Dosje javnega naročila 009335/2017
Naročnik: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Storitve: Razvoj 3D modelov reaktorske sredice ter reaktorske posode
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN009335/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.11.2017
JN009335/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.11.2017
JN009335/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.12.2017
JN009335/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.12.2017

    JN009335/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
SI
Krško
Slovenija
DARJA POMPE
darja.pompe@gen-energija.si
+386 74910162
+386 74901118

Internetni naslovi
http://www.gen-energija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javne-objave
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razvoj 3D modelov reaktorske sredice ter reaktorske posode
Referenčna številka dokumenta: JN-S-006/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73110000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Razvoj 3D modelov reaktorske sredice ter reaktorske posode
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SLOVENIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Namen projekta je razviti Monte Carlo model za modeliranje jedrske sredice za namene projektnih izračunov ter razvoj računalniškega modela 3D reaktorske posode in 3D model kinetike reaktorske sredice za namene izračunov prehodnih pojavov in nezgod.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedi v dokumentaciji za oddajo javnega naročila Razvoj 3D modelov reaktorske sredice ter reaktorske posode z oznako JN-S-006/2017.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.11.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.11.2017   11:00
Kraj: Vrbina 17, Krško


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.11.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.11.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.11.2017   15:33
Hvala za vaše vprašanje glede izdelave modela reaktorske sredice in preverjanja modela reaktorske sredice.

Oba modela, to je model reaktorske sredice za nevtronske preračune sredice in model reaktorske posode za kvazi 3D termo-hidravlično preračune naj bosta izdelana tako, da bosta čim bolje odražala dejansko stanje v reaktorski posodi in reaktorski sredici Nuklearne elektrarne Krško. Termo-hidravlični model reaktorske posode naj bo preverjen z izračuni na primeru Nuklearne elektrarne Krško. Nevtronski model reaktorske sredice naj bo preverjen s primerjavo z objavljenim rezultatom primerjalnega testa iz obstoječe baze OECD. Kot primerna zbirka testov se smatra BEAVERS benchmark (Benchmarks for Evaluation And Validation of Reactor Simulations) zbirka.