Dosje javnega naročila 008622/2017
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TREBNJE, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje
Blago: DOBAVA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN
ZJN-3: Odprti postopek

JN008622/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.10.2017
JN008622/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2017
JN008622/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.02.2018

    JN008622/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 190-388791
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TREBNJE
Rimska cesta 33
8210
SI
Trebnje
Slovenija
Lovro Hren
pgdtrebnje@gmail.com
+386 31305856

Internetni naslovi
http://www.pgd-trebnje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/224374/Gasilska_avtolestev_-_razpis_PGD_Trebnje.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Prostovoljno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144211
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144211
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.11.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.11.2017   11:00
Kraj: Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje - v veliki sejni sobi, 1. nadstropje


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.10.2017   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TREBNJE
Rimska cesta 33
8210
Trebnje
Slovenija
+386 31305856

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.09.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.10.2017   19:08
VPRAŠANJE
Glede na objavljeno razpisno dokumentacijo in merila je očitno, da ciljate na vozilo proizvajalca Magirus, saj nihče od drugih proizvajalcev ne more ponuditi takega vozila. Še posebej pa bodejo v oči ocenjevalna merila, kjer je razvidno, da tudi če kdo ponudi veliko cenejšo lestev ne more konkurirati drugim merilom in je s tem popolnoma izločen od enakopravnega sodelovanja na razpisu.

Pozivam vas, da premislite o vaših navedbah in zahtevah in jih spremenite, da bodo ustrezale vsaj osnovnim načelom javnega naročanja.

ODGOVOR

Naročnik je tehnične specifikacije za predmet naročila oblikoval glede na svoje potrebe, pri tem pa je upošteval posebnosti okolja oziroma delovnega področja vozila in operativne naloge, ki jih bo vozilo opravljalo. Naročnik je nato temeljito preučil obstoječe rešitve na trgu in se odločil za rešitve, ki bodo omogočale najbolj funkcionalno uporabo vozila, glede na potrebe naročnika in naloge.
S tem naročnik zavrača očitek, da je tehnične specifikacije in ocenjevalna merila pripravil z namenom in na način, da bi pridobil ponudbo samo enega ponudnika.


Datum objave: 12.10.2017   18:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Javno naročilo pogojujete z odkupom starega vozila Bronto Skylift F 32 MDT 2000, letnik 1997. V EU ne smemo prodajati vozila brez ustreznega dokumenta, ki dokazuje, da je omenjeno vozilo izdelano in homologizirano v skladu z EN 1777:2010. Prosimo, da razpisni dokumentacije priložite ustrezno potrdilo tretje neodvisne pooblaščene organizacije, o ustreznosti vozila z zgoraj omenjenim standardom.

V kolikor tega potrdila nimate oz ga ne morete pridobiti, morate zahtevo o odkupu starega vozila izločiti.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Pozdravljeni
Naročnik je odkup starega vozila Bronto Skylift F 32 MDT 2000 opredelil kot obvezni pogoj za izpolnjevanje pogojev tega javnega naročila. Vozilo je rabljeno in staro 20 let s čimer so morebitni ponudniki seznanjeni. Morebitni izbrani ponudnik bo z vozilom prosto razpolagal in ga lahko prodal tudi v državah izven EU.

Zahteva po pridobitvi standarda EN 1777:2010 za 20 let staro vozilo je neutemeljena in ne bo upoštevana.

Lep pozdrav.

Datum objave: 12.10.2017   20:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Za oddajo dokumentacije zahtevate EPSD obrazec. Prosimo, da predložite vaš EPSD obrazec katerega potrebujemo za vnos na portalu javnih naročil.

lp

ODGOVOR

Spoštovani,

ESPD obrazec je dosegljiv na https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/225953/ESPD.zip

Lep pozdrav.

Datum objave: 12.10.2017   21:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V zveza razpisom oz glede tehnične specifikacije imamo vprašanje.

V razpisni dokumentaciji se zahteva izdelava vozila v skladu z standardom EN 14043: 2014 . V tehnični dokumentaciji pa je zahtevano upravljanje z lestveniki in košaro z tipko na kabini (postavitev lestve pred kabino iz začetnega položaja). Standard EN 14043: 2014 izrecno zahteva, da je upravljalna enota za lestvenike in košaro lahko samo fiksna ter izrecno prepoveduje upravljanje z oddaljeno kontrolno enoto (žično ali brezžično).

Hvala


ODGOVOR
Spoštovani,

Tipka na kabini ni oddaljena žična ali brezžična kontrolna enota temveč varnostni element pri izvedbi enega manevra lestve. Postavitev košare pred kabino. Pri tem manevru je pri upravljanju iz glavnega upravljalnega mesta onemogočeno vidno polje pred samo vozilo, kjer se bo košara spustila na tla. Ta tipka pogojuje prisotnost drugega gasilca in nadzor nad površino pred kabino kjer se premika košara, kadar strojnik upravlja lestev iz glavnega upravljalnega mesta. Samostojno delovanje ni možno.
Zahteva naročnika je skladna s standardom EN 14043: 2014.

Lep pozdrav.

Datum objave: 17.10.2017   19:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Tipko na kabini za spust košare pred kabino lahko ponudi le en ponudnik, ki ima to rešitev tudi patentirano. Ker ostali ponudniku tega ne moremo ponuditi, gre za diskriminatorni pogoj. Ta pogoj morate odstraniti, saj boste le tako dopustili konkurenčnost ponudb.

lp

ODGOVOR

Naročnik v tehničnih specifikacijah zahteva minimalne tehnične zahteve za vozilo. Ponudniki lahko ponudijo enakovredno ali boljšo tehnično in funkcionalno rešitev.

Lep pozdrav