Dosje javnega naročila 008249/2017
Naročnik: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Storitve: Obnova hidravličnih menjalnikov VOITH
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 306.586,00 EUR

JN008249/2017-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 19.09.2017
JN008249/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.09.2017
JN008249/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.01.2018
JN008249/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 11.05.2018
JN008249/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.05.2018
Zahtevek za revizijo

    JN008249/2017-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2017/S 179-367316
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
+386 12914597
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.sz-vit.si/
http://www.sz-vit.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/222729/Obnova_hidravličnih_menjalnikov_VOITH.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova hidravličnih menjalnikov VOITH
Referenčna številka dokumenta: 98/2017/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Obnova hidravličnih menjalnikov VOITH
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Obnova hidravličnih menjalnikov VOITH T320r
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova hidravličnih menjalnikov VOITH
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Obnova hidravličnih menjalnikov VOITH T211r
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova hidravličnih menjalnikov VOITH
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.10.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.10.2017   12:00

Dodatne informacije:
Javno odpiranje ponudb bo izvedeno 18.10.2017 ob 12.00 uri na naslovu:

Slovenske železnice, d.o.o.
Sektor za nabavo
Kolodvorska ulica 11,
1506 Ljubljana, Sejna soba 606
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.09.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.09.2017   11:47
VPRAŠANJE
Vprašanje v zvezi z razpisom JN008249/2017-E01


Spoštovani!
V zvezi z razpisom imamo nekaj vprašanj:

Vprašanje št. 1 k točki Obrazec 20: Tehnične zahteve
Ali nam lahko, sporočite, v katerih vozilih (prosimo, navedite serijo) je vgrajen pogon T211r?
Vprašanje št. 2: Seznam opravil
Ali je možno, da oddamo svojo ponudbo samo za Del 1: Popravilo pogona T320r, ali je potrebno oddati ponudbo za oba Dela, torej Del 1 in Del 2?
Vprašanje št. 3: Seznam opravil
Ali smo pravilno razumeli, da je nadomestne dele, ki so navedeni v obeh preglednicah „Spisek obvezno zamenljivih delov menjalnika (po sklopih menjalnika) za en menjalnik“, v Prilogi 20, vedno potrebno zamenjati kot nove in jih vgraditi?
Ali se lahko le-te nadomestne dele, ki so navedeni v obeh preglednicah, tudi popravi in vgradi?
Ali smo pravilno razumeli, da gre ob potrebni zamenjavi in popravilu delov, ki niso navedeni v obeh preglednicah, za dodatno delo, ki se ga ločeno in posebej izvede in obračuna, seveda v soglasju z naročnikom?


ODGOVOR:

Odgovor št. 1 k točki Obrazec 20: Tehnične zahteve
Pogon T211r je vgrajen v vozila vrste DHD 915

Odgovor št. 2: Seznam opravil
Ponudba se lahko odda samo za posamezni sklop ali za oba sklopa.

Odgovor št. 3: Seznam opravil
Obvezno zamenljive dele je potrebno nadomestiti z NOVIMI.
Ob potrebni zamenjavi in popravilu delov, ki niso navedeni v obeh preglednicah, za dodatna dela, ki se jih ločeno in posebej izvede se obračunajo posebej, seveda v soglasju z naročnikom.

Datum objave: 27.09.2017   11:48
VPRAŠANJE
Vprašanje v zvezi z razpisom JN008249/2017-E01

Spoštovani!
V zvezi z razpisom imamo nekaj vprašanj:

Frage:
Ponudnik je tuje podjetje in potrebuje za pripravo ponudbe, da je vse korektno in tehnično razumljivo, zaradi obsežnih prevodov mnogo več časa. Zaradi tega vas prosimo, da podaljšate termin za oddajo na 17.11.2017.

Najlepša hvala


ODGOVOR:

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 03.11.2017 do 10:00 ure.Datum objave: 03.10.2017   11:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v vezi omenjenega razpisa pošiljamo sledeča vprašanja:

1. proizvajalec menjalnikov, Voith Turbo GmbH&Co.KG, ima hčerinsko podjetje na Hrvaškem, Voith Turbo, d.o.o., Zagreb, ki je med drugim zadolženo tudi za Slovenijo. Ali se omenjeno hčerinsko podjetje na Hrvaškem, Voith Turbo, d.o.o., Zagreb, lahko prijavi v imenu matičnega, Nemškega, podjetja,Voith Turbo GmbH&Co.KG, ki bo izvajal popravila/revizije menjalnikov,
2. ali v primeru tujih ponudnikov, ostajajo incoterms klavzule enake,
3. popravila menjalnikov bi bila izvedena v Voith-ovi tovarni v Heidenheimu, ali v tem primeru veljajo dokazila o tehničnih sposobnostih in referencah, ki bodo izdana s strani Voith Turbo GmbH&Co.KG.

Za odgovore se vam vnaprej zahvaljujemo.

ODGOVOR.
1. Hčerinsko podjetje na Hrvaškem, Voith Turbo, d.o.o., Zagreb lahko odda skupno ponudbo z matičnim podjetje ali pa matično podjetje sodeluje pri izvedbi javnega naročila kot podizvajalec.

2. Incoterms klavzule ostajajo enake tudi v primeru tujih ponudnikov.

2. Lahko se sklicujete na kapacitete oz. reference drugega, vendar mora v tem primeru tudi le-ta sodelovati v postopku oddaje javnega naročila. Se pravi v danem primeru morate ali oddati skupno ponudbo, ali pa navesti Voith Turbo GmbH&Co.KG kot podizvajalca.

Datum objave: 05.10.2017   09:38
VPRAŠANJE
Vprašanje v zvezi z razpisom JN008249/2017-E01

Spoštovani!
V zvezi z razpisom imamo nekaj vprašanj:

Priloga 14: pogodba. Člen 3, odst. 2 in 3
Vprašanje 1:
Kje točno (kraj) se odkriva okvaro? Kaj so sestavni deli odkrivanja okvare?
Vprašanje 2:
Ali smo pravilno razumeli, da se storitve popravila, ki izhajajo iz odkritja napake in so navedena v protokolu o okvari ter niso Priloga 2 pogodbe „Razpisni formular 20 - Tehnične zahteve s seznamom delov, ki se jih ob popravilu pogonov zamenja“, ločeno izvede (dodatno k ceni, ki je navedena v 2. členu) in plača?

Priloga 14: pogodba. Člen 9
Vprašanje 3:
Ali je kot prevzemni protokol dovolj izstavitev 2.1. potrdila delavnice po standardih EN 10204? Če ni, prosimo, da specificirate, katero dokumentacijo boste kot prevzemni protokol sprejeli.

Priloga 14: pogodba. Člen 17
Vprašanje 4:
Ali smo pravilno razumeli, da naročnik pogon pred popravilom demontira iz vozila in po popravilu ponovno namesti v vozilo?

Priloga 14: pogodba. Člen 21
Vprašanje 5:
V pogodbi ni dogovorjenega roka za odpravo napak. Kdaj natančno se rok za odpravo napak med strankama dogovori? Kdo določi rok za odpravo napak?

k točki Obrazec 20: Tehnične zahteve
Vprašanje 6:
Ali nam lahko, sporočite, v katerih vozilih (prosimo, navedite serijo) je vgrajen pogon T320r? Ali nam lahko, prosim, posredujete fotografijo tipske tablice pogona?

Vprašanje 7:
Ali nam lahko pošljete načrt dostavljanja pogonov T320r za leto 2017, 2018 in 2019?

Vprašanje 8:
Koliko pogajanj glede cene bo?

Najlepša hvala.


ODGOVOR

1. Menjalniki gredo v redno popravilo – delujoči po določenih prevoženih kilometrih, zato so tudi opredeljeni obvezno zamenljivi deli. Po razstavitvi pa se opravi defektaža in se ugotovi ali je na njih potreben še kakšen poseg, kateri se z zapisnikom potrdi in zaračuna posebej.
2. Razumeli ste pravilno.
3. Prevzem je določen v 7. členu Razpisnega obrazca 14: Vzorec pogodbe.
4. Menjalnik se izgradi iz vozila in se ga nanj tudi vgradi.
5. Rok popravila menjalnika je 30 dni po podpisu defektažnega zapisnika.
6. Menjalnik T 320 r je vgrajen na vozila DMV 713
7. Menjalniki se bodo izgrajevali ob revizijskih popravilih.
8. Tako kot je navedeno v razpisni dokumentacije – Izveden bo najmanj en (1) krog pogajanj.