Dosje javnega naročila NMV6357/2015
Naročnik: ŠPORTNI ZAVOD NOVA GORICA 
Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV6357/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.10.2015
NMV6483/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 12.10.2015
    NMV6357/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje

Datum objave: 7. 10. 2015
Številka objave: NMV6357/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ŠPORTNI ZAVOD NOVA GORICA, BAZOVIŠKA ULICA 4, Kontakt: stojan.skubin@ng.si, V roke: Stojan Skubin, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 041651501. Telefaks +386 053302025. E-pošta stojan.skubin@sz-ng.si.
Internetni naslovi: http://www.sz-ng.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Odstranitev obstoječe strešne kritine in namestitev nove – vzdrževalna dela na telovadnici Partizan v Novi Gorici. Energetska sanacija objekta – 1. faza.
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Odstranitev obstoječe strešne kritine in namestitev nove – vzdrževalna dela na telovadnici Partizan v Novi Gorici. Energetska sanacija objekta – 1. faza.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/10/9732-93113425950686758224/RD__str
eha_telovadnica_Partizan_151007.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 19. 10. 2015
Čas: 12:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 19. 10. 2015
Čas: 13:00
Kraj: Na sedežu naročnika, Javni zavod za šport Nova Gorica, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Popis bo objavljen na spletni strani Javnega zavoda za šport Nova Gorica, www.sz-ng.si
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 13. 10. 2015
Čas: 16:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 7. 10. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV6483/2015, Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje; datum objave: 12. 10. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.10.2015   11:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, prosim objavite tudi popis del.

ODGOVOR:
Popis je objavljen na spletni strani Javnega zavoda za šport Nova Gorica na naslovu: www.sz-ng.si
Lep pozdrav.

Datum objave: 12.10.2015   10:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
V popisu krovsko kleparskih del postavka 3 c ne vsebuje zmnožka cene na enoto mere in količine.
Lahko ponudnik sam vnese formulo?
Lep pozdrav


ODGOVOR:
Ponudnik lahko sam vnese formulo. Naročnik poziva ponudnike, da preverijo pravilnost zmnožkov in seštevkov.
Lep pozdrav.

Datum objave: 12.10.2015   14:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, če lahko objavite popise na portalu, saj je dostop do vaše spletne strani skoraj nemogoč

ODGOVOR:
Popis je objavljen na Portalu javnih naročil: NMV 6483/2015, datum objave 12.10.2015.
Lep pozdrav.

Datum objave: 13.10.2015   13:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Prosimo za navodila izpolnjevanja obrazca št. 12 razpisne dokumentacije.

»Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
Da osebe, ki opravljajo funkcijo v ______________________, oziroma njihovi družinski člani…«

Prosimo za jasna navodila, koko izpolniti prazen prostor obrazca.

Lep pozdrav


ODGOVOR:
Prazen prostor izpolnite z naslednjim besedilom: Javnem zavodu za šport Nova Gorica.
Lep pozdrav.

Datum objave: 13.10.2015   14:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
SPOŠTOVANI!

PROSIMO,
DA OBJAVITE VARNOSTNI NAČRT IZ KATEREGA BODO RAZVIDNE ZAHTEVE IZ 1 TOČKE POPISOV DEL ( KOLIKO METROV OGRAJ, UREDITVE DOSTOPOV IN OSTALO)
PROSIMO ZA PODATEK ALI JE Cu KRITINA DIREKTNO NA BETONU ALI KAJ VSE ZAJEMA ČIŠČENJE BETONA POD TOČKO 5

PROSIMO DA OBJAVITE ŠE PROJEKTE: TLORIS STREHE IIN FASADE.

L.P.


ODGOVOR:
Varnostni načrt je v izdelavi. Ponudnik mora biti strokovno usposobljen, da izdela predračun stroškov ureditve gradbišča. Za lažjo pripravo ponudbe je bil omogočen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije.
Obstoječa Cu kritina je na strehi položena na beton, v žlotah pa na leseno podkonstrukcijo. Vmes je sloj hidroizolacije.
Čiščenje betona zajema predpripravo kvalitetne podlage za polaganje hidroizolacije.
Naročnik podaljšuje ogled lokacije objekta do vključno 14.10.2015.
Lep pozdrav.