Dosje javnega naročila NMV2959/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Oblačila, odporna proti vremenskim vplivom
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 10.333,20 EUR

NMV2959/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.05.2015
NMV5642/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.09.2015
NMV5642/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.09.2015
    NMV2959/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Oblačila, odporna proti vremenskim vplivom

Datum objave: 26. 5. 2015
Številka objave: NMV2959/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Zimska delovna oblačila
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava zimskih delovnih oblačil. Natančnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 18220000 (Oblačila, odporna proti vremenskim vplivom)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/5/1838-2488425992028994499/9_Zimska_
delovna_oblacila.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 15. 6. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 15. 6. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 5. 6. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 5. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV5642/2015, Blago: Oblačila, odporna proti vremenskim vplivom; datum objave: 8. 9. 2015

.