Dosje javnega naročila 008584/2017
Naročnik: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Blago: Grafitne ščetke 2017-2018
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 200.740,02 EUR

JN008584/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.10.2017
JN008584/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.10.2017
JN008584/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.02.2018
JN008584/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.04.2018
JN008584/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.04.2018
JN008584/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.04.2018

    JN008584/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandi Mesarič
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/224593/Grafitne_ščetke_2017-2018.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Grafitne ščetke 2017-2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Grafitne ščetke 2017-2018
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Ščetka VM 363 EG7079 načrt TR5017926
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ-Vleka in tehnika d.o.o., Center Ljubljana, Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ščetka VM 363 EG7079 načrt TR5017926
9000 kos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ščetka za motor MG 363 EG367 načrt TR5604403
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ-Vleka in tehnika d.o.o., Center Ljubljana, Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ščetka za motor MG 363 EG367 načrt TR5604403
1000 kos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ščetka za generator in vzbujevalnik MG 85V 363 EG367 načrt TR5604394
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ-Vleka in tehnika d.o.o., Center Ljubljana, Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ščetka za generator in vzbujevalnik MG 85V 363 EG367 načrt TR5604394
1500 kos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: ščetka VM 644 DE5 EMD k. št. 8290119; ščetka GG DE8 EMD k.št. 8330994; ščetka VM 664 DE7000 EMD k. št. 9578681
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ-Vleka in tehnika d.o.o., Center Maribor, Kurilniška ulica 8, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
ščetka VM 644 DE5 EMD k. št. 8290119 - 100 kos
ščetka GG DE8 EMD k.št. 8330994 - 100 kos
ščetka VM 664 DE7000 EMD k. št. 9578681 - 250 kos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.10.2017   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.10.2017   12:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o.
Sektor za nabavo
Kolodvorska ulica 11,
1506 Ljubljana
Sejna soba 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.10.2017   10:00

Dodatne informacije:
Dodatna datoteka - priloge, ki so del razpisne dokumentacije - tehničnih zahtev, bo zaradi preobsežnosti objavljena na spletni strani Slovenskih
železnic, kjer so objavljeni javni razpisi.
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.10.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.10.2017   15:38
VPRAŠANJE
I.) Ali morajo biti oznake ponujenih zvrsti materialov grafitnih ščetk za sklope 1., 2. in 3. javnega razpisa JN008584/2017-W01 enake oznakam podanim v tem javnem razpisu JN008584/2017-W01? Ali so zvrsti materialov in njihove oznake lahko tudi materiali z oznakami uporabljeni ali pri Slovenskih Železnicah ali železnicah članicah UIC v preteklosti?

II.) Ali lahko natančno pojasnite vse pojmovanja sledečega dela razpisne dokumentacije »1.12. Pregled ponudb«,
»Naročnik bo najprej razvrstil pravočasne ponudbe glede na merilo 'in jih predhodno preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila', nato pa bo preveril ekonomsko najugodnejšo ponudbo 'glede ne izpolnjevanja pogojev za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje'. »
t.j. (a) 'kaj razumete' pod zgoraj navedenim zapisanim tekstom in (b) 'kako se boste predmeten del –'glede preverjanja ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila' – izvajali'?

III.) Ali bodo ponujene cene končne cene in ali bo odločitev o nakupu sprejeta na osnovi cene zapisane na Razpisnem obrazcu št. 10, ali pa bo sledilo in ali obstaja možnost da bo sledilo še povabilo k pogajanjem in nižanju cen?

Miran Pleterski

ODGOVOR
Spoštovani,

v kolikor se vprašanje nanaša na oznake EG7079 (Sklop 1), EG367 (Sklop 2 in Sklop 3) iz razpisne dokumentacije, pojasnjujemo, da ponudnik lahko ponudi grafitne ščetke z drugačnimi predmetnimi oznakami, vendar morajo te ščetke izpolnjevati vse obratovalne pogoje, tehnične zahteve in tehnične pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.


Naročnik bo razloge za izključitev preveril skladno s točko 2.7 »Razlogi za izključitev« razpisne dokumentacije in izpolnjevanje pogojev za sodelovanje skladno s točko 2.8 »Pogoji za sodelovanje« razpisne dokumentacije.

Preverjanje z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila pomeni, da bo naročnik preveril ali ponudba izpolnjuje vse zahteve in pogoje določene v razpisnem obrazcu 18: Tehnične zahteve, razen sledečih:

»4. Dobavljeno blago, ki je predmet tega javnega naročila mora biti nedvoumno označeno z naslednjimi podatki:
• Ime proizvajalca,
• Tip rezervnega dela,
• Serijska številka rezervnega dela,
• Leto izdelave.

V primeru, da bo na razpisu izbran proizvajalec grafitnih ščetk oz. ponudnik/prodajalec, ki bo zastopal proizvajalca grafitnih ščetk, kateri naročniku SŽ – Vleka in tehnika d.o.o. še ni dobavljal le-teh, si naročnik pred podpisom pogodbe pridržuje pravico do izvedbe audita.«
Predmetni dve določbi iz razpisnega obrazca 18 se namreč nanašata na fazo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila in ne na fazo preverjanja ponudb z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Naročnik bo preverjal ponudbo z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila na podlagi ponudnikovih načrtov grafitnih ščetk za rotacijske stroje, ki so zahtevani v razpisnem obrazcu 18. Zahteva se tudi predložitev podpisanega in žigosanega razpisnega obrazca 18, skladno z določbami razpisne dokumentacije.


Naročnik pogajanj ne bo izvedel.


Lep pozdrav,

Sandi Mesarič
Sektor za nabavo
Slovenske železnice, d.o.o.


Datum objave: 16.10.2017   13:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji je treba kot dokazilo o izpolnjevanju določenih pogojev izpolniti že pripravljene obrazce. Če je ponudnik iz tujine, se zahteva, da že sam priloži ustrezna potrdila o izpolnjevanju pogojev.
1. Ali je treba kljub temu izpolniti priložene obrazce ?

Dodana je možnost izpolnitve obrazca ESPD.
2. Pri izpolnjevanju obrazca se zahteva izpolnitev rubrike Zaključek (del V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov), ki pa se po 82. členu zakona ZJN-3 tiče naročnika in ne ponudnika. Prosim za obrazložitev.

2. V tekstu za opis postopka ESPD ni dodatne zahteve, da mora ponudnik iz tujine že sam priložiti tudi ustrezna potrdila. Ali to pomeni, da z izpolnjenim obrazcem ESPD ni treba priložiti zahtevanih potrdil?

3. Če izpolnimo ESPD, ali moramo kljub temu izpolniti priložene obrazce ?

Lep pozdrav
Roman Tomat

ODGOVOR
Spoštovani,

1. Ponudniki (partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo v ponudbi predložiti dokazila skladno z določbami razpisne dokumentacije (točka 2.7 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV PONUDNIKA, II. Plačani davki in prispevki, IV. Prekršek v zvezi s plačilom za delo, točka 2.8. POGOJI ZA SODELOVANJE – I. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti), posledično jim zato v ponudbi ni potrebno predložiti razpisnega obrazca št. 3 Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in razpisnega obrazca št. 4 Izjava zakonitega zastopnika v zvezi s kaznivimi dejanji ter razpisnega obrazca št. 2 Izjava ponudnika, da je sposoben za opravljanje poklicne dejavnosti. V kolikor predložijo v ponudbi tudi ESPD obrazec, jim ni potrebno predložiti tudi razpisna obrazca: št. 5 Izjava o izpolnjevanju pogojev osnovne sposobnosti, Razpisni obrazec št. 8 Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje ekonomske in finančne sposobnosti.

2. Naročnik bo objavil nov, popravljen ESPD obrazec.

3. Ponudniki (partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo v ponudbi ne glede na predložitev ESPD obrazca predložiti zahtevana dokazila skladno z določbami razpisne dokumentacije (točka 2.7 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV PONUDNIKA, II. Plačani davki in prispevki, IV. Prekršek v zvezi s plačilom za delo, točka 2.8. POGOJI ZA SODELOVANJE – I. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti).

4. V kolikor bo gospodarski subjekt v ponudbi predložil ESPD obrazec skladno z določbami razpisne dokumentacije, potem mu v ponudbi ni potrebno predložiti sledečih razpisnih obrazcev:
- Razpisni obrazec št. 2 Izjava ponudnika, da je sposoben za opravljanje poklicne dejavnosti;
- Razpisni obrazec št. 3 Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji,
- Razpisni obrazec št. 4 Izjava zakonitega zastopnika v zvezi s kaznivimi dejanji,
- Razpisni obrazec št. 5 Izjava o izpolnjevanju pogojev osnovne sposobnosti,
- Razpisni obrazec št. 8 Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje ekonomske in finančne sposobnosti.
Ob tem opozarjamo, da morajo gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, v ponudbi predložiti tudi zahtevana dokazila skladno z določbami razpisne dokumentacije (točka 2.7 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV PONUDNIKA, II. Plačani davki in prispevki, IV. Prekršek v zvezi s plačilom za delo, točka 2.8. POGOJI ZA SODELOVANJE – I. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti).


Lep pozdrav,

Sandi Mesarič
Sektor za nabavo
Slovenske železnice, d.o.o.