Dosje javnega naročila 006201/2017
Naročnik: MZI, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava makroskopskega prometnega modela in vzpostavitev dinamičnega simulacijskega prometnega modela za Nacionalni center za upravljanje prometa
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.373.049,45 EUR

JN006201/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.06.2017
JN006201/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.07.2017
JN006201/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.07.2017
JN006201/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2017
JN006201/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.10.2017
JN006201/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.10.2017
Zahtevek za revizijo

    JN006201/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 198-407900

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mzip.jn@gov.si
mzip.jn@gov.si
+386 14788000
+386 14788140

Internetni naslovi
http://www.mzi.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava makroskopskega prometnega modela in vzpostavitev dinamičnega simulacijskega prometnega modela za Nacionalni center za upravljanje prometa
Referenčna številka dokumenta: 430-28/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63712700
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava makroskopskega prometnega modela in vzpostavitev dinamičnega simulacijskega prometnega modela za Nacionalni center za upravljanje prometa
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.945.122,50 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63712710
72310000
72313000
72314000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dragomelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Z namenom izboljšanja učinkovitosti celotnega prometnega sistema Slovenije je treba urediti sistem upravljanja in vodenja prometa na nacionalni ravni. V ta namen v Nacionalnem centru za upravljanje prometa potrebujemo celoviti prometni model, s katerim bo možno doseči zastavljene cilje: izboljšati mobilnost in dostopnost, izboljšati prometno varnost in zmanjšati okoljske obremenitve.

Za kvalitetno opravljanje te naloge bo v okviru NCUP potrebno razviti tak informacijski sistem, ki bo za celotno prometno omrežje lahko zagotavljal informacije o trenutnih prometnih razmerah (hitrost, nivo uslug, število vozil) v realnem času in napovedi prometa za prihodnost.

V ta namen je treba izdelati makroskopski 4-stopenjski prometni model za urni promet in izdelati ter vzpostaviti dinamični simulacijski prometni model.

Prometni model za urni promet bo osnova za izdelavo dinamičnega simulacijskega modela Matrike za posamezne ure v dnevu, število vozil na odseku ter prometno omrežje iz makroskopskega prometnega modela bodo vhodni podatek za dinamični simulacijski model.

Dinamični simulacijski prometni model mora zagotavljati informacije o prometu v realnem času in predstavlja orodje za upravljanje prometa. Na osnovi simulacije dejanskega stanja prometnih razmer (število vozil, hitrost prometnega toka) mora dinamični simulacijski prometni model predlagati optimalne potovalne poti v primeru vseh omejitev na prometnem omrežju.

Dinamični simulacijski model mora biti izdelan tako, da bodo na osnovi rezultatov makroskopskega prometnega modela in na osnovi dejanskih prometnih podatkov (kamere, števci prometa, portali, naprave za sledenje vozil, ipd.), dejanskega stanja prometnega omrežja (omejitve, zapore, nesreče) in vremenskih razmer v realnem času simulirane prometne razmere:
- za sedanje (trenutno) stanje,
- za stanje v prihodnosti (do ene ure) glede na trenutne prometne razmere in
- za različne scenarije odvijanja prometa kot pomoč pri odločitvah pri upravljanju s prometom v primeru predvidenih in izrednih dogodkih.

Podrobnejši opis storitve in druge zahteve so razvidne iz poglavja 5 - specifikacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
reference strokovnjakov40

Cena – Ponder:
60
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija je sofinancirana s strani IPE - Instrumenta za povezovanje Evrope (2015-SI-TM-0303-W).
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006201/2017-B01
Številka obvestila v UL: 2017/S 119-239959
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 21.06.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.09.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
Vojkova cesta 65
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
APPIA družba za projektiranje, raziskave in inženiring d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PTV Austria Planung TransportVerkehr GmbH
Siegelgasse 1/2/1
AT - 1030
AT
Wien
Avstrija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.820.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.945.122,50 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 19.900,00 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Sodelovanje pri 1. fazi - priprava podatkov (makroskopski model)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.10.2017