Dosje javnega naročila 001332/2017
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: Vgradnja ERTMS/ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-Šentilj-d.m.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 21.020.250,21 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001332/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.02.2017
JN001332/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.04.2017
JN001332/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.04.2017
JN001332/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.04.2017
JN001332/2017-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2017
JN001332/2017-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.04.2017
JN001332/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2017
JN001332/2017-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.07.2017
JN001332/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.10.2017
JN001332/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2017
JN001332/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2017
Zahtevek za revizijo

    JN001332/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 190-388458

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mag.Suzana Šnajder
suzana.snajder@gov.si
+386 22341472
+386 22341452

Internetni naslovi
http://www.di@gov.si

Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
vposta.infra@slo-zeleznice.si
+386 12914021
+386 12914822

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Za izvedbo postopka oddaje javnega naročila "Vgradnja ERTMS/ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-Šentilj-d.m." ( v delu vzdrževanja).
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vgradnja ERTMS/ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-Šentilj-d.m.
Referenčna številka dokumenta: 43001-376/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Vgradnja ERTMS/ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-Šentilj-d.m. in vzdrževanje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 15.956.269,93 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-Šentilj-d.m.
II.2.4 Opis javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
garancijska doba3
cenik sklopov10
referenčni kader2

Merilo stroškov:
imeponder
stroški storitve85

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo je sofinancirano s sredstvi EU z Instrumentom za povezovanje Evrope
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001332/2017-B01
Številka obvestila v UL: 2017/S 038-068207
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 21.02.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila
Javni naročnik ne bo oddal nadaljnjih javnih naročil na podlagi zgornjega predhodnega informativnega obvestila.


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 43001-376/2016
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
20.09.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GH HOLDING storitvena družba d.o.o.
Letališka cesta 27
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
Thales Austria GmbH
Handelskai 92
1200
AT
Wien
Avstrija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 13.311.475,41 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 15.956.269,93 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 1.300.500,00 EUR
Delež: 8%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
kabliranje, napajalni sistemi,ES verifikacije in verifikacije po nacionalnih predpisih


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.10.2017