Dosje javnega naročila 008564/2017
Naročnik: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup računalniške opreme
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 26.119,58 EUR

JN008564/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.10.2017
JN008564/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.10.2017
JN008564/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.12.2017
JN008564/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2017
JN008564/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN008564/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Pot na Fužine 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tanja Vergles
mao@mao.si
+386 15484270
+386 15400344

Internetni naslovi
http://www.mao.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/224480/DOKUMENTACIJA_JN_ČISTOPIS.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
arhitektura, krajinska arhitektura, urbanizem, oblikovanje in fotografija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup računalniške opreme
Referenčna številka dokumenta: JN4/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je računalniške opreme.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je računalniške opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.11.2017
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija , uvrščena v NRP pod št. NRP 3340-17-0048, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, specifičnega cilja 3.1.1.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot so opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.10.2017   08:20
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.10.2017   08:30
Kraj: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.10.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.10.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.10.2017   08:15
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali lahko ponudnik ponudi samo en sklop ali mora ponudit vso opremo iz razpisa?

LP

ODGOVOR
Naročnik ne razpisuje javnega naročila po sklopih, temveč enotno javno naročilo, kar pomeni, da mora ponudnik ponuditi čisto vse razpisano blago, sicer bo njegova ponudba izločena iz postopka oddaje javnega naročila.