Dosje javnega naročila 008667/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema za avtentikacijo SI-CAS.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 617.512,80 EUR

JN008667/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.10.2017
JN008667/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.11.2017
JN008667/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.12.2017
JN008667/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.12.2017
Zahtevek za revizijo

    JN008667/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 192-393867
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mju@gov.si

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema za avtentikacijo SI-CAS.
Referenčna številka dokumenta: ODSICAS-28/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema za avtentikacijo SI-CAS.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema za avtentikacijo SI-CAS.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
ODSICAS-28/2017
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.11.2017   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.06.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.11.2017   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.10.2017   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.10.2017   15:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

za pravilno izpolnitev prijave na vaš razpis imamo za vas dve vprašanji:

1)Ali morajo podizvajalci v svojem ESPD obrazcu tudi izpolnjevati del IV Pogoji za sodelovanje oz. je dovolj, da to izpolni samo ponudnik?

2)Pri izkušnjah za čezmejno avtentikacijo nas zanima ali mora to izpolnjevati eden od zahtevanih kadrov (projektni vodja, vodilni razvojni inženir ...) oziroma je to lahko drugi član projektne ekipe , ki bo sodeloval pri izvajanju nalog?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

1. V primeru ponudbe z podizvajalci je potrebno upoštevati točko 11.2.2. Navodil ponudnikom.
2. Zahteve glede izkušenj s čezmejno avtentikacijo niso pogoj za oddajo ponudbe, temveč se upoštevajo kot eden izmed kriterijev za izbor najugodnejšega ponudnika iz točke 10. Navodil ponudnikom. V tem primeru lahko zahteve izpolnjuje katerikoli prijavljeni kader ponudnika iz točke 9.2.2. Navodil ponudnikom, pri čemer ni nujno, da pokriva katerega izmed navedenih kadrovskih profilov.