Dosje javnega naročila 008450/2017
Naročnik: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: Delna ureditev MAO prostorov za namene izvajanja projekta Center za kreativnost
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008450/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.09.2017
JN008450/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.10.2017
JN008450/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.10.2017
JN008450/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.10.2017
JN008450/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.12.2017
Zahtevek za revizijo

    JN008450/2017-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Pot na Fužine 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tanja Vergles
mao@mao.si
+386 15484270
+386 15400344

Internetni naslovi
http://www.mao.siOddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Delna ureditev MAO prostorov za namene izvajanja projekta Center za kreativnost
Referenčna številka dokumenta: JN1/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je delna ureditev MAO prostorov za namene izvajanja projekta Center za kreativnost.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.10.2017
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN008450/2017-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 27.09.2017


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Besedilo:

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
Se glasi:

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da Identifikacijska oznaka projekta: Operacija , uvrščena v NRP pod št. NRP 3340-17-0048, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, specifičnega cilja 3.1.1.
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Naročnik spreminja 1. člen obrazca pogodbe, tako da se doda nov peti odstavek 1. člena, ki se glasi: "Javno naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj." Naročnik v ta namen objavlja tudi popravek dokumenta "Obrazci", kjer je že upoštevan popravek.
VII.2 Druge dodatne informacije
Naročnik spreminja 1. člen obrazca pogodbe, tako da se doda nov peti odstavek 1. člena, ki se glasi:
"Javno naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj."

Naročnik v ta namen objavlja tudi popravek dokumenta "Obrazci", kjer je že upoštevan popravek.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/224516/OBRAZCI_popravek.zip