Dosje javnega naročila 004776/2017
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-058/17; Rekonstrukcija RT-910/1130 Sorica - Podrošt, od km 1+560 do km 2+400, od km 4+770 do km 5+339 in R2-403/1074, 1075 Petrovo Brdo - Podrošt - Češnjica
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.662.198,35 EUR

JN004776/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.05.2017
JN004776/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.06.2017
JN004776/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.06.2017
JN004776/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.10.2017
JN004776/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.11.2017
JN004776/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.11.2017
JN004776/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.01.2019
JN004776/2017-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.06.2019
JN004776/2017-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.07.2019
JN004776/2017-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.11.2019
JN004776/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 18.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004776/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-058/17; Rekonstrukcija RT-910/1130 Sorica - Podrošt, od km 1+560 do km 2+400, od km 4+770 do km 5+339 in R2-403/1074, 1075 Petrovo Brdo - Podrošt - Češnjica
Referenčna številka dokumenta: 43001-79/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija RT-910/1130 Sorica - Podrošt, od km 1+560 do km 2+400, od km 4+770 do km 5+339 in R2-403/1074, 1075 Petrovo Brdo - Podrošt - Češnjica
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 2.870.538,48 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija RT-910/1130 Sorica - Podrošt, od km 1+560 do km 2+400, od km 4+770 do km 5+339 in R2-403/1074, 1075 Petrovo Brdo - Podrošt - Češnjica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004776/2017-B01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 05.05.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.11.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
Jezerska cesta 20
4000
SI
Kranj
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2.848.008,72 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 2.870.538,48 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.11.2017