Dosje javnega naročila 008514/2017
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Gradnje: JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI »VZDRŽEVANJE VODOVODNIH IN KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V OBČINI IG«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.206.580,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008514/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.09.2017
JN008514/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.09.2017
JN008514/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2017
JN008514/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.12.2017
JN008514/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.12.2017
JN008514/2017-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2018
JN008514/2017-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.07.2018
JN008514/2017-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.11.2018
JN008514/2017-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.01.2019
JN008514/2017-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.04.2019
JN008514/2017-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.08.2019
JN008514/2017-X08 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.11.2019
JN008514/2017-X09 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.01.2020
JN008514/2017-X10 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.06.2020
JN008514/2017-X11 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.07.2020
JN008514/2017-X12 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2020
JN008514/2017-X13 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.01.2021
JN008514/2017-X14 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.05.2021
JN008514/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.06.2021
JN008514/2017-X15 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.08.2021
JN008514/2017-X16 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.01.2022
JN008514/2017-X17 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008514/2017-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI041
Ig
Slovenija
Katja Ivanus
katja.ivanus@obcina-ig.si
+386 12802300

Internetni naslovi
http://www.obcina-ig.siOddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI »VZDRŽEVANJE VODOVODNIH IN KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V OBČINI IG«
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45259100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema tekoče vzdrževanje vodovodnih in kanalizacijskega sistema na območju Občine Ig.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.09.2017
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN008514/2017-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 29.09.2017


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Naročnik objavlja popravljen obrazec "Specifikacije". Ponudniki naj popravljen obrazec uporabijo pri oddaji ponudbe.
VII.2 Druge dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/224307/Specifikacije_-_popravek.zip