Dosje javnega naročila 008255/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Delna sanacija elektroinštalacij na objektu Župančičeva 3, Ljubljana, pri kateri se upoštevanjo okoljski vidiki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 153.903,93 EUR

JN008255/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.09.2017
JN008255/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2017
JN008255/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.11.2017
JN008255/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.11.2017
JN008255/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 09.06.2020
JN008255/2017-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 09.06.2020
JN008255/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.06.2020
JN008255/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008255/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Delna sanacija elektroinštalacij na objektu Župančičeva 3, Ljubljana, pri kateri se upoštevanjo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: 4300-116/2017, NMVELZ-46/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Delna sanacija elektroinštalacij na objektu Župančičeva 3, Ljubljana, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Župančičeva 3, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Delna sanacija elektroinštalacij na objektu Župančičeva 3, Ljubljana, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.09.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 14.06.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.09.2017   12:00
Kraj: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, Tržaška cesta 19a, 1000 Ljubljana (3. nadstropje

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.09.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.09.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.09.2017   08:44
1. VPRAŠANJE
Zanima nas ali je potrebno obvezno opraviti ponovni ogled lokacije v kolikor je bil ta ogled opravljen že v sklopu prejšnjega razpisa?

ODGOVOR
Naročnik bo za potrebe tega javnega naročila upošteval tudi opravljen ogled v okviru postopka št. 4300-92/2017 z oznako NMVSEZ-36/2017.


Datum objave: 25.09.2017   11:18
2. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je popis del (razdelilnik po nadstropjih/prostorih) priložen zgolj informativno in ga v ponudbo ni potrebno priložiti?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Popis del (razdelilnik po nadstropjih/prostorih) je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila priložen zgolj informativno in ga v ponudbi ni potrebno priložiti.Datum objave: 25.09.2017   11:19
3. VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji imate objavljen predračun v .xls obliki in popis del v .xls obliki. Ali pravilno razumemo, da v ponudbeno dokumentacijo priložimo zgolj izpolnjen PREDRAČUN?

hvala

ODGOVOR
Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti vse kar je zahtevano v točki 11.1 Navodil gospodarskim subjektom. To je:

1. izpolnjen obrazec Ponudba (ponudnik ga nalepi na ovojnico);
2. izpolnjen obrazec Predračun;
3. izpolnjen obrazec Prijava;
4. izpolnjen obrazec Izjava za gospodarski subjekt;
5. izpolnjen obrazec Izjava za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev;
6. izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila);
7. potrjen obrazec Potrdilo o opravljenem ogledu;
8. izpolnjen obrazec Izjava ponudnika.
Datum objave: 25.09.2017   13:12
OBVESTILO
Naročnik s tem obvestilom prestavlja točko 2 iz poglavja 9.1.2 (Tehnična sposobnost) Navodil gospodarskim subjektom v novo točko 6 poglavja 9.1.1. (Neobstoj razlogov za izključitev) teh navodil.


Datum objave: 25.09.2017   13:14
VPRAŠANJE
Zanima nas ali v zvezi s točko 9.1.2 Reference velja enak odgovor kot v prejšnjem razpisu? Torej da lahko reference izpolnjuje samo izbrani podizvajalec.

ODGOVOR
Zahteve iz prve točke poglavja 9.1.2 (Tehnična sposobnost) Navodil gospodarskim subjektom lahko izpolni:
- ali ponudnik z dvema referenčnima projektoma
- ali podizvajalec z dvema referenčnima projektoma
- ali ponudnik z enim referenčnim projektom in podizvajalec z enim referenčnim projektom.

V kolikor bo posamezni podizvajalec izvajal več kot 50 % del predmetnega javnega naročila, morata tako ponudnik kot podizvajalec v celoti izpolnjevati zahteve iz prve točke poglavja 9.1.2 (Tehnična sposobnost) navodil gospodarskim subjektom.Datum objave: 25.09.2017   13:16
5. VPRAŠANJE
Spoštovani,

iz predračuna ste odstranili postavko projektantski popis (na kar smo vas opozorili pri oddaji prejšnjega razpisa), še vedno pa ni rešeno vprašanje projekta PZI.
V tehničnem poročilu piše, da je pred izvedbo del potrebno izdelati projekt PZI! Na vprašanje v prejšnjem postopku oddaje naročila ste dne 28.8.2017 ob 15:26 objavili pojasnilo, da PZI projekt na podlagi katerega je narejen popis del za predmetno naročilo vključuje tudi tehnično poročilo PZI, ki je sestavni del dokumentacije.

Vprašanje:
1. Ali ima naročnik narejen PZI? Odgovor z DA ali NE.
2. Ali naročnik razpolaga s tlorisi v elektronski obliki dwg? Odgovor z DA ali NE.
3. Ali bo naročnik izbranemu ponudniku predložil tlorise oziroma PZI v elektronski obliki? Odgovor z DA ali NE.
4. Kdo je projektiral PZI?
5. Tehnično poročilo je izdelalo podjetje ELEKTRO JANI, Janez Dragar s.p. , ki iz javno dostopnih evidenc ww.izs.si ni vpisano v register projektivnih podjetij, za kar menimo, da je nesprejemljivo. Risal je Matej Baš, ki je vpisan v imenik E-9183 - kaj je risal? Prosimo za objavo tlorisov oziroma risb, skic itd...
6. V tehničnem poročilu piše, da je potrebno pred pričetkom del izdelati PZI, ki bo vključeval podrobne tehnične rešitve in specifikacije materialov za vgradnjo. Kaj to pomeni? Prosimo za obrazložitev.

Hvala.

ODGOVOR
1. Naročnik ima narejen PZI.
2. Naročnik razpolaga s tlorisi v elektronski obliki dwg.
3. Naročnik izbranemu ponudniku bo predložil tlorisov oziroma PZI v elektronski obliki.
4. Odgovor je zajet v tehničnem poročilu, ki je del razpisne dokumentacije.
5. Objava tlorisov oz. risb, skic, itd. ni potrebna, saj ponudnik za oddajo dopustne ponudbe teh dokumentov ne potrebuje.
6. Naročnik s tem odgovorom pojasnjuje, da gre v tehničnem poročilu PZI za napako. PZI je že izdelan, zato izbranemu izvajalcu ne bo potrebno izdelati PZI-ja pred pričetkom del.
Datum objave: 25.09.2017   13:17
6. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali mora biti potencialni ponudnik - glede na zahtevo po izdelavi PZI (zapis v tehničnem poročilu) vpisano v register projektivnih podjetij in imeti zavarovano projektantsko odgovornost?
Kdo bo potrdil projekt PZI? Kam ga vključimo v ponudbeni predračun?
Ali se izdelava PZI všteva v rok izvedbe?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Odgovor na vprašanje je zajet v odgovoru na vprašanje št. 5, podvprašanje št. 6, z dne 25. 9. 2017 ob 13.16 uri.Datum objave: 25.09.2017   13:19
7. VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na dejstvo, da gre za ponovljen razpis, kjer ste v odločitvi zapisali, da je naročnik po roku za odpiranje ponudb ugotovil, da posamezne postavke v obrazcu predračun v delu, ki se nanaša na splošni del niso povezane s predmetom naročila in ne sodijo v okvir predmetnega naročila, niti ne bodo realizirane v okviru tega naročila in posledice objave novega razpisa Vas torej sprašujemo, in sicer:

1. v novem popisu je razvidno, da ste izločili zgolj projektantski nadzor. Nadzor je povezan s tem naročilom! Ali to pomeni samo, da boste navedeno oddali z naročilnico?

Sklicevanje v odločitvi zgolj na to, je precej za "lase privlečeno"...

2. Ali ima naročnik že izbranega izvajalca?

3. Ali bo naročnik ne glede na to, da eksplicitno ne zahteva predložitev veljavnega obrtnega dovoljenja (kar je POGOJ za opravljanje teh del oziroma dejavnosti v povezavi z Uredbo o obrti in obrtnih dejavnostih) za predmet javnega naročila to pri izbranem ponudniku preverjal?

ODGOVOR
1. Predmetno ni pomembno in ne vpliva na oddajo dopustne ponudbe.
2. Predmetno ni pomembno in ne vpliva na oddajo dopustne ponudbe.
3. V kolikor ponudnik ne izpolnjuje pogojev, ki mu jih nalaga veljavna zakonodaja in posledično ne mogel izvajati del, bo naročnik ravnal v skladu s pogodbo in ustrezno ukrepal.
Datum objave: 25.09.2017   13:20
8. VPRAŠANJE
Zdravo!

Zakaj ponavljate razpis?

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odločitvi o oddaji naročila, št. 4300-92/2017/19 z dne 4. 9. 2017, objavljene na portalu javnih naročil (št. objave JN007544/2017-W01 z dne 7. 9. 2017).Datum objave: 25.09.2017   13:21
9. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas sledeče:

1. Ali je pri postavki 12 in 13 v sklopu B. Moč in kablaža potrebno upoštevati tudi kitanje in beljenje?
2. Ali boste pri odvozu na deponijo (kjer ni navedeno plačilo takse) in je opredeljeno zgolj z urami zahtevali od izbranega ponudnika evidenčni list?
3. Katere vtičnice, predvidevamo da podometne, so predvidene za vgradnjo? V popisu je navedeno podomet nadomet in navedba IP52 (nadomet obstaja zgolj IP44)?


ODGOVOR
1. Pri postavki 12 in 13 iz obrazca Predračun morajo ponudniki upoštevati tudi kitanje in beljenje oz. vse, kar je potrebno, da se vzpostavi prvotno stanje.
2. Pri odvozu na deponijo bo naročnik od izbranega ponudnika zahteval evidenčni list. Naročnik bo pred podpisom pogodbe dodal v 3. člen pogodbe novo alinejo v skladu s tem odgovorom.
3. V naročilu so za vgradnjo predvidene nadometne vtičnice IP 52 kot npr. TEM Čatež, AVE, Gewiss ali podobno.
Datum objave: 25.09.2017   13:40
10. VPRAŠANJE
Moramo priložiti izjavo, da smo ogled opravili že za prvotni (razveljavljeni) razpis ali ni potrebno priložiti prav nič, če je bil ogled že opravljen in potrdilo priloženo v prvotni ponudbi?

ODGOVOR
Če je ponudnik opravil ogled že v okviru postopka št. 4300-92/2017 z oznako NMVSEZ-36/2017, priloži izjavo, da je bil originalni obrazec priložen že v ponudbi za predmetno javno naročilo z oznako NMVSEZ-36/2017. V kolikor ponudnik originalnega obrazca ni predložil v ponudbi za predmetno javno naročilo z oznako NMVSEZ-36/2017, mora namesto izjave predložiti originalni obrazec, potrjen v okviru postopka št. 4300-92/2017 z oznako NMVSEZ-36/2017.Datum objave: 25.09.2017   13:41
11. VPRAŠANJE
Danes, 25.09.2017 (ob 10.45 uri) še vedno ni odgovorov na zastavljena vprašanja. Glede na to, da je rok za oddajo ponudb 27.09.2017, prosimo naročnika, da nemudoma odgovori na zastavljena vprašanja. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik subjektivnih mnenj ne komentira.