Dosje javnega naročila 008576/2017
Naročnik: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana
Storitve: PR in komunikacija Centra za kreativnost (CzK)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008576/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.10.2017
JN008576/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.10.2017
JN008576/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2017
JN008576/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.12.2017
Zahtevek za revizijo

    JN008576/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Pot na Fužine 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tanja Vergles
mao@mao.si
+386 15484270
+386 15400344

Internetni naslovi
http://www.mao.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/224569/PR_DOKUMENTACIJA_JN.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
arhitektura, krajinska arhitektura, urbanizem, oblikovanje in fotografija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PR in komunikacija Centra za kreativnost (CzK)
Referenčna številka dokumenta: JN3/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je PR in komunikacija Centra za kreativnost (CzK).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79416000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je PR in komunikacija Centra za kreativnost (CzK).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Strokovne izkušnje (reference) kadra pri izvajanju projektov na področju kulturnega in kreativnega sektorja12
Strokovne izkušnje kadra pri izvajanju odnosov z javnostmi in komuniciranjem pri mednarodnih projektih s področja kulturnih in kreativnih industrij v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb8
Strokovne izkušnje (reference) kadra pri izvajanju odnosov z javnostmi in komuniciranjem projektov, financiranih iz evropskih sredstev v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb10
Strokovne izkušnje kadra pri izvajanju odnosov z javnostmi in komuniciranjem mednarodnih projektov, katerega skupna vrednost posameznega projekta je predstavljala več kot 1.000.000,00 EUR10

Cena – Ponder:
60
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Možnost podaljšanja najkasneje do 1.oktobra 2022. Naročnik je navedeno podaljšanje že vključil v ocenjeno vrednost javnega naročila, zaradi česar lahko pogodbo podaljšuje z enostransko izjavo volje, predvidoma najkasneje 15 dni pred njenim potekom in sicer vsakič za najmanj 3 mesece in za največ do predvidenega obdobja.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija , uvrščena v NRP pod št. NRP 3340-17-0048, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, specifičnega cilja 3.1.1.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot so opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.10.2017   08:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.10.2017   09:00
Kraj: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.10.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.10.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.10.2017   11:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je možno kot strokovni kader navesti tudi osebo, ki je podiplomska absolventka in dela za prijavitelja preko študentskeg servisa? Kdo v tem primeru potrdi njeno dobro opravljeno delo oziroma priglasi strinjanje z njenim sodelovanjem v projektu? Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ker naročnik za strokovni kader ni postavil nobenega pogoja v zvezi z izobrazbo kadra, je mogoče, da ponudniki v okviru treh priglašenih kadrov, ki se bodo upoštevali pri merilih, navedejo tudi osebo, ki je podiplomski absolvent in dela za prijavitelja preko študentskega servisa. Vendar naročnik ponudnika opozarja, da je takšna oseba v tem primeru PODIZVAJALEC ponudnika, saj pri njem ni zaposlena, zaradi česar mora ponudnik izpolniti vse obrazce ter predložiti izjave, ki se nanašajo na podizvajalca.