Dosje javnega naročila 008124/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup programske opreme za zaščito pred škodljivim kriptiranjem in neznano zlonamerno programsko kodo
ZJN-3: Odprti postopek

JN008124/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.09.2017
JN008124/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2017
JN008124/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2017
JN008124/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.11.2017
Zahtevek za revizijo

    JN008124/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 175-358088
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup programske opreme za zaščito pred škodljivim kriptiranjem in neznano zlonamerno programsko kodo
Referenčna številka dokumenta: 4300-100/2017 ODVIR-23/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48730000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup programske opreme za zaščito pred škodljivim kriptiranjem in neznano zlonamerno programsko kodo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48760000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup programske opreme za zaščito pred škodljivim kriptiranjem in neznano zlonamerno programsko kodo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 38
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.10.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.10.2017   12:00
Kraj: Ministrstvo za javno upravo
Direktorat za javno naročanje, sejna soba v tretjem nadstropju
Tržaška 19a
1000 Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo javnoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.10.2017   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.09.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.09.2017   14:02
VPRAŠANJE
V tehnični dokumentaciji pod točko 7. navajate integracijo programske opreme v programsko opremo naročnika za centralno upravljanje in distribucijo le-te v Sophos EM konzolo. Je s tem mišljena kompatibilnost nove zaščite z obstoječo (Sophos) ali da se jo upravlja preko Sophos EM konzole.

ODGOVOR
Programska oprema za zaščito pred škodljivim kriptiranjem mora biti združljiva s programsko opremo naročnika za centralno upravljanje in distribucijo programske opreme za zaščito pred zlonamerno programsko kodo (Sophos EM konzola na Windows strežnikih) na način, ki omogoča vse zahtevane funkcionalnosti v povezavi s to programsko opremo (samodejno nalaganje programske opreme ZŠK na Windows delovne postaje in strežnike, ki so registrirane v sistem in možnost kreiranja in upravljanja programske opreme ZŠK s pomočjo različnih politik za različne skupine delovnih postaj).

Datum objave: 26.09.2017   14:43
VPRAŠANJE
Glede na zahteve v tehnični specifikaciji pod točko 7. združljivost s programsko opremo naročnika (Sophos). S to zahtevo izločite vse ostale potencialne ponudnike, saj ste s tem izrecno napisali specifikacijo Sophos programske opreme.
Naročnika opozarjamo, da gre za nezakonito zahtevo, ki pomeni grobo kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3) in načela enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3). Zahteva je prav tako oblikovana v nasprotju z 68. členom ZJN-3, ki izrecno določa, da v tehničnih specifikacijah ne smejo biti navedene blagovne znamke, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izločajo.

Glede na vse navedeno naročnika pozivamo, da zgoraj navedeno nezakonito zahtevo nemudoma umakne iz razpisne dokumentacije, saj bomo v nasprotnem primeru primorani zoper razpisno dokumentacijo uveljavljati pravno varstvo. V zvezi z navedenim naročnika obveščamo, da predmetno vprašanje oziroma poziv predstavlja opozorilo na očitano kršitev skladno s petim odstavkom 5. člena ZPVPJN.


ODGOVOR
Kompatibilnost z naročnikovo obstoječo programsko opremo je objektivna okoliščina, ki upravičuje opredelitev predmeta naročila, kot ga ima naročnik v tem naročilu. Iz zahtev naročnika izhaja, da naročnik za distribucijo in nadzor programske opreme za zaščito pred zlonamerno programsko kodo že uporablja programsko opremo Sophos in sicer je to Sophos EM konzola v povezavi Sophos programsko opremo na strani odjemalcev. Gre torej za nadgradnjo oziroma razširitev obstoječe programske opreme z dodatnimi funkcionalnostmi na način, ki je popolnoma kompatibilen z obstoječim sistemom in ne zahteva dodatnih orodij za upravljanje ali nameščanja dodatnih odjemalcev programske opreme.Datum objave: 28.09.2017   09:20
VPRAŠANJE
Zakaj potem razpis in ne postopek s pogajanji, v kolikor gre samo za nadgradnjo Sophos zaščite?

ODGOVOR
Postopek s pogajanji ni bil uporabljen, ker niso zanj izpolnjeni v zakonu določeni pogoji