Dosje javnega naročila 002949/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža razne medicinske opreme, naprav in aparatov za opremljanje prostorov služb Urgentnega bloka (IPP, SNMP in DCOM) v pritličju objektov DTS in PT1, pri gradnji 2. faze UKC LJ DTS sever
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.057.717,08 EUR

JN002949/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.04.2017
JN002949/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.05.2017
JN002949/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.05.2017
JN002949/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2017
JN002949/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2017
JN002949/2017-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2017
JN002949/2017-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2017
JN002949/2017-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2017
JN002949/2017-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2017
JN002949/2017-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2017
JN002949/2017-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2017
JN002949/2017-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2017
JN002949/2017-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2017
JN002949/2017-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.07.2017
JN002949/2017-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2017
JN002949/2017-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2017
JN002949/2017-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2017
JN002949/2017-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2017
JN002949/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.10.2017
JN002949/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2017
JN002949/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2017
JN002949/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2017
JN002949/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2017
JN002949/2017-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2017
JN002949/2017-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2017
JN002949/2017-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2017
JN002949/2017-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2017
JN002949/2017-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2017
JN002949/2017-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2017
JN002949/2017-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2017
JN002949/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.10.2017
Zahtevek za revizijo

    JN002949/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 199-409370

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
dze.mz@gov.si
dze.mz@gov.si
+386 14786976
+386 14786058

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža razne medicinske opreme, naprav in aparatov za opremljanje prostorov služb Urgentnega bloka (IPP, SNMP in DCOM) v pritličju objektov DTS in PT1, pri gradnji 2. faze UKC LJ DTS sever
Referenčna številka dokumenta: 430-7/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža razne medicinske opreme, naprav in aparatov za DTS Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.703.820,08 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: VOZIČKI ZA PREVOZ BOLNIKOV
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33192100
33193000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno s popisom za sklop 1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: VOZIČKI ZA PREVOZ MATERIALA, NEGO IN OSKRBO PACIENTOV
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33192000
39151000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno s popisom za sklop 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: OPREMA BOLNIŠKIH SOB
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33190000
33192100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno s popisom za sklop 3
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: PREGLEDOVALNE MIZE IN ZDRAVNIŠKI STOLI
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33190000
33192300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno s popisom za sklop 4
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: RAZNA SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno s popisom za sklop 5
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: SVETILKE PREISKOVALNE
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno s popisom za sklop 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: TEHNOLOŠKA OPREMA ZA STERILIZACIJO IN DEZINFEKCIJO
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33191000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno s popisom za sklop 7
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: RAZNE NAPRAVE IN APARATI
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno s popisom za sklop 8
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: MONITORJI
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33190000
33195100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno s popisom za sklop 9
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: NAPRAVE IN APARATI ZA REANIMACIJO
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33182000
33182100
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno s popisom za sklop 10
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: VENTILATORJI – RESPIRATORJI
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33190000
33196000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno s popisom za sklop 11
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: ČRPALKE – INFUZIJSKI SISTEMI
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33194000
33194100
33194110
33194200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno s popisom za sklop 12
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: PULZNI OKSIMETRI
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33190000
33196000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno s popisom za sklop 13
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: ROČNI ANALIZATORJI
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33190000
33196000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno s popisom za sklop 15
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: OFTAMOLOŠKI APARATI
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33122000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno s popisom za sklop 16
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002949/2017-B01
Številka obvestila v UL: 2017/S 070-132105
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 06.04.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: JN002949/2017-B01
Številka sklopa: 1
Naslov: VOZIČKI ZA PREVOZ BOLNIKOV

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
08.09.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDICOENGINEERING d.o.o., podjetje za projektiranje, inženiring, izvajanje in vodenje investicijskih projektov
Prevale 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 243.921,12 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 243.921,12 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka naročila: JN002949/2017-B01
Številka sklopa: 2
Naslov: VOZIČKI ZA PREVOZ MATERIALA, NEGO IN OSKRBO PACIENTOV

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDICOENGINEERING d.o.o., podjetje za projektiranje, inženiring, izvajanje in vodenje investicijskih projektov
Prevale 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 56.297,81 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 56.297,81 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka naročila: JN002949/2017-B01
Številka sklopa: 3
Naslov: OPREMA BOLNIŠKIH SOB

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
08.09.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 68.570,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 68.570,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka naročila: JN002949/2017-B01
Številka sklopa: 5
Naslov: PREGLEDOVALNE MIZE IN ZDRAVNIŠKI STOLI

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
01.08.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AFIRIS, trgovina in servis medicinske opreme, d.o.o.
Ulica skladateljev Ipavcev 13
3230
SI
Šentjur
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 31.430,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 31.430,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka naročila: JN002949/2017-B01
Številka sklopa: 5
Naslov: RAZNA SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDICOENGINEERING d.o.o., podjetje za projektiranje, inženiring, izvajanje in vodenje investicijskih projektov
Prevale 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 17.549,33 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 17.549,33 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 6

Številka naročila: JN002949/2017-B01
Številka sklopa: 6
Naslov: SVETILKE PREISKOVALNE

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDICOENGINEERING d.o.o., podjetje za projektiranje, inženiring, izvajanje in vodenje investicijskih projektov
Prevale 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 9.204,60 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 9.204,60 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 7

Številka naročila: JN002949/2017-B01
Številka sklopa: 7
Naslov: TEHNOLOŠKA OPREMA ZA STERILIZACIJO IN DEZINFEKCIJO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 8

Številka naročila: JN002949/2017-B01
Številka sklopa: 8
Naslov: RAZNE NAPRAVE IN APARATI

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
APOLLONIA trgovina in posredovanje materialov, potrebščin in opreme za zobozdravstvo in medicino d.o.o.
Zaloška cesta 155
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 37.702,45 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 37.702,45 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 9

Številka naročila: JN002949/2017-B01
Številka sklopa: 9
Naslov: MONITORJI

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.09.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GORENJE GTI, trgovina, inženiring, d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320
SI
Velenje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 449.444,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 449.444,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 10

Številka naročila: JN002949/2017-B01
Številka sklopa: 10
Naslov: NAPRAVE IN APARATI ZA REANIMACIJO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Betaplan, trgovina in storitve, d.o.o.
Bukovžlak 109
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 464.919,27 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 464.919,27 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 11

Številka naročila: JN002949/2017-B01
Številka sklopa: 11
Naslov: VENTILATORJI – RESPIRATORJI

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDITRA zdravstvene storitve, d.o.o.
Stegne 21C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 123.589,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 123.589,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 19.990,00 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem:
• RAM 2 d.o.o., Bratislavska c. 7, 1000 Ljubljana; Matična št.: 5768756; in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal dobavo in vzdrževanje opreme v vrednosti 19.990,00 EUR brez DDV oziroma 21.889,05 EUR z vključenim 9,5% DDV.

Sklop 12

Številka naročila: JN002949/2017-B01
Številka sklopa: 12
Naslov: ČRPALKE – INFUZIJSKI SISTEMI

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.10.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AMS MEDING d.o.o., trgovina-inženiring
Trnovec pri Dramljah 54A
3222
SI
Dramlje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 129.336,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 129.336,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 13

Številka naročila: JN002949/2017-B01
Številka sklopa: 13
Naslov: PULZNI OKSIMETRI

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AMS MEDING d.o.o., trgovina-inženiring
Trnovec pri Dramljah 54A
3222
SI
Dramlje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 17.742,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 17.742,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 14

Številka naročila: JN002949/2017-B01
Številka sklopa: 15
Naslov: ROČNI ANALIZATORJI

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
07.08.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
EUROMED trgovina in storitve d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351
SI
Brezovica pri Ljubljani
Slovenija

Da
LABOHEM trgovina, zastopstvo, posredništvo, d.o.o.
Kettejeva ulica 16
1230
SI
Domžale
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 54.114,50 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 54.114,50 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 15

Številka naročila: JN002949/2017-B01
Številka sklopa: 16
Naslov: OFTAMOLOŠKI APARATI

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.10.2017