Dosje javnega naročila 008833/2017
Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi, Pohorska cesta 22, 2360 Radlje ob Dravi
Blago: Večje tehnično reševalno vozilo z dvigalom TRV-2d
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 380.444,80 EUR

JN008833/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.10.2017
JN008833/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.10.2017
JN008833/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2017
JN008833/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.03.2018
JN008833/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2018
Zahtevek za revizijo

    JN008833/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 197-404588

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi
Pohorska cesta 22
2360
SI
Radlje ob Dravi
Slovenija
partizanska ulica 18
info@pgdradlje.si
+386 41556156

Internetni naslovi
http://www.pgdradlje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/katalog/1/javna_narocila.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Prostovljno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zašč.in rešev. pri požarih in nesrečah


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Večje tehnično reševalno vozilo z dvigalom TRV-2d
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa je: »Večje tehnično reševalno vozilo z dvigalom TRV-2d".
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144000
34144200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Večje tehnično reševalno vozilo z dvigalom TRV-2d
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2017   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.11.2017   12:00
Kraj: v prostorih naročnika.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.11.2017   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi
Pohorska cesta 22
2360
Radlje ob Dravi
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.10.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.