Dosje javnega naročila 009059/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: okolju prijazno čiščenje za potrebe Mestne občine Ljubljana, Javnega zavoda Turizem Ljubljana in Javnega zavoda Šport Ljubljana
ZJN-3: Odprti postopek

JN009059/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.10.2017
JN009059/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.11.2017
JN009059/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2017
JN009059/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.01.2018
Zahtevek za revizijo

    JN009059/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 204-420748
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

TURIZEM LJUBLJANA
Krekov trg 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mitja.predovnik@visitljubljana.si
+386 13064582
+386 13064594

Internetni naslovi
http://visitljubljana.com

Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA
Celovška cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
info@sport-ljubljana.si
+386 14315060
+386 12317784

Internetni naslovi
http://www-sport-ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/226803/razpisna_dokumentacija_(k).zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: okolju prijazno čiščenje za potrebe Mestne občine Ljubljana, Javnega zavoda Turizem Ljubljana in Javnega zavoda Šport Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 430-1133/2017-11
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
okolju prijazno čiščenje za potrebe Mestne občine Ljubljana, Javnega zavoda Turizem Ljubljana in Javnega zavoda Šport Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje prostorov Mestne občine Ljubljana (razen prostorov Službe za lokalno samoupravo) ter čiščenje prostorov Turizma Ljubljana
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Čiščenje prostorov Mestne občine Ljubljana (razen prostorov Službe za lokalno samoupravo) ter čiščenje prostorov Turizma Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
ISO standard 1400110

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: čiščenje prostorov Službe za lokalno samoupravo, Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
čiščenje prostorov Službe za lokalno samoupravo, Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Iso standard 1400110

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: čiščenje prostorov Javnega zavoda Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
čiščenje prostorov Javnega zavoda Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
ISO standard 1400110

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.11.2017   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.11.2017   09:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.11.2017   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.11.2017   15:08
Številka: 430-1133/2017-16
Oznaka JN: 7560-17-210058
Datum: 2. 11. 2017


ZADEVA: Vprašanje potencialnega ponudnika

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »izbira izvajalcev storitev okolju prijaznega čiščenja za potrebe Mestne občine Ljubljana, Javnega zavoda Turizem Ljubljana in Javnega zavoda Šport Ljubljana«, številka objave na Portalu javnih naročil JN 009059/2017-B01 z dne 23. 10. 2017, prejeli naslednje vprašanje.

1. Vprašanje
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji je navedeno, da moramo ponudniki v svoji ponudbi priložiti referenčna potrdila in sicer:
- Sklop 1: 3 reference, da smo v zadnjih treh letih (2015, 2016 in 2017) imeli sklenjene pogodbe o izvajanju čiščenja poslovnih prostorov v skupni površini 20.000m2;
- Sklop 2: 3 reference, da smo v zadnjih treh letih (2015, 2016 in 2017) imeli sklenjene pogodbe o izvajanju čiščenja poslovnih prostorov v skupni površini 10.000m2;
- Sklop 3: 3 reference, da smo v zadnjih treh letih (2015, 2016 in 2017) imeli sklenjene pogodbe o izvajanju čiščenja poslovnih prostorov v skupni površini 30.000m2;

Zanima nas ali v primeru, da se prijavimo na vse 3 sklope lahko v svoji ponudbi priložimo samo 3 referenčna potrdila v skupni površini 30.000m2 ali je potrebno priložiti za vsak sklop po 3 reference v zahtevani kvadraturi (skupaj torej 9)?

Odgovor:
V kolikor ponudnik predloži eno referenco za več sklopov, mora površina na referenci ustrezati zahtevani površini za vse sklope.

Naročnik bo spremenil razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na reference in sicer III. Ugotavljanje sposobnosti, 5. Reference, str. 16, in priloga 7. Reference, str. 94.

Besedilo se po novem glasi:
5. Reference
Sklop 1: Ponudniki morajo z referencami dokazati, da so v zadnjih treh letih, šteto od datuma določenega za oddajo ponudb, imeli sklenjene pogodbe o kvalitetnem izvajanju čiščenja poslovnih prostorov v skupni površini najmanj 20.000 m2 .
Ponudnik navedene referenčne zahteve izkaže s predložitvijo ene skupne (v skupni površini najmanj 20.000 m2) ali največ treh različnih referenčnih potrdil (v skupni površini najmanj 20.000 m2), ki jih potrdijo različni naročniki (izdajatelji referenc).
Ponudnik lahko predloži reference aktualnih poslov, vendar mora biti pogodba sklenjena vsaj 6 mesecev.

Sklop 2: Ponudniki morajo z referencami dokazati, da so v zadnjih treh letih, šteto od datuma določenega za oddajo ponudb, imeli sklenjene pogodbe o kvalitetnem izvajanju čiščenja poslovnih prostorov v skupni površini najmanj 10.000 m2 .
Ponudnik navedene referenčne zahteve izkaže s predložitvijo ene skupne (v skupni površini najmanj 10.000 m2) ali največ treh različnih referenčnih potrdil (v skupni površini najmanj 10.000 m2), ki jih potrdijo različni naročniki (izdajatelji referenc).
Ponudnik lahko predloži reference aktualnih poslov, vendar mora biti pogodba sklenjena vsaj 6 mesecev.

Sklop 3: Ponudniki morajo z referencami dokazati, da so v zadnjih treh letih, šteto od datuma določenega za oddajo ponudb, imeli sklenjene pogodbe o kvalitetnem izvajanju čiščenja prostorov v skupni površini najmanj 30.000 m2 .
Ponudnik navedene referenčne zahteve izkaže s predložitvijo ene skupne (v skupni površini najmanj 30.000 m2) ali največ treh različnih referenčnih potrdil (v skupni površini najmanj 30.000 m2), ki jih potrdijo različni naročniki (izdajatelji referenc).
Ponudnik lahko predloži reference aktualnih poslov, vendar mora biti pogodba sklenjena vsaj 6 mesecev.


2. Vprašanje:
Spoštovani,
ali razumemo prav, da mora ponudnik za posamezen sklop priložiti 3 reference, katerih sešteta površina znaša najmanj toliko kot zahteva naročnik? Ali mora vsaka izmed priloženih referenc dosegati zahtevano površino za posamezen sklop?

Odgovor:
Glej odgovor na vprašanje št. 1.
Sešteta površina mora znašati najmanj toliko, kot zahteva naročnik skupaj za vse sklope.


Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe
Datum objave: 06.11.2017   14:32
Vprašanje:
Spoštovani,
Zanima nas ali lahko predložimo reference istega/istih naročnikov za dva oziroma vse sklope, v kolikor se prijavljamo na več oziroma vse sklope.

Odgovor:
Lahko, vendar v kolikor ponudnik predloži referenco istega naročnika za dva ali vse sklope, mora površina na referenci ustrezati zahtevani površini za dva oziroma vse sklope.