Dosje javnega naročila 008419/2017
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ d.o.o., Mlaka 6, 4290 Tržič
Blago: Dobava in dostava morske soli za posipanje cest v zimi 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, ter po potrebi tudi v jesenskem ali spomladanskem času
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 64.416,00 EUR

JN008419/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.09.2017
JN008419/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.10.2017
JN008419/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.10.2017
JN008419/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.10.2017
JN008419/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2017
JN008419/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.11.2017
JN008419/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2017

    JN008419/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.
Mlaka 6
4290
SI042
Tržič
Slovenija
Jana Čebašek
jana.cebasek@komunala-trzic.si
+386 45971316
+386 45971320

Internetni naslovi
https://www.komunala-trzic.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/223796/Razpisna_dokumentacija_sol_26.9.2017.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Podjetje v večinski lasti Občine Tržič


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in dostava morske soli za posipanje cest v zimi 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, ter po potrebi tudi v jesenskem ali spomladanskem času
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14420000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in dostava morske soli za posipanje cest v zimi 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, ter po potrebi tudi v jesenskem ali spomladanskem času
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Tržič
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in dostava morske soli za posipanje cest v zimi 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, ter po potrebi tudi v jesenskem ali spomladanskem času
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.10.2017   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.10.2017   10:00
Kraj: Prostori Komunale Tržič d.o.o, Pristava, Mlaka 6, SI-4290 Tržič

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
v razpisni dokumentacijiOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.10.2017   12:00

Dodatne informacije:
v razpisni dokumentaciji
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.09.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.09.2017   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim, če na OBR- 3g ustrezno popravite vrsto dobave soli.

ODGOVOR

Spoštovani,

na OBR-3g smo ustrezno popravili vrsto dobave soli in sicer se pravilno glasi: Za namen dokazovanja usposobljenosti ponudnika v zvezi z javnim razpisom dobava in dostava morske soli za posipanje cest v zimi 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, ter po potrebi tudi v jesenskem ali spomladanskem času, objavljenega na Portalu javnih naročil JN008419/2017-W01, dne 26.09.2017, spodaj podpisani naročnik potrjujem, da je družba (naziv in naslov) za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo opravila dobavo in dostavo morske soli.
Spremembo izvirnih informacij smo poslali na Portal javnih naročil dne 27.09.2017.


Datum objave: 27.09.2017   13:33
VPRAŠANJE
Obr 8a prosim ustrezno popravite rok veljavnosti menice je najmanj do 4.12.2017. ( 45+10 dni)

ODGOVOR
Spoštovani,

na OBR-8a smo naredili popravek in sicer: "Pooblastilo je časovno omejeno, in sicer velja najdlje 45 dni in 10 dni od dneva odpiranja, to je do 4.12.2017.
Spremembo izvirnih informacij smo poslali na Portal javnih naročil dne 27.9.2017.Datum objave: 27.09.2017   13:53
VPRAŠANJE
Pri referencah navajate najmanj tri dobave v vrednosti 60.000 € brez ddv z zadnjih treh letih.
Ali to pomeni (enak ali večji) istovrstni posel za eno referenčno v zadnjih treh letih? Ali se referenčna dela seštevajo skupaj ?

ODGOVOR
Spoštovani,

To pomeni, da je ponudnik opravil (sam ali v sodelovanju s podizvajalci) najmanj tri dobave v vrednosti 60.000 € brez DDV (posamezno referenčno delo v vrednosti 60.000 € brez DDV).Datum objave: 28.09.2017   14:47
VPRAŠANJE
V razpisu navajate, da je potrebno priložiti reference zadnjih treh let. Ali to pomeni od objave javnega razpisa ?

ODGOVOR
Spoštovani,

Potrebno je priložiti reference treh let od dneva objave javnega razpisa, t.j. 26.09.2017.Datum objave: 02.10.2017   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani


Sprašujemo vas po kateri logiki ste zračunali ,da je treba predložiti lastno menico v vrednosti 3% od skupne vrednosti kar znaša 70.800 eur.


lp
dejan

ODGOVOR

Spoštovani,

Ponudnik mora kot garancijo za resnost ponudbe priložiti lastno menico (podpisano) v višini 3% ocenjene vrednosti naročila (okvirna vrednost naročila znaša ca. 70.800 € brez DDV). V obrazcu 8a je navedena vrednost menice.

Lep pozdravDatum objave: 03.10.2017   09:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V točki 3.11.kakovostne zahteve navajate zahtevano vsebost vlage v soli maksimalno 3%. Uporabniki soli v Sloveniji od Darsa d.d. in cestnih podjetjih ter komunalnih podjetij nabavljajo sol z vsebostjo vlage do 4%.
Predlagamo, da takšno vsebnost vlage do maksimalno 4% določite v razpisni dokumentaciji tudi vi.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

v točki 3.11. smo spremenili kakovostne zahteve glede vsebnosti vlage: Vsebnost vlage morske soli MAKSIMALNO DO 4%.
3.10.2017 smo poslali popravek na Portal.

Lep pozdrav.