Dosje javnega naročila 006659/2017
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Gradnje: JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI "UREDITEV LOKALNIH CEST V OBČINI IG"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 305.923,09 EUR

JN006659/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.07.2017
JN006659/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.07.2017
JN006659/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.07.2017
JN006659/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.08.2017
JN006659/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.09.2017
JN006659/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2017
JN006659/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2017
Zahtevek za revizijo

    JN006659/2017-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI041
Ig
Slovenija
Uroš Čuden
info@obcina-ig.si
+386 12802300
+386 12802322

Internetni naslovi
http://www.obcina-ig.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI "UREDITEV LOKALNIH CEST V OBČINI IG"
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del za ureditev lokalnih cest v Občini Ig. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »Popisi del«, ki je priloga te razpisne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 223.896,22 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Splošen garancijski rok10

Cena – Ponder:
90
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006659/2017-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 10.07.2017


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
07.09.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.
Tbilisijska ulica 61
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 325.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 223.896,22 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.09.2017