Dosje javnega naročila 008514/2017
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Gradnje: JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI »VZDRŽEVANJE VODOVODNIH IN KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V OBČINI IG«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.206.580,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008514/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.09.2017
JN008514/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.09.2017
JN008514/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2017
JN008514/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.12.2017
JN008514/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.12.2017
JN008514/2017-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2018
JN008514/2017-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.07.2018
JN008514/2017-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.11.2018
JN008514/2017-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.01.2019
JN008514/2017-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.04.2019
JN008514/2017-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.08.2019
JN008514/2017-X08 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.11.2019
JN008514/2017-X09 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.01.2020
JN008514/2017-X10 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.06.2020
JN008514/2017-X11 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.07.2020
JN008514/2017-X12 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2020
JN008514/2017-X13 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.01.2021
JN008514/2017-X14 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.05.2021
JN008514/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.06.2021
JN008514/2017-X15 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.08.2021
JN008514/2017-X16 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.01.2022
JN008514/2017-X17 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008514/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI041
Ig
Slovenija
Katja Ivanus
katja.ivanus@obcina-ig.si
+386 12802300

Internetni naslovi
http://www.obcina-ig.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/224280/RD_objava.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI »VZDRŽEVANJE VODOVODNIH IN KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V OBČINI IG«
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45259100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema tekoče vzdrževanje vodovodnih in kanalizacijskega sistema na območju Občine Ig.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45259100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ig
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema tekoče vzdrževanje vodovodnih in kanalizacijskega sistema na območju Občine Ig. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »OBR-Specifikacije«. Količine, navedene na obrazcu »OBR-Specifikacije« v rubriki »Predvidena količina (za obdobje 1 leta)« so zgolj informativne narave in služijo kot pomoč pri pripravi ponudbe. Naročnik se ne zavezuje naročati del oz. storitev v navedenih količinah.

Z izbranim izvajalcem bo naročnik sklenil okvirni sporazum z veljavnostjo 4 leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma. Storitve po okvirnem sporazumu se bodo izvajale pod pogojem, da bodo v veljavnem proračunu naročnika zagotovljena potrebna sredstva. Naročnik s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne prevzema nobene obveznosti glede naročanja storitev ali minimalnega obsega naročenih storitev, ampak bo storitve naročal sukcesivno glede na svoje potrebe in zagotovljena sredstva.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.10.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.10.2017   09:10
Kraj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.


Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.10.2017   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.09.2017