiranje do 1 l – naročnika prosimo za pojasnilo, ali želi kokosovo mleko ali kokosovo vodo?
13 Kokosova smetana za stepanje, brez alergenov, pakiranje do 500 g – naročnika prosimo, da enoto mere spremeni v litre oz mililitre, saj se izdelek dobi v tej enoti.
Poleg tega sprašujemo naročnika, ali ima v mislih brez vseh alergenov iz uredbe 1169/2011? Vprašanje se navezuje tudi na vse ostale artikle, kjer pogoj je brez vseh alergenov. Hvala
14 Kokosova smetana za kuhanje, brez alergenov, pakiranje do 500 g – naročnika prosimo, da enoto mere spremeni v litre oz mililitre, saj se izdelek dobi v tej enoti.
17 Sojin desert - navaden, brez dodanega sladkorja, pakiranje 140 do 160 g – Izdelek obstaja v 125g pakiranju. Prosimo za popravek.
18 Sojin desert - sadni, pakiranje 140 do 160 g– Izdelek obstaja v 125g pakiranju. Prosimo za popravek.
20 Rižev puding, vanilija, čokolada, pakiranje 110 do 140 g - Izdelek obstaja v 100g pakiranju. Prosimo za popravek.
21 Rižev desert z dodanim sadjem, lonček, pakiranje 125 do 150 g - Ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
24 Riževa smetana za stepanje, pakiranje do 250 ml – izdelek obstaja v 300ml pakiranju. Prosimo za popravek.
25 Sojina krema, pakiranje do 250 ml – v kolikor želite izdelek za kuhanje, se ta dobi v 200ml, v kolikor želite izdelek za stepanje pa v 300ml. Povejte kaj ponudimo?
26 Rižev sladoled brez glutena (nevtralen, brez dodanih okusov sadja ali čokolade), pakiranje do 0,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek z okusom vanilija, saj izdelka nevtralnega okusa ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
27 Piškoti različnih oblik brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, soje in čokolade, slajeni z jabolčnim sokom, pakiranje 150 do 200 g - ali vam lahko ponudimo piškote deklarirane brez jajc, mleka in oreščkov, ki so slajeni s surovim sladkorjem? Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo?

29 Puding v prahu, okus vanilija, deklariran brez alergenov, pakiranje 40 do 60 g (za 0,5 l pudinga) – ali lahko ponudimo izdelek v 37g pakiranju?
30 Rožičeva moka deklarirana brez glutena ali z izjavo proizvajalca, da ne vsebuje glutena, oreškov, arašidov, mleka, pakiranje 200 do 1000 g – izdelek se vam podvaja (artikel 15). Ali ga vseeno ponudimo?
31 Kokosova moka, deklarirana brez alergenov (gluten, arašidi, mleko, soja …) ali z izjavo proizvajalca, pakiranje do 1000 g – izdelek se vam podvaja (artikel 16). Ali ga vseeno ponudimo?
34 Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tartex 5 x 25 g ali podobno) – izdelek blagovne znamke Tartex je bil ukinjen. Ali lahko ponudimo izdelek, veganska pašteta, brez jajc, mlek , mlečnih sestavin v 50g pakiranju?
35 Zelenjavne pečenice, brez glutena, mleka in jajc – izdelek ne obstaja. Vsi izdelki vsebujejo gluten. Ali lahko ponudimo izdelek zelenjavna pečenica brez mleka in jajc?
36 Zelenjavne hrenovke, brez glutena, mleka in jajc – izdelka brez glutena na najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo zelenjavno hrenovko brez mleka in jajc?
38 Rižev sladoled brez glutena (nevtralen, brez dodanih okusov sadja ali čokolade), pakiranje do 0,5 kg – izdelek se vam podvaja (številka artikla 26). Ali lahko ponudimo izdelek z okusom vanilija, saj izdelka nevtralnega okusa ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
40 Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 100 g – izdelek se dobi v 110g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
52 Jušna zakuha (različnih oblik) brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 1 kg – naročnika prosimo, da loči različne oblike jušnih zakuh, saj se pakiranje kot cena med njimi razlikuje. Hvala
- Ali lahko ponudimo izdelek oblike jušni rezanci?
56 Rižev toast brez glutena, mleka in jajc (Schar ali enakovredno) – izdelka ne najdemo na trgu. Izdelek blagovne znamke Schar pa je narejen iz riža, koruze in soje. Seveda izdelek ne vsebuje glutena, mleka in jajc. Ali ga lahko ponudimo?
57 Koruzni toast brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno) – izdelka ne najdemo na trgu. Izdelek blagovne znamke Schar pa je narejen iz riža, koruze in soje. Seveda izdelek ne vsebuje glutena, mleka in jajc. Ali ga lahko ponudimo?
V kolikor je odgovor pritrdilen, bi ponudili izdelek enak artiklu 56.
68 Rižev kus kus, brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno) – izdelek ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek, ki je mešanice riža in koruze, brez glutena?
73 Kruhovi cmoki brez glutena, mleka, jajc in soje, pakiranje do 0,5 kg – smo ponudnik trajnega blaga in izdelek predstavlja veliko oviro v ponudbi. Izdelek spada k zamrznjenim blagu in potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da premakne izdelek v sklop 12.2. Zamrznjena živila za alergike. Hvala
74 Slivovi cmoki brez glutena, mleka, jajc in soje, pakiranje do 0,5 kg– smo ponudnik trajnega blaga in izdelek predstavlja veliko oviro v ponudbi. Izdelek spada k zamrznjenim blagu in potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da premakne izdelek v sklop 12.2. Zamrznjena živila za alergike. Hvala
75 Marelični cmoki brez glutena, mleka, jajc in soje, pakiranje do 0,5 kg– smo ponudnik trajnega blaga in izdelek predstavlja veliko oviro v ponudbi. Izdelek spada k zamrznjenim blagu in potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da premakne izdelek v sklop 12.2. Zamrznjena živila za alergike. Hvala
76 Krof brez glutena, mleka in jajc, 60 do 80 g / kos– smo ponudnik trajnega blaga in izdelek predstavlja veliko oviro v ponudbi. Izdelek spada k zamrznjenim blagu in potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da premakne izdelek v sklop 12.2. Zamrznjena živila za alergike. Hvala
78 Pekovsko pecivo različnih oblik (bombice, žemlje, štručke,...) brez glutena (kakovost Schar ali enakovredno), 40 do 60 g / kos – naročnika prosimo, da loči različno pekovsko pecivo po vrsti, saj se izdelki cenovno in tudi po teži pakiranja močno razlikujejo. Ali lahko ponudimo bombetke ali ciabate ali štručke?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
12.1. sklop: DIETNA ŽIVILA
12 Kokosov napitek, pakiranje do 1 l – naročnika prosimo za pojasnilo, ali želi kokosovo mleko ali kokosovo vodo?
Odg.: Mleko je živalskega izvora in ga naročnik ne želi. Naročnik želi kokosov napitek, ki pa ne vsebuje zgolj kokosove vode.

13 Kokosova smetana za stepanje, brez alergenov, pakiranje do 500 g – naročnika prosimo, da enoto mere spremeni v litre oz mililitre, saj se izdelek dobi v tej enoti.
Poleg tega sprašujemo naročnika, ali ima v mislih brez vseh alergenov iz uredbe 1169/2011? Vprašanje se navezuje tudi na vse ostale artikle, kjer pogoj je brez vseh alergenov. Hvala
Odg.: Kokosova smetana za stepanje, brez alergenov, pakiranje do 500 ml. Da, naročnik je pri navedbi alergen mislil alergene navedene v Uredbi 1169/2011.

14 Kokosova smetana za kuhanje, brez alergenov, pakiranje do 500 g – naročnika prosimo, da enoto mere spremeni v litre oz mililitre, saj se izdelek dobi v tej enoti.
Odg.: Kokosova smetana za kuhanje, brez alergenov, pakiranje do 500 ml.

17 Sojin desert - navaden, brez dodanega sladkorja, pakiranje 140 do 160 g – Izdelek obstaja v 125g pakiranju. Prosimo za popravek.
Odg.: Pooblaščenec naročnika bo opravil popravek. Sojin desert – navaden, brez dodanega sladkorja, pakiranje 125 do 160 g.

18 Sojin desert - sadni, pakiranje 140 do 160 g– Izdelek obstaja v 125g pakiranju. Prosimo za popravek.
Odg.: Pooblaščenec naročnika bo opravil popravek. Sojin desert – sadni, brez dodanega sladkorja, pakiranje 125 do 160 g.

20 Rižev puding, vanilija, čokolada, pakiranje 110 do 140 g - Izdelek obstaja v 100g pakiranju. Prosimo za popravek.
Odg.: Pooblaščenec naročnika bo opravil popravek. Rižev puding, vanilija, čokolada, pakiranje 100 do 140 g.

21 Rižev desert z dodanim sadjem, lonček, pakiranje 125 do 150 g - Ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
Odg.: Da. Rižev desert z dodanim sadjem, lonček, pakiranje 100 do 150 g.
24 Riževa smetana za stepanje, pakiranje do 250 ml – izdelek obstaja v 300ml pakiranju. Prosimo za popravek.
Odg.: Pooblaščenec naročnika bo opravil popravek. Riževa smetana za stepanje, pakiranje do 300 ml.

25 Sojina krema, pakiranje do 250 ml – v kolikor želite izdelek za kuhanje, se ta dobi v 200ml, v kolikor želite izdelek za stepanje pa v 300ml. Povejte kaj ponudimo?
Odg.: Ponudnik naj ponudi, kot je opredeljeno v razpisu. Iz tega izhaja, da je sojina krema za kuhanje.

26 Rižev sladoled brez glutena (nevtralen, brez dodanih okusov sadja ali čokolade), pakiranje do 0,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek z okusom vanilija, saj izdelka nevtralnega okusa ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
Odg.: Da. Lahko ponudite okus vanilija.

27 Piškoti različnih oblik brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, soje in čokolade, slajeni z jabolčnim sokom, pakiranje 150 do 200 g - ali vam lahko ponudimo piškote deklarirane brez jajc, mleka in oreščkov, ki so slajeni s surovim sladkorjem? Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo?
Odg.: Da. Ponudite: piškoti različnih oblik brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, soje in čokolade, pakiranje 150 do 200 g.

29 Puding v prahu, okus vanilija, deklariran brez alergenov, pakiranje 40 do 60 g (za 0,5 l pudinga) – ali lahko ponudimo izdelek v 37g pakiranju?
Odg.: Da. Puding v prahu, okus vanilija, deklariran brez alergenov, pakiranje 30 do 60 g (za 0,5 l pudinga).

30 Rožičeva moka deklarirana brez glutena ali z izjavo proizvajalca, da ne vsebuje glutena, oreškov, arašidov, mleka, pakiranje 200 do 1000 g – izdelek se vam podvaja (artikel 15). Ali ga vseeno ponudimo?
Odg.: Da. Naročnik bo izdelek pod zaporedno številko 15 umaknil iz razpisa.

31 Kokosova moka, deklarirana brez alergenov (gluten, arašidi, mleko, soja …) ali z izjavo proizvajalca, pakiranje do 1000 g – izdelek se vam podvaja (artikel 16). Ali ga vseeno ponudimo?
Odg.: Da. Naročnik potrebuje različno pakiranje.

34 Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tartex 5 x 25 g ali podobno) – izdelek blagovne znamke Tartex je bil ukinjen. Ali lahko ponudimo izdelek, veganska pašteta, brez jajc, mlek , mlečnih sestavin v 50g pakiranju?
Odg.: Da. Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin, do 50 g.

35 Zelenjavne pečenice, brez glutena, mleka in jajc – izdelek ne obstaja. Vsi izdelki vsebujejo gluten. Ali lahko ponudimo izdelek zelenjavna pečenica brez mleka in jajc?
Odg.: Ne. Naročnik bo izdelek pod zaporedno številko 35 umaknil iz razpisa.

36 Zelenjavne hrenovke, brez glutena, mleka in jajc – izdelka brez glutena na najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo zelenjavno hrenovko brez mleka in jajc?
Odg.: Ne. Naročnik bo izdelek pod zaporedno številko 36 umaknil iz razpisa.

38 Rižev sladoled brez glutena (nevtralen, brez dodanih okusov sadja ali čokolade), pakiranje do 0,5 kg – izdelek se vam podvaja (številka artikla 26). Ali lahko ponudimo izdelek z okusom vanilija, saj izdelka nevtralnega okusa ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
Odg.: Ne. Naročnik bo izdelek pod zaporedno številko 38 umaknil iz razpisa.

40 Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 100 g – izdelek se dobi v 110g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
Odg.: Da. Koruzni kruhki vaflji, pakiranje do 120 g.

52 Jušna zakuha (različnih oblik) brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 1 kg – naročnika prosimo, da loči različne oblike jušnih zakuh, saj se pakiranje kot cena med njimi razlikuje. Hvala
- Ali lahko ponudimo izdelek oblike jušni rezanci?
Odg.: Da. Lahko se ponudijo rezanci, saj so tudi jušna zakuha.

56 Rižev toast brez glutena, mleka in jajc (Schar ali enakovredno) – izdelka ne najdemo na trgu. Izdelek blagovne znamke Schar pa je narejen iz riža, koruze in soje. Seveda izdelek ne vsebuje glutena, mleka in jajc. Ali ga lahko ponudimo?
Odg.: Ne. Naročnik bo izdelek pod zaporedno številko 56 umaknil iz razpisa.

57 Koruzni toast brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno) – izdelka ne najdemo na trgu. Izdelek blagovne znamke Schar pa je narejen iz riža, koruze in soje. Seveda izdelek ne vsebuje glutena, mleka in jajc. Ali ga lahko ponudimo?
V kolikor je odgovor pritrdilen, bi ponudili izdelek enak artiklu 56.
Odg.: Ne. Naročnik bo izdelek pod zaporedno številko 57 umaknil iz razpisa.

68 Rižev kus kus, brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno) – izdelek ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek, ki je mešanice riža in koruze, brez glutena?
Odg.: Da. Rižev kus kus riž-koruza brez vseh alergenov.

73 Kruhovi cmoki brez glutena, mleka, jajc in soje, pakiranje do 0,5 kg – smo ponudnik trajnega blaga in izdelek predstavlja veliko oviro v ponudbi. Izdelek spada k zamrznjenim blagu in potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da premakne izdelek v sklop 12.2. Zamrznjena živila za alergike. Hvala
Odg.: Ne. Naročnik bo izdelek pod zaporedno številko 73 umaknil iz razpisa.

74 Slivovi cmoki brez glutena, mleka, jajc in soje, pakiranje do 0,5 kg– smo ponudnik trajnega blaga in izdelek predstavlja veliko oviro v ponudbi. Izdelek spada k zamrznjenim blagu in potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da premakne izdelek v sklop 12.2. Zamrznjena živila za alergike. Hvala
Odg.: Ne. Naročnik bo izdelek pod zaporedno številko 74 umaknil iz razpisa.

75 Marelični cmoki brez glutena, mleka, jajc in soje, pakiranje do 0,5 kg– smo ponudnik trajnega blaga in izdelek predstavlja veliko oviro v ponudbi. Izdelek spada k zamrznjenim blagu in potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da premakne izdelek v sklop 12.2. Zamrznjena živila za alergike. Hvala
Odg.: Ne. Naročnik bo izdelek pod zaporedno številko 75 umaknil iz razpisa.

76 Krof brez glutena, mleka in jajc, 60 do 80 g / kos– smo ponudnik trajnega blaga in izdelek predstavlja veliko oviro v ponudbi. Izdelek spada k zamrznjenim blagu in potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da premakne izdelek v sklop 12.2. Zamrznjena živila za alergike. Hvala
Odg.: Ne. Naročnik bo izdelek pod zaporedno številko76 umaknil iz razpisa.

78 Pekovsko pecivo različnih oblik (bombice, žemlje, štručke,...) brez glutena (kakovost Schar ali enakovredno), 40 do 60 g / kos – naročnika prosimo, da loči različno pekovsko pecivo po vrsti, saj se izdelki cenovno in tudi po teži pakiranja močno razlikujejo. Ali lahko ponudimo bombetke ali ciabate ali štručke?
Lep pozdrav.
Odg.: Da. Ponudnik lahko ponudi izdelek kot izhaja iz opisa. Pekovsko pecivo različnih oblik (bombice, žemlje, štručke,...) brez glutena (kakovost Schar ali enakovredno), 40 do 60 g / kos.


Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
VPRAŠANJE
pozdravljeni.
Sporočite prosim kaj je mišljeno z marinirano peso? za kakšen izdelek gre oz. kako se razlikuje od pes na slovenskem trgu?
hvala in lp.


ODGOVOR
Naročnik je pod sklopom 6.3. »Marinirana rdeča pesa brez konzervansov« opisal oziroma želi vloženo rdečo peso.


VPRAŠANJE
1. skupina mleko in mlečni izdelki, zaporedna številka artikla 1- pasterizirano mleko 3,2 do 3,5% mm, pakiranje 5 do 10 l vedro/ročka.

Prosimo za pojasnilo, zakaj tako pakiranje, ker omogočate prijavo po taki zahtevi samo dvema ponudnikoma, ostalim ponudnikom pa ne, ki imajo pakiranja v drugačni embalaži in vaše zahteve so diskriminatorne in v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki.

ODGOVOR
Naročnik zahteva tovrstno pakiranje zaradi objektivno opravičljivih potreb naročnika, ki se kažejo v velikem številu otrok oziroma pripravljenih obrokih zanje in posledično potrebe po lažji manipulaciji z mlekom v kuhinji. Zaradi določenih ostalih potreb naročnika (kot npr. spremenjeno število otrok, manjše enote ipd.) pa le-ta naroča artikel tudi v manjšem pakiranju , kot je razvidno iz popisa.

VPRAŠANJE
Predračuni - stolpec 10 - število živil po merilu shema kakovost, sprostite ta stolpec, ki ga imate zaščitenega, da bomo lahko vnesli podatke.

ODGOVOR
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca in odpravil tehnično napako v popisih.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisnih obrazcih so nekatera obvezna polja za izpolnjevanje (kot npr. Blagovna znamka, število izdelkov iz shem kakovosti, število izdelkov Ekološka živila - nekatera polja, kjer je označeno z /) zaklenjena, zato vanje ne moremo vnašati podatkov. Prosimo za popravek predračunskih obrazcev.

Vezano na razpis imamo za sklop Dietnih živil tudi nekaj vprašanj:
13 - Kokosova smetana za stepanje, brez alergenov, pakiranje do 500 g: Enota pakiranja je ml. Prosim če popravite v obrazcu.
14 - Kokosova smetana za kuhanje, brez alergenov, pakiranje do 500 g: Enota pakiranja je ml. Prosim če popravite v obrazcu.
15 in 30 - Rožičeva moka, brez alergenov, pakiranje do 500 g: Izdelek se vam dvakrat ponovi. Ali vnašamo 2-krat?
16 in 31 - Kokosova moka, brez alergenov, pakiranje do 500 g: Izdelek se vam dvakrat ponovi. Ali vnašamo 2-krat?
17 - Sojin desert - navaden, brez dodanega sladkorja, pakiranje 140 do 160 g: Izdelka v želenem pakiranju na tržišču ne najdemo. Ali vam lahko ponudimo 125 g pakiranje?
18 - Sojin desert - sadni, pakiranje 140 do 160 g: Izdelka v želenem pakiranju na tržišču ne najdemo. Ali vam lahko ponudimo 125 g pakiranje?
24 - Riževa smetana za stepanje, pakiranje do 250 ml: Na tržišču obstaja le 300 ml pakiranje. Ali vam lahko ponudimo tega?
26 in 38 - Rižev sladoled brez glutena (nevtralen, brez dodanih okusov sadja ali čokolade), pakiranje do 0,5 kg: Izdelek se vam dvakrat ponovi. Ali vnašamo 2-krat?
29 - Puding v prahu, okus vanilija, deklariran brez alergenov, pakiranje 40 do 60 g (za 0,5 l pudinga): Izdelka ne najdemo, saj obstaja le manjše pakiranje (od 30 g naprej), vendar za 0,5 l mleka. Ali vam lahko vseeno ponudimo?
34 - Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tartex 5 x 25 g ali podobno): Proizvajalec je iz proizvodnje umaknil ta izdelek, prav tako 45 g pakiranje. Ali vam lahko ponudimo 50 g pakiranje?
35 - Zelenjavne pečenice, brez glutena, mleka in jajc: Izdelka na tržišču ne najdemo. Ali nam lahko zaupate, katero blagovno znamko ste imeli v mislil ali vam lahko ponudimo izdelek, ki nima oznake Brez glutena, vendar so brez glutenskih sestavin?
36 - Zelenjavne hrenovke, brez glutena, mleka in jajc: Izdelka na tržišču ne najdemo. Ali nam lahko zaupate, katero blagovno znamko ste imeli v mislil ali vam lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje jajčne beljakovine in možne sledove glutena?
40 - Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 100 g: izdelka na tržišču ne najdemo, obstajajo le vaflji do 120 g. Ali vam lahko ponudimo to gramaturo?
42 - Bio kokosovo olje, pakiranje do 0,5 L: Ni možen vnos v stolpec ekoloških živi (zaklenjeno polje).
56 - Rižev toast brez glutena, mleka in jajc (Schar ali enakovredno): Izdelka na tržišču ne najdemo. Ali ste imeli v mislih riževe hrustljave kruhke?
57 - Koruzni toast brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno): : Izdelka na tržišču ne najdemo. Ali ste imeli v mislih koruzne hrustljave kruhke?
58 - Krekerji brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno): Scharovi krekerji vsebujejo jajca. Ali vam jih vseeno lahko ponudimo?
68 - Rižev kus kus, brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno): Izdelka na tržišču ne najdemo, le kus kus riž-koruza brez vseh alergenov. Ali vam ga lahko ponudimo?
73-76 - Izdelki sodijo med sveži program. Vsa ostala živila so predpakirana živila, zato ta zahtevajo drugačen režim, česar vam ne moremo zagotoviti. Ali lahko ta živila premaknete v sklop 12.2, ker gre za istega proizvajalca?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca in odpravil tehnično napako v popisih.

Vezano na razpis imamo za sklop Dietnih živil tudi nekaj vprašanj:

13 - Kokosova smetana za stepanje, brez alergenov, pakiranje do 500 g: Enota pakiranja je ml. Prosim če popravite v obrazcu.
Odg.: Kokosova smetana za stepanje, brez alergenov, pakiranje do 500 ml.

14 - Kokosova smetana za kuhanje, brez alergenov, pakiranje do 500 g: Enota pakiranja je ml. Prosim če popravite v obrazcu.
Odg.: Kokosova smetana za kuhanje, brez alergenov, pakiranje do 500 ml.

15 in 30 - Rožičeva moka, brez alergenov, pakiranje do 500 g: Izdelek se vam dvakrat ponovi. Ali vnašamo 2-krat?
Odg.: Ne. Naročnik bo izdelek pod zaporedno številko 15 umaknil iz razpisa.

16 in 31 - Kokosova moka, brez alergenov, pakiranje do 500 g: Izdelek se vam dvakrat ponovi. Ali vnašamo 2-krat?
Odg.: Da. Naročnik potrebuje različno pakiranje.

17 - Sojin desert - navaden, brez dodanega sladkorja, pakiranje 140 do 160 g: Izdelka v želenem pakiranju na tržišču ne najdemo. Ali vam lahko ponudimo 125 g pakiranje?
Odg.: Da. Sojin desert – navaden, brez dodanega sladkorja, pakiranje 125 do 160 g.

18 - Sojin desert - sadni, pakiranje 140 do 160 g: Izdelka v želenem pakiranju na tržišču ne najdemo. Ali vam lahko ponudimo 125 g pakiranje?
Odg.: Da. Sojin desert – sadni, brez dodanega sladkorja, pakiranje 125 do 160 g.

24 - Riževa smetana za stepanje, pakiranje do 250 ml: Na tržišču obstaja le 300 ml pakiranje. Ali vam lahko ponudimo tega?
Odg.: Da. Riževa smetana za stepanje, pakiranje do 300 ml.

26 in 38 - Rižev sladoled brez glutena (nevtralen, brez dodanih okusov sadja ali čokolade), pakiranje do 0,5 kg: Izdelek se vam dvakrat ponovi. Ali vnašamo 2-krat?
Odg.: Ne. Naročnik bo izdelek pod zaporedno številko 38 umaknil iz razpisa.

29 - Puding v prahu, okus vanilija, deklariran brez alergenov, pakiranje 40 do 60 g (za 0,5 l pudinga): Izdelka ne najdemo, saj obstaja le manjše pakiranje (od 30 g naprej), vendar za 0,5 l mleka. Ali vam lahko vseeno ponudimo?
Odg.: Da. Puding v prahu, okus vanilija, deklariran brez alergenov, pakiranje 30 do 60 g (za 0,5 l pudinga).

34 - Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tartex 5 x 25 g ali podobno): Proizvajalec je iz proizvodnje umaknil ta izdelek, prav tako 45 g pakiranje. Ali vam lahko ponudimo 50 g pakiranje?
Odg.: Da. Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin, do 50 g.

35 - Zelenjavne pečenice, brez glutena, mleka in jajc: Izdelka na tržišču ne najdemo. Ali nam lahko zaupate, katero blagovno znamko ste imeli v mislil ali vam lahko ponudimo izdelek, ki nima oznake Brez glutena, vendar so brez glutenskih sestavin?
Odg.: Ne. Naročnik bo izdelek pod zaporedno številko 35 umaknil iz razpisa.

36 - Zelenjavne hrenovke, brez glutena, mleka in jajc: Izdelka na tržišču ne najdemo. Ali nam lahko zaupate, katero blagovno znamko ste imeli v mislil ali vam lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje jajčne beljakovine in možne sledove glutena?
Odg.: Ne. Naročnik bo izdelek pod zaporedno številko 36 umaknil iz razpisa.

40 - Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 100 g: izdelka na tržišču ne najdemo, obstajajo le vaflji do 120 g. Ali vam lahko ponudimo to gramaturo?
Odg.: Da. Koruzni kruhki vaflji, pakiranje do 120 g.

42 - Bio kokosovo olje, pakiranje do 0,5 L: Ni možen vnos v stolpec ekoloških živi (zaklenjeno polje).
Odg.: V primeru, da naročnik v okviru javnega naročila zahteva ekološka živila (kot pogoj, kar je skladno in izhajajoče iz Uredbe o zelenem javnem naročanju), ponudnik za ponujena živila ekološke kvalitete ne more dodatno prejeti točk pri točkovanju po merilih za shemo kakovosti »Ekološka pridelava«, saj bi bilo to sicer v nasprotju z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15). Tako iz odgovora izhaja, da je navedena celica zaklenjena, ker se zahteva kot pogoj živilo ekološke kvalitete in dodatno točkovanje po merilu »več ekoloških živil« ni možno.

56 - Rižev toast brez glutena, mleka in jajc (Schar ali enakovredno): Izdelka na tržišču ne najdemo. Ali ste imeli v mislih riževe hrustljave kruhke?
Odg.: Ne. Naročnik bo izdelek pod zaporedno številko 56 umaknil iz razpisa.

57 - Koruzni toast brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno): : Izdelka na tržišču ne najdemo. Ali ste imeli v mislih koruzne hrustljave kruhke?
Odg.: Ne. Naročnik bo izdelek pod zaporedno številko 57 umaknil iz razpisa.

58 - Krekerji brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno): Scharovi krekerji vsebujejo jajca. Ali vam jih vseeno lahko ponudimo?
Odg.: Da. Krekerji brez glutena in mleka (kakovost Schar ali enakovredno).

68 - Rižev kus kus, brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno): Izdelka na tržišču ne najdemo, le kus kus riž-koruza brez vseh alergenov. Ali vam ga lahko ponudimo?
Odg.: Da. Rižev kus kus riž-koruza brez vseh alergenov.

73-76 - Izdelki sodijo med sveži program. Vsa ostala živila so predpakirana živila, zato ta zahtevajo drugačen režim, česar vam ne moremo zagotoviti. Ali lahko ta živila premaknete v sklop 12.2, ker gre za istega proizvajalca?
Hvala za odgovore.
Odg.: Ne. Naročnik bo izdelke pod zaporednimi številkami 73, 74, 75 in 76 umaknil iz razpisa.


Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.


VPRAŠANJE
Spoštovani
Smo lokalni pridelovalec in dobavitelj, ki dobavlja lokalno pridelano jagodičje med drugimi tudi več kot 15 vrtcem.
S kvaliteto danes obranega sadja / jutri na jedilniku, so brez izjeme vsi izredno zadovoljni. Lokalna živila kupujejo v okviru izločenih živil z naročilnicami ali pa po razpisu in sistemu ločenih sklopov (glejte portal javnih naročil npr. Vrtec Andersen)
Vljudno vas prosimo da, sklop 5.6 razdelite na več podsklopov, ki bodo omogočali, da vam lokalni pridelovalci ponudimo npr. LOKALNO pridelane jagode, maline, borovnice , robide....
Pogoj , da LOKALNO pridelana hrana pride na vaš jedilnik je, da boste omogočili sodelovanje lokalnim pridelovalcem. S tem si boste zagotovili prvovrstno hrano polnega okusa (obrano v polni zrelosti) po najkrajši poti od njive do mize , zagotavljali delovna mesta slovenskemu prebivalstvu in omogočali razvoj našega podeželja.... da ne omenjam vseh ostalih koristi, pa bo to tudi vaš prispevek k skrbi za okolje z nakupom hrane, ki ni naredila stotine kilometrov in trošila energije s shranjevanjem več tednov v hladilnici .

Prepričani smo, da vam ni vseeno kaj jedo vaši varovanci, zato prosimo za popravek in nam omogočite sodelavanje na razpisu.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav v imenu slovenskih lokalnih pridelovalcev !

P.S.
Tudi naši otroci hodijo v vrtec...... in omogočajo delovna mesta, kot je vaše.
Še enkrat hvala!

ODGOVOR
Naročnik je skrbno oblikoval sklope glede na svoje potrebe upoštevajoč veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja. Skladno s tem je oblikoval tudi izločene sklope ter pri tem upošteval vsa načela, ki se zasledujejo z namenom izločenih sklopov. Skladno s tem naročnik ne bo opravil razdelitve sklopa 5.6. na več podsklopov.Datum objave: 02.10.2017   14:44
VPRAŠANJE
1. skupina mleko in mlečni izdelki
1.7. sklop sladoledi, zaporedna številka 59 sladoled kremni/mlečni brez umetnih sladil z različnimi okusi, količina 15.000 l. Ali je to pravilna količina, ker končna vrednost za ta artikel pride okrog 70.000 EUR.

ODGOVOR
Ne. Naročnik bo popravil predračunski obrazec in bo spremenil mersko enoto iz L v kos.

VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

ker opažamo, da se nekateri ponudniki poslužujejo taktike, da v razpisih ponudijo določeno blagovno znamko (ne pa tudi ustrezno ceno za to blagovno znamko), samo zato da bi ustregli zahtevam v razpisu in na podlagi tega dobili razpis, nato pa po dobljenem razpisu strankam dejansko vozijo druge blagovne znamke kot so bile ponujene v razpisu (in so že v naprej oblikovali ponujene cene na podlagi teh blagovnih znamk, ki jih držijo v svojem skladišču in so cenejše od blagovnih znamk, ki so jih ponudili v razpisu), nas zanima, kako boste to sankcionirali? Gre namreč za izigravanje sistema, kar je popolnoma nepravično do drugih ponudnikov.
Ti ponudniki, ki na tak način izigravajo sistem, namreč po dobljenih razpisih trdijo, da določenih artiklov nimajo ali so neizdobavljivi, čeprav ti artikli na trgu še vedno obstajajo (in jih mogoče ponudniki celo imajo v svojem skladišču) in bi vam jih bili glede na oddane predračune tudi dolžni voziti, pa vam jih ne.

Hvala za vaš odgovor.


ODGOVOR
Naročnik je pri izvajanju postopka javnega naročila in kasneje pri realizaciji pogodb oz. okvirnih sporazumov sklenjenih na podlagi tega postopka dolžan slediti določilom veljavne zakonodaje in prej omenjenih pogodb, kjer so predvidena ravnanja za zgoraj omenjene primere.

VPRAŠANJE
Ali boste pri kompotih kot merilo vzeli L ali KG ali morda celo neto plod kompotov?
Kot ponudnik kompotov na trgu smo namreč mnenja, da bi bilo potrebno in predvsem pravično primerjati neto plod kompota. Kot lahko opažamo že vrsto let, naša konkurenca ponuja kompote, ki imajo večjo skupno gramaturo vključno s tekočino v pločevinkah (kar pomeni, da na podlagi te večje gramature dosegajo nižje cene na KG oz. L), dejansko pa je v pločevinkah manjši izkupiček sadja, s čimer ste na koncu kot naročnik seveda na slabšem.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Kot izhaja iz opisa v predračunskih obrazcev. Enota je določena v kilogramih (kg) in v opisu je podan minimalni delež plodu 50 %.

VPRAŠANJE
Zanima nas, ali morajo biti začimbe pakirane v kozarčke in plastične posode s pokrovom za zapiranje ali lahko ponudimo cenejša pakiranja v plastičnih vrečkah, ki po odprtju nimajo možnosti ponovnega zaprtja embalaže?

ODGOVOR
Naročnik zahteva kot izhaja iz opisa v predračunskih obrazcih; gastro embalaža in možnost ponovnega neprodušnega zapiranja.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

11.7. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
162 Limonina lupina, pakiranje do 350 g
163 Pomarančna lupina, pakiranje do 350 g
Potrebujete kar veliko količino tega izdelka. Izdelek je v tej obliki mogoče dobiti samo v 14g ali v 2x6g pakiranju. Ali je za naročnika sprejemljivo, da mu ponudimo izdelek Citronet oz. Orangina proizvajalca Kotanyi, kateri je lahko nadomestek za limonino oz. pomarančno lupinico?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

3.3. sklop : KONZERVIRANE RIBE
16 Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1 g / 100 g tune, pakiranje 1000 do 2000 g– izdelek, ki bi vseboval 1g soli na 100g ne obstaja na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 1,24% soli?
17 Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1 g / 100 g tune, pakiranje 80 do 150 g– nobena tuna v oljčne olju na trgu ne dosega 70% tune. Ali lahko ponudimo izdelek v oljčnem olju in min 65% deležem tune, ali pa tuna v lastnem soku, ki edina dosega min 70% tune? Povejte kaj ponudimo?
Poleg tega naročnika prosimo, da umakne zahtevo po 1g soli na 100g tune, saj tak izdelek na trgu ne obstaja. Hvala

6.2. sklop: PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA
42 Paradižnik - pelat olupljeni v kockah, steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje od 3 do 5 kg– ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju, saj izdelka v danem razponu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
44 Paradižnik pasiran (kaša, pire), pakirano od 3 do 5 kg– izdelka v danem razponu na trgu ne najdemo. Naročnika prosimo za pomoč, katero blagovno znamko je imel v mislih? V kolikor nam naročnik ni pripravljen pomagati, ga prosimo da dovoli da ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Povejte kaj ponudimo?

6.4. sklop: KONZERVIRANO SADJE
50 Breskov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg– ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju?
53 Slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4100g pakiranju? Izdelka v danem razponu namreč ne najdemo na trgu. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
54 Sadna solata, min 50 % plodu, pasterizirana ali sterilizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg– ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
55 Hruškov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
59 Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 3 do 4 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4100g pakiranju, saj izdelka v danem razponu na trgu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?

6.5. sklop: SADNI NAMAZI
61 Ekstra domača marmelada - marelica, min. 50 g sadnega deleža / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 700 g – ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju?
62 Ekstra domača mešana marmelada, min. 50 g sadnega deleže / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 700 g– ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju, saj izdelka, ki bi dosegal 50% sadnega deleža do 700g na trgu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
64 Ekstra džem - jagoda, min. 45% sadnega deleža, max. 40 g sladkorja / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 700 g– ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 55% sadnega deleža in 58g sladkorja na 100g izdelka?
65 Ekstra džem - borovnica, min. 45% sadnega deleža, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 700 g– ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 55% sadnega deleža in 58g sladkorja na 100g izdelka?
67 Slivov pekmez, oslajen, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 800 g – ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju?

7.1. sklop: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI
8 Sok rdeče grenivke, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 1 L - izdelke je bil ukinjen. Prosimo za izbris izdelka.
11 Gosta pijača iz vsaj 4 različnih vrst sadja, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, pakiranje 0,15 do 0,25 L, embalaža omogoča pitje brez uporabe lončka – ne vemo kaj naročnik želi. Ali lahko ponudimo multivitaminski sok, ki je sestavljen iz vsaj 4h vrst sadja, brez dodanega sladkorja, 100%?
13 Borovničev nektar, min. 40 % sadni delež, brez umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 1 L – naročnika opozarjamo, da izdelek na trgu obstaja – četudi bo konkurenčni ponudnik trdil drugače.
12 Breskov nektar, 50 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 0,15 do 0,25 L - izdelek je nektar in ne sok, tako da ima dodan sladkor. Prosimo za popravek.
16 100 % slivov sok, brez dodanega sladkorja, pakiranje 0,5 do 1l – izdelek je bil ukinjen. Prosimo za izbris izdelka.

7.3. sklop: SIRUPI
21 100 % sirup BOROVNICA (zgoščeni jabolčni sok, min. 4 % zgoščenega soka aronije, min.1 % zgoščenega soka borovnic) brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje do 5 L – ali lahko ponudimo izdelek s 98,3% jabolčnega soka in 1,5% borovničevega soka, brez aronije?
22 100 % sirup GOZDNI SADEŽI (zgoščeni jabolčni sok, min. 7 % zgoščenega soka gozdnih sadežev) brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje do 5 L – ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 98,3% jabolčnega zgoščenega soka in 1,5% mešanega soka maline, jagode in borovnice?

9.1. sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
7 Namenska pšenična moka za vlečeno testo tipa 500, pakiranje 5 kg – izdelka v navedeni gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
17 Pšenični zdrob, pakiranje do 0,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju, ki je bolj običajen?
19 Kus kus – instant, pakiranje do 2 kg – ali lahko ponudimo izdelek kus kus v 5kg pakiranju?
21 Koruzni zdrob, pakiranje 5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
22 Koruzni zdrob - instant, pakiranje 5 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 4kg pakiranju?

9.3. sklop: KOSMIČI
56 Sojini kosmiči, pakiranje do 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 1500g pakiranju?
57 Musli sadni, max. vsebnost enostavnih sladkorjev 20 g / 100 g izdelka, pakiranje do 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje sladkorja do 20g/100g izdelka, saj sadnega muslija, ki bi vseboval točno 20g/100g ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?

9.4. sklop: TESTENINE
75 Kodrasti široki rezanci - pšenični z jajci, pakiranje do 8 kg – izdelek ne obstaja v gastro pakiranju, samo v 500g. Ali lahko ponudimo izdelek v gasto pakiranju kot brezjajčna testenina v 8kg ali v 12kg pakiranju?
84 Pšenične testenine z jajci (školjkice, pentljice, metuljčki,…), pakiranje do 2 kg – naročnika prosimo, da loči vrste testenin po obliki, saj se cenovno kot tudi v teži pakiranja, zelo razlikujejo. Ali pa dovolite, da ponudimo samo eno vrsto testenin, npr. metuljčke?

9.6. sklop: BIO TESTENINE
99 Bio testenine, široki rezanci, pakiranje do 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 2000g pakiranju?
103 Bio polnozrnate testenine, široki rezanci, pakiranje do 1 kg– ali lahko ponudimo izdelek v 2000g pakiranju?
105 Bio pirine testenine, polžki, pakiranje do 1 kg – izdelka ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelke pirini široki rezanci namesto polžkov? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
107 Bio pirine testenine, peresniki, pakiranje do 1 kg – izdelka ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo katero drogo obliko namesto polžkov, naprimer pirrine svedre? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
109 Bio polnjene testenine s sirovim nadevom, brez jajc, pakirano 0,5 do 3 kg – – smo ponudniki trajnega blaga in izdelke pomeni za nas veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek je sveže blago, zatorej potrebuje drugačno distribucijo in shranjevanje. Naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop. Hvala

10.5. sklop: OSTALO (mlinci, prepečenec, grisini, drobtine)
69 Mlinci, brez jajc, brez konzervansov, pakiranje 1 kg– izdelka brez jajc v 1000g ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek z jajci in v 1000g pakiranju, ali pa izdelek v 250g pakiranju brez jajc. Povejte kaj ponudimo?
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
72 Prepečenec porcijski v rezinah,pakiranje 20 - 30 g– ali lahko ponudimo izdelek v 31,15g pakiranju. Odstopanje od želenega razpona je resnično minimalen. Hvala
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?

10.6. sklop: KEKSI (vsebnost transmaščobnih kislin do 2%)
80 Linški keksi, pakiranje 250 do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?

11.1. sklop: OLJA, MAJONEZE IN MARGARINE
4 Bučno olje 100 %, jedilno nerafinirano, pakiranje do 1 L v stekleni embalaži – ali lahko ponudimo izdelek v PET embalaži?
12 Tekoča margarina za brizganje, vsebnost trans maščobnih kislin pod 2 %, pakiranje do 1 L, z razpršilko – izdelek ni margarina za brizganje, ampak je margarina za pečenje- oziroma tekoča jedilna mast z naravno aroma masla in se uporablja za pečenje, žar, ponev in ne za brizganje. Zatorej se tudi ne dobi z razpršilko. Prosimo za popravek

11.4. sklop: ČAJ
47 Čaj malina z vitamini, filter vrečke, gastro pakiranje do 1,2 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 1500g pakiranju?
50 Otroški čaj (janež, komarček, kamilica, kumina), filter vrečke, pakiranje 50-100g– izdelek s to sestavo se dobi samo v gastro pakiranju (1000g). Ali lahko ponudimo izdelek v gastro pakiranju? Izdelek s to sestavo se ne proizvaja v gospodinjskem pakiranju. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da dovoli enega od spodnjih izdelkov s sledečo sestavo:
1. Janež, kamilica, kumina, koromač, melisa v 30g pakiranju
2. Šipek, bezeg, janež, kamilica, komarček, lipa, kumina, kopriva v 30g pakiranju
3. Janež, komarček, kumina v 30g pakiranju
4. Komarček, janež, kumina, korenje v 40g pakiranju
Naročnika prosimo, da določi, kateri otroški čaj lahko ponudimo, saj smo izbrali večinoma vse ponudnike otroških čajev na trgu. Hvala
51 Sadni čaj (malina) filter vrečke, pakiranje 50 do 100 g – ali lahko ponudimo izdelek okus gozdni sadeži namesto malina?

11.5. sklop: ZAČIMBE - neprodušno zaprto pakiranje, ki omogoča dobro zapiranje tudi po odprtju
56 Cimet mleti, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
57 Cimet v skorji, pakiranje do 40 g – izdelek v gospodinjskem pakiranju je pakiran v vrečko. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor želite izdelek, ki se neprodušno zapira, vam lahko ponudimo izdelek v dozi in 265g. Povejte kaj ponudimo?
69 Kardamom, pakiranje do 40 g- izdelke ne obstaja v neprodušno zaprtem pakiranju. Ali lahko ponudimo izdelek v vrečki? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
78 Kurkuma, pakiranje do 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju?
83 Paprika rdeča mleta sladka, pakiranje do 700 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
85 Rožmarin, rezan, zamrznjeno sušen, pakiranje do 300 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje – izdelek ne obstaja. Proizvajalec ima v svojem asortimanu zmrznjeno sušene artikle, ampak med njimi ni rožmarina. Prosimo za popravek.
89 Timijan, pakiranje do 300 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje – ali lahko ponudimo izdelek v 450g pakiranju?
90 Lovorjev list, pakiranje do 40 g – izdelek v kozarčku ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v vrečki v danem razponu ali pa izdelek v dozi in v 60g ali v 100g pakiranju?

11.6. sklop: SADNO ŽITNA REZINA
105 Sadno - žitna rezina z jogurtovim ali čokoladnim oblivom, pakiranje 30 do 45 g – ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju?

11.7. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
116 Instant kakavov napitek, min. 25 % kakava, pakiranje do 2,5 kg (kvaliteta Benquick ali enakovredno) prosimo za potrditev, da naročnik želi izdelek, ki je v granulah, kot je Benko. Na trgu obstaja veliko podobnih izdelkov - kakavovih napitkov, ki niso preveč sorodni tej blagovni znamki, saj vsebujejo veliko več sladkorja ali manjši delež kakavovih delcev in/ali so v prahu. Hvala
119 Čokolada, nalomljena na koščke, 10 do 20 g / kos– izdelka na trgu ne najdemo. Naročnika prosimo za pomoč, za katero blagovno znamko gre (zgolj informativno). Ali ste mogoče v mislih imeli nastrgano čokolado, to vam lahko ponudimo v 100g pakiranju. Hvala za informacijo.
121 Koruzni škrob, brez glutena, pakiranje do 200 g– ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
127 Vinski kamen, pakiranje 15 g – izdelka ne najdemo v tej gramaturi. Ali lahko ponudimo izdelek v 16g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
136 Kokosova moka, pakiranje do 250 g – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
139 Želatina, v lističih, pakiranje do 100 g - razpisano imate veliko količino tega izdelka, ali vam jo lahko ponudimo v 1000g pakiranju, drugače se izdelek dobi samo v 10g pakiranju?
146 Zmes za krompirjevo testo, pakiranje do 5 kg– izdelek je sedaj na voljo v 500g in v 10kg pakiranju. Izdelek v 5kg je bil namreč ukinjen. Povejte katerega ponudimo?
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
147 Zlate kroglice, pakiranje do 500 g - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
160 Sojini koščki, pakiranje do 0,5 kg – razpisano imate večjo količino tega izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 1500g pakiranju?
165 Zeliščni dodatek jedem v olju (bazilika, vrtna zelišča, provansa, pesto), brez dodanih ojačevalcev okusa, arom in barvil, pakiranje v dozi 300 do 400 g – izdelek obstraja samo kot bazilika, provansa in vrtna zelišča. Kot pesto ne obstaja. Prosimo za popravek zahtevanega artikla. Poleg tega naročnika prosimo, da loči okuse omak med seboj, saj se cenovno razlikujejo. Hvala

11.8. sklop: OSTALA BIO ŽIVILA
171 Bio šipkov čaj, gastro pakiranje do 1,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek bio divja češnja namesto bio šipek? Izdelka namreč ne najdemo na trgu. Hvala

Lep pozdrav.


ODGOVOR
3.3. sklop : KONZERVIRANE RIBE
16 Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1 g / 100 g tune, pakiranje 1000 do 2000 g– izdelek, ki bi vseboval 1g soli na 100g ne obstaja na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 1,24% soli?
Odg.: Da. Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1,25 g / 100 g tune, pakiranje 1000 do 2000 g

17 Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1 g / 100 g tune, pakiranje 80 do 150 g– nobena tuna v oljčne olju na trgu ne dosega 70% tune. Ali lahko ponudimo izdelek v oljčnem olju in min 65% deležem tune, ali pa tuna v lastnem soku, ki edina dosega min 70% tune? Povejte kaj ponudimo?
Poleg tega naročnika prosimo, da umakne zahtevo po 1g soli na 100g tune, saj tak izdelek na trgu ne obstaja. Hvala
Odg.: Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 65 % tune, vsebnost soli do 1,25 g / 100 g tune, pakiranje 80 do 150 g.

6.2. sklop: PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA
42 Paradižnik - pelat olupljeni v kockah, steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje od 3 do 5 kg– ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju, saj izdelka v danem razponu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: Da. Paradižnik - pelat olupljeni v kockah, steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje od 2,5 do 5 kg.

44 Paradižnik pasiran (kaša, pire), pakirano od 3 do 5 kg– izdelka v danem razponu na trgu ne najdemo. Naročnika prosimo za pomoč, katero blagovno znamko je imel v mislih? V kolikor nam naročnik ni pripravljen pomagati, ga prosimo da dovoli da ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Povejte kaj ponudimo?
Odg.: Naročnik popravlja razpon pakiranja. Paradižnik pasiran (kaša, pire), pakirano od 2,5 do 5 kg. Obstaja več blagovnih znamk.


6.4. sklop: KONZERVIRANO SADJE
50 Breskov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg– ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju?
Odg.: Da. Breskov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,5 kg.

53 Slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4100g pakiranju? Izdelka v danem razponu namreč ne najdemo na trgu. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: Da. Slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,5 kg.

54 Sadna solata, min 50 % plodu, pasterizirana ali sterilizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg– ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
Odg.: Da. Sadna solata, min 50 % plodu, pasterizirana ali sterilizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,5 kg.

55 Hruškov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
Odg.: Da. Hruškov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,5 kg.

59 Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 3 do 4 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4100g pakiranju, saj izdelka v danem razponu na trgu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: Da. Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 3 do 4,5 kg.

6.5. sklop: SADNI NAMAZI
61 Ekstra domača marmelada - marelica, min. 50 g sadnega deleža / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 700 g – ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju?
Odg.: Da. Ekstra domača marmelada - marelica, min. 50 g sadnega deleža / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 850 g.

62 Ekstra domača mešana marmelada, min. 50 g sadnega deleže / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 700 g– ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju, saj izdelka, ki bi dosegal 50% sadnega deleža do 700g na trgu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: Da. Ekstra domača mešana marmelada, min. 50 g sadnega deleže / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 850 g.

64 Ekstra džem - jagoda, min. 45% sadnega deleža, max. 40 g sladkorja / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 700 g– ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 55% sadnega deleža in 58g sladkorja na 100g izdelka?
Odg.: Ne. Ekstra džem - jagoda, min. 45% sadnega deleža, max. 40 g sladkorja / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 700 g.

65 Ekstra džem - borovnica, min. 45% sadnega deleža, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 700 g– ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 55% sadnega deleža in 58g sladkorja na 100g izdelka?
Odg.: Ne. Ekstra džem - borovnica, min. 45% sadnega deleža, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 700 g.

67 Slivov pekmez, oslajen, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 800 g – ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju?
Odg.: Ne. Slivov pekmez, oslajen, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 800 g.

7.1. sklop: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI
8 Sok rdeče grenivke, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 1 L - izdelke je bil ukinjen. Prosimo za izbris izdelka.
Odg.: Naročnik bo izdelek umaknil iz predračunskih obrazcev.

11 Gosta pijača iz vsaj 4 različnih vrst sadja, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, pakiranje 0,15 do 0,25 L, embalaža omogoča pitje brez uporabe lončka – ne vemo kaj naročnik želi. Ali lahko ponudimo multivitaminski sok, ki je sestavljen iz vsaj 4h vrst sadja, brez dodanega sladkorja, 100%?
Odg.: Da, če izdelek ustreza opisu; gosta pijača iz vsaj 4 različnih vrst sadja, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, pakiranje 0,15 do 0,25 L, embalaža omogoča pitje brez uporabe lončka.

13 Borovničev nektar, min. 40 % sadni delež, brez umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 1 L – naročnika opozarjamo, da izdelek na trgu obstaja – četudi bo konkurenčni ponudnik trdil drugače.
Odg.: Naročnik bo popravil opis. Borovničev nektar, min. 35 % sadni delež, brez umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 1 L.

12 Breskov nektar, 50 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 0,15 do 0,25 L - izdelek je nektar in ne sok, tako da ima dodan sladkor. Prosimo za popravek.
Odg.: Naročnik bo popravil opis; breskov nektar, 50 % sadni delež, brez umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 0,15 do 0,25 L.

16 100 % slivov sok, brez dodanega sladkorja, pakiranje 0,5 do 1l – izdelek je bil ukinjen. Prosimo za izbris izdelka.
Odg.: Naročnik bo izdelek umaknil iz predračunskih obrazcev.

7.3. sklop: SIRUPI
21 100 % sirup BOROVNICA (zgoščeni jabolčni sok, min. 4 % zgoščenega soka aronije, min.1 % zgoščenega soka borovnic) brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje do 5 L – ali lahko ponudimo izdelek s 98,3% jabolčnega soka in 1,5% borovničevega soka, brez aronije?
Odg.: Ne. 100 % sirup BOROVNICA (zgoščeni jabolčni sok, min. 4 % zgoščenega soka aronije, min.1 % zgoščenega soka borovnic) brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje do 5 L.

22 100 % sirup GOZDNI SADEŽI (zgoščeni jabolčni sok, min. 7 % zgoščenega soka gozdnih sadežev) brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje do 5 L – ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 98,3% jabolčnega zgoščenega soka in 1,5% mešanega soka maline, jagode in borovnice?
Odg.: Ne. 100 % sirup GOZDNI SADEŽI (zgoščeni jabolčni sok, min. 7 % zgoščenega soka gozdnih sadežev) brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje do 5 L.

9.1. sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
7 Namenska pšenična moka za vlečeno testo tipa 500, pakiranje 5 kg – izdelka v navedeni gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
Odg.: Da. Namenska pšenična moka za vlečeno testo tipa 500, pakiranje do 5 kg.

17 Pšenični zdrob, pakiranje do 0,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju, ki je bolj običajen?
Odg.: Da. Pšenični zdrob, pakiranje do 1 kg.

19 Kus kus – instant, pakiranje do 2 kg – ali lahko ponudimo izdelek kus kus v 5kg pakiranju?
Odg.: Ne. Kus kus – instant, pakiranje do 2 kg.

21 Koruzni zdrob, pakiranje 5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
Odg.: Ne. Koruzni zdrob, pakiranje 5 kg.

22 Koruzni zdrob - instant, pakiranje 5 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 4kg pakiranju?
Odg.: Da. Koruzni zdrob - instant, pakiranje 4 do 5 kg.

9.3. sklop: KOSMIČI
56 Sojini kosmiči, pakiranje do 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 1500g pakiranju?
Odg.: Da. Sojini kosmiči, pakiranje do 1,5 kg.

57 Musli sadni, max. vsebnost enostavnih sladkorjev 20 g / 100 g izdelka, pakiranje do 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje sladkorja do 20g/100g izdelka, saj sadnega muslija, ki bi vseboval točno 20g/100g ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: Da. Musli sadni, max. vsebnost enostavnih sladkorjev do 20 g / 100 g izdelka, pakiranje do 1 kg.

9.4. sklop: TESTENINE
75 Kodrasti široki rezanci - pšenični z jajci, pakiranje do 8 kg – izdelek ne obstaja v gastro pakiranju, samo v 500g. Ali lahko ponudimo izdelek v gasto pakiranju kot brezjajčna testenina v 8kg ali v 12kg pakiranju?
Odg.: Da. Kodrasti široki rezanci - pšenični, pakiranje do 8 kg.

84 Pšenične testenine z jajci (školjkice, pentljice, metuljčki,…), pakiranje do 2 kg – naročnika prosimo, da loči vrste testenin po obliki, saj se cenovno kot tudi v teži pakiranja, zelo razlikujejo. Ali pa dovolite, da ponudimo samo eno vrsto testenin, npr. metuljčke?
Odg.: Ne. Ponudite kot izhaja iz popisa. Pšenične testenine z jajci (školjkice, pentljice, metuljčki,…), pakiranje do 2 kg.

9.6. sklop: BIO TESTENINE
99 Bio testenine, široki rezanci, pakiranje do 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 2000g pakiranju?
Odg.: Ne. Bio testenine, široki rezanci, pakiranje do 1 kg

103 Bio polnozrnate testenine, široki rezanci, pakiranje do 1 kg– ali lahko ponudimo izdelek v 2000g pakiranju?
Odg.: Ne. Bio polnozrnate testenine, široki rezanci, pakiranje do 1 kg.

105 Bio pirine testenine, polžki, pakiranje do 1 kg – izdelka ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelke pirini široki rezanci namesto polžkov? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: Ne. Bio pirine testenine, polžki, pakiranje do 1 kg (npr. Alb gold ali enakovredno).

107 Bio pirine testenine, peresniki, pakiranje do 1 kg – izdelka ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo katero drogo obliko namesto polžkov, naprimer pirrine svedre? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: Ne. Bio pirine testenine, peresniki, pakiranje do 1 kg (npr. Biona ali enakovredno).


109 Bio polnjene testenine s sirovim nadevom, brez jajc, pakirano 0,5 do 3 kg – – smo ponudniki trajnega blaga in izdelke pomeni za nas veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek je sveže blago, zatorej potrebuje drugačno distribucijo in shranjevanje. Naročnika prosimo, da izdelek premakne v drug sklop. Hvala
Odg.: Ne.

10.5. sklop: OSTALO (mlinci, prepečenec, grisini, drobtine)
69 Mlinci, brez jajc, brez konzervansov, pakiranje 1 kg– izdelka brez jajc v 1000g ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek z jajci in v 1000g pakiranju, ali pa izdelek v 250g pakiranju brez jajc. Povejte kaj ponudimo?
Odg.: Da. Mlinci, z jajci, brez konzervansov, pakiranje 1 kg.
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?

72 Prepečenec porcijski v rezinah,pakiranje 20 - 30 g– ali lahko ponudimo izdelek v 31,15g pakiranju. Odstopanje od želenega razpona je resnično minimalen. Hvala
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: Da. Prepečenec porcijski v rezinah,pakiranje 20 - 32 g.

10.6. sklop: KEKSI (vsebnost transmaščobnih kislin do 2%)
80 Linški keksi, pakiranje 250 do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
Odg.: Ne. Linški keksi, pakiranje 250 do 500 g.


11.1. sklop: OLJA, MAJONEZE IN MARGARINE
4 Bučno olje 100 %, jedilno nerafinirano, pakiranje do 1 L v stekleni embalaži – ali lahko ponudimo izdelek v PET embalaži?
Odg.: Ne. Bučno olje 100 %, jedilno nerafinirano, pakiranje do 1 L v stekleni embalaži.

12 Tekoča margarina za brizganje, vsebnost trans maščobnih kislin pod 2 %, pakiranje do 1 L, z razpršilko – izdelek ni margarina za brizganje, ampak je margarina za pečenje- oziroma tekoča jedilna mast z naravno aroma masla in se uporablja za pečenje, žar, ponev in ne za brizganje. Zatorej se tudi ne dobi z razpršilko. Prosimo za popravek
Odg.: Da, naročnik bo opravil popravek. Tekoča margarina za pečenje, vsebnost trans maščobnih kislin pod 2 %, pakiranje do 1 L, z razpršilko.


11.4. sklop: ČAJ
47 Čaj malina z vitamini, filter vrečke, gastro pakiranje do 1,2 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 1500g pakiranju?
Odg.: Ne. Čaj malina z vitamini, filter vrečke, gastro pakiranje do 1,2 kg.

50 Otroški čaj (janež, komarček, kamilica, kumina), filter vrečke, pakiranje 50-100g– izdelek s to sestavo se dobi samo v gastro pakiranju (1000g). Ali lahko ponudimo izdelek v gastro pakiranju? Izdelek s to sestavo se ne proizvaja v gospodinjskem pakiranju. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da dovoli enega od spodnjih izdelkov s sledečo sestavo:
1. Janež, kamilica, kumina, koromač, melisa v 30g pakiranju
2. Šipek, bezeg, janež, kamilica, komarček, lipa, kumina, kopriva v 30g pakiranju
3. Janež, komarček, kumina v 30g pakiranju
4. Komarček, janež, kumina, korenje v 40g pakiranju
Naročnika prosimo, da določi, kateri otroški čaj lahko ponudimo, saj smo izbrali večinoma vse ponudnike otroških čajev na trgu. Hvala
Odg.: Da. Otroški čaj (janež, kamilica, kumina, koromač, melisa ), filter vrečke, pakiranje 30-100g.

51 Sadni čaj (malina) filter vrečke, pakiranje 50 do 100 g – ali lahko ponudimo izdelek okus gozdni sadeži namesto malina?
Odg.: Ne. Sadni čaj (malina) filter vrečke, pakiranje 50 do 100 g.

11.5. sklop: ZAČIMBE - neprodušno zaprto pakiranje, ki omogoča dobro zapiranje tudi po odprtju
56 Cimet mleti, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
Odg.: Ne. Cimet mleti, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje.

57 Cimet v skorji, pakiranje do 40 g – izdelek v gospodinjskem pakiranju je pakiran v vrečko. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor želite izdelek, ki se neprodušno zapira, vam lahko ponudimo izdelek v dozi in 265g. Povejte kaj ponudimo?
Odg.: Da. Cimet v skorji, pakiranje do 40 g (lahko vrečka).

69 Kardamom, pakiranje do 40 g- izdelke ne obstaja v neprodušno zaprtem pakiranju. Ali lahko ponudimo izdelek v vrečki? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
Odg.:Da. Kardamom, pakiranje do 40 g (lahko v vrečki).

78 Kurkuma, pakiranje do 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju?
Odg.: Ne. Kurkuma, pakiranje do 40 g.

83 Paprika rdeča mleta sladka, pakiranje do 700 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
Odg.: Da. Paprika rdeča mleta sladka, pakiranje do 1000 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje.

85 Rožmarin, rezan, zamrznjeno sušen, pakiranje do 300 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje – izdelek ne obstaja. Proizvajalec ima v svojem asortimanu zmrznjeno sušene artikle, ampak med njimi ni rožmarina. Prosimo za popravek.
Odg.: Naročnik bo popravil opis živil. Rožmarin, rezan, sušen, pakiranje do 300 g, pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje.

89 Timijan, pakiranje do 300 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje – ali lahko ponudimo izdelek v 450g pakiranju?
Odg.: Da. Timijan, pakiranje do 450 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje.

90 Lovorjev list, pakiranje do 40 g – izdelek v kozarčku ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v vrečki v danem razponu ali pa izdelek v dozi in v 60g ali v 100g pakiranju?
Odg.: Da. Lovorjev list, pakiranje do 40 g (lahko v vrečki).


11.6. sklop: SADNO ŽITNA REZINA
105 Sadno - žitna rezina z jogurtovim ali čokoladnim oblivom, pakiranje 30 do 45 g – ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju?
Odg.: Ne. Sadno - žitna rezina z jogurtovim ali čokoladnim oblivom, pakiranje 30 do 45 g.


11.7. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
116 Instant kakavov napitek, min. 25 % kakava, pakiranje do 2,5 kg (kvaliteta Benquick ali enakovredno) prosimo za potrditev, da naročnik želi izdelek, ki je v granulah, kot je Benko. Na trgu obstaja veliko podobnih izdelkov - kakavovih napitkov, ki niso preveč sorodni tej blagovni znamki, saj vsebujejo veliko več sladkorja ali manjši delež kakavovih delcev in/ali so v prahu. Hvala
Odg.: Ni potrebno, da je v granulah.

119 Čokolada, nalomljena na koščke, 10 do 20 g / kos– izdelka na trgu ne najdemo. Naročnika prosimo za pomoč, za katero blagovno znamko gre (zgolj informativno). Ali ste mogoče v mislih imeli nastrgano čokolado, to vam lahko ponudimo v 100g pakiranju. Hvala za informacijo.
Odg.: Naročnik bo izdelek umaknil iz predračunskih obrazcev.

121 Koruzni škrob, brez glutena, pakiranje do 200 g– ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
Odg.: Ne. Koruzni škrob, brez glutena, pakiranje do 200 g.

127 Vinski kamen, pakiranje 15 g – izdelka ne najdemo v tej gramaturi. Ali lahko ponudimo izdelek v 16g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
Odg.: Da. Vinski kamen, pakiranje 16 g.

136 Kokosova moka, pakiranje do 250 g – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
Odg.: Ne. Kokosova moka, pakiranje do 250 g.

139 Želatina, v lističih, pakiranje do 100 g - razpisano imate veliko količino tega izdelka, ali vam jo lahko ponudimo v 1000g pakiranju, drugače se izdelek dobi samo v 10g pakiranju?
Odg.: Ne. Želatina, v lističih, pakiranje do 100 g.

146 Zmes za krompirjevo testo, pakiranje do 5 kg– izdelek je sedaj na voljo v 500g in v 10kg pakiranju. Izdelek v 5kg je bil namreč ukinjen. Povejte katerega ponudimo?
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih?
Odg.: Kot izhaja iz popisa. Zmes za krompirjevo testo, pakiranje do 5 kg

147 Zlate kroglice, pakiranje do 500 g - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
Odg.: Ne. Zlate kroglice, pakiranje do 500 g.

160 Sojini koščki, pakiranje do 0,5 kg – razpisano imate večjo količino tega izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 1500g pakiranju?
Odg.: Ne. Sojini koščki, pakiranje do 0,5 kg.

165 Zeliščni dodatek jedem v olju (bazilika, vrtna zelišča, provansa, pesto), brez dodanih ojačevalcev okusa, arom in barvil, pakiranje v dozi 300 do 400 g – izdelek obstraja samo kot bazilika, provansa in vrtna zelišča. Kot pesto ne obstaja. Prosimo za popravek zahtevanega artikla. Poleg tega naročnika prosimo, da loči okuse omak med seboj, saj se cenovno razlikujejo. Hvala
Odg.: Naročnik bo popravil opis živil, ločil bo okuse med seboj.


11.8. sklop: OSTALA BIO ŽIVILA
171 Bio šipkov čaj, gastro pakiranje do 1,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek bio divja češnja namesto bio šipek? Izdelka namreč ne najdemo na trgu. Hvala
Odg.: Naročnik bo izdelek umaknil iz predračunskih obrazcev.


Lep pozdrav

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 04.10.2017   09:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno prosim za odgovor na naslednje vprašanje.
6. Skupina zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje
Zap. št. 6 Zamrznjen fižol maslenec
Zap. št.. 22 Zamrznjen ploščati fižol

Kakšna je razlika med njima? Na tržišču je masleni ploščati fižol.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo popravil opis živila. Izdelek v sklopu 6.1. pod zaporedno številko 22 (Zamrznjen ploščati fižol, narezan, pakiranje 2 do 3 kg) bo umaknil iz predračunskih obrazcev in pri izdelku v istem sklopu pod zaporedno številko 6 (Zamrznjen stročji fižol maslenec, pakiranje do 2,5 kg) ustrezno korigiral količino.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podani odgovor.
Datum objave: 05.10.2017   08:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 12.3 VEGETARIJANSKA ŽIVILA so zaklenjene celice za vnos DDV. Prosimo za popravek obrazcev.

Vezano na ta sklop imamo tudi naslednja vprašanja:
96 Sejtanovi zrezki - izdelka ne najdemo na tržišču. Ali lahko ponudimo bio seitan?
97 Vegetarijanske hrenovke, 60 g/kos - izdelka na tržišču ne najdemo. Ali lahko ponudimo hrenovke 50 g/kos?
98 Vegetarijanske pečenice, 60 g/kos - izdelka na tržišču ne najdemo. Ali lahko ponudimo pečenice 100 g/kos?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
v sklopu 12.3 VEGETARIJANSKA ŽIVILA so zaklenjene celice za vnos DDV. Prosimo za popravek obrazcev.
Odg.: Pooblaščenec naročnika bo opravil popravek predračunskih obrazcev in bo odpravil tehnično težavo predračunskega obrazca.

Vezano na ta sklop imamo tudi naslednja vprašanja:
96 Sejtanovi zrezki - izdelka ne najdemo na tržišču. Ali lahko ponudimo bio seitan?
Odg.: Ponudnik naj ponudi izdelek, kot izhaja iz opisa. V primeru, da ponudi izdelek v ekološkem oz. bio standardu, se to skladno z razpisno dokumentacijo dodatno točkuje.

97 Vegetarijanske hrenovke, 60 g/kos - izdelka na tržišču ne najdemo. Ali lahko ponudimo hrenovke 50 g/kos?
Odg.: Ne. Vegeterjanske hrenovke, 60 g / kos.

98 Vegetarijanske pečenice, 60 g/kos - izdelka na tržišču ne najdemo. Ali lahko ponudimo pečenice 100 g/kos?
Odg.: Ne. Vegeterjanske pečenice, 60 g / kos.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 09.10.2017   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

7.1. sklop: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI

8. Sok rdeče grenivke, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 1 L
Naročniku svetujem naj ne naseda sugestijam potencialnega ponudnika. Izdelek Rdeča Grenivka je bil res ukinjen, samo ni potrebno, da se krči asortima, lahko ga nadomestite z dobavljivim: 100% sok iz Jabolk, Grozdja in Robid, brez dodanega sladkorja in konzervansov, pakiranje 1 L, embalaža, ki omogoča zapiranje po odprtju.

11 Gosta pijača iz vsaj 4 različnih vrst sadja, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, pakiranje 0,15 do 0,25 L, embalaža omogoča pitje brez uporabe lončka- verjetno je mišljen 100% sadni obrok iz min. 4 različnih vrst sadja, brez dodanega sladkorja in konzervansov, pakiran v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju ** kot Smoothie. 100% multivitaminski sok po ceni, funkciji in kvaliteti, ni primerljiv z razpisanim. Naročnika prosim naj sporoči kaj želi, da bodo ponudbe po kvaliteti in ceni primerljive.

16 100 % slivov sok, brez dodanega sladkorja, pakiranje 0,5 do 1l -Izdelek je bil res ukinjen, samo ni potrebno, da se krči asortima, lahko ga nadomestite z dobavljivim: 100% sok iz Jabolk, Breskev in Korenja, brez dodanega sladkorja in konzervansov, pakiranje 1 L, embalaža, ki omogoča zapiranje po odprtju.

Glede na izkušnje, ki jih imamo z ostalimi vrtci, ne vem zakaj je potreben tako velik razpon pri porcijskih sokovih ( 0,15-0,25 L). Velika večina vrtcev vztraja pri razponu 0,15 do 0,2 L in embalaži ki omogoča zapiranje po odprtju. Prosim, da razmislite ali res potrebujete 0,25 L soka. Menim, da je glede na smernice in prakso prevelika.

ODGOVOR

Spoštovani,

7.1. sklop: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI

8. Sok rdeče grenivke, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 1 L
Naročniku svetujem naj ne naseda sugestijam potencialnega ponudnika. Izdelek Rdeča Grenivka je bil res ukinjen, samo ni potrebno, da se krči asortima, lahko ga nadomestite z dobavljivim: 100% sok iz Jabolk, Grozdja in Robid, brez dodanega sladkorja in konzervansov, pakiranje 1 L, embalaža, ki omogoča zapiranje po odprtju.
Odg.: Naročnik se je odločil, kot se je opredelil v enem izmed prejšnjih odgovorov in bo izdelek umaknil iz predračunskih popisov.

11 Gosta pijača iz vsaj 4 različnih vrst sadja, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, pakiranje 0,15 do 0,25 L, embalaža omogoča pitje brez uporabe lončka- verjetno je mišljen 100% sadni obrok iz min. 4 različnih vrst sadja, brez dodanega sladkorja in konzervansov, pakiran v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju ** kot Smoothie. 100% multivitaminski sok po ceni, funkciji in kvaliteti, ni primerljiv z razpisanim. Naročnika prosim naj sporoči kaj želi, da bodo ponudbe po kvaliteti in ceni primerljive.
Odg.: Kot izhaja iz opisa predračunskega obrazca; Gosta pijača iz vsaj 4 različnih vrst sadja, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, pakiranje 0,15 do 0,25 L, embalaža omogoča pitje brez uporabe lončka.

16 100 % slivov sok, brez dodanega sladkorja, pakiranje 0,5 do 1l -Izdelek je bil res ukinjen, samo ni potrebno, da se krči asortima, lahko ga nadomestite z dobavljivim: 100% sok iz Jabolk, Breskev in Korenja, brez dodanega sladkorja in konzervansov, pakiranje 1 L, embalaža, ki omogoča zapiranje po odprtju.
Odg.: Naročnik se je odločil, kot se je opredelil v enem izmed prejšnjih odgovorov in bo izdelek umaknil iz predračunskih popisov.

Glede na izkušnje, ki jih imamo z ostalimi vrtci, ne vem zakaj je potreben tako velik razpon pri porcijskih sokovih ( 0,15-0,25 L). Velika večina vrtcev vztraja pri razponu 0,15 do 0,2 L in embalaži ki omogoča zapiranje po odprtju. Prosim, da razmislite ali res potrebujete 0,25 L soka. Menim, da je glede na smernice in prakso prevelika.
Odg.: Naročnik je pri oblikovanju opisa izdelka le-temu namenil še posebno skrbnost in je skladno s potrebami ter upoštevajoč izkušnje in smernice določil kot izhaja iz opisa posameznega izdelka v predračunskem obrazcu.


Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno vas prosimo za odgovore na naslednja vprašanja.

10.5. sklop: OSTALO (mlinci, prepečenec, grisini, drobtine)

72 Prepečenec porcijski v rezinah,pakiranje 20 - 30 g
Ker se je gramatura spremenila, vas prosimo, če lahko ponudimo 47g prepečenec Grajske pekarne (20g-47g)?

74 Grisini z oljčnim oljem, pakiranje do 20 do 30 g
Ker se je gramatura spremenila, vas prosimo, če lahko ponudimo 13g grissine Grajske pekarne (13g- 30g)?

10.8. sklop: SLAŠČIČARSKI IZDELKI

105 Skutni zavitek, 100 g
Ali vam lahko ponudimo skutin zavitek 80g ( 80g- 100g) ?

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR
Spoštovani!

Vljudno vas prosimo za odgovore na naslednja vprašanja.

10.5. sklop: OSTALO (mlinci, prepečenec, grisini, drobtine)

72 Prepečenec porcijski v rezinah,pakiranje 20 - 30 g
Ker se je gramatura spremenila, vas prosimo, če lahko ponudimo 47g prepečenec Grajske pekarne (20g-47g)?
Odg.: Ne. Naročnik je v enem izmed prejšnjih odgovorov že popravil razpon gramature. Prepečenec porcijski v rezinah,pakiranje 20 - 32 g.

74 Grisini z oljčnim oljem, pakiranje do 20 do 30 g
Ker se je gramatura spremenila, vas prosimo, če lahko ponudimo 13g grissine Grajske pekarne (13g- 30g)?
Odg.: Ne. Grisini z oljčnim oljem, pakiranje do 20 do 30 g.

10.8. sklop: SLAŠČIČARSKI IZDELKI

105 Skutni zavitek, 100 g
Ali vam lahko ponudimo skutin zavitek 80g ( 80g- 100g) ?
Odg.: Da. Skutni zavitek, 80 do 100 g.


Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno vas prosimo za odgovore na naslednja vprašanja.

9.1. sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI

23 Koruzni zdrob - instant, pakiranje 1 kg
Ali vam lahko ponudimo pakiranje 450g Polenta Zlato polje?

34 Pira, pakiranje do 1 kg
Ali vam lahko ponudimo pakiranje 2 kg Pira Zlato polje?

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Spoštovani!

Vljudno vas prosimo za odgovore na naslednja vprašanja.

9.1. sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI

23 Koruzni zdrob - instant, pakiranje 1 kg
Ali vam lahko ponudimo pakiranje 450g Polenta Zlato polje?
Odg.: Da. Koruzni zdrob - instant, pakiranje do 1 kg.

34 Pira, pakiranje do 1 kg
Ali vam lahko ponudimo pakiranje 2 kg Pira Zlato polje?
Odg.: Ne. Pira, pakiranje do 1 kg

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik, ali boste pri znakih kakovosti upoštevali tudi certifikate ISO, IFS, BRC, GLOBAL GAP?

ODGOVOR
Ne. Skladno z razpisno dokumentacijo je v 4 točki III. poglavja opredeljeno katere sheme kakovosti bo naročnik priznal kot ustrezne.VPRAŠANJE
Še vedno čakamo, da popravite obrazec predračuna za sklop mleko in mlečni izdelki, zap.št. artikla 59 sladoled kremni 15.000 l na 15.000 kos

ODGOVOR
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca.VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosim, za odgovor.
Sklop 6. Zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje pod zap.št. 21 zamrznjeni koruzni vršički. Na našem tržišču ta izdelek obstaja le kot konzervirani koruzni vršički. Ali ste morda želeli cele zamrznjene koruzne storže?

Za odgovor se vam zahvaljujemo.

ODGOVOR
Da. Konzervirani koruzni vršički, pakiranje 2 do 3 kg. Pooblaščenec naročnika bo ustrezno popravil predračunski obrazec in bo ta izdelek glede na njegovo naravo premaknil iz sklopa 6.1 v sklop 6.2.


Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.


VPRAŠANJE
Sklop 6.1./artikel 1: ali želite špinačo pasirano briketi ali list briketi?
Sklop 6.11/artikel 17: beli in zeleni beluši - gre za dva različna artikla z različno ceno. Prosimo, da ločite postavko oz. določite samo eno vrsto belušev.

ODGOVOR
Sklop 6.1./artikel 1: ali želite špinačo pasirano briketi ali list briketi?
Odg.: Naročnik želi; Zamrznjena špinača - briketi (list), pakiranje 2 do 3 kg.

Sklop 6.11/artikel 17: beli in zeleni beluši - gre za dva različna artikla z različno ceno. Prosimo, da ločite postavko oz. določite samo eno vrsto belušev.
Odg.: Zamrznjeni beluši (zeleni), pakiranje do 2,5 kg.


Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.


VPRAŠANJE
Sklop 3.1./artikel 5: lignji na trgu obstajajo v pakiranju 2kg, 5kg ali 10kg. Katero od teh pakiranj vam lahko ponudimo?

ODGOVOR
Patagonski lignji, celi, očiščeni, pakiranje do 2 kg.


Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.

Datum objave: 10.10.2017   16:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim vas za odgovore glede tehnične specifikacije artiklov.
6. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
40:Paradižnik - pelati olupljeni, steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 0,5 do 1 kg ali lahko ponudimo 400 g pelate?

41: Paradižnik - pelati olupljeni v kockah, steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 0,5 do 1 kg- ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
46:Kapre, pasterizirane, v slanici, pakiranje do 800 g - ali lahko ponudimo 1000g pakiranje?
53:Slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg ali lahko ponudimo pakiranje 680 gr?
57:Ananasov kompot – rezine, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg ali lahko ponudimo 836g ?
59: Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 3 do 4 kg
ali lahko ponudimo 4,10 kg pakiranje?
64:Ekstra džem - jagoda, min. 45% sadnega deleža, max. 40 g sladkorja / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 700 g ali vam lahko ponudimo 100% sadni delež brez dodanega sladkorja?
66:Ekstra džem - gozdni sadeži, min 45 % sadni delež, brez kemičnih konzervansov, sladil in barvil, pakiranje do 400 g - ali vam lahko ponudimo 100% sadni delež brez dodanega sladkorja?

7. SKUPINA: SADNI SOKOVI IN SIRUPI

8: Sok rdeče grenivke, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 1 L ali lahko ponudnimo sok 100% navadne grenivke?

9. SKUPINA: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTNINE
25: Riž bel, glaziran, okroglozrnati, 1. vrste ( kakovost ZLATO POLJE SANTA ANDREA ali enakovredno ), pakiranje 3 do 5 kg ali lahko ponudimo 1 kg ali 10 kg pakiranje? Riž Sant Andrea je srednjezrnat riž.
87:Sojine testenine (široki rezanci,…), pakiranje do 1 kg zahtevanega izdelka ne najdemo! Ali nam lahko poveste katere izdelek ste imeli v mislih?

88:Polnozrnate testenine (svedri, peresniki, široki rezanci,…), pakiranje 1 do 5 kg - ali lahko ponudimo 500g pakiranje , ker zahtevane gramature ne najdemo?
91:Pirine testenine (svedri, peresnilki, široki rezanci,…), pakiranje 1 do 5 kg- ali lahko ponudimo 500g pakiranje , ker zahtevane gramature ne najdemo?
93;Testo za lazanjo, pakiranje do 5 kg - ali lahko ponudimo 9 kgg pakiranje , ker zahtevane gramature ne najdemo ?

11.SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

50: Otroški čaj (janež, komarček, kamilica, kumina), filter vrečke, pakiranje 50-100g- zahtevanega artikla ne najdemo imamo samo različičo čaja:
plodovi komarčka, plodovi janeža, plodovi kumine, korenje in pakiranje 30g?
77: Kumina cela, pakiranje do 500 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 1000G pakiranje v vreči, ker pakiranja v večjem pakiranjunju ne najdemo?
78: Kurkuma, pakiranje do 40 g ali lahko ponudimo 44 g pakiranje v steklenički?
96: Pehtran, pakiranje do 40 g ali lahko ponudimo pakiranje v vrečki, ker pakiranja v steklenički ni?
119: Čokolada, nalomljena na koščke, 10 do 20 g / kos zahtevanega izdelka ne najdemo. Ali vam lahko ponudimo čokoladice 5 g ali pa 4 ali pa 42 g?
127: Vinski kamen, pakiranje 15 g ali lahko ponudimo 16g pakiranje?
130: Sladkor rjavi, pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
146: Zmes za krompirjevo testo, pakiranje do 5 kg ali lahko ponudimo 10 kg pakiranje, ker je dobavitelj spremenil pakiranje?
149: Pisane zlate kroglice, pakiranje do 500 g zahtevanega artikla ne najdemo. Ali lahko ponudimo navadne kroglice drugače, pa prosim za informacijo katere ste imeli v mislih ?
155: Korneti, pakiranje 100 do 300 g ali vam lahko ponudimo pakiranje 1,96 kg ali pa 85g?
158:Lanena semena, pakiranje do 200 g ali lahko ponudimo 250g?
161:Sezam, semena, pakiranje do 200 g ali lahko ponudimo 740 g?

Glede na število vprašanj, ki se pojavljajo na portalu bi vam v bodoče svetovali, da opravite poizvedbe pri potencialnih ponudnikih - konkurenčni dialog, (ki je po zakonu o javnem naročanju dovoljen,) ker je to za Vas in za nas zelo zamudno.

Hvala za odgovore in lepo pozdravljeni,ODGOVOR
Spoštovani,
prosim vas za odgovore glede tehnične specifikacije artiklov.
6. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
40:Paradižnik - pelati olupljeni, steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 0,5 do 1 kg ali lahko ponudimo 400 g pelate?
Odg.: Da. Paradižnik - pelati olupljeni, steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 0,4 do 1 kg.

41: Paradižnik - pelati olupljeni v kockah, steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 0,5 do 1 kg- ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
Odg.: Da. Paradižnik - pelati olupljeni v kockah, steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 0,4 do 1 kg.

46:Kapre, pasterizirane, v slanici, pakiranje do 800 g - ali lahko ponudimo 1000g pakiranje?
Odg.: Ne. Kapre, pasterizirane, v slanici, pakiranje do 800 g.

53:Slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg ali lahko ponudimo pakiranje 680 gr?
Odg.: Ne. Slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,5 kg

57:Ananasov kompot – rezine, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg ali lahko ponudimo 836g ?
Odg.: Ne. Ananasov kompot – rezine, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg

59: Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 3 do 4 kg
ali lahko ponudimo 4,10 kg pakiranje?
Odg.: Da. Naročnik je že pri enem od prejšnjih vprašanj popravil razpon pakiranja. Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 3 do 4,5 kg.

64:Ekstra džem - jagoda, min. 45% sadnega deleža, max. 40 g sladkorja / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 700 g ali vam lahko ponudimo 100% sadni delež brez dodanega sladkorja?
Odg.: Da, če ustreza zahtevam v opisu; Ekstra džem - jagoda, min. 45% sadnega deleža, max. 40 g sladkorja / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 700 g

66:Ekstra džem - gozdni sadeži, min 45 % sadni delež, brez kemičnih konzervansov, sladil in barvil, pakiranje do 400 g - ali vam lahko ponudimo 100% sadni delež brez dodanega sladkorja?
Odg.: Da, če ustreza zahtevam v opisu; Ekstra džem - gozdni sadeži, min 45 % sadni delež, brez kemičnih konzervansov, sladil in barvil, pakiranje do 400 g.

7. SKUPINA: SADNI SOKOVI IN SIRUPI

8: Sok rdeče grenivke, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 1 L ali lahko ponudnimo sok 100% navadne grenivke?
Odg.: Ne. Naročnik je že pri enem izmed prejšnjih vprašanja izdelek umaknil iz predračunskih obrazcev.

9. SKUPINA: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTNINE
25: Riž bel, glaziran, okroglozrnati, 1. vrste ( kakovost ZLATO POLJE SANTA ANDREA ali enakovredno ), pakiranje 3 do 5 kg ali lahko ponudimo 1 kg ali 10 kg pakiranje? Riž Sant Andrea je srednjezrnat riž.
Odg.: Ne. Riž bel, glaziran, okroglozrnati, 1. vrste ( kakovost ZLATO POLJE SANTA ANDREA ali enakovredno ), pakiranje 3 do 5 kg.

87:Sojine testenine (široki rezanci,…), pakiranje do 1 kg zahtevanega izdelka ne najdemo! Ali nam lahko poveste katere izdelek ste imeli v mislih?
Odg.: Sojine testenine (široki rezanci,…), pakiranje do 1 kg (npr. Mlinotest ali enakovredno).

88:Polnozrnate testenine (svedri, peresniki, široki rezanci,…), pakiranje 1 do 5 kg - ali lahko ponudimo 500g pakiranje , ker zahtevane gramature ne najdemo?
Odg.: Da. Polnozrnate testenine (svedri, peresniki, široki rezanci,…), pakiranje do 5 kg.

91:Pirine testenine (svedri, peresnilki, široki rezanci,…), pakiranje 1 do 5 kg- ali lahko ponudimo 500g pakiranje , ker zahtevane gramature ne najdemo?
Odg.: Da. Pirine testenine (svedri, peresnilki, široki rezanci,…), pakiranje do 5 kg.

93;Testo za lazanjo, pakiranje do 5 kg - ali lahko ponudimo 9 kgg pakiranje , ker zahtevane gramature ne najdemo ?
Odg.: Ne. Testo za lazanjo, pakiranje do 5 kg.

11.SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

50: Otroški čaj (janež, komarček, kamilica, kumina), filter vrečke, pakiranje 50-100g- zahtevanega artikla ne najdemo imamo samo različičo čaja:
plodovi komarčka, plodovi janeža, plodovi kumine, korenje in pakiranje 30g?
Odg.: Naročnik je že pri enem od prejšnjih vprašanj popravil opis v popisu; Otroški čaj (janež, kamilica, kumina, koromač, melisa ), filter vrečke, pakiranje 30-100g.

77: Kumina cela, pakiranje do 500 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 1000G pakiranje v vreči, ker pakiranja v večjem pakiranjunju ne najdemo?
Odg.: Ne. Kumina cela, pakiranje do 500 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje.

78: Kurkuma, pakiranje do 40 g ali lahko ponudimo 44 g pakiranje v steklenički?
Odg.: Ne. Kurkuma, pakiranje do 40 g.

96: Pehtran, pakiranje do 40 g ali lahko ponudimo pakiranje v vrečki, ker pakiranja v steklenički ni?
Odg.: Da, če pakiranje ustreza pogoju; Pehtran, pakiranje do 40 g, neprodušno zaprto pakiranje, ki omogoča dobro zapiranje tudi po odprtju.

119: Čokolada, nalomljena na koščke, 10 do 20 g / kos zahtevanega izdelka ne najdemo. Ali vam lahko ponudimo čokoladice 5 g ali pa 4 ali pa 42 g?
Odg.: Ne. Naročnik je že pri enem izmed prejšnjih vprašanja izdelek umaknil iz predračunskih obrazcev.

127: Vinski kamen, pakiranje 15 g ali lahko ponudimo 16g pakiranje?
Odg.: Da. Naročnik je že pri enem od prejšnjih vprašanj popravil opis v popisu; Vinski kamen, pakiranje 16 g.

130: Sladkor rjavi, pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
Odg.: Da. Sladkor rjavi, pakiranje do 1 kg.

146: Zmes za krompirjevo testo, pakiranje do 5 kg ali lahko ponudimo 10 kg pakiranje, ker je dobavitelj spremenil pakiranje?
Odg.: Ne. Zmes za krompirjevo testo, pakiranje do 5 kg.

149: Pisane zlate kroglice, pakiranje do 500 g zahtevanega artikla ne najdemo. Ali lahko ponudimo navadne kroglice drugače, pa prosim za informacijo katere ste imeli v mislih ?
Odg.: Ne. Naročnik bo izdelek umaknil iz popisa predračunskih obrazcev.

155: Korneti, pakiranje 100 do 300 g ali vam lahko ponudimo pakiranje 1,96 kg ali pa 85g?
Odg.: Da. Korneti, pakiranje 85 do 300 g.

158:Lanena semena, pakiranje do 200 g ali lahko ponudimo 250g?
Odg.: Da. Lanena semena, pakiranje do 250 g.

161:Sezam, semena, pakiranje do 200 g ali lahko ponudimo 740 g?
Odg.: Ne. Sezam, semena, pakiranje do 200 g.

Glede na število vprašanj, ki se pojavljajo na portalu bi vam v bodoče svetovali, da opravite poizvedbe pri potencialnih ponudnikih - konkurenčni dialog, (ki je po zakonu o javnem naročanju dovoljen,) ker je to za Vas in za nas zelo zamudno.

Hvala za odgovore in lepo pozdravljeni,


Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 11.10.2017   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja dodatna vprašanja.

10.5. sklop: OSTALO (mlinci, prepečenec, grisini, drobtine)
77 Drobtine, krušne, bele, pakiranje do 1 kg – nismo prepričani, kaj ponudnik želi. Ali lahko ponudimo bele drobtine?

11.1. sklop: OLJA, MAJONEZE IN MARGARINE
12 Tekoča margarina za brizganje, vsebnost trans maščobnih kislin pod 2 %, pakiranje do 1 L, z razpršilko – Prosimo, da zahtevo po razpršilki umaknete, saj smo vam v prejšnjem vprašanju razložili, da artikel z razpršilko ne obstaja. Izdelek je namenjen pečenju, ne pa brizganju. Prosimo za popravek.

11.5. sklop: ZAČIMBE - neprodušno zaprto pakiranje, ki omogoča dobro zapiranje tudi po odprtju
63 Čebula, pražena, pakiranje do 700 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje – ali lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju in v vrečki?
70 Klinčki mleti, pakiranje do 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v vrečki?
72 Klinčki celi, pakiranje do 40 g - ali lahko ponudimo izdelek v vrečki?
74 Kumina mleta, pakiranje do 50 g - ali lahko ponudimo izdelek v vrečki?
79 Muškatni orešček mleti, do 65 g - ali lahko ponudimo izdelek v vrečki?
84 Rožmarin rezan, pakiranje do 40 g - ali lahko ponudimo izdelek v vrečki?
98 Poper črni, celi, pakiranje do 50 g - ali lahko ponudimo izdelek v vrečki?
100 Poper črni, mleti, pakiranje do 100 g - ali lahko ponudimo izdelek v vrečki?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Vljudno prosimo za odgovore na naslednja dodatna vprašanja.

10.5. sklop: OSTALO (mlinci, prepečenec, grisini, drobtine)
77 Drobtine, krušne, bele, pakiranje do 1 kg – nismo prepričani, kaj ponudnik želi. Ali lahko ponudimo bele drobtine?
Odg.: Da. Kot sledi iz opisa predračunskega obrazca; Drobtine, krušne, bele, pakiranje do 1 kg.


11.1. sklop: OLJA, MAJONEZE IN MARGARINE
12 Tekoča margarina za brizganje, vsebnost trans maščobnih kislin pod 2 %, pakiranje do 1 L, z razpršilko – Prosimo, da zahtevo po razpršilki umaknete, saj smo vam v prejšnjem vprašanju razložili, da artikel z razpršilko ne obstaja. Izdelek je namenjen pečenju, ne pa brizganju. Prosimo za popravek.
Odg.: Tekoča margarina za pečenje, vsebnost trans maščobnih kislin pod 2 %, pakiranje do 1 L.

11.5. sklop: ZAČIMBE - neprodušno zaprto pakiranje, ki omogoča dobro zapiranje tudi po odprtju
63 Čebula, pražena, pakiranje do 700 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje – ali lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju in v vrečki?
Odg.: Ne. Čebula, pražena, pakiranje do 700 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje.

70 Klinčki mleti, pakiranje do 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v vrečki?
Odg.: Da, če pakiranje ustreza pogoju; Klinčki mleti, pakiranje do 40 g, neprodušno zaprto pakiranje, ki omogoča dobro zapiranje tudi po odprtju.

72 Klinčki celi, pakiranje do 40 g - ali lahko ponudimo izdelek v vrečki?
Odg.: Da, če pakiranje ustreza pogoju; Klinčki celi, pakiranje do 40 g, neprodušno zaprto pakiranje, ki omogoča dobro zapiranje tudi po odprtju.

74 Kumina mleta, pakiranje do 50 g - ali lahko ponudimo izdelek v vrečki?
Odg.: Da, če pakiranje ustreza pogoju; Kumina mleta, pakiranje do 50 g, neprodušno zaprto pakiranje, ki omogoča dobro zapiranje tudi po odprtju.

79 Muškatni orešček mleti, do 65 g - ali lahko ponudimo izdelek v vrečki?
Odg.: Da, če pakiranje ustreza pogoju; Muškatni orešček mleti, do 65 g, neprodušno zaprto pakiranje, ki omogoča dobro zapiranje tudi po odprtju.

84 Rožmarin rezan, pakiranje do 40 g - ali lahko ponudimo izdelek v vrečki?
Odg.: Da, če pakiranje ustreza pogoju; Rožmarin rezan, pakiranje do 40 g, neprodušno zaprto pakiranje, ki omogoča dobro zapiranje tudi po odprtju.

98 Poper črni, celi, pakiranje do 50 g - ali lahko ponudimo izdelek v vrečki?
Odg.: Da, če pakiranje ustreza pogoju; Poper črni, celi, pakiranje do 50 g, neprodušno zaprto pakiranje, ki omogoča dobro zapiranje tudi po odprtju.

100 Poper črni, mleti, pakiranje do 100 g - ali lahko ponudimo izdelek v vrečki?
Odg.: Da, če pakiranje ustreza pogoju; Poper črni, mleti, pakiranje do 100 g, neprodušno zaprto pakiranje, ki omogoča dobro zapiranje tudi po odprtju.


Hvala in lep pozdrav.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 19.10.2017   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!

11.7. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
162 Limonina lupina, pakiranje do 350 g
163 Pomarančna lupina, pakiranje do 350 g
Potrebujete kar veliko količino tega izdelka. Izdelek je v tej obliki mogoče dobiti samo v 14g ali v 2x6g pakiranju. Ali je za naročnika sprejemljivo, da mu ponudimo izdelek Citronet oz. Orangina proizvajalca Kotanyi, kateri je lahko nadomestek za limonino oz. pomarančno lupinico?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Ne. Kot izhaja iz popisa. Limonina lupina, pakiranje do 350 g. Pomarančna lupina, pakiranje do 350 g.