Dosje javnega naročila 008374/2017
Naročnik: Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava novih dizel lokomotiv za premik
ZJN-3: Odprti postopek

JN008374/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.09.2017
JN008374/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2017
JN008374/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.12.2017
JN008374/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.01.2018

    JN008374/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 183-374708
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/223329/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava novih dizel lokomotiv za premik
Referenčna številka dokumenta: 91/2017/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34611000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava 4 novih dizel hidravličnih 3-osnih dizel lokomotiv za premik.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 7.440.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34611000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Nabava novih dizel lokomotiv za premik«, ki obsega 4 dizel lokomotive za premik, vključno s certificiranjem in pridobitvijo uporabnega in obratovalnega dovoljenja. Ponudniki morajo ponuditi dobavo dizel-hidravlično izvedbo 3-osnih lokomotiv za premik, skladno s pogoji zapisanimi v tehničnem delu razpisne dokumentacije.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in druge tehnične zahteve naročnika so določene v tehničnih specifikacijah – Tehnične zahteve za nabavo novih dizel lokomotiv za premik, te razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora v ponudbo vključiti tudi šolanje kadrov SŽ VIT d.o.o. za upravljanje in vzdrževanje ter popravila lokomotiv, šolanje pooblaščenih oseb naročnika, tehnično dokumentacijo, katalog nadomestnih delov, opremo delavnic za vzdrževanje s potrebnimi posebnimi orodji in napravami ter za vzdrževanje potrebno programsko opremo, pridobitev uporabnih in stalnih obratovalnih dovoljenj, skladno z zahtevami v tehničnem delu razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.11.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 7 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.11.2017   12:00
Kraj: Sedež naročnika - Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, Steklena dvorana.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo izkazati s pooblastilom.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.11.2017   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.09.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.09.2017   08:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Verjamemo, da je napaka ali tiskarski škrat
Zahtevate
3 osne
ali
4 osne
lokomotive


Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava 4 novih dizel hidravličnih 3-osnih dizel lokomotiv za premik.

ODGOVOR

Spoštovani!

V zapisu ni nobene napake niti tiskarskega škrata.
Naročnik kupuje 4 (komade) nove 3- osne dizel hidravlične lokomotive za premik.

Lep pozdrav!


Datum objave: 18.10.2017   15:59
VPRAŠANJE
Objavljena tehnična specifikacija podpira sodelovanje samo enega dobavitelja in predstavlja prekomerno omejevanje konkurence. Pri tem imamo v mislih zahtevo za 3 osne lokomotive z dizel hidravlično tehnologijo. To predstavlja kršitev 5 člena Zakona o javnem naročanju (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki). Glede na spodnje utemeljitve ni nobenih racionalnih razlogov za takšne omejitve, ki preferirajo enega dobavitelja

V pristanišču se že uporablja ena lokomotiva avstrijskega proizvajalca. Zato obstaja močan sum preferiranja le tega.

Zato pozivamo, da se v skladu s TSI kategorizacijo (in 8. členom ZJN – smiselnost kriterijev) dovolijo štiri osne dizelsko-električne lokomotive. Zahtevamo spremembo tehnične dokumentacije. Tudi najmanjši polmer horizontalnega loka zavoja naj se spremeni na najmanj 65 m. Naročnik manjšega radija glede na naše informacije na lokacijo rabe namreč ne more utemeljiti z pomanjkanjem prostora.

Te spremembe tehnične dokumentacije bi omogočile, da bi naročnik za enako ceno kupili boljše in močnejše lokomotive, ne da bi bil prikrajšan pri funkcionalnosti. Skoraj vse dizelske lokomotive, ki trenutno obratujejo v Sloveniji, so dizelsko-električne (ne dizelsko-hidravlične) in so 4 osne. Dizelsko hidravlična tehnologija bi prinesla samo nove odvečne stroške vzdrževanja. To je v nasprotju s 4. členom ZJN, ki nalaga naročniku učinkovito porabo javnih sredstev.

ODGOVOR

Spoštovani!

Vaša navedba ne drži. Po naših informacijah je na trgu več proizvajalcev, ki so sposobni izdelati lokomotivo v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji. Naročnik vztraja pri nabavi dizel-hidravlične izvedbe 3-osnih lokomotiv za premik. »

Priloga 1: Tehnične zahteve naročnika za nabavo novih dizel lokomotiv za premik se v tabeli 1: Tehnične zahteve novih dizel lokomotiv spremeni: Najmanjši polmer loka se spremeni na 55m, kolikor omogočajo tudi premikalne lokomotive v sedanjem voznem parku in se uporabljajo po celem omrežju JŽI v RS ter na industrijskih tirih.

Lep pozdrav!Datum objave: 18.10.2017   16:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
potencialni dobavitelj iz tujine, ki lahko dobavi lokomotive, ki jih zahteva razpis, potrebuje več časa za pripravo svoje ponudbe. Za tujega dobavitelja se mora vsa razpisna dokumentacija prevesti v njim razumljiv jezik in nato se mora vsa ponudbena dokumentacija zopet prevesti nazaj v slovenski jezik. V izogib kasnejšim nesporazumom, je potrebno prevajanje izvesti zelo natančno, kar pa ob upoštevanju količine razpisne dokumentacije zahteva veliko časa.
Zato vas prosimo za 4 tedensko podaljšanje roka za oddajo ponudb.
V upanju, da boste naši želji ugodili, vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb, in sicer do 27.11.2017, ura ostaja nespremenjena.

Lep pozdrav!

Datum objave: 20.10.2017   07:18
VPRAŠANJE
Spoštovani

vljudno prosimo za podaljšanje obeh rokov - za oddajo vprašanj in oddajo končne ponudbe, v koliko je mogoče oba termina za 10 koledarskih dni.
Zaradi kontrole določenih podatkov in zmožnosti bi želeli dodaten čas za kontrolo nekaterih podatkov in usklajevanje glede tehničnih podatkov, saj gre za kompleksen in specifičen razpis.
Hvala lepa


ODGOVOR

Spoštovani!

Podaljšana sta oba roka, in sicer kot je že zapisano v zadnjem odgovoru rok za oddajo ponudb in odpiranje je 27.11.2017, rok za postavljanje vprašanj pa 16.11.2017. Zahteva je bila v obliki popravka posredovana administratorju portala, vendar naročnik nima vpliva na čas objave. Ker gre za objavo tudi v uradnem listu EU se objava najprej izvede na portalu uradnega lista EU in šele nato na domačem. Naročnikovi odgovori so vidni takoj, pri objavi sprememb, ki so v pristojnosti administratorja portala prihaja do nekajdnevnega zamika med posredovanjem zahteve s strani naročnika in dejansko objavo spremembe.

Lep pozdrav!Datum objave: 13.11.2017   13:55
VPRAŠANJE
Vprašanje se navezuje na osnutek pogodbe (razpisni obrazec št. 19), točka 14.7.2.3 in točka 19 – Pogodbena kazen.
14.7 Druge pravice kupca iz garancije: nadomestilo za škodo kot posledico napake

14.7.2.3 odškodnino iz kupčeve odškodninske odgovornosti v skladu s Pogodbo ali Zakonom, za premoženjsko škodo, zaradi hude malomarnosti ali naklepnega slabega ravnanja dobavitelja.

Vprašanje 1: Potencialni ponudnik predlaga, da se odškodnina iz kupčeve odškodninske odgovornosti v skladu s Pogodbo ali Zakonom, za premoženjsko škodo, zaradi hude malomarnosti ali naklepnega slabega ravnanja dobavitelja, omeji na največ 15 %. Naročnika prosimo za potrditev.


Vprašanje se navezuje na osnutek pogodbe (razpisni obrazec št. 19), točka 19 – Pogodbena kazen in 19. 5
19.5 Dobavitelj soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode kupcu. Povračilo tako nastale škode bo kupec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Vprašanje 2: Potencialni ponudnik prosi, da se posledična škoda izrecno izključi. Naročnika prosimo za potrditev.


Vprašanje se navezuje na osnutek ponudbe (razpisni obrazec št. 19), točka 14.5.2 in 14.5.3
14.5.2 Serijske napake na sestavnih delih

a) V primeru ugotovitve serijske napake na neki komponenti, se dobavitelj obvezuje, da bo določil korektivno rešitev za njeno odpravo in jo po kupčevi odobritvi realiziral na vseh lokomotivah.
b) Od datuma odprave serijske napake z realizacijo nove rešitve na vseh lokomotivah, mora kupec v 24 mesecih preveriti, da ta rešitev ni prizadeta z novimi serijskimi napakami.
c) V primeru, da se v 24-mesečnem obdobju, navedenem v zgornjem odstavku b), ugotovijo nove serijske napake na novih komponentah, se zgoraj omenjeni postopek ponovno uporabi, tako da se začne spet z zgornjim odstavkom a).

14.5.3 Serijske napake na podsistemih

V primeru serijskih napak, ugotovljenih na podsistemih, in zaradi nepravilne konstrukcije, se dobavitelj obvezuje, da bo določil korektivno rešitev za odpravo tega in jo po odobritvi s strani kupca realiziral na vseh lokomotivah. Od datuma odprave napake novo rešitev pokriva dobaviteljeva garancija za 24 mesecev.

Vprašanje 3: Naročnik bo naročil samo štiri lokomotive, kar ne izpolnjuje kriterija serijskih napak oz. obravnave serijskih napak. Naročnika zato vljudno prosimo, da ta pogoj izključi iz razpisne dokumentacije. Potencialni ponudnik lahko ponudi lokomotive, ki izpolnjujejo tehnične zahteve in na podlagi izkušenj med obratovanjem z referencami izkaže, da lokomotive niso imele oziroma nimajo serijskih napak.

ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1) Naročnik ne more ugoditi predlogu, da se kupčeva odškodninska odgovornost za premoženjsko škodo zaradi hude malomarnosti ali naklepnega ravnanja dobavitelja, omeji na največ 15%, ker veljavno pravo (Obligacijski zakonik ) to izrecno prepoveduje.

Ad2) Naročnik vztraja pri vsebini določbe 19.5 v vzorcu pogodbe-razpisni obrazec št. 19 in je ne bo spreminjal.

Ad3) Naročnik spreminja točko 14.3 vzorca pogodbe, ki se sedaj v celoti pravilno glasi:

14.3 Napaka, ki za odpravo zahteva novo tehnično rešitev

Dobavitelj jamči za lokomotive za primer napak, ki za odpravo zahtevajo novo tehnično rešitev 60 mesecev od datuma prevzema vsake posamezne
lokomotive.

V primeru napak, ki za odpravo zahtevajo novo tehnično rešitev se dobavitelj obvezuje, da bo v razumnem roku določil korektivno rešitev za
odpravo tega in jo po odobritvi s strani kupca realiziral na vseh lokomotivah. Od datuma odprave napake novo rešitev pokriva dobaviteljeva
garancija za 24 mesecev.

Točki 14.5.2 in 14.5.3 se v celoti črtata, ostale podtočke točke 14.5 se ustrezno preštevilčijo.

Lep pozdrav!