Dosje javnega naročila 008783/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča GOI dela za ureditev učilnice z okoljsko manj obremenjujočo opremo UA in arhiva DRSI, Langusova 4, Ljubljana.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008783/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.10.2017
JN008783/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.10.2017
JN008783/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.11.2017
JN008783/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.11.2017
Zahtevek za revizijo

    JN008783/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoča GOI dela za ureditev učilnice z okoljsko manj obremenjujočo opremo UA in arhiva DRSI, Langusova 4, Ljubljana.
Referenčna številka dokumenta: 4300-126/2017 NMVUCI-51/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Okoljsko manj obremenjujoča GOI dela za ureditev učilnice z okoljsko manj obremenjujočo opremo UA in arhiva DRSI, Langusova 4, Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31500000
39100000
39200000
51100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Langusova 4, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoča GOI dela za ureditev učilnice z okoljsko manj obremenjujočo opremo UA in arhiva DRSI, Langusova 4, Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 27
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.10.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.07.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.10.2017   12:00
Kraj: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, Tržaška 19a, Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.10.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.10.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.10.2017   12:56
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Na portalu http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila ni objavljena razpisna dokumentacija. Naročnika prosimo, da jo objavi.

ODGOVOR
Naročnik na svoji spletni strani objavi razpisno dokumentacijo v najkrajšem možnem času, po prejemu Obvestila o objavi na Portalu javnih naročil. Kljub temu pa občasno prihaja do nekajurnega zamika pri objavah.

Datum objave: 12.10.2017   09:56
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ali se kot referenca upošteva Prizidek k vrtcu? GOI dela.

ODGOVOR
Kot referenca se upoštevajo projekti, ki jih je ponudnik izvedel in vključujejo tako GOI dela kot tudi notranjo opremo, tako,
da se Prizidek k vrtcu lahko upošteva kot referenca.

Datum objave: 12.10.2017   10:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

PREDELNA STENA (po ponudbi)
1. Zložljiva predelna stena DS2, dim. 690x10x310cm, izdelana iz 7ih premičnih modulov (7 x cca 97 cm) ter dveh začetnih modulov (3 in cca 7 cm). Enoredno skladiščenje modulov v osnovni osi. Debelina stene 100mm, osnovna zvočna izolativnost Rw 42dB, kovinska stropna vodila, vidni vertikalni spojni lementi so iz aluminija. Obloga panelov je beljen hrast-po višini iz dveh delov, izvedba po dogovoru. (upoštevana možnost vrat š.cca 75cm v predelni steni)
2. Dodatna zvočna izolativnost Rw 52 dB
3. Dvoredno skladiščenje modulov izven osnovne osi
4. Zapiranje prostora nad vodilom (h=50cm) Rw 50dB

Vprašanje:
1. Zakaj je predpisana zapora nad prostorom stene Rw 50dB, če je predpisana zahteva stene Rw 52dB (Skladno z zahtevami STS za zvočno zaščito stavb)? Potrebno je uskladiti obe zahtevi.

2. Zakaj zahtevate izračun doplačil za rešitev, ki je grafično že vrisana v načrt arhitekture? Ali obstaja možnost, da se stena ne bo zlagala v nišo izven osnovne osi stene? Ali obstaja možnost, da se bo naraočnik po podpisu pogodbe, odpovedal s predpisi zahtevani zvočni zaščiti stene (Rw 52dB) in izvedel samo osnovno zahtevano Rw 42dB?

3. Kaj pomeni: upoštevana možnost vrat š.cca 75cm v predelni steni? Ali moramo v ceno vključiti tudi prehodn vrata?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
1. Pri vseh elementih pregradne sten, zložljivi moduli, vrata in pregrada nad stropom, naj se upošteva minimalno osnovna zvočna izolativnost Rw 42 dB ali več.

2. Predelna stena se mora zložiti v nišo kot je prikazano v tlorisu načrta, izven osnovne osi stene. Naročnik zahteva zvočno izolativnost min 42 dB ali več in to ne bo spreminjal po podpisu pogodbe.

3. Prosimo, da ponudnik v ponudbi upošteva, da ima predelne stene v prvi lameli tudi vrata za možnost prehoda.

Datum objave: 13.10.2017   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pod notranjo opremo spada oprema kopalnic iz komaptnih plošč (stene, vrata, klopi, omare)?

Hvala in lp.

ODGOVOR

Pod notranjo opremo spadajo tudi klopi, omare, vrata in stene, če so le te stvar posebnega oblikovanja, dizajna in so v popisu del naročnika za notranjo opremo, Kar pomeni, da bi jih naročnik moral navesti v sklopu notranje opreme.
V našem konkretnem primeru nimamo kopalnice.


Datum objave: 16.10.2017   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Hvala.

ODGOVOR
Objavo bomo spremenili tako, da je novi rok za oddajo ponudb do srede 25. 10. 2017 ob 10 uri, novi rok za odpiranje ponudb pa do srede 25. 10. 2017 ob 11 uriDatum objave: 16.10.2017   11:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri referenčnem objektu smo za naročnika izdelali in montirali pohištvo iz kompaktnih plošč, ki pa je v popisu del bilo zajeto v sklopu mizarskih del in ne notranje opreme. Zanima nas, če kljub temu izpolnjujemo referenčni pogoj?
Hvala.

ODGOVOR
Kot referenca se upošteva tudi notranja oprema izdelana v okviru mizarskih del.Datum objave: 18.10.2017   09:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kljub temu, da ste za dva dneva podaljšali rok za oddajo ponudbe, vas naprošamo za dodatno podaljšanje roka, saj je 9 delovnih dni za proučitev projektne dokumentacije, ogleda lokacije in izdelave ponudbe premalo.
Hvala in lp.

ODGOVOR
Naročnik ne more dodatno podaljšati roka za oddajo ponudbe.


Datum objave: 18.10.2017   09:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Hvala za odgovor.
ODGOVOR
1. Pri vseh elementih pregradne sten, zložljivi moduli, vrata in pregrada nad stropom, naj se upošteva minimalno osnovna zvočna izolativnost Rw 42 dB ali več.
Naročnika obveščamo, da je postavljena zahteva 42dB neustrezna za namene, kot so razvidni iz razpisa. Tehnična smernica TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah zelo jasno predpisuje zahtevane zvočne zaščite za take prostore in sicer 52dB, zato pozivamo naročnika, da postavi nedvoumno in jasno zahtevo po zvočni zaščiti, ki je istočasno tudi skladna s citirano tehnično smernico.
Podredno naročnika še obveščamo, da vsak dodaten decibel zvočne zaščite pomeni podražitev stene, zato ta podatek definira tako ponudbeno ceno kot tudi kasnejšo uporabnost prostorov.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.Datum objave: 18.10.2017   10:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v obrazcu prijava najbrž napačno navajate, da mora imeti kader (odgovorni vodja del) referenco za izgradnjo vodovoda s premerom vsaj DN100 v skupni dolžini vsaj 1000 m... prosimo za ustrezen popravek.
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
S tem odgovorom naročnik spreminja obrazec Prijava v točki 2.4.1. Popravljen obrazec je objavljen na spletni strani naročnika http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_528_528Datum objave: 19.10.2017   08:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, da objavite kater sistem javljanja požara imate vgrajen.
Hvala in lep dan.

ODGOVOR
Javljanje požara bo povezano v sklopu že obstoječega varnostnega sistema celotnega objekta na Langusovi 4.
Sedanji vzdrževalec sistema SECURICOR je pojasnil, da bodo glede na velikost nove učilnice vgrajeni cca 4 javljalci, katerih cena za posamezni je cca 35 EUR.


Datum objave: 19.10.2017   08:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim, da navedete primerljivi tip in proizvajalca (kakovostni razred) za točko 1 pri tlakarskih delih - vinilna talna podlaga ali podobno.
Hvala in lep dan.

ODGOVOR
Proizvajalec Polyflor - homogena talna obloga ULTRA XL ali enakovredno
http://talne-obloge-lars.si/prodajni-program/tehnicne-vinilne-talne-obloge/homogene-talne-obloge


Datum objave: 19.10.2017   08:36
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V rekapitulaciji gradbeno-obrtniških del ni zajet sklop IV. Montažne stene. Lahko ponudnik sam doda razdelek? Oziroma bo naročnik korigiral popis?
Dodatno nas zanima: Pri ogrevanju so postavke 8., 9., 10. in 12. brez količin. Prav tako pri prezračevanju postavka 12. in 15. Ali bo naročnik dodal količino ena, glede na to, da bo ponudnik to moral izvesti?
Hvala za odgovore.

ODGOVOR
- Na končni strani rekapitualcije, je izpadla alineja IV. Montažne stene, ponudnik naj sam doda razdelek.

4.1. Pri ogrevanju
- Postavke 8. 9. 10 in 11. je mišljeno kpl 1 v zneskih kot je v popisu
- Postavka 12 pa je predvidenih 20 ur

4.2. Pri prezračevanju
- Postavki 12. in 15. je tudi mišljeno kpl 1 v znesku kot je v popisu
Datum objave: 19.10.2017   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisih del - notranja oprema, pohištvo, poz. 12. in 13. prosimo za navedbo proizvajalca ali vsaj za navedbo dimenzij.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

- Proizvajalec Kraiser+kraft - ali podobno
https://www.kaiserkraft.si/transportni-pripomocki-in-vozicki/transportni-vozicki/c/64003-KK/Datum objave: 19.10.2017   09:08
voziček za stole, dim.: D 935 x Š 880 x V 945 mm
voziček za mize dim.: Š700 x D100 mm , voziček ima na daljši strani obojestransko kovinsko oporo za zlaganje
Na tržišču je več proizvodov, pomembno je da so vozički kompatibilni z velikostjo izbranih stolov oz. miz, tako da bo dobavitelj stolov in miz dobavil tudi temu primerne vozičke.


Datum objave: 20.10.2017   12:33
"VPRAŠANJE
Spoštovani,

v obrazcu prijava najbrž napačno navajate, da mora imeti kader (odgovorni vodja del) referenco za izgradnjo vodovoda s premerom vsaj DN100 v skupni dolžini vsaj 1000 m... prosimo za ustrezen popravek.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

S tem odgovorom naročnik spreminja obrazec Prijava v točki 2.4.1. Popravljen obrazec je objavljen na spletni strani naročnika http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_528_528 "

Popravljena povezava bi sedaj morala vsebovati pravilni obrazec