Dosje javnega naročila 008767/2017
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Osebna varovalna oprema
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 278.519,30 EUR

JN008767/2017-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 10.10.2017
JN008767/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.10.2017
JN008767/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.11.2017
JN008767/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.11.2017
JN008767/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.01.2018
JN008767/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 19.03.2018
JN008767/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.08.2018

    JN008767/2017-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2017/S 195-401465
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Dolanc
irena.dolanc@slo-zeleznice.si
+386 12914632
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si

Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Dolanc
irena.dolanc@slo-zeleznice.si
+386 12914632
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Dolanc
irena.dolanc@slo-zeleznice.si
+386 12914632
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Dolanc
irena.dolanc@slo-zeleznice.si
+386 12914632
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.sz-vit.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/225266/Razpis_OVO_2018-2019.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Osebna varovalna oprema
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Osebna varovalna oprema
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sezonska oblačila
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sezonska oblačila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Obutev
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obutev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Jakna letna
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Jakna letna
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2017   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.11.2017   12:00
Kraj: Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.11.2017   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.10.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.10.2017   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu razpisa v točki 1.01a jakna visokovidna je pri opisu tkanine napisano 0% poliester. Zanima me ali je podatek pravi?

HvalaODGOVOR

Naročnik je ugotovil, da je v razpisni dokumentaciji prišlo do napake. Pravilno je 100% poliester.

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 16.10.2017   14:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
se da videt vzorce?

ODGOVOR

Ne. V razpisni dokumentaciji je zapisano: "Naročnik za sklopa 1 in 2 nima vzorcev, zato ogled ni možen. Vzorec letne jakne (sklop 3) si je mogoče ogledati v ponedeljek, 16. 10. 2017 ob 8:30 na naslovu SŽ d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana, sejna soba 606. Naknadnih ogledov ne bo."
Datum objave: 19.10.2017   08:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali zadostuje, da se menične izjave (tako za resnost ponudbe kot menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) izpolnimo le v delu in za tiste podatke, ki ji dobavitelj v trenutku priprave razpisne dokumentacije ve? (Se pravi: podatki naročnika, datum, podpis in žig)
Predvsem se naše vprašanje navezuje na menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Menična izjava za resnost ponudbe se mora izpolniti v celoti, podpisati in žigosati. Poleg menične izjave mora ponudnik priložiti podpisano in žigosano menico za resnost ponudbe.

V menični izjavi za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se izpolnijo tisti podatki, ki so ponudniku znani v trenutku priprave ponudbe. Izjavo je potrebno podpisati in žigosati.Datum objave: 19.10.2017   08:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podatek o referenčni številki spisa, ki jo je potrebno vnesti v ESPD.

Poleg tega nas zanima ali je nujno, da se v ESPD vpiše na katere sklope se naročilo nanaša.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik ni navedel referenčne številke spisa je tudi ni potrebno vnesti v ESPD.

Ponudnik mora v ESPD vnesti podatek o tem, za katere sklope oddaja ponudbo.Datum objave: 23.10.2017   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 1.01A JAKNA - VISOKO VIDNA je v opisu navedeno BARVA : Visoko vidna rumena, v kombinaciji s temnejšo modro barvo. Ker se iz opisov da razbrati, da je govora o bundi HELLY HANSEN model Potsdam nas zanima katero barvo naj ponudimo. Pri visoko vidni bundi rumene barve je kombinacija namreč v barvi Charcoal ( temno siva ) - temno modra kombinacija je le pri bundi kjer je osnova visoko vidna oranžna barva. Enako je pri samostojno nosljivi podlogi, ki se integrira v jakno - tam so rokavi v črni in ne temno modri barvi

ODGOVOR
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 2
Prosimo, če pojasnite zahtevan tip izdelave/konstrukcije.., tip A ali B nam je poznano medtem ko 5.2.1 v nadaljevanju standarda kaj točno ta metoda ali podstandard določa?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Ne. Vsi predloženi vzorci morajo biti v velikostih, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 23.10.2017   12:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni !

Ali lahko predložimo k ponudbi vzorec oblačila za sklop 1 pod zap. št.1.04A - in 1.04B v velikosti XL/2XL ?

Hvala za odgovor.ODGOVOR
Ne. Vsi predloženi vzorci morajo biti v velikostih, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 23.10.2017   12:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 2
Prosimo, če pojasnite zahtevan tip izdelave/konstrukcije.., tip A ali B nam je poznano medtem ko 5.2.1 v nadaljevanju standarda kaj točno ta metoda ali podstandard določa?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Standard v točki 5.2.1. določa, da mora obutev biti skladna z eno od oblik, podanih na sliki 3.Datum objave: 23.10.2017   13:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Spodaj je vprašanje za katerega smo prosili pojasnilo.. vaš.odgovor se ne nanaša na naše vprašanje zato prosimo za pojasnilo tega!

Hvala in lep pozdrav,

SKLOP 2
Prosimo, če pojasnite zahtevan tip izdelave/konstrukcije.., tip A ali B nam je poznano medtem ko 5.2.1 v nadaljevanju standarda kaj točno ta metoda ali podstandard določa?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Ne. Vsi predloženi vzorci morajo biti v velikostih, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

ODGOVOR
Odgovor je bil pomotoma podan za drugo vprašanje. Odgovor na vaše vprašanje je že objavljen.Datum objave: 25.10.2017   12:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima me ali je lahko pri sklopu 1. druga točka pulover z dolgimi rokavi surovinska sestava 50% bombaž 50%poliester, ploščinska masa 350g?

ODGOVOR
Naročnik v specifikaciji blaga nima navedenega puloverja z dolgimi rokavi in ga ne razpisuje.Datum objave: 25.10.2017   12:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo ali lahko sklop I Sezonska oblačila razširite še na kakšen sklop, ker v prvem razpisu ni bil izbran ponudnik in bi tako dosegli večjo konkurenčnost.

Hvala za odgovor

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija ostaja enaka.Datum objave: 25.10.2017   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da po vaših navedbah že nekaj let niste kupovali čevljev velikosti 49 nas zanima ali lahko pri sklopu 2 : OBUTEV ponudimo
čevlje v velikostih 37-48.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Razpisni pogoji ostajajo enaki. Čevlje velikosti 49 potrebujemo.Datum objave: 25.10.2017   12:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim vas za informacijo pri sklopu 1: sezonska oblačila, 1.06. kapa pletena visokovidna imate navedeno samo da naj bo 100% akril in da naj ne prepušča vetra. Če je kapa samo iz akrila, kapa prepušča veter. Prosim vas za informacijo ali ste morda pozabili dopisati še kakšno podlogo ali pa ste pozabili odstraniti navedbo, da naj ne prepušča vetra? Prosim vas za pojasnilo kakšno kapo točno potrebujete?
1.07 kapa zimska (kot baseball) s sečnikom imate navedeno 100% poliamid, podloga 100% poliester. Ali ste mislili 100% poliamid ali da more biti kapa prekrita s poliamidom? 1.08. kapa letna (kot baseball) s sečnikom imate navedeno 100% bombaž. Prosimo da bolj natančno opredelite sestavo kape? Kakšen je tvil, teža materiala?

LP

ODGOVOR
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 25.10.2017   14:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri navedbi referenc navajate: Gospodarski subjekt mora za vsak posamezni sklop, za katerega oddaja ponudbo, navesti najmanj 2 referenci (referenci dveh različnih naročnikov) v zadnjih 3 (treh) letih pred objavo tega javnega naročila (2016, 2015 in 2014), pri čemer mora vrednost posla znašati najmanj 20% ponudbene vrednosti sklopa. Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oziroma dobave so že zaključene. Prosimo vas, da opredelite koliko je ta 20% vrednost sklopa? Navajate kakšen more biti prihodek, da se lahko prijavimo na določen sklop, neke vrednosti posameznega sklopa pa ne. Prosimo, da opredelite kakšna je okvirna 20% vrednost za sklop 1, sklop 2 in sklop 3?

Zanima nas tudi ali lahko pri sklopu 1, na predloženih vzorcih že podamo predlog postavljenega emblema?


Lep pozdrav,

ODGOVOR
Pri referencah je navedeno, da mora vrednost posla znašati najmanj 20 % ponudbene vrednosti sklopa. Ponudbena vrednost sklopa pomeni vrednost, ki jo bo ponudnik dal za posamezni sklop.

Na predloženih vzorcih je lahko podan predlog postavljenega logotipa.
Datum objave: 10.11.2017   08:53
VPRAŠANJE
Pri zimski kapi s senčnikom 1.09 zahtevate, da morajo biti varjeni šivi. Ali mora biti kapa vodo nepropustna z varjenimi šivi, ali vodo odbojna z varjenimi šivi.
Prosimo za bolj natančen odgovor glede vaših zahtev.

Lep pozdrav
ODGOVOR
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 10.11.2017   08:53
VPRAŠANJE
Lep pozdrav,


ali lahko pri sklopu 2 ponudimo čevlje do velikosti 48 in vam v primeru naročila vel.49 dobavimo primerljiv artikel po isti ceni?

ODGOVOR
Ne. Vse velikosti čevljev morajo biti enakega modela.Datum objave: 10.11.2017   08:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

"po vaših navedbah že nekaj let niste kupovali čevljev velikosti 49" - vprašanje z dne 25.10.2017 - v razpisni dokumentaciji te navedbe nismo opazili.
To pomeni, da se očitno z nekaterimi potencialnimi dobavitelji dogovarjate tudi mimo vprašanj in odgovorov na Portalu javnih naročil.

Menimo, da kršite pravila javnega naročanja.

Razveljavite razpis in ga formirajte na novo, sicer pada dvom na verodostojnost celotnega razpisa.

ODGOVOR
Glede na dejstvo, da na Portalu javnih naročil lahko postavijo anonimno vprašanje tako že obstoječi dobavitelji kot tudi potencialni ponudniki, naročnik ne more vedeti, kako je ponudnik, ki je postavil vprašanje, prišel do dane informacije.
Naročnik zanika kakršno koli kršenje veljavne zakonodaje o javnih naročilih ter opozarja, da so vsi njegovi odgovori javno podani na Portalu javnih naročil, skladno z določbami Zakona o javnem naročanju.Datum objave: 10.11.2017   08:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri nizkih čevljih brez zaščitne kapice in z grobim podplatom pod zaporedno številko 2.02 navajate zahtevno višino čevlja vključno s podplatom 11 cm (+/- 5 %). Glede na to, da nekoliko višji čevelj nudi kvečjemu višjo stopnjo varnosti in ne manjše, nas zanima ali lahko toleranco za višino v pozitivno smer dvignete nekoliko višje, in sicer tako kot pri čevlju 2.03 na 13 cm. Višji čevelj zaradi višjega narta nudi boljšo oporo in s tem tudi manjšo možnost poškodb.

Hvala za vaš odgovor.ODGOVOR
Ne. Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene.Datum objave: 10.11.2017   08:58
VPRAŠANJE
Zdravo,


kot je že bilo omenjeno, ne dopuščate nobenih variacij. sploh ne bo čudno, če boste izbrali enega od največjih trgovcev, ki se je na razpis lahko pripravil že dosti prej in si tudi zagotovil ustrezne vzorce.

Artikle, ki ste jih navedli, je mogoče dobiti tudi od velikih proizvajalcev, ki so pripravljeni blago zašiti po vaših zamislih - sploh, kar se tiče barvnih kombinacij za sklop 1.

Podaljšajte rok za oddajo, če želite pridobiti ugodnejše ponudbe - rok za izdelavo vzorcev v tujini je cca.mesec in pol do dva meseca - glede na dejstvo, da morajo najti še vse ustrezne materiale.ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb za 14 dni. Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen.Datum objave: 10.11.2017   08:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


prosim, da podaljšate rok za oddajo ponudb za 14 dni, ker se drugače ponudniki ne bodo mogli prijaviti z ustreznimi vzorci.
Le-te je možno dobiti le v tujini, saj jih zastopnik v Sloveniji "nima".

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb za 14 dni. Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen.Datum objave: 10.11.2017   09:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ob pregledu vaših odgovorov na vprašanja je jasno razvidno, da že imate izbranega točno določenega ponudnika.

Niste se strinjali niti z enim od predlogov, ki so vam jih podali drugi potencialni dobavitelji.

Menimo, da je takšno preferiranje določenega ponudnika in neomogočanje potencialnim dobaviteljem možnost prijave, predmet revizije kompletne razpisne dokumentacije oz. revizije vaše odločitve o izbiri ponudnika.

Tudi javnost je zainteresirana vedeli, kam gre davkoplačevalski denar. Glede na dejstva o nenehnih dokapitalizacijah se ne obnašate kot dober gospodar, saj boste za blago iz tega javnega razpisa odšteli več, kot pa je potrebno.

Lep pozdravODGOVOR
Naročnik pri vseh svojih razpisih dosledno upošteva določbe Zakona o javnem naročanju. V razpisni dokumentaciji je naročnik navedel tehnične zahteve. Za presojo, ali so le-te pisane za točno določenega ponudnika, pa naročnik potrebuje informacije, pri katerem sklopu in katere tehnične zahteve.
Zgoraj navedeno vprašanje je napisano preveč na splošno in ne podaja dovolj informacij za kakovostno presojo ustreznosti tehničnih zahtev naročnika.Datum objave: 10.11.2017   09:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri podlogi pod zaporedno številko 1.01B, ki se integrira v jakno zahtevate standard za visoko vidnost EN ISO 20471:2013 (razred 3). Glede ne to, da gre zgolj za podlogo, lahko ponudimo tudi podlogo, ki ima razred EN ISO 20471:2013 (razred 2)?

Pri dežni jakni pod zaporedno številko 1.03A, želite vzdolžno nalepljena odsevna trakova na prsnem delu. Predvidevamo, da ste želeli vodoravna trakova in tik pod prsnim delom?
Podoben primer je tudi pri hlačah pod zaporedno številko 1.03B, kjer želite vzdolžno nalepljene odsevne trakove. Na hlačah so trakovi navadno nalepljeni vodoravno. Lahko ponudimo hlače z vodoravnimi odsevnimi trakovi?

Pri visoko vidni pleteni kapi pod zaporedno številko 1.06 želite odsevni trak širine 1 cm. Lahko ponudimo kapo, ki imata dva ločeno vzporedno všita trakova, od katerih je vsak širok približno 0.5 centimetra?

LP


ODGOVOR
Pri podlogi pod točko 1.01B lahko ponudite razred 2 standarda EN ISO 20471:2013.

Pri dežni jakni, dežnih hlačah in visoko vidni pleteni kapi bo objavljena sprememba razpisne dokumentacije.Datum objave: 10.11.2017   09:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri jakni 1.01A želite visoko vidno rumeno jakno v kombinaciji s temnejšo modro. Kot je spraševal že predhodnik, lahko ponudimo rumeno s temno sivo? Glede na to, da sekundarna barva ne igra nobene vloge pri varnosti in je kljub temu precej podobna?

Pri podlogi 1.01B želite visoko vidno rumeno podlogo v kombinaciji s temnejšo modro. Kot je spraševal že predhodnik, lahko ponudimo rumeno v kombinaciji črno? Glede na to, da sekundarna barva ne igra nobene vloge pri varnosti in je kljub temu precej podobna?

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 10.11.2017   09:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri sklopu 1, 1.08. kapa letna (kot baseball) s senčnikom, bi vas prosili za dodatno pojasnilo kakšen tvil in teža 100% bombaža naj bo pri kapi? Velikost kape naj bi bila enotna, vendar more imeti možnost nastavitve obsega. Prosimo vas za obrazložitev na kakšen način naj bi se regulirala velikost?

ODGOVOR
Tehnične zahteve naročnika pri 1.08 Kapa letna so navedene v razpisni dokumentaciji. Odločitev o parametrih in sestavah ter načinu regulacije velikosti, ki niso navedeni v razpisni dokumentaciji, je prepuščena ponudniku.Datum objave: 10.11.2017   09:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni !

V razpisni dokumentaciji nismo zasledili obrazca za reference.
V kateri del ponudbe jih predložimo?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Naročnik ni objavil obrazca za reference. Ponudniki predložijo potrdilo referenc na svojih obrazcih, iz katerih mora biti razvidno to, kar zahteva naročnik v razpisni dokumentaciji.
Potrdilo referenc se lahko predloži za kopijo izkaza poslovnega izida za poslovno leto 2016.Datum objave: 10.11.2017   09:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

razvidno je, da ste sklop 1: sezonska oblačila sestavili tako, da je primeren samo za enega ponudnika, konkretno Zavas, ki je edini zastopnik v Sloveniji za oblačila Helly Hansen. Njihova oblačila so edina, ki ustrezajo vašim zahtevam. Prosimo ali lahko sklop I Sezonska oblačila razširite še na kakšen sklop, ker v prvem razpisu ni bil izbran ponudnik in bi tako dosegli večjo konkurenčnost.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija ostane nespremenjena. Pripravljena je tako, da ne omejuje konkurence med ponudniki, vsem zainteresiranim in usposobljenim ponudnikom pa omogoča oddajo ponudbe pod enakimi pogoji.Datum objave: 10.11.2017   09:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na naše zadnje vprašanje ste podali odgovor:

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim vas za informacijo pri sklopu 1: sezonska oblačila, 1.06. kapa pletena visokovidna imate navedeno samo da naj bo 100% akril in da naj ne prepušča vetra. Če je kapa samo iz akrila, kapa prepušča veter. Prosim vas za informacijo ali ste morda pozabili dopisati še kakšno podlogo ali pa ste pozabili odstraniti navedbo, da naj ne prepušča vetra? Prosim vas za pojasnilo kakšno kapo točno potrebujete?
1.07 kapa zimska (kot baseball) s sečnikom imate navedeno 100% poliamid, podloga 100% poliester. Ali ste mislili 100% poliamid ali da more biti kapa prekrita s poliamidom? 1.08. kapa letna (kot baseball) s sečnikom imate navedeno 100% bombaž. Prosimo da bolj natančno opredelite sestavo kape? Kakšen je tvil, teža materiala?

LP

ODGOVOR
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Na naša vprašanj z vašim odgovorim dejansko niste podali odgovora. Razpis vam v prvi izvedbi ni bil oddan nobenemu ponudniku in naprošamo, da konkretno podate odgovore na vprašanja, da ponudniki točno vemo kakšen artikel, v tem primeru kapo vam moramo predložit. Torej prosim vas za točno specifikacijo kape: sklop 1: sezonska oblačila, 1.06. kapa pletena visoko vidna imate navedeno samo da naj bo 100% akril in da naj ne prepušča vetra. Če je kapa samo iz akrila, kapa prepušča veter. Prosim vas za informacijo ali ste morda pozabili dopisati še kakšno podlogo ali pa ste pozabili odstraniti navedbo, da naj ne prepušča vetra? Prosim vas za pojasnilo kakšno kapo točno potrebujete?
1.07 kapa zimska (kot baseball) s sečnikom imate navedeno 100% poliamid, podloga 100% poliester. Ali ste mislili 100% poliamid ali da more biti kapa prekrita s poliamidom? 1.08. kapa letna (kot baseball) s sečnikom imate navedeno 100% bombaž. Prosimo da bolj natančno opredelite sestavo kape? Kakšen je tvil, teža materiala?


Lep pozdrav,

ODGOVOR
Pri Kapi pleteni visoko vidni (1.06) se črta navedba, da naj ne prepušča vetra. Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.

Pri Kapi zimski s senčnikom (1.07) so zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.

Za Kapo letno (1.08) veljajo zahteve iz razpisne dokumentacije. Odločitev o parametrih in sestavah, ki niso navedeni v razpisni dokumentaciji, je prepuščena ponudniku.Datum objave: 10.11.2017   09:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri sklopu 1, 1.01A. jakna - visoko vidna imate navedeno, da je podloga v oblačilu 100% poliamid. Kašna je teža podloge? Prosimo vas, da opredelite težo. Prav tako imate opredeljeno: Bunda- zgornji del: opremljena s funkcionalnimi žepi (najmanj dava spodnja stranska žepa z zapiranjem na zadrgo, najmanj en prsni žep z zapiranjem na zadrgo. Zanima nas ali more prsni žep biti na zunanjem delu bunde, ali je na notranjem delu bunde?

Pri sklopu 1, 1.02A potrebujete jakno ali daljšo izvedbo, kot je parka?

Pri sklopu 1, 1.02B. samostojno nosljiva podloga, ki se integrira v jakno pod točko 1.02A, navajate, da naj bi bila jakna /podloga v temno modri barvi. Je jakna lahko v črni barvi?

ODGOVOR
Za točko 1.01A veljajo zahteve iz razpisne dokumentacije. Odločitev o ostalih parametrih in sestavah, ki niso navedeni v razpisni dokumentaciji, je prepuščena ponudniku. Žepi, ki so navedeni, morajo biti na zunanji strani jakne.

Za točko 1.02B veljajo zahteve iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 10.11.2017   09:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri sklopu 1.01A in 1:01B bunda visoko vidna in samostojno nosljiva podloga v odgovoru vztrajate, da mora biti barvna kombinacija visoko vidna rumena v kombinaciji z temno modro. Ker model Potsdam standardno ne obstaja v tej barvni kombinaciji ste vse ponudnike razen podjetja Za vas avtomatsko izločili
saj je podjetje Za vas to barvno kombinacijo pri proizvajalcu Helly Hansen zaščitilo in do produkta v takšni barvni kombinaciji lahko dostopajo samo oni.
Glede na navedeno boste artikle močno preplačali, saj bi enak artikel v standarni barvni kombinaciji lahko ostali ponudili po veliko bolj konkurenčnih cenah.
Barvna kombinacija v ničemer ne spremeni lastnosti bunde, saj je bunda certificirana na osnovi visoko vidne rumene barve in odsevnih trakov, pa tudi barvne kombinacije ( temno modra in charcoal ) so si zelo podobne. Prepričani smo, da vam je cilj pridobiti čim boljše produkte za najbolj ugodno ceno in kot porabniki proračunskega denarja morate narediti vse da to tudi dosežete, zato vas pozivamo, da v opisih o barvni kombinaciji dodate tudi barvo charcoal ( temno siva ) za produkt 1.01A BUNDA VISOKO VIDNA in črno barvno kombinacijo pri produktu 1.01B SAMOSTOJNO NOSLJIVA PODLOGA.


Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija ostane nespremenjena.