Dosje javnega naročila 008762/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-13/17; Izdelava IDP novogradnje ceste Krško-Brežice od G1-5/0366 Krško-Drnovo do R1-220/1334 Krško-Brežice
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 406.369,83 EUR

JN008762/2017-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 10.10.2017
JN008762/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.10.2017
JN008762/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.11.2017
JN008762/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.11.2017
JN008762/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.11.2017
JN008762/2017-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.10.2018
JN008762/2017-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.05.2019
JN008762/2017-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.11.2020
JN008762/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008762/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 213-443040

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-13/17; Izdelava IDP novogradnje ceste Krško-Brežice od G1-5/0366 Krško-Drnovo do R1-220/1334 Krško-Brežice
Referenčna številka dokumenta: 43001-325/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava IDP novogradnje ceste Krško-Brežice od G1-5/0366 Krško-Drnovo do R1-220/1334 Krško-Brežice
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 256.391,12 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava IDP novogradnje ceste Krško-Brežice od G1-5/0366 Krško-Drnovo do R1-220/1334 Krško-Brežice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Ponudbena cena edine ponudbe PNZ d.o.o. v odprtem postopku, ki izpolnjuje pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, presega višino zagotovljenih sredstev za predmetno naročilo. Ponudbo se je zato izključilo kot nedopustno in se predmetnega naročila ni oddalo. Za oddajo istega naročila se izvede nov postopek in sicer konkurenčni postopek s pogajanji, na podlagi točke b) prvega odstavka 44. člena ZJN-3.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008762/2017-L01
Številka obvestila v UL: 2017/S 195-401329
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 09.10.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
30.10.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SAVAPROJEKT družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d. Krško
Cesta krških žrtev 59
8270
SI
Krško
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 189.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 256.391,12 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.11.2017